رتبه دوم مسابقه طراحی سردر دانشگاه خیام مشهد

فرزان شاماسب لو به همراه محمد اکبری، توانستند رتبه دوم مسابقه طراحی سردر دانشگاه خیام مشهد را کسب کنند.

 شاماسب لو درباره طرحش اینگونه توضیح می دهد:

همواره آغاز شناخت مخاطب از فضا در عرصه ورود شکل خواهد گرفت.از این رو المان سردر ورودی نقش بسزایی در دریافت مخاطب از محتوای پروژه دارد. بدیهی است که تفاوت فیزیکی وعملکردی هر فضا به تغییر ماهیت کالبد ورودی آن می انجامد. آنچه در نگاه اول ورودی دانشگاه و اماکن آموزشی و فرهنگی را از سایر اماکن شهری و عمومی متمایز می کند، نوع مخاطب خاص این اماکن است.

sar%20dar%20daneshgah%201.JPG
از این رو انتزاع در کالبد مفهومی این پروژه ها معنای بیشتری یافته و استفاده از عناصر و اشاره های مستقیم و سهل الوصول را مناسب نمی نماید. از سویی دیگر، ورودی علاوه بر انتقال مفهومی که در سوی دیگر آن نهفته است، دارای عملکرد، ایجاد تباین، تغییر فضا و فیلترینگ می باشد که هر چه فاصله عرصه پس از ورود تا قلب پروژه بیشتر باشد و تباین فضاهای میان آنها افزایش یابد از این ویژگی عملکردی در سردر کاسته خواهد شد.

sar%20dar%20daneshgah%202.jpg
اما چنانچه این فاصله اندک بوده و عرصه پس از ورودی مستقیماً به مرکز ثقل پروژه منتهی شود، تاثیر ویژگی عملکردی آن دوچندان گشته و در تغییر فرم ورودی بسیار موثر خواهد بود.

 بررسی محتوای سردر ورودی دانشگاه خیام:
 از جمله مواردی که در نوع دیدگاه طراحان به پروژه مورد نظر موثر بوده است می توان به عناوین زیر اشاره کرد: 1-کاربری پروژه 2-وجه تسمیه دانشگاه 3-ارتباط بلافصل فضاهای درون سایت و نیاز به فیلترینگ مناسب و تفکیک دسترسی های سواره و پیاده 4-لوگوی دانشگاه به عنوان یک نهاد سازمانی تمامی موارد ذکر شده غیر از مورد اول، از ویژگی های انحصاری دانشگاه خیام بوده .

از این رو استفاده از این عوامل به ایجاد طرحی زمینه گرا و منحصر به دانشگاه خیام و زمینه فیزیکی موجود آن می انجامد. بررسی زمینه: مکان یابی: همان گونه که در تصویر ارائه شده نمایان است، محل قرارگیری آبنمای محوطه نزدیک به مرکز ثقل بصری و عملکردی پروژه است.

sar%20dar%20daneshgah%203.JPG
چنانچه محور فرضی عمود بر ضلع شرقی را که از مرکز آبنما عبور می کند در نظر بگیریم، بارهای بصری و عملکردی پروژه در طرفین محور از بیشترین تعادل برخوردار خواهند بود.از این رو در نظر گرفتن نقطه تقاطع این محور با ضلع شرقی به عنوان ورودی در ایجاد نظام سلسله مراتبی متعادلی از دسترسی های پس از عرصه ورودی می انجامد.

 و هرچه از این نقطه به طرفین پیش می رویم از این تعادل کاسته می شود. تقارن بصری و عملکردی: تقارن در عرصه پس از ورود از ویژگی های بارز پروژه است.نه تنها این تقارن به صورت بصری در طراحی لندسکیپ سایت به چشم می خورد، بلکه تقسیم دسترسی های پیاده و سواره به طرفین نیز ، به دلیل وجود دو پارکینگ و دو ساختمان آموزشی در طرفین، سیرکولاسیونی متقارن را به تصویر می کشد.

sar%20dar%20daneshgah%204.JPG
از سوی دیگر محل پیشنهادی ورودی در وسط ضلع شرقی واقع شده و بر این تقارن می افزاید.لذا ایجاد تقارن در طرح نیز اقدامی همراستا با زمینه خواهد بود. عنوان مسابقه از سه واژه المان، سردر و ورودی تشکیل شده است.

هر یک از این سه واژه به جزئی ماهوی از کالبد طرح اشاره می کند.از این رو دیدگاه غالب طراحی بدین صورت بوده که طرح موجود در آن واحد به عنوان یک المان نمادگرا بوده، هم به عنوان سردر به تباین فضا بیانجامد و هم مستقیماً عملکرد اصلی ورودی یعنی فیلترینگ فضا و تفکیک دسترسی ها را انجام دهد به صورتی که وحدت خود را حفظ نماید و معرف یک هویت واحد باشد، نه ترکیبی از چند جزء با ذات متفاوت.

sar%20dar%20daneshgah%206.jpg
 بیان دیدگاه و ایده های طراحی: 1-استفاده از خطوط مستقیم و متقاطع جهت ایجاد حس این همانی با معماری آرامگاه خیام نیشابوری و هویت پیچیده و منطق محور شخصیت خیام. 2-طراحی سیرکولاسیون ورودی به شکل لوگوی دانشگاه : جهت گیری ورودی های پیاده و سواره و تناسبات آنها به گونه ای صورت گرفته است که حرکت افراد و وسایل نقلیه به صورتی ناخودآگاه در راستای خطوط فرم لوگوی دانشگاه شکل گرفته و حاصل آن آفرینش فرمی مجازی است که از رفتار مخاطب سرچشمه می گیرد. 3-عدم تداخل مسیر سواره و پیاده پس از عرصه ورود 4-بازتابی انتزاعی از نماد دانشگاه خیام در نما.

sar%20dar%20daneshgah%205.jpg

برگرفته از سایت:http://memarinews.com


مطالب مشابه :


طراحی سردر ورودی شهر مشهد (محور نیشابور)

در راستای بهتر شدن معماری ایرانی - طراحی سردر ورودی شهر مشهد (محور نیشابور) - معماری هنر خلق
مسابقه طراحی سردر ورودی پارک گردشگری پیشکوه

شهرداری تربت حیدریه در نظر دارد طراحی معماری سردر ورودی پارک پیشکوه رابه مسابقه بگذارد لذا
مسابقه طراحی سردر

معمار - مسابقه طراحی سردر - معمار و معماری، تاریخ هنر، ایران شناسی، گاهی تراوشات ذهن
مسابقه طراحی «سردر» برج میلاد

گرافیک - مسابقه طراحی «سردر» برج میلاد - آموزش مبانی هنرهای تجسمی و گرافیک - گرافیک
رتبه دوم مسابقه طراحی سردر دانشگاه خیام مشهد

Red Plan - رتبه دوم مسابقه طراحی سردر دانشگاه خیام مشهد ,وبلاگ تخصصی معماری
مسابقه طراحی سردر شهر مشهد

مسابقه طراحی سردر ورودی شهر مشهد (محور نیشابور) آخرين مهلت ثبت نام : 05/06/1390.
طراحی مجموعه سر در ورودی دانشگاه کاشان

بنام خدا مجموعه سر در ورودی اصلي دانشگاه کاشان توسط مهندسین مشاور دیواندری و همکاران طراحی
برچسب :