تحلیل سایت معماری+نمونه پاورپوینت

تحلیل سایت

یکی از مواردی که دانشجویان معماری در ابتدای پروژه های خود (طرح1و2و.....) باید به آن بپردازند، تجزیه و تحلیل سایت مورد نظر است.

در ادامه می تونید یک نمونه تجزیه و تحلیل سایت به صورت پاورپوینت  صرفا جهت آشنایی با علائم گرافیکی و در کل اقلیم و اطلاعات دیگر ... را دانلود کنید.

__ لینک دانلود فایل پاورپوینت در پایین صفحه ___

output_JWdDUt.gif

به طور کلی تحلیل سایت شامل مجموعه اطلاعاتیاست که به عنوان نخستین گامدر طراحی مطرح می گردد و دارای سه مرحله و بهشرح زیر می باشد:

  • تحقیق
  • تجزیه
  • تحلیل

به طور کلی به هنگام آغاز کار تحلیل سایت می بایست ابتدا نکات مورد بررسیرا تعیین و سپس اقدام به جمع آوری اطلاعات و داده ها مطابق با موارد مشخصشده، نمود. این موارد به ترتیب زیر می باشند:

 دسترسی ها: در این مرحله ارتباط میان سایتو معابر اصلی و فرعی مورد مطالعه قرار میگیرد که می تواند از طریق عکسهای هوایی و نقشه های موقعیت زمین انجامپذیرد. تعیین فاصله زمانی وفیزیکی زمین از نقاط اصلی موردی بسیار مهم استکه از طریق رانندگی یاپیاده روی در اطراف سایت مقدور می گردد.

4telvcw0knchtjkv6wby.jpg

مجاورت ها :منظور از این بخش مطالعههمسایگی های سایت می باشد. عموما این مرحله بامشاهده مستقیم و پیمایشزمین همراه می گردد. مواردی که در این بخش موردبررسی قرار می گیرند شاملالگوها و بافت های معماری، نورپردازی معابر،شرایط و وضعیت ابنیه موجود وکاربری های مجاور زمین می باشند. به طور کلیهدف از انجام این بخش دستیابیبه داده هایی در زمینه میزان و نحوه تأثیرابنیه مجاور بر سایت و ساکنینمنطقه است.

bubble_diagram_w.jpg


__ لینک دانلود فایل پاورپوینت در پایین صفحه ___

پتانسیل ها: اطلاعات این بخش شامل مطالعهبر روی ویژگی های خاص سایت همچون: عناصرحساس، صدا، رایحه های خوشایند وناخوشایند،آلودگی صوتی و هوایی، دیدهایمطلوب و نامطلوب و ... می باشد کهداده های این بخش نیز لزوما می بایست باپیمایش زمین و اطراف آن و بامصاحبه با اهالی منطقه جمع آوری گردد

. 7.jpg8.jpg

اقلیم: بررسی نکاتی همچون میزان بارندگیبرف و باران، رطوبت و دمای محلی در زمانهای مختلف ماهانه و سالانه، مسیرخورشید و زاویه عمودی آن در مواقع متعددسال، بادهای مطلوب و نامطلوب دراین دسته جای می گیرند.

امکان دارد که در یک سایت عناصر طبیعی و مصنوعی بسیاری وجود داشته باشند کهباید در طراحی مورد توجه و بررسی قرار بگیرند . بعضی از این عناصر بهصورتمستقیم و بعضی به صورت غیر مستقیم در طراحی پلان تاثیر می گذارند . مانند... نور ،باد ، دید و منظر ،آلودگی صوتی و....


12.jpg4.jpgt%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%81%D8%A7h.jpg

تحلیل سایت توسط علائم متفاوتی قابل انجام است که میتوان این علائم را زبانمشترک بین معماران دانست. مهمتر از این علائم مشترک بینش و دانش معماراستکه میتواند در به کار بردن این علائم درست عمل کرده ،ویژگی های سایترامعرفی کند.

برای دانلود فایل اینجا کلیلک کنید    نظر یادتون نره....


مطالب مشابه :


تحلیل سایت معماری+نمونه پاورپوینت

(( معمارانه )) - تحلیل سایت معماری+نمونه پاورپوینت - .ناگفته های یک معمار جوان
دانلود پاورپوینت صدا آموزی بخش2 پایه ی اول ابتدایی

دانلود نمونه سوالات ابتدایی - دانلود پاورپوینت صدا آموزی بخش2 پایه ی اول ابتدایی - به نظر من
پاورپوینت آموزش اعداد اعشاری پایه پنجم ابتدایی

دروس ابتدایی - پاورپوینت آموزش اعداد اعشاری پایه پنجم ابتدایی - نمونه سوالات اول تا ششم
نمونه سوالات ریاضی دوم ابتدایی نوبت دوم

دروس ابتدایی - نمونه سوالات ریاضی دوم ابتدایی نوبت دوم پاورپوینت های آموزشی
سوالات اول دبیرستان (دوره ی دوم)+پاورپوینت

بیش از 10 سری نمونه پاورپوینت درس چهار زبان انگلیسی اول دبیرستان.
نمونه پاورپوینت

فردین محرابی - نمونه پاورپوینت - پاسخ به سوالات همکاران
نمونه فایل پاورپوینت طراحی الگوریتم

فایل tarahi.zip حاوی نمونه فایل پاورپوینت فصل پنجم کتاب طراحی الگوریتم نوشته مهندس جعفر تنها و
برچسب :