خاطرات یک شکارچی

در آبان ماه امسال تصمیم گرفتیم یک گشتی در کوههای اطراف داشته باشیم.در همان تیغ آفتاب صبح در آفتاب رویی در حال دوربین کشی بودم که در هم بودن یک دسته قوچ ومیش به چشمم خورد.با اینکه فاصله دور بود توانستم دسته را تا 32راس شمارش کنم.با دیدن همچین دسته ای که هیچ بار تا به حال رویت نکرده بودم سوز سرمای صبح را احساس نکردم و دره ای را که باید گذر کنیم سریعا به پا گرفتیم وکم کم گرمای نور خورشید کوه را فرا گرفت.به بالای دره که رسیدیم مشغول دوربین کشی شدیم ولی از قوچ ومیش خبری نبود.گویی در جایی پناه کرده بودند تا نزدیک ظهر مشغول دوربین کشی در کوههای اطراف بودیم ولی چیزی ندیدیم.
بعد از جوش آمدن آب کُندُر(چای بطری)چایی را دم کردیم وپس از خوردن چند لقمه نان وحلوا راهی دره ای که صبح در آنجا بودیم شدیم .با اولین دوربینی که کف دره زدم ناگهان به خود لرزیدم.چه قوچ هایی وچه قوچ هایی...در دسته 32تایی 8راس قوچ بود که 4راس از قوچ ها بالای 8سال داشتند که سیاهی زیر سینه از فاصله 800متری به چشم می خورد.
جای خوبی پناه کرده بودند ودقیقا از همانجا قابل رویت بودند.با فرصت خوبی که داشتم خودم را سریعا از پشت دره به آنها رساندم سر تیر خوبی بود.250متری آنها بودم ولی از کم تجربگی سریعا آماده تیر اندازی شدم وعجله کردم...
    تیر چو از کمان رفت نیایید به شست باز       پس واجب است در هر کار تأملی
   
باد حیوان را گرفت و قوچ ومیش ها سرازیر شدند من هم سریعا بعلاوه دوربین را روی گُرده کمر قوچ گرفتم ولی  چون فاصله گرفته بودند از تیر اندازی منصرف شدم.


مطالب مشابه :


قوچ ارمنی.

شکار در ایران - قوچ ارمنی. - پایداری طبیعت و تنوع جانوری و استفاده به اندازه از آن آرزوی ما
به‌دنبال قوچ البرز

شکار در ایران - به‌دنبال قوچ البرز - پایداری طبیعت و تنوع جانوری و استفاده به اندازه از آن
شكوه البرز .

شکار در ایران - شكوه البرز . - پایداری طبیعت و تنوع جانوری و استفاده به قوچ البرز مركزي
خاطرات یک شکارچی

شکار و طبیعت باد حیوان را گرفت و قوچ ومیش ها سرازیر شدند من هم سریعا بعلاوه دوربین را روی
شکار کل و قوچ در 50سال پیش

سرو آزاد - شکار کل و قوچ در 50سال پیش - عادل چون درخت خرما خواهد شکفت و چون سرو آزاد لبنان نمو
برچسب :