مهمترین سایت های اقلیم شناسی

·       گروه پژوهشی علوم اب و هوایی دانشگاه ایلی نوییز:

این سایت شامل اطلاعات در مورد جو کره زمین، مدل های اقیانوسی و شرح پروژه های در حال انجام می پردازد.

[http://crga.atmos.uiuc.edu

·       واحد پژوهشی آب و هوای دانشگاه شرق آنجلیا

اطلاعاتی در مورد پژوهشگران و مقالات انها می دهد

[http://www.cru.uea.ac.uk

·       واحد علوم جو دانشگاه کلرودا

به توسعه مدل های گردش عمومی جو می پردازد.

[http://www.atmos.colostate.edu/]

·       مرکز علوم زمین ایالت پن در آمریکا

این مرکز  ترکیبی از بخش های هواشناسی، جغرافیا، اقتصاد، مواد معدنی... می باشد. با استفاده از فرایندهای فیزیکی زمین در گذشته تغییرات آینده جهان را بررسی می کنند. بخش های پژوهشی آن شامل چرخه آب و هواشناسی، چرخه بیوژئوشیمی، تاریخچه زمین، تاثیر انسان بر سیستم زمین می باشد.

[http://www.essc.psu.edu

·       موسسه مطالعات فضایی گودارد (GISS)

این موسسه تحقیقاتی در نزدیکی دانشگاه کلمبیا در شهر نیویورک واقع شده است. مهمترین مطالعات این مرکز تغییرات آب و هوایی جهانی است. این سایت شامل اطلاعاتی در مورد برنامه های پژوهشی بخصوص برنامه های نظارت بر زمین، مدل سازی جهانی آب و هوا، اثرات آب و هوا، اتمسفر و سیارات و همچنین مجموعه ای عکسها و نرم افزار های مختلف است.

 [http://www.giss.nasa.gov/]

·       مرکز پیش بینی تغییرات آب و هوا هدلی

این مرکز در برکنل انگلستان واقع شده است. این مرکز به ارزیابی تاریخ طبیعی و انسان ساخت بشر و تاثیرات آن بر تغییرات آب و هوا می پردازد. این مرکز به شبه سازی آب و هوای حاضر می پردازد.

[http://www.meto.govt.uk/sec5/sec5pg1.html

·       گروه آب و هوای دینامیک ناسا:

این سایت حاوی اطلاعات در ارتباط با دینامیک جو می باشد.

[http://pong.gsfc.nasa.gov

مدل سازی سیستم های اقلیمیCSM:

این سایت به مطالعه در زمینه جو، اقیانوس و مدل سازی آب و هوا می پردازد.

[http://www.cgd.ucar.edu/csm/index.html

موسسه بین المللی تغییرات زمین

مقر این موسسه در دانشگاه ویکاتو کشور زلاندنو می باشد که به مطالعه سیستم های طبیعی و انسانی و تاثیر آن در محیط زیست می پردازد. مقیاس مطالعه ان تمام قاره ها و کشورها می باشد.

http://www.waikato.ac.nz/igci/links/

سازمان هواشناسی جهان

http://www.wmo.int/pages/index_en.html

انجمن بین المللی اقلیم شهر

 

http://www.urban-climate.org/

تغییر اقلیم شهری

این سایت اطلاعاتی در زمینه اقلیم شهری، جزیره گرمایی شهر، میکروکلیمای شهری، طراحی شهری بر مبنای داده های اقلیمی ارائه می دهد.

http://www-personal.umich.edu/~rohemma/resint.htm

مرکز پیش بینی اقلیم:

برگرفتن برنامه های و اسکریپت های برای نرم افزار گردس

http://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/wesley/grads_scripts.html

سایت های فارسی

سایت هواشناسی:

کارشناسان زبده این سازمان نرم افزار های کاربردی در زمینه مطالعات اقلیم شناسی طراحی و برنامه نویسی نموده اند.

http://www.ardabilmet.ir/in/bank/ahtml/11-software.HTM

پژوهشکده اقلیم شناسی:

http://www.cri.ac.ir/

اقلیم شناسی مدرن:

یک سایت شخصی در ارتباط با مطالعات اقلیمی می باشد.

http://www.ecklim.co.cc/post-68.html

سازمان هواشناسی کشور:

http://www.irimo.ir/farsi/

سایت دکتر خسروی:

این سایت شخصی اطلاعاتی جامع

http://sites.google.com/site/mahmoodkhosravi/

راهنماي ترسيم نقشه هاي سينوپتيک هواشناسي بصورت روزانه ، چندروزه و ماهانه:

این برنامه توسط آقای رسول همتی از سایتNCEP گرفته شده و شما می توانید نقشه های سینوپتیکی سطوح جو را استخراج نمایید.

http://www.ardebilmet.ir/to/in/ahtml/6-1-archive.htm

دیگر سایت های مرتبط با اقلیم شناسی:

 

[http://www.epri.com/Strategic/Environment/MECCA/MECCA.html

[http://www.acl.lanl.gov/GrandChal/GCM/gcm.htm

[http://www.cgd.ucar.edu

[http://www.cgd.ucar.edu/ccr/genesis.html

[http://www.cgd.ucar.edu/cms/ccm.html

[http://www.ssec.wisc.edu

 


مطالب مشابه :


معرفی و تبریک به فصلنامه علوم‌زمین سازمان زمین‌شناسی نخستین مجله ISI علوم‌زمین ایران

آمریکا انجمن مهندسی معدن ایران پایگاه داده های علوم زمین (پایگاه استنادی علوم جهان
معرفی پهنه ساختاری خاور سمنان

آشنایی با علوم زمین نقشه های زمین پژوهشکده علوم زمین پایگاه ملی داده های علوم زمین
Active tectonic of Keller

آشنایی با علوم زمین نقشه های پژوهشکده علوم زمین پایگاه ملی داده های علوم زمین برگرفتن
زمین ساخت فعال گسل عطاری

آشنایی با علوم زمین نقشه های پژوهشکده علوم زمین پایگاه ملی داده های علوم زمین برگرفتن
راهنمای تهیه نقشه های زمین شناسی

جهت تهیه نقشه های زمین بخش برگرفتن سایت پایگاه ملی داده های علوم زمین
راهنمای تهیه نقشه های زمین شناسی

راهنمای تهیه نقشه های زمین بخش برگرفتن سایت پایگاه پایگاه ملی داده های علوم
راهنمای نقشه های زمین شناسی ایران

پایگاه زمین شناسی و را در سایت "پایگاه ملی داده های علوم زمین برگرفتن)
مهمترین سایت های اقلیم شناسی

· مرکز علوم زمین ایالت پن در برگرفتن برنامه های و اسکریپت های پایگاه داده های علوم زمین
نرم افزار پتروگراف برای مدلسازی های ژئوشیمیایی

پژوهش در زمین شناسی پایگاه ملی داده های علوم آدرس زیر قابل برگرفتن است علاوه بر
ژئوپارک قشم

ورودی های 90 زمین پایگاه ملی داده های علوم اين دره با در برگرفتن اشکال احجام
برچسب :