انواع مدل لباس مجلسیهای پوشیده و نیمه پوشیده

 مدل لباس مجلسی نمایش داده شده طرحی از طراح لباس Gail Garrison میباشد.که برای مادر عروس طراحی شده است.مدل لباس پری دریایی میباشد.این لباس مجلسی دارای مدل بی یقه و مدل کمر افتاده و دنباله جارویی میباشد.طرح کلی لباس تور سنگین با رویه زبر و کریستال میباشد.این لباس هم با سرشانه و هم بدون سرشانه قابل استفاده میباشد.پارچه بکار رفته در لباس ابریشم در رنگهای مشکی و قهوه ای و شرابی در سایزهای 18_2 میباشد... kngails093063s.jpg

 

مدل لباس مجلسیهای زیر نیز طرحی از Gail Garrison میباشند که برای مادر عروس طراحی شده اند.این لباسها در رنگهای مختلف و سایزهای 18_2 قابل استفاده هستند.مدل اول دارای مدل یقه دلبری و کمر افتاده و دنباله جارویی است.این لباس با پوشش هم قابل استفاده است.پارچه لباس ساتن ابریشمی میباشد.مدل بعدی دارای مدل کمر افتاده و مدل یقه هفتی و گودالی میباشد که تا زیر سینه کشیده شده است.این لباس با پوشش نیز قابل استفاده میباشد.پارچه لباس تور ابریشمی نازک میباشد.مدل بعدی دارای مدل بی یقه و کمر افتاده و دنباله جارویی است.طرح لباس از کنار پوشیده با حاشیه های سنگ دوزی شده میباشد.این لباس هم با سرشانه و هم بدون سرشانه قابل استفاده میباشد.پارچه لباس تافته ابریشمی میباشد.مدل بعدی دارای مدل بی یقه و کمر افتاده میباشد.این لباس با پوشش هم قابل استفاده است.پارچه لباس لمه (Lame) می باشد.مدل بعدی دارای مدل یقه دلبری و کمر افتاده و دنباله جارویی است.این لباس با کت قابل استفاده میباشد.این لباس دارای کمربند با طرح گره ای نیز میباشد.پارچه لباس ابریشم است.آخرین مدل دارای مدل بی یقه و کمر افتاده و دنباله جارویی است.طرح لباس سنگ دوزی و حاشیه دوزی شده است که همرا با کت نیز قابل استفاده میباشد.پارچه لباس تور و ابریشم میباشد.

 

kngails093061s.jpg kngails093059s.jpg kngails093060s.jpg
kngails093057s.jpg kngails093006s.jpg kngails093062s.jpg


مطالب مشابه :


انواع مدل لباس مجلسیهای پوشیده و نیمه پوشیده

طرح گره ای نیز میباشد.پارچه لباس ابریشم است.آخرین مدل دارای مدل بی یقه و کمر افتاده و
یک مدل یقه( يقه شل)

آموزش بافتنی - یک مدل یقه( يقه شل) - آموزش انواع بافتنی
توضیحاتی در مورد انواع یقه لباس عروس

طرح یقه در جلو و پشت لباس شبیه به قلب است و اغلب شانه های پوشیده و یقه مدل شانه های افتاده
برچسب :