صورت معاملات فصلی

مهلت استفاده از ارسال مجدد صورت معاملات فصلی سال ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ رو به بایان هست و بیشنهاد میدم از این مهلت قانونی استفاده کنید.

متن بخشنامه:

مديد مهلت ارسال معاملات کليه فصول سالهاي فصل 1391 و 1392 موضوع ماده 169 مکرر قانون مالياتهاي مستقيم


بخشنامه تمديد مهلت ارسال معاملات کليه فصول سالهاي فصل 1391 و 1392 موضوع ماده 169 مکرر قانون مالياتهاي مستقيم (براي اشخاص حقوقي تا تاريخ 21/03/1393 و براي اشخاص حقيقي (مشمولين بندهاي الف و ب ماده ي 95 مالياتهاي مستقيم) تا تاريخ 04/04/1393)

شماره بخشنامه: 502/93/200
تاريخ:14/02/1393
پيرو دستورالعمل هاي شماره 24468/200/ص مورخ 27/10/1390 و شماره 5335/200 مورخ 29/08/1392 در خصوص مهلت ارسال اطلاعات معاملات فصلي موضوع ماده 169 مکرر قانون مالياتهاي مستقيم، با عنايت به درخواست برخي از موديان مالياتي به اطلاع مي رساند به منظور تکريم و تسهيل در انجام وظايف قانوني موديان مذکور، مهلت تسليم و ارسال يا تکميل فهرست اطلاعات معاملات کليه فصول سال هاي 1391 و 1392 براي اشخاص حقوقي تا تاريخ 21/03/1393 و براي اشخاص حقيقي (مشمولين بندهاي الف و ب ماده ي 95 مالياتهاي مستقيم) تا تاريخ 04/04/1393 تمديد مي گردد. کليه موديان محترم مالياتي مشمول مقررات مذکور که تاکنون نسبت به ارسال تمام يا بخشي از اطلاعات خود عمل ننموده اند مکلفند از طريق سامانه ي سازمان امور مالياتي کشور به نشاني www.tax.gov.ir به صورت برخط (آنلاين) يا غير برخط (آفلاين) و يا تحويل لوح فشرده (تکميل از طريق نرم افزارهاي مرتبط) به ادارات کل امور مالياتي ذيربط اقدام نمايند.
بديهي است عدم اجراي تکاليف قانوني ، موجب تعلق جرائم مالياتي خواهد شد.

http://www.tax.gov.ir/pages/action/news/5445

 


مطالب مشابه :


صورت معاملات فصلی

صورت معاملات فصلی از ارسال مجدد صورت معاملات فصلی از طريق سامانه ي سازمان
ارسال صورت معاملات فصلی موضوع ماده 169 ق.م.م

ارسال صورت معاملات فصلی موضوع فصلي خود از طريق سامانه مذكور به صورت الكترونيكي
آموزش تکمیل و ارسال صورت معاملات فصلی به صورت آفلاین

آموزش تکمیل و ارسال صورت معاملات فصلی به صورت اموزش باز کردن سامانه استعلام با مرورگر
راهنمای ارسال صورت معاملات فصلی موضوع ماده 169 ق.م.م

وارد صفحه سامانه ارسال صورت برای تکمیل و ارسال صورت معاملات فصلی به صورت آفلاین
راهنمای نحوه ارسال صورت معاملات فصلی موضوع ماده 169 ق.م.م دفاتر اسناد رسمي بصورت آنلاين

راهنمای ارسال صورت معاملات فصلی موضوع ماده 169 ق.م روي لينك «ورود به سامانه ارسال
راهنمای تصویری ارسال صورت معاملات فصلی موضوع ماده 169 ق.م.م

از منوهای سمت راست ، روی صورت معاملات فصلی کلیک کنید. وارد صفحه سامانه ارسال صورت معاملات
دانلود آخرین نسخه نرم افزار گزارش فصلی خرید و فروش ۳ ماهه

مهلت تسلیم و ارسال صورت معاملات صورت معاملات این سامانه صورت معاملات فصلی
راهنمای استفاده از سامانه برخط (آنلاین) ارسال صورت معاملات مودیان مالیاتی

(سامانه ارسال صورت معاملات 169 لاین هم می توان نسبت به ارسال صورت معاملات فصلی
دفاتر اسناد رسمی تکلیفی برای ارسال صورت معاملات الکترونیکی فصلی ندارند !

ارسال صورت معاملات صورت معاملات الکترونیکی فصلی معاملات املاک سامانه
سامانه ارسال صورت معاملات (169 مکرر) و گزارش خرید و فروش الکترونیکی

سامانه ارسال صورت معاملات تمدید مهلت ارسال فهرست اطلاعات معاملات فصلی سال های ۱۳۹۱و
برچسب :