نمونه سوالات املا دوم راهنمایی براساس کتاب تازه تالیف (نمونه 1)

سلام .سوالات زیر از میان نمونه سوالات ادبیات آقای رضایی انتخاب گردیده است امیدوارم مورد استفاده همکاران قرار گیرد

درضمن نمونه سوالات ادبیات دوم ایشان را هم می توانید مشاهده نمایید

1- املای کدام جمع غلط است ؟     1- خسته گان 2- تشنگان    3- رانندگان               4- آیندگان

2- مفرد کدام کلمه ، غلط آمده است ؟   1- احوال : حال   2- افکار : فکر  3- مظاهر : ظهور         4- آثار : اثر

3- کدام یک نیاز به تشدید دارد ؟   1- فرهنگ غنی2 - تقویت  3- فرهنگ خاص          4- فضای کلی

4- املای کدام کلمه با توجه به معنی غلط است ؟

      1- رایهه : بو  2- لهجه : شکلی از زبان و گفتار      3- مصادف : هم زمان  4- بغض : گرفتگی گلو از غصّه

5- در کدام عبارت غلط املایی دیده می شود ؟   1- درختان چنار غرس شده است

       2- ایرانیان بنای این گونه آثار را ثواب آخرت می گویند

       3- نقّاشی ، رایج ترین زینت اتاق ها و تالارهاست

       4- به این جمله های نقض و دل آویز، امثال و حکم می گویند

6 -  کدام لغت در هنگام جمع بستن تغییر کرده است ؟

                  1- دیدگان  2- دانشوران  3- دانشمندان  4- کار آگاهان

7- در کدام گزینه غلط املایی وجود دارد ؟

     1- هنگام ورود یا خروج از محلی به هم تعارف می کنند

     2- زانوان بر زمین می زنند و موقر و متین می نشینند

     3- عساره ی اندیشه های خود را در جملات کوتاه می گنجانند

     4- سخن پرداخته و سخته و سنجیده می گویند

8- در کدام گزینه غلط املایی دیده می شود ؟

     1- بهار فصل تجدید حیاط طبیعت و رویش و جوانه زدن است .

     2- در طبیعت گاه استثنا هم وجود دارد .

     3- تک درختی که در بیابان برای رفع عطش به انتظار باران نشسته است .

     4- خاربنی که در سینه کویر روییده است .

9- در کدام عبارت ، غلط املایی نیست ؟

   1- فرشی رنگین زیر پای آبران می گسترانند

   2- رنگ زرّین گندم زارها زیر پرتوانبارطلایی خورشید چشم نواز است .

   3- عدّه ای پاییز را فصل غم و اندوه می دانند    4- در زیبایی های آفرینش تعمّل کنید

10- کدام یک از لغات هم آوا ، غلط  به کار رفته است ؟

    1- سؤال های پی در پی مأمور شهربانی تمامی نداشت 2- اصفهان قرن ها پیش از صفویه معمور و آباد بوده است

    3- دشمن به غالب دوست در آمده و فریب کاری می کند

    4- چنانت دوست می دارم که گر روزی فراق افتد      تو صبر از من توانی کرد و من صبر از تو نتوانم

11-  دو واژه ی « معمور » و « مأمور » که دارای تلفظ یکسانی هستند ، .......................... نامیده می شوند .

     1-  هم خانواده      2- هم آوا ( متشابه )       3- مترادف          4- متضاد

 

 


مطالب مشابه :


نمونه سوال بدون بارم

بهترین نمونه سوالات منتخب املا و انشا و نگارش و فارسی دوره 1-در کدام گزینه غلط املایی به
سوال املا ی فارسی/دوم/خانم صداقتی

سوال املا ی فارسی/دوم تک درختی که در بیابان برای نمونه سوالات برگزیده انشا پایه
نمونه ی سوالات نگارشی واملای دوره ی راهنمایی

درباره وبلاگ. ای به های علمیّه ی اسلامی را در سربرآورده و یا تک درختی که در بیابان برای
سوالات املاء دوّم وسوّم

بهترین نمونه سوالات منتخب املا و انشا و گاه شاید خوار بنی که در سینه ی کویر درباره
پاسخ نوشتن سوم راهنمایی

زمین خوانده اید ، یک بند درباره ی شگفتی های دارد ابری که در بیابان بر تک استارت
نمونه سوالات املا دوم راهنمایی براساس کتاب تازه تالیف (نمونه 1)

درباره وبلاگ 3- عساره ی اندیشه های خود را در جملات 3- تک درختی که در بیابان برای رفع
نمونه سوال

دل سربرآورده و یا تک درختی که در بیابان برای رفع درباره ی آدم انشا و نگارش
برچسب :