تبریک به دکتر جواد سعدون زاده

مطلع شدم که استاد ارجمند جناب آقای دکتر جواد سعدون زاده مدیر گروه محترم کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عرب دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان که در حال حاضر معاون پارلمانی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری می باشند به درجه دانشیاری ارتقاء نمودند. اینجانب با عرض صمیمانه ترین تبریکها به این استاد فرهیخته برایشان آرزوی موفقیت و سرفرازی می نمایم.


مطالب مشابه :


تبریک به دکتر جواد سعدون زاده

مطلع شدم که استاد ارجمند جناب آقای دکتر جواد سعدون زاده مدیر گروه محترم کارشناسی ارشد زبان
معرفی سایر اعضاء هیئت علمی گروه ادبیات عربی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان

- دکتر جواد سعدون زاده - دکتر ولی الله شجاع پوریان - دکتر عباس پور عباسی - دکتر یابر دلفی
اروندآنلاین گله مندی بعضی از نشریات ار روابط عمومی منطقه آزاد اروند

دکتر جواد سعدون زاده. سعدون زاده. محمد سعید انصاری. جواد سعدون زاده. سید حسین
آیا منطقه آزاد اروند انتظارات مردم آبادان وخرمشهر را برآورده کرده است

دکتر جواد سعدون زاده. سعدون زاده. محمد سعید انصاری. جواد سعدون زاده. سید حسین
لیست کامل نامزدهای عدالت طلبان ایران اسلامی اعلام شد- سردار دکتر محبی از رامهرمز

۵۲. عامر کعبی. آبادان. خوزستان. ۵۳. جواد سعدون زاده. آبادان. خوزستان. ۵۴. محمد حسین بختیاری
مفاخر

7 آبان 1391 صفحه اصلی > دکتر محمود شکیب دکتر جواد سعدون زاده
بیوگرافی استاد عبدالکریم ال بوشهبازی

دکتر جواد سعدون زاده ، آقای حمید ابولگرجی ، آقای یوسف دورقی ، آقای مصطفی دورقی ، آقای حاج
اسامی کاندیداهای مجلس هشتم استان خوزستان

جواد سعدون زاده(نماینده فعلی دکتر فقهي(دانشگاهي ،
شایعه آدم ربایی های متمادی. در آبادان. صحت دارد

دکتر جواد سعدون زاده.
فضای سبز معابر آبادان بسیار ضعیف است

دکتر جواد سعدون زاده.
برچسب :