نرم افزار پتروگراف برای مدلسازی های ژئوشیمیایی

 نرم افزار پتروگراف که به صورت رایگان از آدرس زیر قابل برگرفتن است علاوه بر قابلیتهای متداول نرم افزارهای پترولوژی و ژئوشیمی در نمایش داده های سنگی، توانایی انجام برخی از مدلسازی های ژئوشیمیایی در رابطه با تحولات سنگهای آذرین را دارد که از جمله آنها ذوب بخشی، تبلور تفریقی، فرآیند هضم و تبلور تفریقی AFC و اختلاط ماگمایی است که بر اساس داده های ایزوتوپی و عناصر کمیاب کار می کند. با استفاده از شیمی عناصر اصلی و شیمی کانی ها نیز می توان محاسبات موازنه جرم را با کمک این نرم افزار انجام داد.

http://www.unipg.it/~maurip/SOFTWARE.htm

 


مطالب مشابه :


معرفی و تبریک به فصلنامه علوم‌زمین سازمان زمین‌شناسی نخستین مجله ISI علوم‌زمین ایران

آمریکا انجمن مهندسی معدن ایران پایگاه داده های علوم زمین (پایگاه استنادی علوم جهان
معرفی پهنه ساختاری خاور سمنان

آشنایی با علوم زمین نقشه های زمین پژوهشکده علوم زمین پایگاه ملی داده های علوم زمین
Active tectonic of Keller

آشنایی با علوم زمین نقشه های پژوهشکده علوم زمین پایگاه ملی داده های علوم زمین برگرفتن
زمین ساخت فعال گسل عطاری

آشنایی با علوم زمین نقشه های پژوهشکده علوم زمین پایگاه ملی داده های علوم زمین برگرفتن
راهنمای تهیه نقشه های زمین شناسی

جهت تهیه نقشه های زمین بخش برگرفتن سایت پایگاه ملی داده های علوم زمین
راهنمای تهیه نقشه های زمین شناسی

راهنمای تهیه نقشه های زمین بخش برگرفتن سایت پایگاه پایگاه ملی داده های علوم
راهنمای نقشه های زمین شناسی ایران

پایگاه زمین شناسی و را در سایت "پایگاه ملی داده های علوم زمین برگرفتن)
مهمترین سایت های اقلیم شناسی

· مرکز علوم زمین ایالت پن در برگرفتن برنامه های و اسکریپت های پایگاه داده های علوم زمین
نرم افزار پتروگراف برای مدلسازی های ژئوشیمیایی

پژوهش در زمین شناسی پایگاه ملی داده های علوم آدرس زیر قابل برگرفتن است علاوه بر
ژئوپارک قشم

ورودی های 90 زمین پایگاه ملی داده های علوم اين دره با در برگرفتن اشکال احجام
برچسب :