برقکار ساختمان

معرفی


برقکار ساختمان به کسی گفته می گویند که تمامی توانایی های لازم را برای برق رسانی به هر وسیله ای که در ساختمان (مسکونی، تجاری، اداری، تولیدی) مورد نیاز است را داشته باشد.

نمونه وظایف

1. توانایی بررسی مقررات ملی برق ساختمان
2. توانایی طراحی سیستم روشنایی اماکن
3. توانایی  نقشه خوانی مدارات برق ساختمان
4. توانایی سیم کشی و نصب تجهیزات مدارات روشنایی
5. توانایی سیم کشی و نصب مدارات لامپ های مخصوص
6. توانایی نصب وسایل خبری
7. توانایی ایجاد شبکه اتصال  زمین 8. توانایی نصب و سیم کشی تجهیزات حفاظتی
9. توانایی طراحی، نصب و سیم کشی سیستم اعلام حریق
10. توانایی نصب و سیم کشی مدارات سیستم دزدگیر و دوربین مدار بسته
11. توانایی انجام عملیات کابل کشی فشار ضعیف
12. توانایی نصب و کار با باس داکت (Bus dact)
13. توانایی طراحی، نصب و سیم کشی تابلوهای توزیع انرژی الکتریکی
14. توانایی نصب و سیم کشی سیستم برق اضطراری و ایمنی
15. توانایی بررسی سیستم برق اتوماتیک
 • تبدیل
 • یک پل- تبدیل
 • صلیبی
 • فتوسل
 • دیمر
 • رله راه پله
 • مدار لامپ فلورسنت

16. شناسایی اصول سیم کشی و نصب تجهیزات مدارات روشنایی
17. سیم کشی و نصب تجهیزات مدارات روشنایی
 • تلفن
 • سایت
 • سیستم اعلام حریق
 • ترانسفورماتور تک فاز حفاظتی
 • UPS
 • سیستم شارژ
 • سیستم دزدگیر
 • کنتور تک فاز و سه فاز
 • تابلوی کنتوری منازل
 • تابلوی توزیع منازل
 • روشنایی برق اضطراری
18. آشنایی با نرم افزارهای طراحی مدارات برق ساختمان
19. شناسایی اصول کار با نرم افزارهای طراحی مدارات برق ساختمان
20. کار با نرم افزارهای طراحی مدارات برق ساختمان
21. شناسایی اصول نقشه کشی و نقشه خوانی مدارات برق ساختمان
22. نقشه خوانی مدارات برق ساختمان
23. آشنایی با انواع لامپ های مخصوص
 • لامپ بخار سدیم
 • لامپ بخار 
 • لامپ متال هالید
 • لامپ نئون
 • نور افکن

24. آشنایی با ندار راه اندازی انواع لامپ مخصوص
25. شناسایی اصول سیم کشی و نصب مدارات لامپ های مخصوص
26. سیم کشی و نصب مدارات لامپ های مخصوص
27. آشنایی با انواع مدارات روشنایی
 • تک پل
 • دو پل

28. شناسایی اصول محاسبات روشنایی معابر
29. محاسبات روشنایی معابر
30. آشنایی با لوکس متر (نورسنج) و کاربرد آن
31. آشنایی با نرم افزارهای طراحی سیستم روشنایی بوسیله کامپیوتر
32. شناسایی اصول بکارگیری کامپیوتردر طراحی سیستم روشنایی
33. بکارگیری کامپیوتر در طراحی سیستم روشنایی
34. شناسایی اصول طراحی سیستم روشنایی
35. طراحی سیستم روشنایی
36. شناسایی اصول اجرای یک پروژه عملی
37. اجرای یک پروژه عملی
38. آشنایی با علایم اختصاری و نقشه ساختمان (سایت پلان)
39. اشنایی با علائم اختصاری الکتریکی ساختمان
40. آشنایی با نقشه مدارات الکتریکی ساختمان
 • انواع پریزهای تک فاز و سه فاز
 • آنتن مرکزی
 • نمراتور
 • آیفون تصویری
 • بلندگوهای داخلی (سیستم پیچ)
 • کنسل

41. آشنایی با دامنه کاربرد- هدف و تعاریف مقررات ملی برق ساختمان
42. آشنایی با حفاظت افراد و امکان ایجاد اصول ایمنی
43. آشنایی با برآورد درخواست نیروی برق (دیماند)
44. آشنایی با نقظه شروع تاسیسات الکتریکی
45. آشنایی با تابلوهای توزیع و تقسیم و وسایل و تجهیزات حفاظت و کنترل
46. آشنایی با مقررات کابل کشی و سیم کشی
47. آشنایی با مقررات تجهیزات سیم کشی
48. آشنایی با مقررات تاسیسات جریان ضعیف
49. آشنایی با سیستم های عادی و مخصوص
50. آشنایی با سیستم های نیرو از دیدگاه ایمنی
51. شناسایی اصول بررسی مقررات ملی برق ساختمان
52. بررسی مقررات ملی برق ساختمان (یک پروژه)
53. توانایی طراحی سیستم روشنایی اماکن
54. آشنایی با جریان نوری و روابط آن
55. آشنایی با جداول جریان نوری منابع
56. آشنایی با شدت روشنایی
57. آشنایی با جداول شدت روشنایی اماکن
58. آشنایی با اصول محاسبات روشنایی اماکن
59. آشنایی با جداول شدت روشنایی معابرابزار و وسایل

1- فاز متر
2- پیچ گوشتی
3- دم باریک
4- انبر دست
5- سیم لخت کن
6- چراغ قوه
7- سیمشرایط ارتقاء شغل

سر وقت حاضر شدن، برق کار تمیز و آشنایی با انواع کلیدها و سرعت عمل موجبات احساس رضایتمندی مشتریان را برای ارتقاء شغلی یک برقکار ساختمان و بطور مستقیم افزایش حقوق وی را فراهم می آورد.ویژگی های شخصیتی

کنتورهای تک فاز و سه فاز، کابل کش فشار ضعیف، سیم کش سیستم اعلام حریق ، نصب مدارات مختلف و نصب سیستم درب های اتوماتیک کارهای یک برق کار ساختمان را دچار تعدد و تنوع ویژه ای نموده و دیگر کشیدن چند سیم پایان کار یک برقکار ساختمان نیست.
هماهنگی بین چشم و دست، مراعات و احتیاط در کلیه امور، رعایت تمیزی و روش مندی کار و دقت در کار جزء مسائل مهمی است که یک برقکار ساختمان باید داشته باشد.
نظم رفتاری یک برقکار می تواند در انجام صحیح این کار یک اصل باشد.


مطالب مشابه :


نمونه نقشه تاسیسات الکتریکی ساختمان ( نظام مهندسی )

مهندسی برق ، مدیریت اجرایی نمونه نقشه تاسیسات الکتریکی ساختمان
برقکار ساختمان

نمونه وظایف 1. شناسایی اصول نقشه کشی و نقشه خوانی مدارات برق ساختمان 22. نقشه کشی و نقشه
علائم نقشه کشی برق ساختمان

امروز با علائم نقشه کشی برق ساختمان در خدمت علاوه بر آن یک نقشه نمونه و تعدادی مثال
برقکار ساختمان

نمونه وظایف. 1. کشی و نقشه خوانی مدارات برق ساختمان 22. نقشه علایم اختصاری و نقشه ساختمان
برقکار ساختمان

نمونه وظایف . 1. شناسایی اصول نقشه کشی و نقشه خوانی مدارات برق ساختمان 22. نقشه خوانی مدارات
آموزش نقشه کشی برق ساختمان

برچسب‌ها: برق ساختمان, آموزش نقشه کشی برق ساختمان, 50 نمونه کارنامه ارشد برق 91.
دریافت جزوه آموزش نقشه کشی برق ساختمان و صنعتی + نمونه نقشه مدار فرمان

جزوه آموزش نقشه کشی برق ساختمان و دانلود رایگان جزوه فارسی نقشه کشی برق نمونه نقشه
برچسب :