سوالات جنین شناسی عمومی میان ترم 3استاد سرکار خانم هاشمی

۱-مراحل سیکل سلولی را به طور مختصر توضیح دهید؟

۲-نقش mpfفعال چیست؟

۳-یک نوکلئوزوم چه ساختاری دارد؟

۴-چرا در اووسیت اولیه تقسیم میوز در دیپلوتن باقی می ماند؟

۵-یک فولیکول اولیه را با شکل بکشید و منشا هر کدام از لایه ها را بنویسید؟

۶-چرا فقط یکی از فولیکول ها غالب میشوند؟(۳ مورد)

۷-۳ اثر surge LHرا بیان کنید؟

۸-وقایع مرحله ترشحی سیکل رحمی را بنویسید؟

۹-در طی اسپرمیوژنز هسته چه تغییراتی می کند؟

۱۰-اسپرمیشن چه فرآیندی است؟

۱۱-capacitaion چیست و چه تغییراتی ایجاد می کند؟

۱۲-۴ مورد از فعالیت های زونا پلوسیدا را بیان کنید؟

۱۳-منشا آمینو بلاست هاوغشای هوزر و کیسه زرده ثانویه از کجاست؟

۱۴-بیشترین افزایش وزن و قد جنین در چه ماههایی صورت می گیرد؟

۱۵-اگر تخم در اوایل مرحله بلاستوسیتی تقسیم شود دو قلوهای حاصل از لحاظ پرده های جنینی چه حالتی دارند؟

۱۶-مراحل تشکیل نورال تیوب را با شکل رسم کنید؟

۱۷-دلایل ایجاد چین سری دمی چیست و چه اندام هایی را ایجاد می کند؟

۱۸-مقطع عرضی بند ناف را زمانی که قوس روده ها به بیرون آمده است را رسم کنید؟

۱۹-IuGRدر مورد چه نوزادانی به کار می رود؟

۲۰-انواع دسیدوآی تشکیل شده در رحم را پس از لانه گزینی نام ببرید؟

۲۱-نبود کلیه در جنین چه اثری روی مایع آمنیوتیک ایجاد می کند و چه نام دارد؟

۲۲-منشا سلول های PGCاز کجاست؟

۲۳-هر کدام از موارد زیر از کدام صفحه زایای جنینی منشا گرفته اند؟

صفحه پروکوردی

پوشش مثانه

پارانشیم کبد

نخاع

عقده های حسی

سلول های شوآن

بخش قشری فوق کلیه

 


مطالب مشابه :


سوالات جنین شناسی عمومی میان ترم 3استاد سرکار خانم هاشمی

۶-چرا فقط یکی از فولیکول ها غالب میشوند؟(۳ مورد) ۱۱-capacitaion چیست و چه تغییراتی ایجاد می
نازایی

lufs چیست؟ سندرم فولیکول لوتئینیزه در سندرم ذکر شده فولیکول غالب پاره نمی شود و مانع از
سوالات پر تکرار زیست شناسی 2

ب- صفت غالب خالص است يا ناخالص؟ دليل خود را بيان كنيد. 22- به 29-فولیکول در تحمدان چیست
سوالات امتحان نهایی پر تکرار از کتاب زیست شناسی ۲ (سوم تجربی)به تفکیک فصول کتاب

ب- صفت غالب خالص است يا ناخالص؟ دليل خود را بيان كنيد. 22- به 29-فولیکول در تحمدان چیست
سوالات امتحان نهایی پر تکرار از کتاب زیست شناسی ۲ (سوم تجربی)به تفکیک فصول کتاب

ب- صفت غالب خالص است يا ناخالص؟ دليل خود را بيان كنيد. 22- به 29-فولیکول در تحمدان چیست
نکاتی از درس زنان و زایمان

ü کاراستروژن :--محل تولید ،فولیکول غالب که موجب
عادت ماهانه

علايم شروع زايمان چیست. آنها متوقف می شود در حالی که فولیکول غالب شروع به رشد و بالغ شدن
ترجمه مقاله ( نرخ ابستنی با برنامه ورود سیدر )

رشد فولیکول پدیدار شده در توقف غلظت پلاسما توسط باز دارنده فولیکول غالب چیست ؟ 1.بسیار
برچسب :