ناسازگار کیست

کسی که رفتارهای گوناگون غیر عادی وغیر طبیعی دشوار ومزاحم دارد

ملاکها ومعیارهای ناسازگاری

1-     غیر اجتماعی بودن

2-     ترس از همه چیز

3-     اصرار در رفتار نادرست

4-     واکنشهای قوی در برابر یک امر ساده

5-     عدم قبول واقعیتها

6-     وسواس وتردید خسته کننده

7-     افسردگی وناراحتی وملالت

8-     ایجاد زمینه برای درگیری ئاختلاف

علل وانگیزه های ناسازگاری چیست

1-     علل ارثی

2-     علل زیستی مانند وضع بدنی وضع مزاج ،اختلال وبینایی ،شنوایی ،

3-     علل روانی مانند ، وجود فشارهای درونی ومیل به استقلال وعادات عصبی

4-     علل عاطفی مانند احساس محرومیت از مهر والدین احساس ناکامی احساس از بین رفتن آبروی او احساس عدم امنیت عاطفی

5-     علل اخلاقی

6-     علل تربیتی

7-     علل اقتصادی

8-     علل اجتماعی مانند عدم مقبولیت در اجتماع

9-     علل فرهنگی

10- علل انضباطی

 

اقدامات لازم جهت اصلاح ناسازگاری

بررسی سوابق پرونده ومعاینات پزشکی ومعاینات روانی وهوشی

 

شیوه های اصلاح ناسازگاری

1-     آموزشها

2-     تفاهم واحترام

3-     وادار به اندیشیدن

4-     گسترش روابط

5-     اعطای مسئوالت

6-     ایجاد زمینه برای اشتغال

7-     ایجاد زمینه اعتماد بخود

8-     تمرین تسلط بر خود

9-     درمان پزشکی

10- روان درمان

11- تغییر محیط

12- ایجاد شرایط مناسب

وجود کجروی نشانه چیست ؟

نقصان کنترل     ، ضعف فکری وعقیدتی     ،عدم نفوذ قانون     عدم اعتدال وتعادل روانی

در طریق بازسازی واصلاح ناسازگاری سه مرحله طی می شود

شناخت علت یا علل لغزش

اقدام به برنامه ریزی

اقدام به اجرا وعمل

علل نابهنجاری وکجروی نوجوانان

1-     علل زیستی یا بیولوژیک مانند بیماریهای جنسی وبیماریهای بدنی وبیماری صرع

2-     علل روانی مانند دگر آزاری وخود آزاری

3-     علل اجتماعی ومحیطی مانند خانواده پیچیدگی زندگی اجتماع عاطفه عامل سیاست وعامل حقوقی واقتصادی

علل لغزشهای جنسی

1-     کمرویی نوجوان نمی تواند از خود دفاع کند

2-     ترس ووحشت از اینکه اگر حقیقت را به پدر ومادر بگوید اورا می زنند

3-     کمبود محبت در خانواده یا فقدان محبت

 

عوامل مؤثر در لغزشهای کودکان ونوجوانان

1-     عامل قوانین شامل تغییرات مکرر قوانین ضعفها نارسائیها یک طرفه بودن آنها

2-     عامل اداری مانند هرج ومرج ها ، تورمها ، ضوابط دست وپا گیر

3-     عامل نظامی مانند توسعه وسایل محرب ، توسعه جنگ و...

4-     عامل بی توجهی به مذهب ، ضعف ایمان سستی اعتقادات

5-     عامل بی توجهی به اخلاق

6-     عامل تقلید کورکورانه واسوه های غلط

 

انحراف با چه عواملی رابطه دارد

سن ، جنس ف نژاد ، عامل اقتصاد ، نظام انضباطی ، وضع هوشی افراد ، گسترش تمدن ، اختلالات اجتماعی

بی قراری کودکان با چه عواملی رابطه دارد

با جنس با عقل وهوش با شرط رشد شرایط خانواده

علل بی قراری کودکان چیست ؟

الف- عوامل مربوط به خود کودک شامل :

1-     بیماری ودرد

2-     عصبی بودن

3-     رنجی درونی

4-     اضطراب ونا امنی

5-     احساس عدم توفیق

6-     احساس محرومیت از محبت

7-     جاه طلبی

8-     عادات غلط

9-     مرکز توجه بودن وانتقام گیری

ب- علل مربوط به دیگران شامل :

1- بی عنایتی والدین

2- توقع والدین

3- معاشرتهای ناصواب

4- الگوهای نادرست

5- تشویقهای ناروا

6- خط ونشان کشیدن

7- اختلافات منازعات

8- تضادهای انضباطی

راههای درمان بیقراری چیست

1-     درمان پزشکی

2-     رفع اضطراب وناامنی

3-     اشباع از محبت

4-     عنایت به فرزند

5-     ایجاد سرگرمی

6-     واگذاری مسئولیت

7-     پذیرش وحمایت

8-     ازتباط وتفاهم

9-     جستجوی نقاط مثبت و...


مطالب مشابه :


ناسازگاری در کودکان

روانشناسی کودک - ناسازگاری در کودکان علل و انگيــــزه هاي ناسازگاري فــــــرزندان : 1.
ناسازگاری در کودکان

کودکان با نیاز های ناسازگاری علل وانگیزه های زیادی می تواند داشته باشدکه مهمترین آنها
كودكان ناسازگار

علل پيدايش اختلالات رواني متنوع است؛ عوامل ارثي، فرهنگي و اجتماعي ناسازگاری در کودکان.
نشانه ها و درمان کودکان ناسازگار

علل ارثـــــی : گروهی معتقدند بسیاری از ناسازگاری های کودکان ریشه در سرشت و طینت آن ها دارد
راههای برخورد با کودکان ناسازگار

5- علل اجتماعی 19- چون بسیاری از ناسازگاری های کودکان به دلیل عدم آشنایی والدین با مهارت های
ناسازگاری چیست:

کودکان با نیاز های خاص (کودکان استثنایی) - ناسازگاری چیست: - کودکان کم توان یادگیری،نابینا و
ناسازگار کیست

ملاکها ومعیارهای ناسازگاری . علل وانگیزه های ناسازگاری چیست . علل بی قراری کودکان چیست
آسیب شناسی طلاق خاموش /علل طلاق روانی (مقاله روزخانواده )

1- ناسازگاری زن اعتیاد،خودکشی افزایش کودکان خیابانی وسستی پایه علل وعوامل
برچسب :