OpenGL چیست؟

  •OpenGL بطور دقیق به عنوان ” واسط نرم افزاری برای سخت افزار گرافیکی“ شناخته می شود.   •در حقیقت، یک کتابخانه گرافیک 3 بعدی و مدل سازی است که بسیار سریع و قابل انتقال است.   •با استفاده از این کتابخانه می توان تصاویر گرافیکی بسیار زیبایی ساخت که دارای کیفیتی نزدیک به کیفیت بینایی انسان است. 


مطالب مشابه :


خوارزمی

,,تحقیق آزاد,, - خوارزمی - این وبلاگ برای با لارفتن سطح علمی ساخته شده ویکیپدیا; ریاضی و زندگی ;
محمد بن موسی خوارزمی

گوید قبل از اینکه محمد بن موسی خوارزمی در منبع : ویکیپدیا
خواص ویژه آب

جشنواره بین المللی خوارزمی. دفتر تالیف کتب درسی زیست
OpenGL چیست؟

ویکیپدیا سورس کد1 سورس کد 2 picofile blogsky dictonery online تست ضریب مقالات خوارزمی داده علمی تمام
ایمان

ویکیپدیا سورس کد1 سورس کد 2 picofile blogsky dictonery online تست ضریب مقالات خوارزمی داده علمی تمام
بانک اطلاعاتی

ویکیپدیا سورس کد1 سورس کد 2 picofile blogsky dictonery online تست ضریب مقالات خوارزمی داده علمی تمام
کدهی بازی GTI 5

ویکیپدیا سورس کد1 سورس کد 2 picofile blogsky dictonery online تست ضریب مقالات خوارزمی داده علمی تمام
انواع مرگ سلولي

دانشگاه خوارزمی دانشنامه ویکیپدیا. سایت مرکزی علوم
برچسب :