کبوتر نقش ونقشبازان

باسلام خدمت تمامی دوستان
قصد دارم شما عزیزان را باکبوتران نقش ونقش بازی اشنا کنم

نقش باز به کسانی گفته می شود که دوست دارند بهترین وزیباترین کبوترهاراداشته باشند وانها راجلد خود کنند واگر شده از یک کبوتر نقش ان قدر جوجه بگیرند تا به جوجه دلخواه خود برسند نقش باز دوست ندارد کبوتر خود را باخت بدهد بنابراین کبوتران خود را دراوج شلوغی ودرساعاتی که کبوتربازان مشغول مسابقه هستند هوا نمیکنند معمولا از ساعت9صبح تا3بعداز ظهر چون در جهرم کبوتر بازان صبح زود ونزدیک غروب کبوترهای خود را به هوا میاندازند

این گونه افراد خیلی علاقه ای ندارند که کبوترانشان ساعت بیشتری بپرد وبیشتر به فکر زیبایی گله کبوتر خود هستندو................

بگذریم کبوتر نقش چیست / در مطالب زیر شما دوستان را با چند کبوتر نقش اشنا میکنم

1-کبوتر یک رنگ –این کبوتر ها باید کاملا یک رنگ باشندمانند :زرد –سرخ –سفید –سیاه –قهوه ایی ......

2-کله ها : این کبوترها فقط از قسمت سر تازیر سینه خود باید رنگی وبقیه بدن کاملاسفید باشد مانند:کله سرخ. کله سیاه. کله زرد.و...........

3-سینه ها یا به عبارتی سینه دم ها :این کبوترها باید دوبال کاملا سفید وبقیه بدن از سر تا دم یک رنگ دیگر باشد مانند :سینه سیاه . سینه سرخ و.......

4-دوکت ها :این کبوتر ها کاملا بر عکس سینه ها هستند باید کل بدن انها سفید وفقط دوبال انها رنگی باشد مانند :دوکت سیاه دوکت سرخ . دوکت زرد

5-چپها یا راستها :این کبوتر ها باید بدنی کاملا سفیدوفقط یک بال انها رنگی باشد بیشتر این کبوترها قسمت رنگی از پشت سریاهمان یال شروع وبه یک بال ختم میشود

6 دم سفید ها : در این گونه از کبوتران کل بدن کبوتر از یک رنگ وفقط قسمت دم به رنگ سفید باشد مانند زاغ دم سفید توجه داشته باشید قسمت سفیدی دم از پشت کمر تا انتهای دم شروع میشود

7- دمیها یا همان دم رنگ ها :  این گونه کاملا برعکس دم سفیدها است ابید بدن کاملا سفید وقسمت دم رنگی باشد مثال :دم سیاه .دم قهوهایی  و............

۸-طوقیها: به کبوتران سفید رنگی گفته میشود که فقط دور گردن انها رنگی است مانند طوق سیاه .طوق سبزو......

۹-شهری ها . دمگیر.یا بدرنگها :به کبوتران رنگی گفته میشود که سفیدی رنگ از زیر نوک تا دم ادامه دارد مثال شهری سیاه باید از پشت گردن ودوبال کاملا سیاه وقسمت زیرین ودم سفید رنگ باشد

۱۰-سه رگها :بیشتر این کبوترها ساختنی بوده این کبوتر مثال اگر رنگ سرخ باشد فقط دو خط سفید رنگ روی بال باشد یا به اندازه یکتخم مرغ روی دو بال سفید باشد

 

۱۱-کله سفید ها :دراین گونه کبوتر بدنی رنگی و قسمت سر تا زیر سینه به شکل7به رنگ سفید است این کبوتر ریشه کشور عراق است وبه ان کلاغ کربلایی یا مخمل عراقی هم میگوییند

بسیاری این کبوتر راکبوتر نقش ندانسته اند

۱۲-ابلق ها : ابلق یعنی مخلوطی از رنگ سفید وسیاه مثال روشن تر مانند رنگ گاو –بعضیها این کبوتر را کبوتر رنگ دانسته وچند سالی است  ترفداران زیادی پیدا کرده وامروزه رنگهای زیادی از انها تکثیر یافته ....ابلق سرخ .ابلق زرد .ابلق سبز  

امیدوارم از مطالب بالا بهره کا فی را برده باشید

 


مطالب مشابه :


انواع کبوتر

آی تی ایران. شارژ همراه الف- نقش. ب- سفید و خالدار کبوترهای نقش
کبوتر نقش ونقشبازان

نقش باز به کسانی گفته می شود صبح زود ونزدیک غروب کبوترهای خود را نظیر ایران
قیمت انواع کبوتر

کبوتر مشهد pigeon photo gallery - قیمت انواع کبوتر - کبوتر مشهد،کبوتر تهران،کبوتر ایران،کبوتر آلمانی
شناخت کبوتر(سری سوم)

کبوترخان را در ایران، اصولا برای تزئین نساخته بودند، بلکه به منظور انتفاع و کبوترهای نقش
پرورش کبوتر در مناطق گرمسیری

هدف این وبلاگ آشنایی با کبوتران نقش به جمع اوری و اصلاح نژاد کبوترهای مسافتی ایران
برچسب :