سخنان بزرگان درمورد شادی

شگفت انگيزترين چيز، لبخند است.
كريستيان بوبن "

" ساده انديشي، هميشه محدوديتي دارد، ولي بي گناهي، سرشار از شادابي است.
كريستيان بوبن "

" شادي از درون من سرچشمه مي گيرد و هيچ كس به جز خود من نمي تواند من را شاد كند.
كارولين پاتِر "

" خوش باشيد و خودتان باشيد؛ همين كارتان همه چيز را دگرگون خواهد كرد.
لورا لَلُن "

" زندگي، كوتاهتر از آن است كه حتي دمي از آن را با غم و غصه بگذرانيد؛ پس هميشه شاد باشيد.
اريك تِيلر "

" شاد بودن، رمز و رازي دارد و اين راز، قدرشناسي [ =سپاسداري ] است؛ اين راز، سپاسگزاري است؛ اين راز، شمردن روزي هايتان است.
ديويد لئونارت "

" هيچ ديدگاهي مهمتر از ديدگاهي كه خودتان در مورد خودتان داريد، در تندرستي و شادي شما كارساز نيست.
دنيس ويتلي "

" خشنودي راستين، زماني فراهم مي شود كه زندگي را به گونه اي سر راست تجربه كنبد، نه از راه داوري در مورد كارهايي كه انجام مي دهيد.
ارييل كين "

" كساني كه خود را هميشه خوب و خوش احساس مي كنند، رفتارشان با ديگران بهتر است و به عنوان يك فرد انسان، از توانايي هاي خود بيشتر بهره مي گيرند.
آنتوني رابينز "

" شادي راستين از درون ما و از شناخت خودمان سرچشمه مي گيرد، نه از مالكيت [ =ازآنِش ] چيزهايي كه بيرون از وجود ما هستند.
ريچارد گرهم "

" بدون پذيرفتن مرزهاي راستي، خشنودي راستين به دست نمي آيد.
لارنت گرنيير "

" به ياد داشته باشيد كه هر روز و هر دَم از زندگي تان مي توانيد برگزينيد كه پر از آرامش، شادي و عشق باشيد. اين يك گزينش است و گزينش با شما است.
ياني منيييتس "

" در برابر خورشيد و ماه، بر انجام دادن كاري اراده مي كنم كه از درون، شادمان ام مي كند و دل ام بر آن گواهي مي دهد.
رالف والدو امرسون "

" در جريان زندگي روزانه، بايد راهي براي شادي بخشيدن به روح آفريننده ي خود بيابيم.
سارك "

" تنها راه نيك بختي و خشنودي جاوداني اين است كه بر پايه ي ارزشهاي راستين خود زندگي كنيم.
آنتوني رابينز "

" بزرگترين خشنودي هاي زندگي، زماني به دست مي آيد كه انسان بداند در راستاي باورهاي راستين خود، رفتار كرده است.
آنتوني رابينز "

" داراترين اشخاص، كساني هستند كه به آنچه دارند، خشنود مي باشند.
رابرت سي ساويج "

" از كاميابي ديگران به همان اندازه شادمان شويد كه از كامروايي خود، احساس شادماني مي كنيد.
آنتوني رابينز "

" شادي، عطري است كه نمي تواني به ديگران بزني، مگر آنكه قطره هايي از آن را به خودت بزني.
رالف والدو امرسون "

" بسياري از آدمها سهم شادماني خود را از دست مي دهند، نه به اين دليل كه هرگز بدان نمي رسند، بلكه پايداري نمي كنند تا از آن بهره گيرند.
ويليام فيدر "

" ما بايد بكوشيم تا سراسر جهان به گونه اي در آيد كه بتوان در آن شادمان تر و خوشبخت تر زندگي كرد.
جواهر لعل نهرو "

" خشنود بودن نسبت به هر آنچه انسان دريافت مي كند، شيوه ي تفكر بردگان است.
فرناندو پسوا "

" خوشبخت كسي كه با ياري خيال، شخصيت خود را ترك مي كند و با تماشاي زندگي غريبه ها خويشتن را مسرور مي سازد و حتا نه كل تاثيرات، اما نمايش دروني كل تاثيرات را تجربه مي كند.
فرناندو پسوا "

" خوش تر دارم كه «قديس ستون نشين» باشم تا گردبادي از كين.
نيچه "

" هر چه بيشتر خود را شاد كنيم، آزردن ديگران و در انديشه ي ِآزار بودن را بيشتر از ياد مي بريم.
نيچه "

" آن زمان كه خوش ترين مزه ها را داري مگذار تو را تمام بخورند. آنان كه مي خواهند دير زماني در دلها جاي داشته باشند اين را مي دانند.


مطالب مشابه :


سخنان بزرگان درمورد شادی

جالب ترین ها - سخنان بزرگان درمورد شادی - داستانی که تبدیل به واقعیت شد
برچسب :