جلسه شماره 9(مورخ4/11/91)

انجمن شعر بروسان

جلسه شعر زمستان

جلسه شماره 9(مورخ4/11/91)

نقد شماره 8: شعرخانم فریبا شادلو

مبحث تخصصی: "لزوم حفظ و تولید آثار فولکلور" توسط استاد عبدا.. نجف زاده

----------------------

شعرخانم فریبا شادلو

گفتم رفتن همه چیز را تغییر می دهد

همه چیز را فراموش می کنم

اما تنها من نبودم که از مرز می گذشتم

دلتنگی با سگهایش آنجا بود

و سایه به سایه به دنبالم می آمد

از جنگل گذشت

از مرداب گذشت

وبعد به شکل موهای بلوند و چشمان ِآبی درآمد

به شکل دهان هایی باز

که هیچ نمی فهمیدند...

 

--------------------

نقد اول توسط خانم طالقانی

نقد دوم توسط آقای یاوری


گزارش جلسه:

در ابتدای جلسه پس از شعر خوانی خانم شادلو منتقد اول چنین شروع کرد که: به قول کانت انسان در داوری از نبوغ خود استفاده می کند و در آفریدن از ذهن و احساسش.

خانم طالقانی به باز کردن برخی گره ها در متن اشاره کرد از جمله این که بیان شعر در 3 سطح شکل گرفته است زبان مبتنی بر منولوگ، زبان خودمانی یا محاوره و زبان ساده شاعرانه.

شعر در جهت القای دلتنگی است و درون مایه و محتوای متن فلسفی و هستی مدارانه است و با آن که زبان ساده و مدرن است اما از نماد استفاده شده است.( جنگل و مرداب).

نیما زیبایی را در سادگی جستجو می کند و شعر امروز سعی می کند در فاصله کوتاهی از نثر شکل گیرد.

وی ادامه داد: "همه چیز" دومی و "اما "بنظر می رسد که اضافه باشد و "سایه به سایه" یک بازی حسی است که به روایت شعر کمک می کند و همچنین چرخش زاویه دید در انتهای شعر موفق است و در خدمت محور محتوایی است. با وجود استفاده از عناصر فرهنگی( چشمان آبی و...) هنجار گریزی در زبان معیار به قصد ساختن موقعت جدید صورت نگرفته است.

منتقد دوم آقای یاوری اینطور شروع کرد که آخر شعر شگفت انگیز است و تاثیر گذار و مابقی شعر به خاطر این انتها شکل گرفته است.

شعر در رویه روایتی ساده دارد؛ روایتی مدرن از دلتنگی. اما در جزئیات به لایه های عمیق تری دست می یابیم. مثلا در پاره" دلتنگی با سگ هایش " هم به آزاردهندگی دلتنگی اشاره شده است و هم ما حضور پلیس مرزی و سگ ها را احساس می کنیم، چیزی که بطور مستقیم در متن آورده نشده است.

شعر خانم شادلو بین زبان خودکار و و زبان شعری در رفت و آمد است.

پس از نقد داغ عمومی آقای نجف زاده مبحث تخصصی خود را چنین آغاز کرد: برای بیان هر مطلب یک تئوری نیاز داریم؛ فولک در لغت به معنای دانش غیر متخصص یا شبیه به این مضمون می باشد. فولک تفکر و نگاهی است که هیچ وقت مکتوب نشده است.

گاهی احساس فولک می شود مثل لالایی ها و... گاهی فرهنگ. و هیچکس مدعی سرودن گزاره های فولکلر نیست.

چیزهایی که فرهنگ و فولک به ارمغان می آورند عبارتند از:

-          ایجاد همبستگی قومی و قبیله ای

-          روایت تاریخ اقوام

-          خاستگاه و شالوده الهامات بشری در زمینه ادبیات و هنر

-          فرهنگ عامه نوعی رابطه فرهنگی بین نسل های مختلف

و ضمن اینکه فرهنگ عامه سبب دو بعد از پویایی نیز می شود:

1-       هنر و ظرافت در لذت در حین کار

2-      سطح بالای هیجان در زندگی.

پس از شعرخوانی شعرا جلسه در ساعت 8 شب به پایان رسید.   

تنظیم کننده: سعید پوریوسفمطالب مشابه :


جلسه دوم: شکل متن و نوشته

راه نوشتن - جلسه دوم: شکل متن و نوشته شروع ناگهانی: بدون مقدمه سر اصل موضوع
گزارش جلسه‌ی دهم

شروع جلسه ساعت 12:20 دقیقه بود. بعد از این مقایسه، نقدِ ویرایشِ متنِ جلسه‌ی قبل ادامه یافت.
روش نوشتن متن یک صورتجلسه

حسابداری,بازرگاني,آموزش - روش نوشتن متن یک صورتجلسه چهار چوب صورت جلسه:
بعد از چهارشنبه، نگارش متن توافق جامع شروع می‌شود.

EPSnews - بعد از چهارشنبه، نگارش متن توافق جامع شروع می‌شود. - اخبار/ گزارش و تحلیل بازار
مديريت جلسات و سخنراني

فصل چهارم/ سازماندهي متن سخنراني 5 فصل پنجم/ شروع و خاتمه سخنراني 5 1- زمان شروع جلسه
فایل های متنی و صوتی جلسات 1 تا 6 درسگفتار معنای زندگی

ماه گذاشته قرار دادن فایلهای متنی و صوتی درسگفتار معنای زندگی را شروع متن جلسه
متن کامل صورتجلسه دومین جلسه هیئت امنا (ویژه همه مخاطبان)

متن کامل صورت جلسه با حذف نام مددجویان قاری محترم آقای حاج یوسف سلیمی شروع شد. دستور جلسه:
چگونه یک صورت جلسه فنی بنویسیم

محل برگزاري، ساعت شروع، تاريخ برگزاري اگر نمي دانيد متن صورت جلسه را چگونه بايد آغاز
جلسه شماره 9(مورخ4/11/91)

جلسه شعر زمستان شادلو منتقد اول چنین شروع برخی گره ها در متن اشاره کرد از جمله این که
جلسه دوم: شکل متن و نوشته

راه نوشتن - جلسه دوم: شکل متن و نوشته شروع ناگهانی: بدون مقدمه سر اصل موضوع
برچسب :