پرسشنامه رضایت شغلی (JDI) کندال و هیولین

پرسشنامه رضایت شغلی (JDI) کندال و هیولین

شاخص توصیف شغل JDIشامل 70 سوال و نخستین بار توسط اسمیت کندال و هیولین (1969) در  دانشگاه کرنل آمریکا تدوین شده است و از آن پس در کشورهای مختلف مورد استفاده قرار گرفته است. این پرسشنامه برای اولین بار توسط در دانشگاه شهید چمران اهواز توسط شکرکن و ارشدی (1369) به زبان فارسی آماده شده است و در پژوهش های صنعتی و سازمانی بسیار مورد استفاده قرار گرفته است.


شامل:

توضیحات ابزاری

شیوه نمره گزاری و روش اجرای آن

جدول مولفه های خشنودی به تفکیک سوالات

 اعتبار و روایی

منابعراهنمای خرید پرسشنامه از سایتمطالب مشابه :


پرسشنامه های شغلی (Job Questionnaire)

پرسشنامه رضایت شغلی پرسشنامه برنامه کار پرسشنامه شغل کامل پرسشنامه جستجو شغلی
رضایت شغلی

رضایت شغلی . آنها استفاده از پرسشنامه است که بیشتر به صورت کامل متناسب و هماهنگ
رضایت شغلی و بهره وری

رضایت شغلی و سفارش پرسشنامه; ارائه توضيحات و آموزش کامل آزمون های استفاده شده
پرسشنامه رضایت شغلی (JDI) کندال و هیولین

برچسب‌ها: پرسشنامه, رضایت شغلی, پرسشنامه های استاندارد با توضیحات کامل و منابع معتبر
بررسی عوامل مؤثر بر رضایت شغلی

بررسی عوامل مؤثر بر رضایت شغلی طرفی کامل بین افراد، پرسشنامه ای تنظیم
دانلود و تهیه و ارائه پرسشنامه و آزمونهای مختلف

شاخص رضایت شغلی پرسشنامه اف. جزئیات کامل درخواست خود را به مدیریت سایت "خانم دکتر
پرسشنامه های علمی- پژوهشی( دارای روایی ، پایایی ، شیوه نمره گذاری و تفسیر)

پرسشنامه رضایت شغلی از 24 ساعت پرسشنامه مذکور را با اطلاعات کامل به صورت آنلاین
پرسشنامه های پایان نامه --سری دوم

(3 پکیج کامل) پرسشنامه راهنمای نیازهای دانش فرسودگی شغلی پرسشنامه رضایت از
ارتباط بین استرس شغلی و رضایت شغلی کارکنان/دوزبانه

ارتباط بین استرس شغلی و رضایت شغلی از 80 پرسشنامه قابل کامل درک کردن
برچسب :