منابع پیشنهادی برای رشته مهندسی کشاورزی

منابع پیشنهادی برای رشته مهندسی کشاورزی

 منابع پیشنهادی برای مطالعه !

فیزیولوژی
۱- فیزیولوژی گیاهان زراعی، ترجمه سرمدنیا.
۲- مبانی فیزیولوژیکی رشد و نمو گیاهان زراعی، مجتمع علوم زراعی آمریکا، ترجمه عوض کوچکی.
طرح آزمایشات
۱- طرح‌های آزمایشی در علوم کشاورزی، مصطفی ولیزاده، محمد مقدم.
۲- طرح‌های آزمایشی درعلوم کشاورزی، عبدالله بصیری.
۳- طرح‌های آماری در کشاورزی، مقدم، رضایی.
زراعت
۱- زراعت نباتات صنعتی، خواجه‌پور، خدابنده.
۲- زراعت عمومی، خواجه‌پور.
۳- گیاهان زراعی، ‌هادی کریمی.
۴- اصول و مبانی زراعت، خواجه پور.
۵- زراعت در مناطق خشک، عوض کوچکی.
۶- زراعت، پورصالح، خدابنده.
۷- جنبه‌های فیزیولوژیکی زراعت دیم، تالیف گوپتا.
خاک شناسی
۱- مبانی خاک شناخت، حق نیا.
۲- خاک شناسی عمومی، محمودی.
اکولوژی
۱- بوم‌شناسی، میمندی‌نژاد.
۲- مبانی اکولوژی کشاورزی، عوض کوچکی.
زبان انگلیسی
۱- Agriculture I.
2- Agriculure II.
3- زبان عمومی تألیف آقای عسگری انتشارات کانون فراهنگی آموزش
۴- جزوات گرامری.

ژنتیک
۱- ژنتیک، اصول و مسائل، تألیف: ویلیام د. استنسفیلد ، ترجمه محمد صبور- حمیده غروی- انتشارات فاطمی
۲- مبانی ژنتیک، آساد.
۳- اصول ژنتیک، کاظمی.
۴-اصول ژنتیک- تألیف دکتر بهمن یزدی صمدی- دکتر بدرالدین ابراهیم سید طباطبایی- انتشارات دانشگاه تهران
اصلاح نباتات
۱- اصلاح گیاهان زراعی، ارزانی.
۲- اصلاح نباتات، اهدایی.
۳- اصلاح نباتات زراعی، یزدی صمدی و عبد میشانی.
۴-اصول اصلاح نباتات، تألیف دکتر محمد فارسی، دکتر عبدالرضا باقری- جهاد دانشگاهی مشهد
آمار و احتمالات
۱- مفاهیم آمار واحتمالات، عبدالمجید رضایی.
۲- مفاهیم کاربردی آمار و احتمالات، عبدالله زاده.
۳- مقدمه‌أی بر آمار و احتمالات، زالی- جعفری شبستری.
۴- آمار تجربی عمومی، اهدایی.
طرح آزمایشات
۱- طرح‌های آماری در پژوهش‌های کشاورزی، یزدی صمدی، رضایی، ولیزاده.
۲- طرح‌های آزمایشی در کشاورزی، ولی‌زاده، مقدم.
۳- طرح‌های آماری در علوم کشاورزی، عبدالله بصیری.
۴- طرح و تحلیل آزمایشات کشاورزی، آساد.

زبان عمومی: ۱- گرامر زبان عمومی کلیه رشته‌های کارشناسی ارشد، تألیف وحید عسگری، انتشارات: کانون فرهنگی آموزش. ۲- لغت: ۵۰۴ absolutely essntial words , TOFEL flash (vocabulary) 3- درک مطلب : TOFEL flash (Reading) ، -زبان انگلیسی عمومی ۲(درک مطلب)، انتشارات کانون فرهنگی آموزش
زبان انگلیسی
۱- - Agriculture I
2 - - Agriculture II
3- زبان عمومی تألیف آقای عسگری انتشارات کانون فراهنگی آموزش
۴- جزوات گرامری.
زراعت
۱- زراعت عمومی، خواجه‌پور.
۲- زراعت، پور صالح، خدابنده.
۳-زراعت در مناطق خشک – عوض کوچکی
۴- مبانی زراعت عمومی، تألیف دکتر داریوش مظاهری، ناصر مجنون حسینی

برچسب:منابع و دروس کارشناسی ارشد.کارشناسی ارشد.منابع ارشد


مطالب مشابه :


دانلود جزوه طرح آزمایش های کشاورزی

گروه بیجار (شالیزار) - دانلود جزوه طرح آزمایش های کشاورزی - 、`☂`、 هر صبح با دلي كوير به
طرح و آزمایشات کشاورزی

دنیای کشاورزی - طرح و آزمایشات کشاورزی - فروش و تهیه سموم وادوات کشاورزی ومشاوره در
طرح آزمایش های کشاورزی

ژنتیک، اصلاح و بیوتکنولوژی - طرح آزمایش های کشاورزی - تقدیم از سیدعلیرضا سیدمحمدی - ژنتیک
داده های کتاب طرح آزمایشلت در کشاورزی

برخی از داده های کتاب طرح آزمایشات کشاورزی را می توانید از لینک زیر دانلود کنید لازم به ذکر
آلايندگي پساب شهري در خاكهاي كشاورزي(درس: طرح آزمایشات کشاورزی)

andishedaneshjo.blogfa.com - آلايندگي پساب شهري در خاكهاي كشاورزي(درس: طرح آزمایشات کشاورزی
نمرات نهایی طرح آزمایشات کشاورزی

آمار - نمرات نهایی طرح آزمایشات کشاورزی - و کاربرد آن در سایر رشته ها
منابع پیشنهادی برای رشته مهندسی کشاورزی

دانلود کتاب - منابع پیشنهادی برای رشته مهندسی کشاورزی - دانلود کتاب طرح آزمایشات
کتاب مروری بر طرح و آزمایش های کشاورزی

ژنتیک، اصلاح و بیوتکنولوژی - کتاب مروری بر طرح و آزمایش های کشاورزی - تقدیم از سیدعلیرضا
مهندسی کشاورزی - علوم دامی

مهندسی کشاورزی - علوم دامی ژنتیک و اصلاح دام و طرح آزمایشات کشاورزی . تعاریف . انواع طرحهای
قابل توجه دانشجویان درس طرح آزمایشات کشاورزی

وبلاگ اطلاع رسانی دانشگاه پیام نور الوند - قابل توجه دانشجویان درس طرح آزمایشات کشاورزی
برچسب :