فایل اکسل صدور حکم کار گزینی همکاران شاغل در آموزش و پرورش

1- ابتدا جدول را کامل نمایید.

جدول شماره ( 1 )

نوع ضریب

درصد/مقدار

ضریب حقوقی سال 1392

1006

ضریب مناطق کمتر توسعه یافته

15%

ضریب بدی آب و هوا

10%

2- تذکر: کلیه اطلاعات کارمندان را بایستی فقط در برگه مشخصات کارکنان وارد نمود

3- در برگه حکم کارگزینی فقط بایستی شماره پرسنلی را وارد نمود بقیه اطلاعات بصورت اتوماتیک از برگه مشخصات کارکنان آورده می شود.

                                      دریافتمطالب مشابه :


سایت جدید مجوز خروج تاکسی از شهرستان بوکان

بدیهی است برگه مرخصی دستی در سازمان صادر نمی گردد و فروش نمونه سوالات ترم اول 88 تا ترم
تايپ دادخواست به دادگاه نخستین و پرينت آن بر روي نمونه فرم يا کاغذ A4

شرایط اعطای مرخصی به زندانیان برای تايپ دادخواست و پرينت آن بر روي نمونه فرم يا کاغذ a4 .
مقررات اداری و انضباطی در خصوص ورود و خروج کارکنان

نمونه احکام در قالب برگه مخصوص ، بایستی در سیستم با مدت مرخصی موافقت شده در برگه
واحد عملی درس تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم

این درس را دارند می بایست در مرحله اول شرکت یا سازمانی را به عنوان نمونه برگه مرخصی
فرم قرارداد کار برای مدت معین در دفاتر اسناد رسمی

سردفتران و دفتریاران است، طراحی و تصویب شد که به پیوست این خبر، نمونه مرخصی ها و برگه
بررسی و کنترل فرمها 20

(مثل برگه مرخصی) 2- انواع فرم بر حسب کار و وظیفه ای 7- استفاده آزمایشی از فرم در یک واحد نمونه .
فرم قرارداد کار برای مدت معین در دفاتر اسناد رسمی

نمونه فرم قرارداد کار از مرخصی ماهانه خود در لذا می توان برگه ای را به قرارداد
فایل اکسل صدور حکم کار گزینی همکاران شاغل در آموزش و پرورش

3- در برگه حکم کارگزینی فقط بایستی آیین نامه و مقررات مربوط به انواع مرخصی نمونه سوالات
برچسب :