فلای فیشینگ و آموزش بافت پشه

فلای فیشینگ و آموزش بافت پشه

آموزش بافت پشه

فلای فیشینگ

 

ساخت پشه

بافت طعمه پشه به زبان ساده (تاکتیک های بافت پشه با انگشتان دست)

روش ساخت میز کار برای fly fishing کارها

اولین جلسه بافت پشه با گروه فلای فیشر ها

قراری با دوستان در باغ پرندگان برای جمع آوری مواد اولیه طعمه پشه

معرفی وساخت طعمه پشه لارو برای سیستم فلای فیشینگ

بافت پشه با آقا مهدی از شیراز

11 روش ساخت طعمه پشه دیگر

روش ساخت 13 مدل دیگر طعمه پشه برای سیستم فلای فیشینگ

روش ساخت 200 مدل طعمه پشه در یک مقاله

38 روش دیگر ساخت انواع طعمه پشه

روش ساخت پشه Knock Down Mayfly Dun posted

روش ساخت طعمه پشه Fast Water Mayfly / Hackled Comparadun

روش ساخت طعمه پشه Foam Back Hackle Spinner

ساخت پشه

پشه های بافته شده توسط نویسنده سایت

پشه های بافته توسط امید فیشر از تهران (www.omtrout.com)

ساخت طعمه پشه ای برای فلای دریایی 'Sea Creeture'

 

مقاله های ماهیگیری

casting fly

نحوه صحیح در دست گرفتن چوب پشه در سیستم فلای فیشینگ

روش ساخت جعبه ای برای نگهداری طعمه پشه

ساخت جعبه نگهداری ریسه های فلی فیشینگ

نحوه پرواز دادن نخ پشه به صورت ساده (مرحله به مرحله)

فلای فیشینگ به زبان ساده

تصاویری ازپشه های استفاده شده در برنامه های فلای فیشینگ نویسنده سایت

معرفی سیستم کششی در فلای فیشینگ

نحوه قرار گیری دست و نخ در هنگام کار کردن با سیستم fly fishing

روش ساخت چوب پشه از چوب اسپنینگ

طرز نگهداری وتمیز کردن چوب وچرخ پشه

ریسه و گره

ریسه ها و تاکتیک های ماهیگیری در Fly Fishing

آموزش گره های برای اتصال لیدر به نخ پشه

گره های برای اتصال پشه به لیدر

 

تمام برنامه های فلای فیشینگ نویسنده سایت (ابی فیشر)

فیلم های فلای فیشینگ

برنامه بگیرو رها کن (سیستم ماهیگیری فلای فیشینگ) صید و رها سازی 15 قزل آلا

فلای فیشینگ یه دستی (نویسنده سایت)

برنامه های ماهیگیری

برنامه فلای فیشینگ دیگر (صید و رها سازی)FlyFishing catch & release

FlyFishing در White House

قدرت فلای فیشینگ در آب های سه وجبی

برنامه فلای فیشینگ دیگر در سرزمین رویاهای یک ماهیگیر

اولین برنامه فلای فیشینگ نویسنده سایت تاریخ 89.3.21

دومین برنامه فلای فیشینگ نویسنده سایت 89.3.26

سومین برنامه فلای فیشینگ نویسنده سایت

برنامه فلای فیشینگ با پشه های بافته شده توسط نویسنده سایت (ابی فیشر)

برنامه فلای فیشینگ دیگر (قسمت پنجم)

صید ماهی کولی با پشه

صید ماهی گرمابی با سیستم فلای فیشینگ (ماهی زردک) 8/5/89

صید و رها سازی ماهی قزل آلای رنگین کمان سیستم فلای فیشینگ 1389.8.14

صید دو ماهی هم زمان double با سیستم فلای(Hopper & Dropper & Dropper Rig)

آموزش بافت پشه

بافت طعمه پشه به زبان ساده (تاکتیک های بافت پشه با انگشتان دست)

whip_1.gif

پشه های بافته شده توسط نویسنده سایت

مقاله آموزشی ۳۰۰ روش ساخت انواع پشه ها

روش ساخت پشه Knock Down Mayfly Dun posted

Knock%20Down%20Dun%20WEB.JPG

روش ساخت طعمه پشه Fast Water Mayfly / Hackled Comparadun

Drake%20Web.JPG

روش ساخت طعمه پشه Foam Back Hackle Spinner

 روش ساخت طعمه پشه BETTE JANE

Bette_Jane_1.jpg

روش ساخت طعمه پشه AGUANUS

AGUANUS.jpg

روش ساخت پنج پشه از خانواده BLUE CHARM

Blue_Charm_featherwing_1.jpg

روش ساخت طعمه پشه A.R.T

ART_DRY_SALMON_SM.jpg

روش ساخت طعمه پشه MACINTOSH

MACINTOSH_ATLANTIC_SALMON_DRY_SM.jpg

روش ساخت طعمه پشه MACINTOSH BADGER

MACINTOSH_BADGER_DRY_SM.jpg

روش ساخت طعمه پشه WHITE BUG ORANGE BUTT

BUCK_BUGS_white_BUG_ORANGE_sm.jpg

روش ساخت طعمه پشه GREEN MACHINE

Green_machine_sm.jpg

روش ساخت طعمه پشه Ally's Shrimp Orange Marabou

ally's_Shrimp_orange_marabou_orange.jpg

روش ساخت طعمه پشه Ally's Shrimp Blue Marabou

Ally's_Shrimp_blue_marabou.jpg

روش ساخت طعمه پشه Ally's Shrimp OLIVE Marabou

Ally's_Shrimp_marabou_olive.jpg

روش ساخت طعمه پشه Ally's Red Shrimp Marabou

Ally's_red_shrimp_marabou.jpg

روش ساخت طعمه پشه Ally's Red Shrimp Low Water

Ally's_red_shrimp_low_water.jpg

روش ساخت طعمه پشه BROWN TANNIN SPEY

Brown_tannin_full_big.jpg

روش ساخت طعمه پشه BLACK BEAR GREEN BUTGENERAL PRACTITIONER (SIMPLE VERSION)

General_practitioner_salmon.jpg

روش ساخت طعمه پشه FAT BOY OLIVE SUNFLY LOW WATER

low_water_fat_boy_olive_sunfly_lw.jpg

روش ساخت طعمه پشه LA ROMEO DRY

ROMEO_DRY_SM.jpg

روش ساخت طعمه پشه 98 AN

98_an.jpg

روش ساخت طعمه پشه PAONNE SECHE

PAONNE_SECHE_DRY_7.jpg

 روش ساخت طعمه پشه HALF STONE

HALF_STONE_SM.jpg

روش ساخت طعمه پشه CHILLIMPS

chillimps.jpg

روش ساخت طعمه پشه JUTUUA NATT

Jutuua_natt_salmon_big.jpg

روش ساخت طعمه پشه SPEY MARABOU SHRIMP

spey_marabou_shrimp.jpg

روش ساخت طعمه پشه SKULE EGNE

SKULE_egne_Laksefluer_sm.jpg

ساخت پشه ها از خانواده های CHIRONOMIDS ساخت 9 روش ساخت

Green_bead_head_copper_body_chironomid_s

روش ساخت طعمه پشه MARCH BROWN

AMERICAN_MARCH_BROWN_SM.jpg

روش ساخت طعمه پشه Royal Coachman WET

royal_coachman_VARIATION_GC_10.jpg

روش ساخت طعمه پشه PHEASANT TAIL SPECIAL

BEAD_HEAD_PHEASANT_TAIL_SPECIAL_SM.jpg

روش ساخت طعمه پشه TRICO

JF_trico_sm.jpg

روش ساخت طعمه پشه White Deer Hair Moth

White Deer Hair Moth

روش ساخت طعمه پشه Skaddis

Skaddis

روش ساخت طعمه پشه Coffin Fly

Coffin Fly

روش ساخت طعمه پشه Partridge & Olive Emerger

Partridge & Olive Emerger

روش ساخت طعمه پشه Dan Z Zonker

Dan D Zonker

روش ساخت طعمه پشه Tinker Mackerel

Tinker Mackerel

روش ساخت طعمه پشه H and L Variant

H and L Variant

روش ساخت طعمه پشه Shineabou Sunfish

Shineabou Sunfish

روش ساخت طعمه پشه Goddard Caddis

Goddard Caddis

روش ساخت طعمه پشه Clark's Damselfly

Clark's Damselfly

 روش ساخت طعمه پشه Biot Midges

Biot Midges

روش ساخت طعمه پشه Henryville Special

Henryville Special

روش ساخت طعمه پشه Mickey Finn

Mickey Finn

روش ساخت طعمه پشه Dunc's Floating Carey

Dunc's Floating Carey

روش ساخت طعمه پشه Trinity Olive

Trinity Olive

روش ساخت طعمه پشه Diving Caddis

Diving Caddis

روش ساخت طعمه پشه The Bird's Nest

The Bird's Nest

روش ساخت طعمه پشه Skunk

Skunk

روش ساخت 200 مدل طعمه پشه در یک مقاله

Pale Evening Dun

روش ساخت طعمه پشه Wally Wing

Wally Wing Mayfly

روش ساخت طعمه پشه Pale Evening Dun

Pale Evening Dun

روش ساخت طعمه پشه Tom Thumb

Tom Thumb

روش ساخت طعمه پشه Blzly Bivisible

Grizzly Bivisible

روش ساخت طعمه پشه Yellow CDC Mayday

Yellow CDC Mayday

روش ساخت طعمه پشه The Black Dog Nymph

Black Dog Nymph

روش ساخت طعمه پشه CDC Steelhead

CDC Steelhead

روش ساخت طعمه پشه aradun Quill Gordon

Comparadun Quill Gordon

روش ساخت طعمه پشه Krummy PMD Cripple

Krummy PMD Cripple

روش ساخت طعمه پشه CDC and Elk

CDC and Elk

روش ساخت طعمه پشه Iridescent Flashback Scud

Iridescent Flashback Scud

 روش ساخت طعمه پشه March Brown Spundun

spunfly.jpg

روش ساخت طعمه پشه Olive Quill Baetis Dun

oqbfly.jpg

روش ساخت طعمه پشه Female Trico Hen Spinner

fthsfly.jpg

روش ساخت طعمه پشه Hard-Hackle DragonFly

hhdintro.jpg

روش ساخت طعمه پشه Woodards Dragonfly

روش ساخت طعمه پشه Little Olive Flymph

loffly.jpg

روش ساخت طعمه پشه Black Prince

bprincefly.jpg

روش ساخت طعمه پشه Green Drake, extended body

gdextfly.jpg

روش ساخت طعمه پشه Blue-Winged Olive, Parachute

pbwofly.jpg

روش ساخت طعمه پشه The Velcro Crab

velcrocrabfly.jpg

روش ساخت طعمه پشه Fox's Poopah

poopahfly.jpg

روش ساخت طعمه پشه Yuk Bug

yukfly.jpg

روش ساخت طعمه پشه Orange Shellback

orshellfly.jpg

روش ساخت طعمه پشه The Serendipity

مطالب مشابه :

معرفی یک طعمه جادویی برای صید کپور

آموزش ماهيگيری(ارائه جديدترين روشها ) - معرفی یک طعمه جادویی برای صید کپور - آموزش ماهیگیری
آموزش ماهیگیری در سد لار

سلام به همه دوستان گلم باز اومدم و اینبار با آموزش ماهیگیری تو سد لار البته می دونم که تجربه
معرفی بهشت واقعی ماهیگیران ایران

آموزش ماهيگيری(ارائه جديدترين روشها ) - معرفی بهشت واقعی ماهیگیران ایران - آموزش ماهیگیری
فلای فیشینگ و آموزش بافت پشه

آموزش ماهیگیری ورزشی حرفه اي - فلای فیشینگ و آموزش بافت پشه - آموزش حرفه ای ماهیگیری ورزشی
طعمه برای صید ورزشی کوسه

آموزش ماهیگیری ورزشی حرفه اي - طعمه برای صید ورزشی کوسه - آموزش حرفه ای ماهیگیری ورزشی
سفرنامه ماهیگیری جزیره کیش ، گروه ایران فیشینگ

آموزش ماهیگیری ورزشی حرفه اي - سفرنامه ماهیگیری جزیره کیش ، گروه ایران فیشینگ - آموزش حرفه
همه چیز درباره ماهیگیری

آموزش ماهیگیری ورزشی حرفه اي - همه چیز درباره ماهیگیری - آموزش حرفه ای ماهیگیری ورزشی
ماهیگیری کودکان

ماهیگیری کودکان. شاد بتوان گفت موفق ترين افراد در يك رشته ورزشي از كودكي به آن مشغول شده اند.
لزوم آموزش ماهیگیری

ماهیگیری - آموزش و ترویج ماهیگیری اسپرت کشور ما با اینکه در نوار بیابانی قرار گرفته اما از
طعمه ای برای ترولینگ

آموزش ماهیگیری ورزشی حرفه اي - طعمه ای برای ترولینگ - آموزش حرفه ای ماهیگیری ورزشی
برچسب :