متن و ترجمه اهنگ taken از one direction

Now that you can't have me

حالا که نمی تونی منو داشته باشی

You suddenly want meیه دفعه منو می خوای

Now that i'm with somebody else

حالا که من با یکی دیگم

You tell me you love me

میگی که دوسم داری

I slept on your doorstep

من جلوی در خونت خوابیدم

Begging for one chance

در حالی که واسه یه شانس دیگه التماست می کردم

Now that I finally moved on

حالا که بالاخره رفتم

You say that you've missed me all along

میگی تمام این مدت دلت واسم تنگ شده بوده

Who do you think you are

فکر می کنی کی هستی؟

Who do you think I am

فکر می کنی من کیم؟

You only loved to see me breaking

فقط دوست داری منو در حال شکستن ببینی

You only want me cause I'm taken

منو دوست داری چون من با یکی دیگم

You don't really want my heart

تو واقعا قلب منو نمیخوای

No, you just like to know you can

فقط دلت میخواد بدونی میتونی

Still be the one who gets it breaking

اونی باشی که منو میشکونه

You only want me when I'm taken

فقط منو وقتی می خوای که یکی دیگه منو داره

. You're messing with my head

تو داری با اعصابم بازی میکنی

Girl that's what you do best

این کاریه که تو از همه بهتر انجام میدی دختر

Saying there's nothing you won't do

میگی هیچ کاری نیست که انجام ندی

To get me to say it

تا منو مجبور کنی بگم

You're impossible to resist

غیر ممکنه کسی تو رو رد کنه

But I wouldn't bet your heart on it

ولی من با قلبت سرش شرط نمی بندم

It's like i'm finally awake

انگار بالاخره بیدار شدم

And you're just a beautiful mistake

تو فقط یه اشتباه زیبایی

Who do you think you are

Who do you think I am

You only loved to see me breaking

You only want me cause I'm taken

You don't really want my heart

No, you just like to know you can

Still be the one who gets it breaking

You only want me when i'm taken

Thank you for showing me

ازت ممنونم که نشونم دادی

Who you are underneath

واقعا کی هستی

No, thank you, I don't need

نه مرسی من احتیاج ندارم

Another heartless misery

به یه بد بختی بی احساس دیگه

You think i'm doing this to make you jealous
فکر میکنی این کارا رو می کنم تا حسادت رو بر انگیزم

And I know that you hate to hear this

و میدونم متنفری بشنوی که

But this is not about you anymore

این(آهنگ) دیگه درباره تو نیست

Who do you think you are

Who do you think I am

You only loved to see me breaking

You only want me cause I'm taken

You don't really want my heart

No, you just like to know you can

Still be the one who gets it breaking

You only want me when i'm taken

Now that you can't have me

You suddenly want meمطالب مشابه :


وان دایرکشن

وان دایرکشن. برای دیدن عکس های بیشتر به این سایت برید: قالب بلاگفا; Specific
متن و ترجمه اهنگ taken از one direction

وان دایرکشن. قالب; پروفایل; Archive. تیر ۱۳۹۲; Links . قالب بلاگفا; Mofid Links . چت
..........

قالب بلاگفا; عکس های وان دایرکشن **عشق من فقط وان دی* اینستاگرام وان دایرکشن; قالب
متن و ترجمه اهنگWhat makes you beautiful

وان دایرکشن. برای اینکه ثابت کنم که درست میگم . قالب بلاگفا; Mofid Links . چت
متن و ترجمه ی اهنگ Gotta be you

که خیلی دوستشون دارم یعنی وان دایرکشن است من دارم برای یک شانس دیگه از قالب بلاگفا;
برچسب :