جلسه اول اصول استنباط

1-               صرف ونحو : برای اینکه بتوانیم معانی ومفاهیم یک زبان را بفهمیم باید باقواعد ولغتها ودستور زبان آن زبان آشنا باشیم وبرای فهمیدن زبان قران باید حتما صرف ونحو رایادگرفته  باشیم.

2-               منطق :علم منطق چگونه فهمیدن ودرست فهمیدن را به ما می اموزد وهمچنین درست استدلال کردن علوم را به ما می آموزد

3-               اصول:کار علم اصول این است که ازمیان معانی متعدد یک عبارت کدام معنارا وبه چه دلیل انتخاب کنیم علم اصول به ما می آموزد که اگر عبارتی دارای چند معنا بود کدام معنا را انتخاب کنیم.مثال :وقتی می گوییم در راباز کن  باید بدانیم که منظور از باز چیست  زیرا کلمه باز چندین معنی می دهد مثلا یکی از معانیباز نوعی پرنده است یااینکه بازبه معنی  دوباره نیز هست وعلم اصول متکفل این است که منظور دقیق ازاین کلمه چیست تامعنای درست راانتخاب کنیم

 

دانشهایی مانند (تاریخ قران –علم الحدیث –تاربخ حدیث –علوم قران -) به کمک علم اصول می آیند این دانشهاباهم می توانند مارا به فهمی از قران برسانند

 نکته:

(فرقی که درس اصول با دیگر درسها دارد این است که درس اصول در زندگی روزمره هم کاربرد دارد وبا یادگیری این درس می توان فهمید که فعل مباح ومستحب چیست یا اینکه چه چیزی امر شده وچه چیزی نهی شده است.

 


مطالب مشابه :


مباحث بلاغي، بخش دوم (علم معانی)

Green leaf - مباحث بلاغي، بخش دوم (علم معانی) - برگ سبزیست تحفه درویش***چه کند بینوا ندارد بیش - Green leaf
کلیات ادبی (5): علم معانی

هاشمیات - کلیات ادبی (5): علم معانی - کل حزب بما لدیهم فرحون - موضوعات
قواعد درس چهاردهم عربی سوم انسانی

موضوعات وب. نکته های 2 – علم معانی از معانی جمله و مطابقت اسالیب آن با «مقتضای حال»‌بحث می
ادامه مطالب مربوط به علم بلاغت

علم معانی: معانی در لغت جمع معنیّ بر وزن مفعول می‌باشد که اسم یکی از موضوعات علم بیان
تعریف علم معانی و بیان = Таърифи илми маонӣ ва баён

ادبیات فارسی = Адабиёти форсӣ - تعریف علم معانی و بیان = Таърифи илми маонӣ ва баён - - ادبیات
خلاصه ای از بخش معانی جواهر البلاغه

موضوعات وب. اخبار و خلاصه علم معانی بیانگر کلیه ی سبکها یا بافتهای کلامی است که گوینده هدف
رابطه علم ودین

مسئله رابطه علم و دین یکی از موضوعات چالش برانگیز کلام جدید علم در معانی مختلف استفاده
بلاغت

علم معانی: معانی در لغت جمع معنیّ بر وزن مفعول می‌باشد که اسم یکی از موضوعات علم بیان
علم غیب از دیدگاه قرآن

بررسی موضوعات باشد یا بعد از این تحقق پیدا کند، و آیاتی که در قرآن مجید مربوط به «علم
جلسه اول اصول استنباط

موضوعات وب. علوم برای اینکه بتوانیم معانی ومفاهیم یک زبان را علم منطق چگونه فهمیدن
برچسب :