نامه نگاری به زبان انگلیسی

فرم نامه های شخصی

فرم و شکل ظاهری یک نامه خیلی مهم است؛ این گونه نامه ها از پنج قسمت تشکیل شده است.

در ابتدا باید توجه کرد که نامه شما به فرم آمریکایی یا بریتانیایی قرار است نوشته شود؛ همچنین به یاد داشته باشید که نمی توان این دو فرم را ترکیب کرده و با هم نوشت.

اول فرم آمریکایی این نامه ها را بررسی می کنیم:

1_ عنوان نامه(heading)

در این قسمت آدرس نویسنده؛ شماره خیابان؛ اسم خیابان؛ شهر؛ شهرستان؛ کشور(در صورت لزوم) و تاریخ نوشته می شود.

هیچ وقت اسم خودتان را در این قسمت ننویسید .

اگر نامه را به شخصی می نویسید که در یک کشور دیگر بغیر از کشور شما زندگی می کند در اینصورت حتما اسم کشور مقصد را در همین قسمت ذکر کنید.

به یاد داشته باشید که عنوان (heading) در گوشه سمت راست بالای نامه شما قرار می گیرد؛ مثال:

A) 261 Azadi Street
Meshad
July 20, 1984
B) 261 Azadi Street
Meshad, Iran
July 20, 1984

2_ ادای احترام (salutation)

در این قسمت سلام و احترام به کسی که نامه می نویسیم را ذکر می کنیم؛ و بعد از آن حتما از کاما(,) استفاده می کنیم؛ مثال:

Dear Mary,
Dear Mrs. Jones,
Dear Professor Smith,
Dear Uncle Reza,

اما برای خویشاوندان دور خودتان از لفظ(مثلا پسر عمو پرویز) استفاده نکنید و فقط اسم آن ها را ذکر کنید؛ مثال:
هیچ وقت ننویسید:

Dear Cousin Parviz,

بجاش بنویسید:

Dear Parviz,

نکته: در نامه های رسمی اسم کوچک شخص را ذکر نکنید فقط فامیلی را بنویسید؛ مثال:

ننویسید:

Dear Mrs. Joan Jones,

بجاش بنویسید:

Dear Mrs. Jones,

-3 قسمت اصلی (body)

این قسمت در واقع همانند متن انشا است؛ در اینجا چیزی را که میخواهید و منظور دارید می نویسید.

این بخش شامل مقدمه؛متن اصلی؛و نتیجه گیری هست.


4_ پایان(closing)

مدل های مختلفی برای پایان دادن به نامه وجود دارد که شما بر حسب اینکه کدام بهتر معنای حرف های شما را منتقل می کند؛و با توجه به درجه رسمی یا غیر رسمی بودن نامه آنرا انتخاب می کنید.

به خاطر داشته باشید که اولین حرف حتما باید با حرف بزرگ نوشته شود و در آخر کاما گذاشته شود؛ مثال:

Sincerely yours,
Yours sincerely,
Yours truly,
Affectionately,
Love,
Your friend,
Yours ever,
Yours,

5_ امضا (signature)

در آخر اسم خودتان را بنویسید و امضا بزنید؛ اما یادتان باشد بعد از اسمتان هیچ گونه کاما؛ویرگول و نقطه ای نگذارید.
فرم بریتانیایی

1_عنوان(heading‏)‏

در فرم انگلیسی در آخر هر خط یک کاما قرار می گیرد و در خط آخر یک نقطه قرار می گیرد.

در مورد تاریخ هیچ گونه نقطه گذاری نداریم بجز اینکه فقط بعد از اسم روز مورد نظر یک کاما می گذاریم؛ مثال:

251 Azadi St.,
Meshad,
Iran.
July 20th, 1984

توجه: تمامی اعداد که برای نشان دادن روزهای ماه بکار می رود در هنگام نوشتن؛ عدد را نوشته سپس th را به آخر آن اضافه میشود؛مثال:

6th = sixth

اما اعداد 1 و 2 و 3 و 21 و 22و 23 و 31 از این قاعده مستثنی هستند

1st
2nd
3rd
21st
22nd
23rd
31st

در فرم های انگلیسی تاریخ همیشه بصورت اعداد ترتیبی نوشته می شود.

ماه های سال که می توان آن ها را بصورت مخفف نوشت به قرار زیر است:

Jan, Feb, Aug, Sept, Oct, Nov, Dec.

همچنین کلمات زیر را هم می توان به قرار زیر مخفف کرد:

Rd = road
Sq = square
Ave = avenue
St = street
Pl = place

لغاتی مانند drive و lane بصورت مخفف نوشته نمی شوند.

2_ ادای احترام (salutation)

در این قسمت فقط یک تفاوت بین فرم انگلیسی و امریکایی وجود دارد و اینست که در فرم امریکایی بعد از کلمات mr و mrs نقطه می گذاریم اما در فرم انگلیسی بعد از این کلمات نقطه نمی گذاریم؛ مثال:

Mr.,فرم امریکایی‏
Mr, فرم انگلیسی

3_ متن اصلی (body)

در این قسمت هیچ تفاوتی بین فرم امریکایی و انگلیسی وجود ندارد

4_پایان(closing)

این قسمت در فرم انگلیسی خیلی رسمی تر از فرم آمریکایی آن است.

5_ امضا (signature)

این قسمت در هر دو فرم امریکایی و انگلیسی یکسان است.


یه نمونه :

Mrs Sara Fisher
Manager
18 St. James Avenue
Bournemouth HB3 4LN
4th October 2004
Our ref: US / HK 1082
Your ref: SP / T

Dear Mrs Fisher,

Your order

We are pleased to acknowledge your order no. 202 dated 1st October 2001. Your order is already dealt with. We will inform you when the consignment is ready for delivery.

Please do not hesitate to contact us if you require further information.

We thank you for your custom and again look forward to being of service to you in the future. Yours sincerely  
متن اصلی (بدنه) نامه های شخصی

این قسمت از سه بخش: مقدمه؛ هدف؛ نتیجه گیری تشکیل شده است

¤ مقدمه(introduction) ¤


در بخش مقدمه نامه ؛ بستگی داره که بخواید به یک نامه که به دستتون رسیده جواب بدید یا یک اتفاق را بخواید برای کسی تشریح کنید و یا دنبال چیزی هستید و یک هدف خاصی از نوشتن نامه داشته باشید.


 وقتی که بخواید به نامه ای که به دستتون رسیده جواب بدید. 

 مثال:

I was very happy when i received your letter yesterday.
I am sorry it has taken me so long to answer your last letter but i have had so much work that i could not find a chance until today to write.


2‏)‏ وقتی که یک اتفاقی افتاده که می خواید به یک کسی اونو بگید؛ مثال:


I'm writing to tell you the joyful news that my sister has just had a baby boy.


3‏)‏ بعضی اوقات از نوشتن نامه یک هدف خاصی دارید و دنبال یک چیزی می گردید؛ مثال:


Excuse me for having to write about such a matter but i need money desperately to pay for my college tuition this semester.


¤ هدف (purpose) ¤


مهمترین قسمت نامه ی شماست؛ در این قسمت شما دلیل خودتونو از نوشتن نامه بیان می کنید.


حالا یا شما میخواید یک خبری بدید یا از خواننده نامه تقاضایی دارید.


توجه کنید که پاراگرافی که می نویسید انسجام داشته باشه و پاراگرافها به هم مربوط باشه و با موضوع نامه همخوانی داشته باشه.


3) نتیجه گیری (conclusion)


معمولا در آخر؛ نامه را با عبارات و آرزوهای خوب و مودبانه تمام می کنند تا خواننده از خواندن نامه احساس خوبی داشته باشه؛ مثال:


I hope you will be able to find a new job soon.
I hope your next letter will bear better news than your last one.
I am looking forward to hearing from you soon.

سبک نوشتن

زمانیکه نامه می نویسیم باید توجه داشته باشیم کلمات و عباراتی که بکار می بریم برای نامه مورد نظر مناسب باشد و بدانیم طرف ما که نامه را می خواند چه کسی است و هدف از نوشتن آن چیست.

مثلا سبک نوشتن نامه ای که به پدر و برادرتان می نویسید با نامه ای که برای مدیر مدرسه می نویسید فرق می کند؛ طرز بیان هر کدام متفاوت است؛ مثال:

1)
Dear johny,
Today i goofed. On the way to school in the old buggy, i ran a stop sign.....
Love,
Bob

2)
Dear dad,
I will need 20$ to pay the fine, dad. If you will send me a check, i will do some work at home during vacation in order to repay you......
Your son,
Bob

3)
Dear dean alter:
In compliance with regulation TT421 a of the rules governing student behavior, i submit the following report of my traffic infraction.A traffic officer stopped me, reprimanded me, and issued me citation T.T 69124, which will require my presence in traffic court.....
Respectfully,
Bob c. Smith

همانطور که می بینید اولین مثال خیلی غیر رسمی است چون bob این نامه را به برادرش نوشته که با او احساس راحتی و صمیمیت می کند؛ برای همین از کلمات عامیانه ای مانند goofed و buggy استفاده می کند.

مثال دوم حالت رسمی تری دارد چون bob با پدرش صحبت می کند و از کلمات عامیانه و محاوره ای استفاده نمی کند؛ جملات را کامل می نویسد و به نقطه گذاری های درست و به جا اهمیت می دهد.

مثال سوم هم رسمی نوشته شده و هم فنی.

چون یک گزارش رسمی از یک حادثه است بنابراین به لغات و لحن خاصی نیاز هست؛ همچنین وقایع باید درست و کامل بدون هیچگونه اعمال نظری توضیح داده شوند.

از هیچ گونه عبارت و لحن عامیانه و خلاصه نویسی استفاده نشده است؛املای درست و استفاده درست نقطه گذاری و بکار گیری ساختار پیچیده جملات بسیار مهم است.

نامه های رسمی

شامل:

دعوتنامه ها؛ نامه های تشکر؛ نامه های تبریک؛ نامه های تسلیت؛ نامه به دوستان مکاتبه ای هستند که به ترتیب هر کدام را توضیح داده خواهد شد.

دعوتنامه

به نامه هایی گفته می شود که شما را به یک جشن عروسی؛ جشن تولد؛ رفتن به تئاتر دعوت می کند.

این نوع نامه ها در دو نوع رسمی و غیر رسمی هستند.


دعوتنامه های رسمی اغلب روی برگه های گران قیمت نوشته می شوند مثلا دعوت به جشن عروسی:


Mr. And Mrs. D. A. King
Wish to announce
The marriage of their daughter
Janet Linda King
To
Keith Muellen Johnstone
On
Wednesday, july 18, 1984
At
The church of the virgin mary
581 sansome street
San francisco
Reception: 5 p.m. At the home of Mr. And Mrs. Warner Johnstone
329 sutter lane
San francisco
Dinner.
R.S.V.P.زمانیکه به این نامه می خواهیم جواب دهیم و بگوییم که دعوت آن ها را قبول کرده ایم مانند زیر می نویسیم:


Miss Fereshteh Parvaresh
Gladly accepts
Your invitation to
Your wedding reception
To dine with you
On wednesday, july 18, 1984,
At 5 o'clock.
473 powell street
San Francisco
همچنین اگر بخواهیم مودبانه و رسمی دعوت آن ها را رد کنیم؛ مانند زیر عمل می کنیم:
Miss Fereshteh Parvaresh
Regrets that, owing to
A previous engagement, she
Can not accept your kind invitation
To a wedding reception
On wednesday, july 18, 1984,
At 5 o'clock.
473 Powell Street
San Francisco

دعوتنامه

به نامه هایی گفته می شود که شما را به یک جشن عروسی؛ جشن تولد؛ رفتن به تئاتر دعوت می کند.

این نوع نامه ها در دو نوع رسمی و غیر رسمی هستند.


دعوتنامه های رسمی اغلب روی برگه های گران قیمت نوشته می شوند مثلا دعوت به جشن عروسی:


Mr. And Mrs. D. A. King
Wish to announce
The marriage of their daughter
Janet Linda King
To
Keith Muellen Johnstone
On
Wednesday, july 18, 1984
At
The church of the virgin mary
581 sansome street
San francisco
Reception: 5 p.m. At the home of Mr. And Mrs. Warner Johnstone
329 sutter lane
San francisco
Dinner.
R.S.V.P.زمانیکه به این نامه می خواهیم جواب دهیم و بگوییم که دعوت آن ها را قبول کرده ایم مانند زیر می نویسیم:


Miss Fereshteh Parvaresh
Gladly accepts
Your invitation to
Your wedding reception
To dine with you
On wednesday, july 18, 1984,
At 5 o'clock.
473 powell street
San Francisco
همچنین اگر بخواهیم مودبانه و رسمی دعوت آن ها را رد کنیم؛ مانند زیر عمل می کنیم:
Miss Fereshteh Parvaresh
Regrets that, owing to
A previous engagement, she
Can not accept your kind invitation
To a wedding reception
On wednesday, july 18, 1984,
At 5 o'clock.
473 Powell Street
San Franciscoدعوتنامه های غیر رسمی مانند نامه های معمولی نوشته می شوند؛ مثلا از الگوهای زیر می توانید استفاده کنید:


Could you come and have dinner with us on thursday?
Could you come to the theatre with us next month?
We are having a party next month to celebrate my birthday. I should be delighted if you could come.در آخر نامه برای جمع بندی مطالب می توان از نمونه های زیر استفاده کرد:


Please try to come.
I do hope you can come.
We are very much looking forward to seeing you.همچنین اشاره به مشکلات احتمالی که پیش خواهد آمد نیز خالی از لطف نیست؛ مثلا:


We expect the party to finish early, so you won't miss your train.
Of course, we can take you back home in the car afterwards, so don't worry about missing the last bus


مطالب مشابه :


دانشگاه آزاد انديمشك

انديمشك نيوز - دانشگاه آزاد انديمشك - اخبار شهر واستان - انديمشك نيوز.
پرسش و پاسخ دانشجویان - محمود محمدپور

گروه علوم سیاسی دانشگاه آزاد واحداندیمشک - پرسش و پاسخ دانشجویان - محمود محمدپور - مقالات علوم سیاسی - گروه ... مشخصات دانشجويان علو م سیاسی انديمشك ورودي 86.
نمونه فرم ارزیابی از تدریس معلم

گروه زبان دانشگاه آزاد اندیمشک - نمونه فرم ارزیابی از تدریس معلم - Andimeshk University English department‏
رييس جديد دانشگاه آزاد انديمشك منصوب شد

روناش:به گزارش يكشنبه خبرنگار ايرنا در اين حكم با تقدير از 'جعفر ملك محمدي ' رييس پيشين اين دانشگاه،' ابراهيم لطفي نيا' به عنوان رييس جديد دانشگاه آزاد اسلامي
گردو و مقابله با یک سرطان شایع

تحقیقات پژوهشگران دانشگاه مارشال در امریکا نشان می دهد که مصرف روزانه گردو خطر ابتلا به سرطان سینه را به میزان قابل ملاحظه ای کاهش داده و همچنین رشد تومور را در
قنات

جغرافیا_دانشگاه آزاد اندیمشک - قنات - معرفی جغرافیای شهری. ... پیوندها. دانشگاه آزاد اندیمشک-از برنامه های شیطان(وب دوم خودم) · ایده های زیبا · آشپزی وشیرینی پزی
بارم نمره شرح درس وضعيت امتحانات نيمسال اول سال88

گروه علوم سیاسی دانشگاه آزاد واحداندیمشک - بارم نمره شرح درس وضعيت امتحانات ... بارم نمره وشرح امتحانات نيمسال اول سال 88 علوم سياسي دانشگاه آزاد واحد انديمشك
نامه نگاری به زبان انگلیسی

گروه زبان دانشگاه آزاد اندیمشک - نامه نگاری به زبان انگلیسی - Andimeshk University English department‏
9 نکته خرید کت و شلوار برای مردان خوش پوش

جغرافیا_دانشگاه آزاد اندیمشک - 9 نکته خرید کت و شلوار برای مردان خوش پوش - معرفی جغرافیای شهری. ... پیوندها. دانشگاه آزاد اندیمشک-از برنامه های شیطان(وب دوم خودم).
نامه جمعی از شهروندان در حمایت از دکتر موسوی نیا

شایسته است نماینده عزیزو مسئولین محترم امر نسیت به فرایند تغییر در حوزه مدیران به ویژه دانشگاه ازاد اسلامی که مهمترین و پویا ترین نهاد فرهنگی در این شهرستان می
برچسب :