دهمین همایش سراسری مدیران ارشد مؤسسه صالحین برگزار شد

دهمین همایش سراسری مدیران ارشد مؤسسه مالی و اعتباری صالحین با حضور مدیرعامل، اعضای هیأت مدیره، مدیران ارشد و مدیران کل مناطق پنجشنبه هفته گذشته برگزار شد.

آقای حمید شکیبمهر، نائبرئیس هیأتمدیره به عنوان اولین سخنران این همایش به رعایت آموزههای دینی در فعالیت بانکی در جهت تعالی سازمان و همکاران اشاره کرد و گفت: مؤسسه صالحین در فعالیتهای اجتماعی پیشتاز و سرآمد مؤسسههای همتای خود است، بدین خاطر ضروری است که در هدایت و حفظ سازمان در موقعیت فعلی و امانتداری تا پایان فعالیت و حفظ صداقت در کار کوشش به عمل آورد.

شکیبمهر در رابطه با اقتصاد مقاومتی گفت: بنابر فرمایشات مقام معظم رهبری باید به اقتصاد مقاومتی توجه بیشتری داشته باشیم. بدین سبب از معاونت پژوهش، برنامهریزی و آموزش انتظار می رود توجه ویژه ای به این مقوله مبذول دارد.

وی با اشاره به اجلاس سران کشورهای غیرمتعهد که در ابتدای شهریورماه برگزار شد یادآور شد: این اجلاس که با حضور 120 کشور جهان برگزار گردید، نقطه عطفی در تاریخ انقلاب اسلامی به شمار می رود. در شرایطی که کشور ما با تحریمهای بینالمللی روبروست، قطعا چنین اجلاسی اقبال بزرگی برای اقتصاد ایران محسوب می شود و فرصتی تاریخی است که به خوبی از آن بهرهمند شدیم.

دکتر قاسم بختیاریفر، مدیرعامل و عضو هیأت مدیره در رابطه با بانکداری اسلامی گفت: مهم‏ترین اصل در بانکداری اسلامی تقسیم سود و زیان حاصل از معامله و پرهیز از پرداخت ربا یا همان بهره پول است که در این راستا خلاء و ابهاماتی در قانون وجود دارد که امیدواریم قانون در این زمینه به پویایی بیشتری دست یابد و این اشکالات هرچه زودتر برطرف گردد.

مدیرعامل در ادامه افزود: رعایت چارچوب بانکداری اسلامی باید توسط معاونت بازاریابی و اعتبارات کنترل شود و معاونت پژوهش، برنامه ریزی و آموزش  نیز بررسیهای لازم را انجام دهد تا کمترین انحراف را در مجموعه صالحین داشته باشیم. وی یادآور شد: با توجه به ورود ابزارهای بسیار کارآمد مالی در کشور چنین امری سهلالوصولتر خواهد بود.

دکتر بختیاریفر ادامه داد: پرداخت سود قطعی به جای سود علیالحساب به عنوان یکی از موضوعات اصلی در نظام بانکی کشور باید مورد بحث و بررسی قرار گرفته تا مشتریان بتوانند از سود واقعی برخوردار شوند.

مدیرعامل مؤسسه مالی و اعتباری صالحین به تحلیل بودجه و عملکرد شش ماهه ابتدای سال مناطق طبق بودجه مصوب پرداخت و گفت: رسیدگی به عملکرد رؤسای شعب با حضور در مناطق برای تحقق برنامه و بودجه مصوب ضروری است.

دکتر بختیاریفر با اشاره به بررسی نحوه عملکرد جذب منابع مناطق اظهار داشت: جلوگیری از هزینههای مازاد تأمین منابع و کنترل بیشتر در واحدهای نظارتی باید در دستور کار قرار گیرد.

وی ضمن تأکید بر رسیدگی هرچه بیشتر در زمینه مطالبات معوق اظهار داشت: باید در پرداخت تسهیلات و اعتبارسنجی دقت بیشتری صورت پذیرد.وی خاطرنشان کرد: در صورت تسویه حساب مطالبات معوق تا پایان شهریورماه، 6 درصد از جریمه آن بخشوده خواهد شد.

مدیرعامل مؤسسه در رابطه با فرایند ادغام گفت: تا زمانی که ادغام صورت نگرفته است فعالیتها باید محکم و دقیق انجام شود. حفظ نیروهای انسانی در کلیه مراحل ادغام در دست اقدام است و در این فرایند، صرفا ساماندهی نیرویهای انسانی صورت خواهد پذیرفت.

این عضو هیأت مدیره افزود: بحث آنلاین شدن شعب، اولویت اول مؤسسه تا پیش از ادغام نهایی است. از این رو شایسته است مدیران مناطق همکاری لازم را در این خصوص با مهندس برکچیزاده داشته باشند.

دکتر بختیاریفر با تأکید بر جمعآوری اطلاعات توسط معاونت های مالی و بودجه، بازاریابی و اعتبارات، منابع انسانی برای انجام هرچه سریعتر پذیرهنویسی گفت: سرانه خدماتی در نظر گرفته شده در بودجه تا قبل از هشتم مهرماه پرداخت خواهد شد و درصدی از کارانه به عنوان خدمات به پرسنل پرداخت میشود.

وی ادامه داد: ابلاغ های معاونت مالی که با توجه به مصوبات کمیته های مختلف امور مالی صادر میشود باید توسط مدیران کل مناطق به موقع انجام شود و مباحث مالی تعاونیهای تحت کفالت مؤسسه نیز تا پایان شهریورماه تعیین تکلیف شود.

دکتر بختیاریفر در ادامه افزود: برطرف کردن انحرافات در بودجه، کنترل و نظارت بیشتر توسط معاونتهای کنترلی مؤسسه با دقت بیشتری صورت پذیرد.

وی در پایان سخنان خود گفت: انعکاس مطالب و خبرهای ادغام به مناطق و شعب باید به صورت تقریبا روزانه انجام گیرد.

علیرضا قزل ارسلان، عضو هیأت مدیره و قائم مقام مدیرعامل در رابطه مدیریت در فضای کاری گفت: مدیریت در شرایط فعلی به نحوه مطلوب تنها با اشراف کامل مدیران بر وضعیت موجود در مجموعه تحت امر میسر است.

قائم مقام مدیرعامل گزارشی از فعالیتهای کمیتههای ادغام و هیأت نظارت و موقعیتی که مؤسسه در فرایند بانک شدن در آن قرار گرفته است ارائه داد و افزود: از فرصت پیش آمده برای آمادهسازی و فضاسازی تبدیل شدن به بانک باید بهره برد و اقدام لازم در این زمینه صورت پذیرد.

وی در ادامه اظهار داشت: برای جلب اعتماد مشتریان خود باید از مشتریان طلایی برای توجیه شرایط فعلی دعوت به عمل آوریم تا احساس بیاعتمادی نکنند. همچنین توجیه کارکنان به عنوان یکی از ارکان اساسی مجموعه و رفع نگرانی آنها از وضعیت شغلیشان در وضعیت فعلی باید در اولویت قرار گیرد.

قزلارسلان با اشاره به فشارهای روانی و استرس موجود در محل کار برای کارکنان گفت: باید به حقوق و مزایای پرسنل توجه ویژه داشت تا از فشارهای روانی و استرس آنها کاسته شود. همینطور باید از گسترش شایعهپراکنی که در این روزها باب شده جلوگیری کرد.

این عضو هیأت مدیره توضیحاتی پیرامون برنامههای آموزشی برای آمادهسازی کارکنان برای فعالیت در بانک آینده داد و گفت: دورههای آموزشی مرتبط با نرمافزار بانکایران – ریالی در مراکز آموزش سپهر بانک صادرات و شرکت خدمات انفورماتیک به منظور آمادگی جهت فعالیتهای آتی بانک آینده در دو دوره با حضور اساتید مجرب این دو مؤسسه برگزار میگردد. وی همچنین تأکید کرد که مؤسسه در وصول مطالبات باید جدیت بیشتری داشته باشد. قزلارسلان در ادامه گفت: از این پس برای تبلیغات مؤسسه از عنوان "بانک آینده (صالحین)" استفاده خواهد شد.

در ادامه این همایش نیز محمدرضا زاغری، معاون مالی و بودجه  گزارش انحرافات بودجه جامع منتهی به تیرماه 1391، گزارش جامع عملکرد معاونت مالی و بودجه منتهی به مرداد و متنهی به 12 شهریورماه مؤسسه را ارائه داد.


مطالب مشابه :


تسهیلات

بانک آینده(موسسه صالحین) - تسهیلات - رویداد ها واتفاقات و گزارشات موسسه مالی و اعتباری
خدانگهدار همه ................موفق باشید

صالحین نابود شد عامل فساد اقتصادی - خدانگهدار همه موفق باشید - صالحین نابود گردید
دهمین همایش سراسری مدیران ارشد مؤسسه صالحین برگزار شد

بانک آینده(موسسه صالحین) - دهمین همایش سراسری مدیران ارشد مؤسسه صالحین برگزار شد - رویداد ها
دومین دوره قرعه کشی حسابهای پس انداز قرض الحسنه مؤسسه مالی و اعتباری صالحین برگزار شد

بانک آینده(موسسه صالحین) - دومین دوره قرعه کشی حسابهای پس انداز قرض الحسنه مؤسسه مالی و
اسامی سه شرکت تعاونی اعتباری غیر‌مجاز اعلام شد

بانک آینده(موسسه صالحین) - اسامی سه شرکت تعاونی اعتباری غیر‌مجاز اعلام شد - رویداد ها
عیدی موسسه مالی و اعتباری صالحین به مشتریان خود

بانک آینده(موسسه صالحین) - عیدی موسسه مالی و اعتباری صالحین به مشتریان خود - رویداد ها
اعلام شماره حساب مؤسسه صالحین(بانک آینده) برای کمک به زلزله‏ زدگان آذربایجان شرقی

بانک آینده(موسسه صالحین) - اعلام شماره حساب مؤسسه صالحین(بانک آینده) برای کمک به زلزله
همزمان با جشنواره بين المللي فيلم كودك و نوجوان؛

بانک آینده(موسسه صالحین) - همزمان با جشنواره بين المللي فيلم كودك و نوجوان؛ - رویداد ها
معاونت حسابرسی و بازرسی خبر داد:

بانک آینده(موسسه صالحین) - معاونت حسابرسی و بازرسی خبر داد: - رویداد ها واتفاقات و گزارشات
مديريت خستگي و استرس در محيط كار

موسسه مالی و اعتباری صالحین شمالغرب کشور - مديريت خستگي و استرس در محيط كار - شما شایسته
برچسب :