متون حقوقی(انگلیسی) » گنجینه لغات متون حقوقی یک(به صورت تستی)

متون حقوقی(انگلیسی) » گنجینه لغات متون حقوقی یک(به صورت تستی)

1عنوان مقاله: گنجینه لغات متون حقوقی یک(به صورت تستی)
نویسنده : سید حسن موسوی هاشمی
تعداد صفحات : 24 زیرشاخه : متون حقوقی(انگلیسی)
حجم فایل : KB105 شماره ثبت : 1391-7-21-7447


در این جزوه استاد سید حسن موسوی هاشمی مدیر گروه حقوق دانشگاه آزادا آبادان

لغات تخصصی و مهم متون حقوقی یک را به صورت 133 سوال تهیه کرده که مورد استقبال زیاد دانشجویان قرار گرفته.

13500680711.jpg

در زیر می توانید خلاصه ای از مدل طراحی این جزوه را ببینید:

1- "conditional" means:

a)term b) condition c) total d)to be subject to a condition

2-"will" means:

a)assent b)intention c)consent d)contractual

3-"term" means:

a)conditionb) prima facie c)totally d)on purpose

4-"intention" means:

a) decision b)objective c)purpose d)binding

5-"apparent" means:

a)subsequent b) proceeding c) not seen d)clearly seen

6-"offeror" means:

a)offeree b)the person who offers c)acceptor d)inviter

7-"bound" means:

a)forced to do sth by lawb) binding c)opened d)free

8-"solicitor" means:

a)expert b)medical advisor c)lawyer d)teacher

9-"contrary" means:

a)agreed b)the same c)not different d)opposite

10-"to settle" means:

a) put an end to a dispute b)to pick up c)to fit d)to sit

شما می توانید با دانلود این جزوه مفید دایره لغات حقوقی خود را افزایش دهید.

تعداد دریافت = 248 بار

دانلود فایل wordدانلود فایل PDF


مطالب مشابه :


ترجمه حقوقی: چالش ها و نظریه های معاصر

دارالترجمه آنلاین. ترجمه و حقوقدانان از ارجاع ترجمه متون حقوقی به مترجمان فاقد تخصص
ترجمه متون تخصصی حقوقی

جدول هزینه خدمات ترجمه (متون حقوقی)
ترجمه

دارالترجمه آنلاین - ترجمه خدمات ترجمه می توانند متون خود را ترجمه تخصصی متون حقوقی.
متون حقوقی(انگلیسی) » گنجینه لغات متون حقوقی یک(به صورت تستی)

» گنجینه لغات متون حقوقی یک مشاهیر حقوقی; اسکودا; ترجمه مفید آنلاین; وبلاگ حقوقی
ترجمه متون حقوقی 1 --نظامهای حقوقی

ترجمه متون حقوقی 1. » منابع تمامی آزمونهای حقوقی » محاسبه آنلاین مهریه به نرخ
مترجم عربی حرفه ای

درگاه های پرداخت هزینه اینترنتی ترجمه متون حقوقی،فنی آنلاین ترجمه عربی
ترجمه درس هفدهم متون حقوقی 1

ترجمه درس هفدهم متون حقوقی 1 - ترجمه درس هفدهم متون حقوقی 1. بازی آنلاین.
نگاهی به نحوه وبررسی مطالعه متون حقوقی و متون فقه

نگاهی به نحوه وبررسی مطالعه متون حقوقی و متون آنلاین. بانک جزوات ترجمه تحت و الفظی
نگاهی نو به منابع آزمونهای حقوقی: متون حقوقی‌‌ ‌و متون فقه

متون حقوقی‌‌ ‌و متون فقه مشاوره رایگان ترجمه متون حقوقی. آزمون آنلاین رایگان
برچسب :