درز انبساط و درز انقطاع چيست؟

درز انبساط :<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

براي جلوگيري از خرابيهاي ناشي از انبساط و انقباض ساختمان بر اثر تغيير درجهحرارت محيط خارج يا جلوگيري از انتقال بار ساختمان قديمي مجاور به ساختماني كه جديداحداث مي شود ، همچنين در مواردي كه ساختمان بزرگ است و از چند بلوك متصل به همتشكيل مي شود ، بايد به كار بردن درز انبساط در محل مناسب پيش بيني شود . حداقلفاصله اي از ساختمان با اجزاي ساختماني كه بايد در آن درز انبساط پيش بيني شود ، بهنوع ساختمان ، تعداد طبقات ، مصالح مصرفي و آب و هواي محل احداث بستگي دارد ؛بنابراين بايد با مطالعه كافي محل اندازه آن را مهندس طراح تعيين كند. در كليهساختمانهاي فلزي كه طول آنها بيشتر از  50  متر باشد ، بايد در طول ساختمان درزانبساط پيش بيني كرد .

اين طول مربوط به ساختمانهاي فلزي و بدون پوشش محافظ است كهنبايد از  50  متر و يا در ساختمانهايي با پوشش محافظ  و در حالات خاص نبايد ازيكصد متر تجاوز كند. براي پوشاندن و پر كردن فواصل درز انبساط از مواردي استفاده ميكنند كه قابليت ارتجاعي داشته باشد . بايد دقت شود كه فاصله درز انبساط به هيچ وجهبا مصالح بنايي يا ملات پر نگردد. اگر در هنگام استقرار اسكلت فلزي ، ستونهايي كهدر مجاورت يك درز انبساط قرار دارند ، به طور موقت به وسيله قطعات فلزي متصل شدهاند ، پس از استقرار ، بايد اين اتصالات بريده شوند تا ساختمان در محل درز انبساطبه كلي از قسمت مجاور خود جدا باشد.

درز انقطاع  :

براي جلوگيري از خسارت و كاهش خرابي ناشي از ضزبه ساختمانهاي مجاور به يكديگر، بويژه در زمان وقوع زلزله ، ساختمانهايي كه داراي ارتفاع بيش از  12  متر ياداراي بيش از  4  طبقه هستند ، بايد به وسيله درز انقطاع از ساختمانهاي مجاور جداشوند ؛ همچنين حداقل درز انقطاع  در تراز هر طبقه برابر  100/1  ارتفاع آن تراز ازروي شالوده است . اين فاصله را مي توان در محلهاي لازم با مصالح كم مقاومت كه درهنگام زلزله در اثر برخورد دو ساختمان به آساني مصالح مزبور خرد مي شوند ، پركرد.

بهنقل از وبلاگ مهندسی ساختمان

 

:: مطالب مرتبط

+  پل‌سازي در ايران ( معماري فراموش شده(

+  عایق کاری ساختمان

+  نکاتی در تحلیل و طراحی سازه‌ها

+  طراحی ساختمان ترمینال فرودگاه های تجاری، مسافرتی

+  سازه های متداول برای ساختمانهای بلند 1))

+  بررسی و مقایسه چند شیوه مقاوم سازی ساختمان های بتنیکوتاه مرتبه در برابر زلزله

+  مروری بر تاریخچه ، عملکرد و کاربرد عایق های ارتعاشی

+  تاثیر اتصال میانی و جزئیات اجرای آن بر پایداری بادبندیضربدری

+  مقاومت تیر ورقها تحت اثر بارگذاریهای مختلف

+  رفتار لرزه ای بادبند ها در سازه ها

+  پيدايش ترك در ساختمان

+  مطالعه ابزارهاي جداكننده ساختمان از زمين

+  بررسی روشهای تحلیل و ضوابط آئین نامه ای برای ساختمانهایمجهز به سیستم جداکننده لرزه ای

+  روشهاي تحليل ديناميكي مطابق آيين نامه

 


مطالب مشابه :


عایق رطوبتی

عمران - عایق رطوبتی عایق های مایع یک پوشش بدون درز و یکنواختی را ایجاد می کنند.
عایق های پایه سیمانی

عایقهای سرد اجرا - عایق های پایه سیمانی • بصورت یکپارچه بدون درز عایق اب می باشد
دستور العمل اجرای عایق سرد-COLD INSULATION

4-2 بین عایق ها باید بصورت کامل توسط ماستیک درز گیری گردد. 5-2- اعمال Tack Coat ( اعمال Vapor Barrier) توسط
عایق های پایه قیری

• در اجرای کامل و بدون درز عایق اب می باشد • مقاوم در برابر فشار آب مثبت.
عایق سفید و قیرگونی

شرکت سربام پوش مسیر - عایق سفید و قیرگونی - انجام پروژه های عایق سفید،ایزوگام،قیروگونی
عایق حرارتی

برای عایق کاری حرارتی درز بین دیواره ها و پنجره ها می توانید از فو م های تزریقی استفاده کنید.
عایقکاری

4-1-8 اجرای عایق رطوبتی محل درز قطعات پوشش باید با ماستیک مناسبی که به تأیید دستگاه نظارت
درز انبساط و درز انقطاع چيست؟

معین عمران - درز انبساط و درز انقطاع چيست؟ - وبلاگی برای مهندسین + عایق کاری
برچسب :