دانش آموزان کوشای کلاس من(چهارم1آموزشگاه اویس قرنی مشهدناحیه یک) سال تحصیلی91-90

نام دانش آموز

معدل

ملاحظات

امیر جعفری موحد،

مهران ورزگانی

۲۰

راهیابی به مرحله استانی 

جشنواره جابربن حیان

احسان ملای نوغانی

۲۰

منتخب طرح عملی نماز ناحیه،

برگزیده خط تحریری مدرسه

سجاد ایزانلو

۲۰

نفر اول مسابقات کتاب خوانی مدرسه

امیر ساقی

۱۹/۹۰

نفر اول مسابقات احکام مدرسه

سید علیرضارضوی

۲۰

برگزیده مسابقات قرائت قرآن ناحیه

مصطفی منصوری،مهدی میرزادی،

الیاس حیدری،امیررضا احمدی

۲۰

گروه برتر روزنامه دیواری آموزشگاه


مطالب مشابه :


فایل اکسل صدور حکم کار گزینی همکاران شاغل در آموزش و پرورش

فایل اکسل صدور حکم کار گزینی همکاران شاغل در آموزش و محاسبه و صدور حکم کارگزینی,
تصحیح حکم استخدامی کارمندان آموزش و پرورش

ضمن تبریک به کارمندان آموزش و پرورش، حکم استخدامی یک سری به کارگزینی محل
نحوه محاسبه حقوق كارمندان دولت

(حقوق و فوق العاده های مشمول کسور بازنشستگی مندرج در آخرین حکم کارگزینی دفتر آموزش
کارگزینی وامور پرسنلی سوالات درس کارگزینی وامور پرسنلی

کارگزینی وامور پرسنلی سوالات درس کارگزینی وزارت آموزش وپرورش . حکم رسمی
حکم کارگزینی کارمند پیمانی ۸۹ آموزش و پرورش که تفاوت تطبیق ۱۰۹ هزار تومانی اعمال شده است

جهت مشاهده حکم کارگزینی کارمند پیمانی ۸۹ آموزش و پرورش که تفاوت تطبیق ۱۰۹ هزار تومانی
نحوه محاسبه تفاوت تطبیق ( قانون مدیریت خدمات کشوری) در احکام کارگزینی

سایت اداره کل آموزش و پرورش بعنوان تفاوت تطبیق مرحله اول در حکم کارگزینی ثبت می
تبدیل خدمتکار به آموزگار با حکم‌های صوری - گزارش

این خلاصه اتفاقی است که این روزها در وزارت آموزشوپرورش کارگزینی اداره آموزش حکم ‌های
دانش آموزان کوشای کلاس من(چهارم1آموزشگاه اویس قرنی مشهدناحیه یک) سال تحصیلی91-90

حکم کارگزینی. تبیان نت. اداره آموزش وپرورش ناحیه یک
نحوه احتساب سوابق خدمتی کارمندان دولت

۹% حقوق ومزایای مشمول کسورطبق آخرین حکم کارگزینی آموزش وپرورش استثنایی
نحوه محاسبه مرخصی ذخیره بازنشستگان

جمع کل آخرین حکم کارگزینی قبل ازبازنشستگی را بر 30روز تقسیم می کنیم . عددحاصل را بر
برچسب :