اولين همايش بين المللي زمين شناسي پزشکي

بدينوسيله به اطلاع عموم علاقمندان مى رساند که "اولين همايش بين المللى زمين شناسى پزشکى" در مورخ "24 لغايت 26 خرداد ماه 1389 "در تهران و در محل سازمان زمين شناسى و اکتشافات معدنى ايران برگزار خواهد گرديد. سازمان هاى حمايت کننده عبارتند از :

کميسيون ملى يونسکو، دانشگاه شيراز، دانشگاه تهران،‌ مرکز تحقيقات گوارش و کبد، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکى (معاونت سلامت)، پژوهشکده علوم و فنون هسته اى، مرکز تحقيقات سرطان، مرکز تحقيقات محيط زيست، سازمان دامپزشکى کشور (مرکز بررسى، مبارزه و مراقبت بيمارى هاى دامى)، شرکت مهندسى آب و فاضلاب کشور، مؤسسه تحقيقات آب و خاک (وزارت جهاد کشاورزى) و انجمن بين المللى زمين شناسى پزشکى (IMGA).

 

اهداف همايش :

- کاهش خطرات ناشى از عوامل ژئوژنيک (زمين زاد) بر سلامت انسان

- افزايش آگاهى جامعه نسبت به تأثير پارامترهاى زمين شناسى بر سلامت

- افزايش توجه سياستگزاران سلامت جهت توجه به علوم زمين به عنوان عاملى مهم در تأمين سلامت مردم

- ارتقاى سلامت عمومى جامعه به عنوان عاملى مهم در دستيابى به توسعه پايدار

- ايجاد بستر مناسب جهت همکارى ميان دانشمندان رشته هاى مختلف علوم زمين و پزشکى

 

شرکت در همايش براى کليه علاقمندان رشته هاى مختلف زمين شناسى،‌ ژئوشيمى،‌ هيدروژئوشيمى، بيوژئوشيمى، رشته هاى پزشکى، دامپزشکى،‌ زيست شناسى (جانورى، گياهى و ميکروبيولوژى)، شيمى، ‌محيط زيست و بهداشت شغلى که به نحوى در زمينه هاى مرتبط با زمين شناسى پزشکى و سلامت انسان فعاليت مى کنند آزاد مى باشد.

موضوعات علمى همايش:

- تأثير کمبود ريز مغذى ها  (سلنيم، روى و ...) در بروز بيمارى

- شناسايى منشاء و مکانيسم هاى مؤثر در حمل فلزات سمى در محيط و تأثير آن در بروز بيمارى ها 

-  ژئوشيمى زيست محيطى: شناسايى نحوه پراکنش عناصر ريز مغذى و سمى با استفاده از نقشه بردارى ژئوشيميايى و بيوژئوشيميايي 

-  تأثير عناصر پرتوزاى طبيعى در بروز بيمارى ها

- مطالعات هيدروژئوشيميايى: بررسى مکانيسم انتقال فلزات سنگين و عناصر سمى در منابع آب و تأثير آن در بروز بيماري 

-  ژئوبوتانى: نقش گياهان در ورود عناصر سمى و فلزات سنگين از محيط به زنجيره هاى غذايى و بدن انسان و حيوانات

- بررسى نقش عوامل زمين شناسى (فيزيکى و شيميايى) در بروز بيمارى ها در انسان و ساير موجودات زنده 

-  بهداشت شغلى: بررسى تأثير فعاليت هاى معدنى (استخراج و کانه آرايى) بر سلامت انسان و موجودات زنده

- اکولوژى و زمين شناسى پزشکى

- نقش GIS در مطالعه بيمارى ها (تهيه اطلس نقشه هاى زمين شناسى پزشکى) 

-  بررسى تاثيرات ناشى از تنفس ذرات غبار طبيعى (آئروسل ها) بر سلامت انسان

- پزشکى جغرافيايى: شناسايى تاثير عوامل جغرافيايى بر همه گيرى بيمارى ها

- بررسى روش هاى آزمايشگاهى مناسب جهت اندازه گيرى عناصر کمياب و فلزات سنگين در نمونه هاى زمين شناسى و بيولوژيکى

- معرفى روش هاى آزمايشگاهى مورد استفاده در اندازه گيرى آلاينده هاى آلى در نمونه هاى آب، خاک و گياه

- بررسى نقش ريسک فاکتورهاى زمين شناسى و زيست محيطى در بروز سرطان

 

برگزار کنندگان همايش:

اين همايش به همت گروه زمين شناسى پزشکى سازمان زمين شناسى و اکتشافات معدنى برگزار مى گردد:

رئيس  همايش: فرح رحمانى (مدير زمين شناسى پزشکى، سازمان زمين شناسى)  [email protected]

نايب رئيس همايش: پريسا پيروزفر (زمين شناسى پزشکى، سازمان زمين شناسى) [email protected]

 

بخش اجرايى:

مير محمد ميگونى (مدير روابط بين الملل سازمان زمين شناسى)  [email protected]

هانيه بخشايى (روابط بين الملل سازمان زمين شناسى) [email protected] 

کميته علمى بخش زمين شناسى:

- دکتر اوله سلينوس (سازمان زمين شناسى سوئد و رياست بخش ژئوشيمى انجمن بين المللى زمين شناسى پزشکى IMGA)

- دکتر فريد مر (مشاور پروژه بررسى زمين شناسى پزشکى استان گلستان - دانشگاه شيراز)

- دکتر شاهين زارع (مشاور پروژه بررسى ژئوبوتانى استان گلستان - دانشگاه تهران)

- دکتر عبدالمجيد يعقوب پور (عضو هيئت علمى دانشگاه تربيت معلم و ناظر علمى پروژه هاى زمين شناسى پزشکى)

- دکتر محمدرضا قاسمى (معاونت زمين شناسى سازمان)

- دکتر منوچهر قرشى (مشاور ارشد سازمان زمين شناسى)

 

کميته علمى بخش پزشکى:

- دکتر رضا ملک زاده (رياست مرکز تحقيقات گوارش و کبد دانشگاه تهران)

- دکتر وحيد عطارد (معاون دفتر بررسى مراقبت و مبارزه با بيمارى هاى دامى و مسئولGIS  سازمان دامپزشکى)

- دکتر محمد قنادى (رياست پژوهشگاه علوم و فنون هسته اى سازمان انرژى اتمى)

- دکتر على اصغر قانع (معاونت نظارت بر بهره بردارى شرکت مهندسى آب و فاضلاب کشور)

- دکتر سيمين ناصرى (عضو هيئت علمى دانشگاه علوم پزشکى تهران)

- دکتر على حديدى (پزشک)

- دکتر فريده گل بابايى (عضو هيئت علمى دانشکده بهداشت دانشگاه تهران)

- دکتر عليرضا موسوى جراحى (عضو هيئت علمى دانشگاه شهيد بهشتى)

 

مهلت نهايى ارسال خلاصه مقالات: 31 فروردین ماه 1389

مهلت نهایی ارسال کل مقالات جهت چاپ: 15 اردیبهشت ماه 1389

ضمناً ارائه مقالات به دو صورت پوستر و سخنرانى به زبان انگليسى خواهد بود.

ابعاد پوستر  84 x 119 cm يا  33 x 47 in (A0)

 ارسال مقالات از طریق آدرس های زیر امکان پذیر می باشد.

 

Parisa Piroozfar

Geological Survey of Iran

Meraj Ave., Azadi Sq.

Tehran, Iran

P.O. Box: 13158-1494

Telefax: +98 21 64592205

Email: [email protected]  

 

Hanieh Bakhshaee

Geological Survey of Iran

Meraj Ave., Azadi Sq.

Tehran, Iran

P.O. Box: 13158-1494

Telefax: +98 2166070508

Email: [email protected]


مطالب مشابه :


معرفی رشته آمار در مقطع فوق لیسانس

کشد که بستگی به سایت گروه آمار دانشگاه باهنر کرمان. دانشگاه دانشگاه گلستان
دانشگاه شهید با هنر کرمان

دانشگاه شهید باهنر کرمان دارای ۱۴ صنایع شب باهنر کرمان سایت سایت گلستان
اولين همايش بين المللي زمين شناسي پزشکي

دانشجویان زمین شناسی دانشگاه باهنر کرمان سایت های پزشکى استان گلستان - دانشگاه
چیکار باید کرد؟؟؟؟؟!!!!!!!

وبلاگ تخصصی دانشجویان مهندسی صنایع شبانه دانشگاه شهید باهنر کرمان سایت بهتون گلستان
اسپينل (spinel)

دانشجویان زمین شناسی دانشگاه باهنر کرمان معرفی یک سایت وبلاک زمین شناسی دانشگاه گلستان.
نگهداری از سگ

دامپزشکان شهید باهنر کرمان دانشگاه شهید باهنر کرمان. که در رنکینگ سایت های ایرانی
حواستان به فنجان ها پرت نشود ... به جای آن از نوشیدن قهوه خود لذت ببرید.

دانشجویان زمین شناسی دانشگاه باهنر کرمان معرفی سایت. وبلاک زمین شناسی دانشگاه گلستان.
دانلود نرم افزار surfe 8

دانشجویان زمین شناسی دانشگاه باهنر کرمان سایت های وبلاک زمین شناسی دانشگاه گلستان.
برچسب :