حلقه های المپیک نماد چیست ؟

حلقه های المپیک نماد چیست ؟

حلقه‌های آبی‌، سیاه، زرد، قرمز و سبز که یکی از شناخته‌شده‌ترین نمادها در دنیا هستند، به طور متعارف بیانگر پنج منطقه دنیا هستند که در بازی‌های المپیک شرکت دارند:آمریکای شمالی و جنوبی به عنوان یک منطقه به همراه آفریقا، استرالیا، آسیا و اروپا.کمیته بین‌المللی المپیک بیان می‌کند که نماد المپیک بر عنصر بین‌‌المللی جنبش المپیک، هنگامی که ورزشکاران از سراسر دنیا دیدار می‌کنند، تاکید می‌کند.

حلقه المپیک چه رنگی دارند و معنی این رنگ ها چیست؟

پنج حلقه المپیک نشان دهنده ی پنج قاره کره زمین بوده و هریک از رنگهای آن نشان دهنده ی یک قاره است.رنگ آبی نشانه ی قاره ی اروپا، رنگ زرد نشانه قاره ی آسیا، رنگ سیاه نشانه ی قاره ی افریقا، رنگ سبز نشانه ی قاره ی استرالیا، و رنگ سرخ نشانه قاره ی امریکاست.

مثلاً بیشتر ساکنان آفریقا از نژاد سیاه هستند. ساکنان آمریکا سرخ پوست هستند. قاره استرالیا همیشه سبز خرّم است. بیش از یک و نیم میلیارد نفر از جمعیّت آسیا هم از نژاد زرد هستند.نکته جالب اینکه رنگ های آبی و زرد و قرمز رنگ های اصلی هستند و همراه با رنگ سیاه همه رنگ ها را می توان با آنها به وجود آورد.

هدف المپيك:
هدف در بازيهاي المپيك شركت است نه پيروزي. اساس آن بر پيروزي استوارنيست بلكه اصل خوب مبارزه كردن است.ورزشكاران جهان براي بدست آوردن اهداف سريعتر ،قويتر و بالاتر بدون توجه به مليت،مذهب ونژاد پيكار مي كنند. وشعار كوبرتن را مبنيبر در صفا زيستن ،در صفا مبارزه كردن و به نيروي جسماني خود صدمه نزدن را سرلوحهكار خود قرار مي دهند.آنكس كه در نبرد ورزش دوست ديگران بماند، انكس كه همنوعان خودرا در خور احترام بشمارد به هدف اصلي المپيك رسيده است.

شعار المپيك
سه كلمه( سيتيوس،آليتيوس،فاريتيوس) كه اغلب زير پرچمهايالمپيك نوشته مي شوند به معني سريعتر،بالاتر و قويتراست.
پرچمالمپيك
پرچم المپيك كه اولينبار در بازيهاي المپيك 1920 به اهتزاز درامد،برنگ سفيد است و در ميان آن 5 حلقهالمپيك كه 3 حلقه آن در بالا و 2 حلقه آن در پائين است.رتگ حلقه ها بترتيب از چپ بهراست عبارتند از آبي،زرد،سياه،سبز،قرمز.
رنگ ها بشكلي است كه حداقل يكي از آنها در پرچم كشورها بكار رفتهاست.

آتشالمپيك
در مورد آتش المپيكتاريخ از شخصي ياد مي كند كه در نبرد سهمگين پلانته درسال479 قبل از ميلاد بطورمعجزه آسائي جان سالم بدر برد و از آنجا كه در چنين سرنوشتي خود را مديون لطف وكرامات خدا مي دانست و در قبال اين حيات دوباره مي خواست شكرگزاري كند،بدين سبب ازمعبد آپولون آتش مقدس را با دو به محل تولد خود آورد.

نشانالمپيك
مظهر المپيكهاي نوينپنج حلقه است كه هر يك نمود يك قاره است.و مفهوم اصلي آن نشان دادن مودت و دوستيميان مردم سراسر دنيا صرف نظر از عقايد و نژاد آنهاست.


مطالب مشابه :


حلقه های المپیک

5 حلقه المپیک چه رنگی دارند و معنی این رنگ ها چیست؟ پنج حلقه المپیک نشان دهنده ی پنج قاره کره
حلقه های المپیک نماد چیست ؟

حلقه های المپیک نماد چیست ؟ حلقههای آبی‌، سیاه، زرد، قرمز و سبز که یکی از شناخته‌شده
حلقه های المپیک نشانه چیست؟

5 حلقه المپیک چه رنگی دارند و معنی این رنگ ها چیست؟ پنج حلقه المپیک نشان دهنده ی پنج قاره کره
حلقه المپیک چه رنگی دارند و معنی این رنگ ها چیست؟

حلقه المپیک چه رنگی دارند و معنی این رنگ ها چیست؟ پنج حلقه المپیک نکته جالب اینکه رنگ های
5 حلقه المپیک چه رنگی دارند و معنی این رنگ ها چیست؟

5 حلقه المپیک چه رنگی دارند و معنی این رنگ ها چیست؟ پنج حلقه المپیک نکته جالب اینکه رنگ های
تاریخچه و معرفی رشته های المپیک + عکس های المپیک

تاریخچه و معرفی رشته های المپیک + عکس های المپیک چیست؟ ، المپیک در کجا آن پنج حلقه به
حلقه های المپیک- درس پنجم بخوانیم

حلقه های المپیک حلقه المپیک چه رنگی دارند و معنی این رنگ ها چیست؟ پنج حلقه المپیک
حلقه های رنگی المپیک و شیمی

لیوان ها را مانند حلقه های المپیک سه تا در بالا و دوتا در پایین کنار هم آب سنگین چیست
حلقه هاي المپيك

5 حلقه المپیک چه رنگی دارند و معنی این رنگ ها چیست؟ پنج حلقه المپیک نشان رنگ های اصلی
برچسب :