برش و دوخت انواع یقه پیراهن مردانه

یقه مردانه پایه سرخود :

این یقه فقط برای لباس زنانه و برای پسر بچه ها مناسب است و مورد استفاده قرار می­گیرد .

این یقه از روی لباس پرو شده درآورده می­شود .

این یقه روی یقه گرد پیاده می شود ، به این صورت که یقه جلو را به میزان دلخواه گشاد می کنیم (معمولاً 0.5 سانت ) . همچنین پشت یقه را از قسمت سرشانه 0.5 سانت گشاد کرده و به خط وسط پشت صفر می کنیم .

پس از اینکه لباس دوخته شده ، دور یقه را روی مانکن سانت می زنیم ، این اندازه میزان یقه پرو شده است .

گونیا کنید خط عمود 1 را . از نقطه 1 به اندازه 2/1 یقه پروشده به طرف چپ رفته نقطه 2 می­شود . (بدون در نظر گرفتن جادکمه و سجاف یقه)

نقطه 2 را به طرف بالا گونیا می­کنیم . از نقطه 1 ، 2 سانت بالا رفته نقطه 3 می­شود .

از نقطه 3 ، 7 سانت بالا رفته نقطه 4 می­شود . از نقطه 2 ، 0.5 سانت بالا رفته نقطه 5 می­شود .

 فاصله 2-1 را از نقطه 2 به طرف راست رفته ، نقطه 6 می­شود .

نقطه 3 را ابتدا 2-1 سانت گونیا کنید ، سپس طبق نقشه به نقاط 6و5 وصل کرده و در همین امتداد از نقطه 5 ، 2 سانت خارج شده نقطه 7 می­شود . از نقطه 5 روی خط گونیایی 2.5 سانت بالا رفته نقطه 8 می­شود .

از نقطه 8 ، 0.5 سانت به طرف راست رفته نقطه 9 می­شود . نقطه 9 را طبق نقشه به نقطه 7 وصل می­کنیم .

از نقطه 8 ، 8 سانت بالا رفته ، نقطه 10 می­شود . از نقطه 10 ، 2سانت به طرف چپ رفته نقطه 11 می­شود . نقطه 11 را با خط صاف به نقطه 9 وصل می­کنیم .

نقطه 4 را 2-1 سانت گونیا کنید سپس با هلال کم به نقطه 11 وصل می­کنیم .

فاصله بین نقاط 3 ، 4 ، 11 ، 9 ، 7 ، 6 ، 3 و 4 الگوی یقه ما می­باشد . که از خط 4-3 دو با روی دو لا بسته پارچه درآورده می­شود .

 

عکس یقه شکاری

23tfvxy.jpg

 

عکس یقه سه سانتی

<br/><a href="http://i29.tinypic.com/2pru2ci.jpg" target="_blank">View Raw Image</a> یقه خرگوشی

این یقه از روی لباس پرو شده درآورده می­شود .

این یقه روی یقه گرد پیاده می شود ، به این صورت که یقه جلو را به میزان دلخواه گشاد می کنیم (معمولاً 0.5 سانت ) . همچنین پشت یقه را از قسمت سرشانه 0.5 سانت گشاد کرده و به خط وسط پشت صفر می کنیم .

پس از اینکه لباس دوخته شده ، دور یقه را روی مانکن سانت می زنیم ، این اندازه میزان یقه پرو شده است .

گونیا کنید خط عمود 1 را . از نقطه 1 به اندازه 2/1 یقه پروشده به طرف چپ رفته نقطه 2 می­شود . (25)

از نقطه 2 را به طرف بالا گونیا کنید .

از نقطه 1 ، 4-3 سانت بالا رفته ، نقطه 3 می­­شود  .

از نقطه 3 ، 7 سانت بالا رفته ، نقطه 4 می­شود .

از نقطه 2 ، 1 سانت بالا رفته ، نقطه 5 می­شود .

از نقطه 5 ، 10-9 سانت بالا رفته ، نقطه 6 می­شود .

از نقطه 6 ، 10-9 سانت به طرف چپ رفته ، نقطه 7 می­شود .

نقطه 7 را با خط صاف به نقطه 5 وصل می­کنیم .

3/1 فاصله نقاط 2-1 را از نقطه 2 به طرف راست رفته ، نقطه 8 می شود .

نقطه 3 را از ابتدا 1 سانت گونیا مرده سپس طبق نقشه به نقاط 5و8 وصل می­­کنیم .

نقطه 4 را ابتدا 1 سانت گونیا کرده سپس با هلال خیلی کم به نقطه 7 وصل می­کنیم .

 

نکته مهم :

هر گاه بخواهیم یقه خرگوشی ، شکاری و .... را روی یقه هفت درآوریم ، بهتر است بجای اینکه فاصله نقاط 2-1 را 3 قسمت کنیم آنرا دو قسمت کنیم و سپس هلال 3و8و5 را رسم کنیم .

 یقه شکاری برای بلوز و مانتو

این یقه از روی لباس پرو شده درآورده می­شود .

این یقه روی یقه گرد پیاده می شود ، به این صورت که یقه جلو را به میزان دلخواه گشاد می کنیم (معمولاً 0.5 سانت ) . همچنین پشت یقه را از قسمت سرشانه 0.5 سانت گشاد کرده و به خط وسط پشت صفر می کنیم .

پس از اینکه لباس دوخته شده ، دور یقه را روی مانکن سانت می زنیم ، این اندازه میزان یقه پرو شده است .

گونیا کنید خط عمود 1 را . از نقطه 1 به اندازه 2/1 یقه پروشده به طرف چپ رفته نقطه 2 می­شود .

از نقطه 2 را به طرف بالا گونیا کنید .

از نقطه 3 ، 6سانت بالا رفته ، نقطه 4 می­­شود  .

از نقطه 2 ، 1سانت بالا رفته ، نقطه 5 می­شود .

از نقطه 5 ، 6.5سانت بالا رفته ، نقطه 6 می­شود .

از نقطه 6 ، 3سانت به طرف چپ رفته ، نقطه 7 می­شود .

3/1 فاصله 2-1 را از نقطه 2 به طرف راست رفته ، نقطه 8 می­شود .

نقطه 3 را ابتدا 1سانت گونیا کرده ، سپس طبق نقشه به نقاط 5و8 وصل می­کنیم .

نقطه 7 را با خط صاف به نقطه 5 وصل می­کنیم . نقطه 4 را ابتدا 1 سانت گونیا کرده سپس با هلال کم به نقطه 7 وصل    می­کنیم .

فاصله نقاط 8.5.7.6.4.3 و3 الگوی یقه ما می­باشد که از خط 4-3 روی دولای بسته پارچه درآورده می­شود .

 

 

هرگاه بخواهیم یقه شکاری را برای مانتو درآوریم :

از نقطه 3 ، 6.5 سانت بالا می­رویم ،

 از نقطه 5 ، 8 سانت  بالا می­رویم و 

از نقطه 6 ، 4 سانت به طرف چپ می­رویم .

 

 

یقه سه سانتی

این یقه از روی لباس پرو شده درآورده می­شود .

این یقه روی یقه گرد پیاده می شود ، به این صورت که یقه جلو را به میزان دلخواه گشاد می کنیم (معمولاً 0.5 سانت ) . همچنین پشت یقه را از قسمت سرشانه 0.5 سانت گشاد کرده و به خط وسط پشت صفر می کنیم .

پس از اینکه لباس دوخته شده ، دور یقه را روی مانکن سانت می زنیم ، این اندازه میزان یقه پرو شده است .

گونیا کنید خط عمود 1 را . از نقطه 1 به اندازه 2/1 یقه پروشده به طرف چپ رفته نقطه 2 می­شود . (در اینجا 20 سانت )

نقطه 2 را به طرف بالا گونیا کنید .

از نقطه 1 ، 3 سانت بالا رفته نقطه 3 می­شود .

از نقطه 2 ، 2 سانت بالا رفته نقطه 4 می­شود .

از نقطه 4 ، 3 سانت بالا رفته نقطه 5 می­شود .

فاصله بین نقاط 2-1 را نصف کرده ، نقطه 6 می­شود .

نقطه 4 را طبق نقشه به نقطه 6 وصل می­کنیم .

نقطه 3 را ابتدا چند سانت گونیا کرده ، سپس موازی خط 4-1 این خط را به نقطه 5 وصل می­کنیم .

نقطه 4 را با کمی هلال به بالای یقه وصل می­کنیم ، فاصله بین نقاط 1و3و5و4و6و1 الگوی یقه می­باشد که از خط 1 تا 3 ، دو بار روی دولای بسته لباس درآورده می­شود .


مطالب مشابه :


بافت یقه

آموزش بافتنی - بافت یقه - آموزش انواع بافتنی دانه هایی راکه در بافت برای یقه در سنجاق نگه
طراحی یقه

طراحی اندام و لباس - طراحی یقه - انواع یقه 1- یفه ساده خطی 2- یقه های ایستاده 3
آموزش دوخت انواع یقه

یقه های رولتی . ب ب. برای این نوع یقه ها الگو ی جلو و پشت از سرشانه به هم وصل می شود زمانی که می
43-مقدمه ی یقه ها

انواع یقه: **توجه: در طراحی یقه ها قبل از هر چیز باید ساسون سرشانه به زیر بغل،زیر سینه یا
برش و دوخت انواع یقه پیراهن مردانه

اتحادیه صنف پیراهندوزان مشهد - برش و دوخت انواع یقه پیراهن مردانه - اخبار گوناگون و اصناف
انواع یقه

یقه گرد: این یقه معمولا در تی‌شرت‌ها، پیراهن‌های حلقه آستین، کشباف های ظریف استفاده می‌شود.
48- یقه گرد

آموزش خیاطی - 48- یقه گرد - «متد متریک» - آموزش • انواع
برچسب :