لباس های دخترانه

 

 

کد : B10 
مارک next ...... سایز 3-6 ماه ...... هر کدام 30 تومان .... واقعا این سرهمی ها ناز هستن 
سفید : قد از سر شانه تا مچ 52 تا سر انگشت 57 قد آستین 24
طرح گربه ایی : قد از سر شانه تا مچ 55 تا سر انگشت 62 قد آستین 24
طرح توپ توپی : قد از سر شانه تا مچ 55 تا سر انگشت 62 قد آستین 24 ( فروخته شد )

 

کد : B12
مارک next .... سرهمی زمستانه ..... سایز 1 ماه .... 45 تومان .... این سرهمی برای پائیز و زمستون عالیه .. خیلی نرم و سبک ( فروخته شد )
اندازه ها : 
از سر شانه تا مچ پا 44 سانت 
قد آستین 19 
و روش زده برای بالای 1 ماه و وزن 4.5 کیلو

 

کد : B13 سفید ( فروخته شد به مامانی آرمینا ) ..... B14 صورتی 
مارک F&F ..... سایز 2-3 سال .... هر کدام 15 تومان 
قد تایت از کمر تا مچ 41.5 از فاق تا مچ 22

 

کد B17
مارک next ...... سایز 2-3 سال ..... 110 تومان 
قد از سرشانه 43
پهنای سینه 37
قد آستین 37

کد : B22
مارک Next ... سه تیکه (پیراهن و کت و جوراب شلواری) .... سایز 12-18 ماه .... 95 تومان ( فروخته شد)
قد پیراهن از سرشانه 51
پهنای سینه 27
قد کت 23 
قد آستین از لب یقه تا مچ 36 ( دوستان دقت کنید این کت چون سرشانه سرخود هست من از لب یقه تا مچ اندازه زدم )

کد : B23 
مارک Next ... دوتیکه ( پیراهن و بلوز زیر دکمه دار) .... سایز 3-6 ماه .... 95 تومان
قد سارافون مخمل کبریتی از سرشانه 42
پهنای سینه 25.5
قد بلوز زیر دکمه دار 37.5

کد : B24
مارک Next ... کت کوتاه ... بسیار بسیار ظریف بافت ... سایز 9-12 ماه ... 40 تومان .... 
قد از سر شانه 23.5
قد آستین از لب یقه تا مچ 25 ( دوستان دقت کنید این کت چون سرشانه سرخود هست من از لب یقه تا مچ اندازه زدم )

 

کد : B26
مارک Next ..... سایز 3 ماه به بالا .... هر کدام 30 تومان
گلدار : قد از سر شانه تا مچ 47 تا سر انگشت 53 قد آستین 22
طرح خرگوش : از سر شانه تا مچ 47 تا سر انگشت 53 قد آستین 22 
راه راه آبی : از سر شانه تا مچ 49 تا سر انگشت 56 قد آستین 22

 

کد : B27
مارک Next ..... سایز 1 ماه به بالا .... هر کدام 30 تومان .... 
سفید با استین توپی : قد از سر شانه تا مچ 42 تا سر انگشت 48 قد آستین 18.5
طرح گربه ایی : از سر شانه تا مچ 43 تا سر انگشت 50 قد آستین 19
توپ توپی : از سر شانه تا مچ 45 تا سر انگشت 52 قد آستین 19.5 

کد : B28
مارک Next ..... سایز 1 ماه به بالا ....رنگ سفید و کرمی توی بافتش قلب های کوچولو دار ... هر کدام 20 تومان

سفید : قد از سر شانه تا فاق 31.5 قد آستین 19.5 ( فروخته شد )
کرم : قد از سر شانه تا فاق 32 قد آستین 19.5
طوسی : قد از سر شانه تا فاق 33 قد آستین 19.5

کد : B29
مارک Next ..... شلوار لی کاغذی کوتاه ..... سایز 5-6 سال .... 70 تومان
قد شلوار از کمر تا مچ 50
قد شلوار از فاق تا مچ 32

کد : B30
مارک Next ..... تونیک دخترانه ..... سایز 5-6 سال .... 40 تومان
پهنای سینه 32
قد لباس 44.5

کد : B33
مارک BHS .... سایز 18-24 ماه ..... 20 تومان ( فروخته شد به پریسا جون)
قد از کمر تا پایین 45.5 سانت 
قد از فاق تا پایین 31 سانت

کد : B34
مارک BHS .... سایز 18-24 ماه ..... 55 تومان
از سرشانه تا پایین 47 سانت 
پهنای سینه 27 سانت 

کد : B35
مارک BHS .... سایز 3 سال ..... 20 تومان
قد از کمر تا پایین 50 سانت 
قد از فاق تا پایین 31 سانت 

کد : B36
مارک BHS .... سایز 5 سال ..... 70 تومان
قد از کمر تا پایین 62.5 سانت 
قد از فاق تا پایین 42.5 سانت

کد : B37
مارک BHS .... سایز 5 سال ..... 40 تومان
قد از کمر تا پایین 64 سانت 
قد از فاق تا پایین 47.5 سانت

کد : B46
مارک BHS .... سایز 5 سال ..... 40 تومان ( فروخته شد)
قد بلوز 40.5 سانت 
پهنای سینه 33.5 سانت 
قد آستین 39.5 سانت

کد : B52
مارک BHS.... سایز 4 سال .... 3 عدد موجود است ..... 20 تومان (1 عدد فروخته شد به پریسا جون) (1 عدد فروخته شد به مامان سارا جون)
قد بلوز 44 سانت 
پهنای سینه 33.5 سانت

کد : B55
مارک BHS.... سایز 18-24 ماه ..... 60 تومان
قد لباس 50 سانت 
پهنای سینه 27 سانت 

کد : B58
مارک M&S .... سایز 6-9 ماه ..... 45 تومان
قد شلوار از کمر تا پایین 40 سانت 
قد شلوار از فاق تا پایین 20.5 سانت 

کد : B59
مارک M&CO .... سایز 7-8 سال و 9-10 سال ..... 25 تومان
7-8 سال : 
قد لباس 50 سانت 
پهنای سینه 34 سانت
9-10 سال : 
قد لباس 53.5 سانت 
پهنای سینه 37 سانت

کد : B60
مارک M&CO .... سایز 7-8 سال و 5-6 سال ..... 65 تومان
5-6 سال : 
قد لباس 43 سانت 
پهنای سینه 34 سانت
7-8 سال : 
قد لباس 48 سانت 
پهنای سینه 37 سانت

کد : B79
مارک Next .... سایز 3-6 سال .... 45 تومان (فروخته شد)

کد : B87
مارک BHS .... سایز 4 سال ..... 45 تومان( فروخته شد به مامان سارا جون)

کد : B89
مارک Next .... سایز 6-9 ماه .... 45 تومان (فروخته شد)

کد : B93
مارک Debenhams.... سایز 0-3 ماه .... تو پنبه ایی....هر کدام 25 تومان .... صورتی فروخته شد

کد : B94
مارک BHS.... سایز12-24 ماه ....هر کدام 6 تومان ( اولی از پایین فروخته شد ) 

کد : B98
مارک Next.... سایز 12-18 ماه ....70 تومان (فروخته شد)

کد : B99
مارک M&S.... سایز 0-6 ماه ....هر کدام 24 تومان

کد : B101
مارک BHS.... سایز 4 سال ....65 تومان ( فروخته شد به مامان سارا جون )
قد از سرشانه تا پایین 84.5 سانت 
قد از فاق تا پایین 33.5 سانت 
پهنای سینه 34.5 سانت 
قد آستین 36 سانت 

کد : B102
مارک BHS.... سایز 2 سال و 4 سال ..... از هر کدام 2 عدد موجود است....55 تومان ( 4 سال فروخته شد به آتی جون ) (2 عدد 2 سال فروخته شد)
سایز 2 سال :
قد از سرشانه تا پایین 69.5 سانت 
قد از فاق تا پایین 25سانت 
پهنای سینه 32 سانت 
قد آستین 31 سانت
سایز 4 سال :
قد از سرشانه تا پایین 84 سانت 
قد از فاق تا پایین 34 سانت 
پهنای سینه 36 سانت 
قد آستین 38.5 سانت

کد : B103
مارک M&S .... سایز 3-6 ماه ....65 تومان

کد : B110
مارک Next .... سایز 4-5 سال ........ 75 تومان

کد : B111
مارک Next .... سایز 4-5 سال ........ 55 تومان .... این عکسش خوب نیست ولی مخمل کبریتی و بسیار نازه
قد از کمر تا پایین 60.5 سانت 
قد از فاق تا پایین 43 سانت 
کمر دارای کش تنظیم

 

کد : B72
مارک Next .... سایز بالاتر از 1 ماه .... هر کدام 25 تومان
قد شلوار 28.5 سانت 
قد شلوار از فاق تا مچ 14 سانت

کد : B73
مارک Next .... سایز 11 سال .... هر کدام 27 تومان
قد تایت 79 سانت 

 

 

کد : B74
مارک Next .... سایز 6-9 ماه .... هر کدام 25 تومان (طوسی فروخته شد)
قد شلوار 39 سانت 
قد از فاق تا مچ 21 سانت

 

کد : B75
مارک Next .... سایز 3-6 ماه .... هر کدام 25 تومان
قد شلوار 35 سانت 
قد از فاق تا مچ 15 سانت

کد : B84
مارک Next .... سایز 0-6 ماه و 12-6 ماه .... هر کدام 20 تومان..... (صورتی 6-12 ماه فروخته شد)

کد : B85
مارک Next .... سایز 12-18 ماه .... هر کدام 20 تومان ( صورتی فروخته شد)

کد : B112
مارک Next ... تایت سه ربع.... سایز1.5 تا 2 سال .... هر کدام 20 تومان
قد تایت 40.5 سانت 
قد از فاق 21 سانت

کد : B113
مارک Next .... سایز بالاتر از 3 ماه .... هر کدام 20 تومان  ( صورتی فروخته شد به سما جون )
قد شلوار 30 سانت 
قد از فاق تا مچ 17 سانت 

کد : B114
مارک Next .... سایز 0-3 ماه .... هر کدام 15 تومان ( صورتی فروخته شد به سما جون )


AxGiG,عکس گیگ پایگاه آپلود عکس ویژه وبلاگنویسان
کد : B116
مارک mothercare .... سایز 9-12 ماه ........ 70 تومان

 AxGiG,عکس گیگ پایگاه آپلود عکس ویژه وبلاگنویسان
کد : B117
مارک BHS .... سایز 5 سال ........50 تومان
AxGiG,عکس گیگ پایگاه آپلود عکس ویژه وبلاگنویسان
کد : B118
مارک BHS .... سایز 3 سال و 6 سال ........ 65 تومان
AxGiG,عکس گیگ پایگاه آپلود عکس ویژه وبلاگنویسان
کد : B119
مارک M&S .... سایز 1.5-2 سال ........ 35 تومان
AxGiG,عکس گیگ پایگاه آپلود عکس ویژه وبلاگنویسان
کد : B120
مارک M&S .... سایز 4-5 سال.... فقط راه راه موجود است ........ 40 تومان
AxGiG,عکس گیگ پایگاه آپلود عکس ویژه وبلاگنویسان
کد : B121
مارک Next .... سایز 12-18 ماه ........ 60 تومان
AxGiG,عکس گیگ پایگاه آپلود عکس ویژه وبلاگنویسان
کد : B122
مارک Next .... سایز 12 سال ........ 90 تومان
AxGiG,عکس گیگ پایگاه آپلود عکس ویژه وبلاگنویسان
AxGiG,عکس گیگ پایگاه آپلود عکس ویژه وبلاگنویسان
کد : B123
مارک Mothercare .... سایز 18-24 ماه ........ 30 تومان
قد بلوز 35.5 سانت 
پهنای سینه 30 سانت
قد آستین 38.5 سانت
AxGiG,عکس گیگ پایگاه آپلود عکس ویژه وبلاگنویسان
AxGiG,عکس گیگ پایگاه آپلود عکس ویژه وبلاگنویسان
کد : B124
مارک Mothercare .... سایز 1.5-2 سال .... موجودی 2 عدد ........ 20تومان (فروخته شد)
AxGiG,عکس گیگ پایگاه آپلود عکس ویژه وبلاگنویسان
کد : B125
مارک M&CO .... سایز 0-3 ماه .... موجودی 2 عدد ........ 20تومان


AxGiG,عکس گیگ پایگاه آپلود عکس ویژه وبلاگنویسان

AxGiG,عکس گیگ پایگاه آپلود عکس ویژه وبلاگنویسان
کد : B128
مارک BHS .... سایز 8-9 سال ........ 35 تومان ... رنگش طوسی کم رنگه یه کم تو عکس پررنگ افتاده
قد بلوز 50 سانت 
پهنای سینه 38 سانت 
قد آستین 44 سانت
AxGiG,عکس گیگ پایگاه آپلود عکس ویژه وبلاگنویسان
کد : B129
مارک Next .... سایز 4 سال و 5 سال ........ 60 تومان
سایز 4 سال :
قد شلوار 59 سانت
قد از فاق 42.5 سانت
سایز 5 سال :
قد شلوار 62.5 سانت
قد از فاق 45.5 سانت
AxGiG,عکس گیگ پایگاه آپلود عکس ویژه وبلاگنویسان
کد : B130
مارک mothercare .... سایز 9-12 ماه .... موجودی 2 عدد ........ 25 تومان 
(1 عدد فروخته شد)


AxGiG,عکس گیگ پایگاه آپلود عکس ویژه وبلاگنویسان
کد : B137
مارک F&F .... سایز 2-3 سال........هر کدام 5 تومان 
(فروخته شد)
AxGiG,عکس گیگ پایگاه آپلود عکس ویژه وبلاگنویسان
کد : B138
مارک M&CO .... سایز 3-4 سال........هر کدام 10 تومان(مشکی 
فروخته شد)
AxGiG,عکس گیگ پایگاه آپلود عکس ویژه وبلاگنویسان
کد : B139
مارک F&F.... سایز 3-4 سال........هر کدام 10 تومان
AxGiG,عکس گیگ پایگاه آپلود عکس ویژه وبلاگنویسان
کد : B140
مارک M&S .... سایز 1 ماه به بالا...... 25 تومان
AxGiG,عکس گیگ پایگاه آپلود عکس ویژه وبلاگنویسان
کد : B141
مارک Next .... سایز 3-4 سال ...... هر کدام 8 تومان 
(فروخته شد)
اندازه دور کش کمر تقریبا 50 سانت 
AxGiG,عکس گیگ پایگاه آپلود عکس ویژه وبلاگنویسان
کد : B143
مارک Mothercare .... سایز 3-6 ماه ...... 25 تومان


AxGiG,عکس گیگ پایگاه آپلود عکس ویژه وبلاگنویسان
کد : B146
مارک F&F .... سایز 4-5 سال ...... 95 تومان
AxGiG,عکس گیگ پایگاه آپلود عکس ویژه وبلاگنویسان
AxGiG,عکس گیگ پایگاه آپلود عکس ویژه وبلاگنویسان
کد : B147
مارکBHS .... سایز 7 سال ...... 70 تومان
قد لباس 61 سانت
پهنای سینه 35 سانت 
قد آستین 42 سانت


AxGiG,عکس گیگ پایگاه آپلود عکس ویژه وبلاگنویسان
کد : B150
مارک H&M.... سایز 4-8 سال ...... 40 تومان
AxGiG,عکس گیگ پایگاه آپلود عکس ویژه وبلاگنویسان
AxGiG,عکس گیگ پایگاه آپلود عکس ویژه وبلاگنویسان
کد : B151
مارک F&F.... سایز 9-12 ماه ...... 35 تومان 

AxGiG,عکس گیگ پایگاه آپلود عکس ویژه وبلاگنویسان
کد : B154
مارک Disney.... سایز 2-4 سال ...... 35 تومان
AxGiG,عکس گیگ پایگاه آپلود عکس ویژه وبلاگنویسان
AxGiG,عکس گیگ پایگاه آپلود عکس ویژه وبلاگنویسان
کد : B155
مارک Next.... سایز 3-6 ماه ...... 20 تومان


مطالب مشابه :


خرید پوشاک پولکان ( Polkan )

خرید پوشاک پولکان ( Polkan ). شرکت پولکان ترکیه ، یکی از مطرح ترین و محبوب ترین برندها در زمینه پوشاک می باشد . محصولات این کمپانی دارای زیر مجموعه های : بادی ، گروه لباسهای فانتزی ( شامل تاپ و شلوارک ، بلوز و شلوار و تاپ و شورت ) ، گروه ...
لباس های دخترانه

فروشگاه آنلاین لباس کودک مارک از انگلیس - لباس های دخترانه - فروش لباسهای بچگانه زیبا ، مارک های نکست ، مادرکر، تسکو ، بی اچ اس و ام اند کو ب - فروشگاه آنلاین لباس کودک مارک از انگلیس.
خرید پوشاک برند براک ( Berrak )

فروشگاه اینترنتی لباس زنانه - خرید پوشاک برند براک ( Berrak ) - فروش اینترنتی لباس زنانه ترک.
خرید پوشاک برند تکنور ( Teknur )

فروشگاه اینترنتی لباس زنانه - خرید پوشاک برند تکنور ( Teknur ) - فروش اینترنتی لباس زنانه ترک.
خرید اینترنتی گيره و بست بند لباس خانمها

فروشگاه اینترنتی - خرید اینترنتی گيره و بست بند لباس خانمها - خرید اینترنتی خرید اینترنتی ساعت,خرید پستی خرید اینترنتی ساعت,خرید ارزان خرید اینترنتی ساعت,خرید این - فروشگاه اینترنتی.
معرفی فروشگاه اینترنتی لباس Mr. Booka

WWW.Par30club.blogfa.com پارسی کلاب - معرفی فروشگاه اینترنتی لباس Mr. Booka - «خلیج تا ابد فارس» - WWW.Par30club.blogfa.com پارسی کلاب.
فروش عمده لباس زنانه

پخش عمده لباس زنانه ترک وارداتی شرکت IFN. جامع ترین فروشگاه اینترنتی لباس زنانه. 3623 پخش عمده لباس زنانه ترک وارداتی شرکت IFN 50921 205x300 پخش عمده لباس زنانه ترک وارداتی شرکت IFN 5210 پخش عمده لباس زنانه ترک وارداتی شرکت ...
درباره لباسها

مشتری گرامی کلیه لبسهایی که در این وبلاگ به نمایش گذاشته میشوند لباسهای مجلسی ترک بوده و شما میتوانید تصاویر کامل و خرید اینترنتی خود را از سایت www.misstoranj.com انجام دهید .هزینه ارسال برای خرید بالاتر از 50000 تومان رایگان بوده ...
خرید پوشاک برند براک ( Berrak )

خرید پوشاک برند براک ( Berrak ). شرکت براک ، یکی از تولید کنندگان لباس راحتی در کشور ترکیه است . جنس محصولات این شرکت 92 درصد کتان ( نخ ) و 8 درصد پلی استر ( برای جلوگیری از چروک شدن زیاد و مقاومت بیشتر در برابر شستشو ) می ...
برچسب :