مشکلات کولر خودرو

مقدمه :

انسان از بدو پيدايش همواره در جست وجوي بهبود زندگي و رفاه و آسايش خود بوده و با گذشت زمان و كسب تجربيات پي در پي راه زندگي را همواركرده و تكامل داده است . انسان توسط قوه تفكركه خداوند درون وجود او نهاده در زمانهاي مختلف چه از دوراني كه در ميان غارها و جنگلها زندگي مي كرده و چه امروز كه در شهرهاي پيشرفته و صنعتي به زندگي خود ادامه می دهد با كسب تجربيات متعدد همواره در جهت تكامل حركت صعودي

داشته است . امروزه مي بينيم كه شرايط زندگي و حتي سيستم فيزيكي و جسمي ما انسانها نیز با دوران قبل تفاوت چشمگیری پيدا كرده و اين امر به وضوح در زندگي ما قابل لمس است. به عنوان مثال داشتن يك وسيله خنك كننده مثل كولرهاي گازي در زندگي امروزی خانواده ها يك امر ضروري و غير قابل اجتناب است يعني اگر كمي دقت كنيم مي بينيم كه خوابيدن،استراحت كردن و حتي اقامت در يك محيط كه فاقد لوازم خنك كننده (مخصوصا در مناطق گرمسيري) باشد غير قابل تحمل و قبول است و با اين مقدمه در اين زمينه به موضوع داشتن يك فضاي خنك و مطبوع در فصل گرما خصوصا در مناطق گرمسيري مي پردازيم.تاريخچه اختراع كولرهاي ماشين:

انسان كه همواره در زندگي نيازمند حركت وجابجايي از مكاني به مكان ديگر بوده،از دير باز به فكر اختراع وسيله نقليه جهت جابجايي بار و مسافر بوده و در اين زمينه نيز پيشرفتهاي بسياري داشته كه امروزه به وضوح قابل مشاهده ميباشند . استفاده از هواپيماهاي مدرن،كشتيهاي بزرگ وهمچنين اتومبيل هاي مدرن امروزي حاصل تلاش و تجربيات پي در پي انسان از دير باز تا به حال بوده است . به وجود آوردن يك محيط قابل تحمل و راحت در داخل وسايل نقليه نيز خالي از تفكر انسان نبوده و همواره نيز در جهت بهبود هرچه بيشترفضاي درون وسايل نقليه گامهاي مثبتي برداشته است.به عنوان مثال به داشتن يك سيستم تهويه مطبوع در يك اتومبيل كه امروزه نيازضروري براي هر كسي مي باشد مي پردازيم.سيستم تهويه مطبوع :

بطورکل سيستم تهويه مطبوع (fresh vemtletion )كه كار آن به وجود آوردن يك فضا و دماي مناسب جهت آسايش ماست،از فكر آمريكايها در چندين دهه قبل سرچشمه گرفته و آنها در اين زمينه پيشقدم بوده اند . شركت جنرال فورد يكي از نخستين كمپا نيهاي اتومبيل سازي امريكا از همان سالهاي نخست كه به توليد اتومبيل هاي خود اقدام كرد در فكر ايجاد رفاه و آسايش هر چه بيشتر سرنشينان اتومبيل بود و براي ايجاد يك فضاي خنك و مطبوع در درون سالن خودرو، از تفكر متخصصين زيادي استفاده كرد . به عنوان مثال در اوايل،آنها در قسمت جلوي اتومبيل بين داشبورد و موتور يك محفظه خالي ايجاد كرده بودند و با ريختن يخهاي خرد شده و استفاده از وزش باد در هنگام حركت اتومبيل ، نسيم خنكی در درون اتومبيل ايجاد می کردند . پس از آن با پيدايش سيستم هاي برودتي كه با انرژي گرمايي نفت بوجود می آمدند( با بكار بردن يك تانكر كوچك كه درون آنرا از گاز آمونياك پر كرده بودند) جهت سرما سازي استفاده می كردند ولي اين حالت به دليل داشتن خطر نشت گاز آمونياك كه براي انسان خيلي خطر ناك است چندان دوام نياورد و كنار گذاشته شد.يكي از متخصصين شركت (ABRO TERMO KING ) &.

(decho cliom) موفق به توليد يك گاز برودتي بدون خطر براي اتومبيل شدند ولي مشكل عمده آنها ساختن يك سيستم پمپاژ جهت به حركت در آوردن اين گاز در اتومبيل بود . بعد از يك سال تلاش و تفكر بالاخره آنها با همكاري يك شركت ديگر به نام carier موفق به ساخت يك كمپرسور پمپاژ گاز شدند. اين كمپرسور گاز تزريقي را كه درون محفظه آن مي فرستادند به صورت فشار p.s.a از لوله هاي خروجي خود به بيرون پمپاژ مي كردند.مقدار فشار و دماي خروجي كمپرسور مي بايست با سيستم cooling گاز و همچنين dr آن همخواني داشته باشد . آنها بعد ازمدتها توانستند با ايجاد يك فضاي كاهنده دما يا كندانسور (condansor) فشار و دماي مناسب را جهت برقراري نظم بين پمپاژ گاز و سيستم تبريد ايجاد كنند.حال به طور اجمالی كاركرد يك سيستم برودتي اتومبيل را توضیح می دهیم.تشريح سيستم كولر اتومبيل:

بطورکل در سيستم تبريد كولر اتومبيل ابتدا گاز بايستي توسط يك دستگاه پمپاژ گرديده و پس از كاستن گرماي ايجاد شده به درون محفظه داشبورد اتومبيل هدايت شود و آنجا عمل تبريد را انجام دهد.كمپرسور: كمپرسورها از نظر تزريق گاز به دو نوع تقسيم مي شوند:

1- كمپرسور هاي كه با سيستم گاز برودتي R12كار مي كنند.

2- كمپرسورهاي كه با گاز R134A فعال مي شوند.

گاز R12 كه سالها مورد استفاده قرار مي گرفت به دليل داشتن اثر مخرب روي محيط زيست كمتر مورد استفاده قرار مي گيرد و در سالهاي اخير گاز (متو رفریجرنت (R134a جايگزين آن شد.

كمپرسور كه از نظر مكانيكي تشكيل شده از يك سيستم پمپاژ و يك سيستم ساكشن از نظر قدرت hp در انواع مختلف وجود دارند.تشريح عملكرد گاز در درون سيستم :

هنگامي كه ما كمپرسور را با زدن كليد A/Cفعال مي كنيم ،گازي كه درون محفظه كمپرسور است به شدت 507 تا 709 p.s.a از قسمت خروجي (ديس شارژ) خروج كرده و وارد يك سيستم خنك كننده گاز گرم بنام كندانسور می شود.كندانسور نیز به كمك يك فن كه در قسمت جلوي اتومبيل نصب شده به كاستن دماي گاز خروجي كمپرسور پرداخته و فشار و دماي گاز خروجي را برحسب ميدان لازم تقريبا به 35 تقليل داده و به درون يك محفظه ديگر بنام دارير رسيور هدايت مي كند .

دراير رسيور: كار دراير رسيور ابتدا كاستن دما و سپس جمع نمودن مقدار مايع گاز به درون خود و فرستادن گاز تبخير شده به قسمتهاي ديگر ميباشد .

دراير رسيور از نظر شكل همانند يك كپسول كوچك است كه درون آن از دو نوع مواد شيميايي بنام مولوكاmoloka و سيليكا selikiaانباشته شده است . ماده مولوكا در قسمت بالاي دراير است و گاز ورودي را از روغن جدا نموده و به قسمت زيرين خود هدايت مي كند و ماده ديگر نيز بنام سيليكا گاز را تبخير كرده و مايع آن را درون خود نگه داشته و گاز تبخيري را كه رطوبت آن كاسته شده به درون لوله هاي خروجي (اوپراتور ) هدايت مي كند .

اواپراتور يا سرد خانه

گاز گرم و تبخير شده توسط كمپرسور بايستي بوسيله يك دستگاه خنك شده و سرما توليد كند . امريكايها در اوايل كار با ساختن يك اواپراتور كه از جنس آهن درست شده بود براي سرما سازي استفاده می كردند.آنها با استفاده از لوله هاي آهني و ورقه هاي نازك به ساخت اواپراتور دست زدند ولي اين روش خيلي زود جواب منفي داد و هرگز آن برودت پیش بینی شده در سيستم را نداشت زيرا آهن بر حسب نوع آلياژي كه دارد توانايي سريع گرم يا سرد شدن را ندارد و همچنين به علت سختي آلياژ، زنگ زدگي و پايين بودن پمپاژ p.s.a در آن زمان، نتوانست جواب مطلوبي بدهد.سپس آنها به فكر آلياژ ديگري افتادند و مس را انتخاب كردند . مس به دلیل اينكه نسبت به آهن خيلي داراي انعطاف و همچنين دارای سرعت عمل بالا در تغيير دما بود مورد توجه قرار گرفت و پس از مدت ها بالاخره توانستند با استفاده از لوله هاي مسي و نصب ورقه هاي مبدل هوا در كناره هاي لوله به اختراع جديد و قابل قبولي برسند. اين نوع اوپراتور ها که از لوله هاي مسي درست شده بودند جواب بسيار مثبتي دادند و سالها در كليه سيستمهاي برودتي مورد اجرا قرار گرفتند ولی بدلیل اینکه فلز آلومنیوم خیلی بهتر و سریعتر از مس حرارت را منتقل می کرد در ساخت اواپراتور بجای مس از آن استفاده شد و مورد توجه خاص قرارگرفت.اوپراتورها از لوله هاي مارپيچي تشكيل شده اند كه يك سر ورودي آن به قسمت ديس شارژ و سر خروجي آن به قسمت ساكشن كمپرسور متصل است.در قسمت ورودي اوپراتور يك دستگاه انبساط كننده بايستي وجود داشته باشد كه عمل پايين آوردن دماي گاز را به طور ناگهاني و خيلي سريع انجام دهد. اين دستگاه بنام اسپكشن والو است.

اسپكشن والو چيست؟

اين دستگاه داراي يك ورودي گاز تبخير شده و يك خروجي گاز منبسط است. درون اسپكشن يك محفظه توخالي كه در قسمت پايين آن سه تا شش سوراخ است وجود دارد و درون هر كدام از اين سوراخها نیز سوپاپ استيل موجود است كه هنگام پمپاژ گاز همانند پيستونهاي موتور اتومبيل بالا وپايين حركت مي كنند و گاز پمپاژ شده را از كناره هاي خود عبور داده و چنان تحت فشار قرار مي دهد كه دماي گاز خروجي به طور بسيا ر سريع تقليل يافته و منبسط مي شود .

اين سوپاپها بر حسب قدرت كمپرسور و نوع روغن تزريقي به آنها متفاوت است. اسپکشن ها در قديم به وسيله گاز جيوه عمل انبساط را انجام مي دادند ولي امروزه اين كار به وسيله ATO NETانجام مي گيرد.(سیم فنری شکل)

نوع اسپكشن و همچنين تنظيم دهانه ورودي آن در كار بر تنظيم برودت خيلي موثر است. اكثر اوقات به دليل نداشتن اطلاع دقيق بعضي از افرادي كه در اين زمينه فعاليت مي كنند از اسپکشن هاي غير استاندارد يا مخالف با نوع گاز تزريقي استفاده مي كنند كه اين كار در انجام سرما سازي خلل ايجاد مي كند .

قسمت خروجي اسپكشن ها به دهانه ساكشن اواپراتور متصل است و گازي كه توسط اسپكشن منبسط گرديده از دهانه خروجي خود وارد ورودي اوپراتور مي شود و شروع به خنك كردن سردخانه ميشود .

اسپكشن والوها خود به چندين دسته تقسيم ميشوند:

1- آنهايي كه با گاز برودتي R12 فعال ميشوند و بطور اتوماتيك هنگاميكه گاز به قسمت ورودي آن وارد شده عمل انبساط را انجام مي دهند.

2- یک دسته اسپكشن ها به وسيله شير برقي يا (ac valve) فعال مي شود كه معمولا در اتومبيل هاي اروپايي تغيير زيادي ندارد و گرما نيز چنان زياد نيست كه فشار p.s.a كمپرسور را مورد تاثير قرار دهد . همچنين به علت هواي سرد زمستان و احتمال يخ زدگي روغن كمپرسور داشتن يك شير برقي كه همزمان با پمپاژ گاز توسط كمپرسور فعال شود ، لازم و ضروري است.

معمولا در مناطق گرمسيري يا تروپيسكال از اسپکشن هاي معمولي استفاده مي شود.

دسته ديگر اين اسپکشن ها نیز با گاز a R134 فعال مي شوند .

حالا سوال اين است كه كار رفت و برگشت سرما درون اواپراتور چگونه انجام مي شود؟

اوپراتور ها همانگونه که قبلا توضيح داده شد از آلياژ آلومنييم به صورت لوله هاي مارپيچي تشكيل شده است كه به وسيله ورقه هاي نازك آلومنييمی كه درون آنها قرار گرفته اند شكل مي گيرند .

گازي كه توسط اسپكشن منبسط گرديده وارد لوله هاي مارپيچي مي شود و لوله ها شروع به سرد شدن مي كنند و به وسيله لوله ساكشن ( معمولا سايز 10 اينچ مورد استفاده قرار مي گيرد) به کمپرسور باز میگردند. اگر به هر دليل عمل ساكشن قطع گردد، اواپراتور سريعا يخ زده و گاز منبسط شده درون آن تبديل به يخ مي شود .

كار رفت و برگشت گاز درون اواپراتور شبيه به رفت و برگشت خون درون قلب انسان است .سرماي توليد شده ،توسط اواپراتور چگونه بايد به بيرون منتقل شود ؟

اين كار توسط فن اواپراتور اتومبيل انجام ميشود كه در اتومبيل ها به دو نوع نصب ميشوند: يك دسته اتومبيل هايي كه فن اواپراتور در قسمت ورودي اسپکشن قرار دارد و به آن posh tipe مي گويند و يك دسته هم فن اواپراتور در قسمت خروجي قرار دارد كه آن را pull tipe مي نامند.اين فن ها سرماي توليد شده در اواپراتور را بطور پوش تايپ(فشاري) و يا بطور پول تايپ (مكنده) به درون لوله هاي خروجي هدايت مي كنند .

كار ترموستات چيست ؟بعبارتی تنظيم دما بوسيله ترموستات انجام مي گيرد .ترموستات ها در نوع ساخته شده اند: يك دسته ترموستات هاي مكانيكي هستند كه داراي وليوم كاهنده يا افزاينده ميباشند و يك دسته هم آنهايي هستند كه بصورت ديجيتالي عمل مي كنند.اين ترموستات ها به وسيله يك لوله باريك آلومنييم كه درون آن از جيوه sokhit استفاده شده با كاهش و يا افزايش دما سريعا حركت كرده و علاوه بر حركت داراي فشار نسبتا بالايي نيز می باشد به اين معني كه مثلا اگر دماي درون اواپراتور به11درجه سانتيگراد بالاي صفر برسد جيوه حركتی شديد كرده و به پشت ديافراگم ترموستات فشار لازم را وارد می آورد که در اين موقع ديافراگم ترموستات باز شده و پلاتين خروجي كمپرسور را از ورودي A/C جدا كرده و عمل پمپاژ كمپرسور را قطع مي كند. پس از چند لحظه كه دما به وضعیت عادي خود برگشت مجددا پلاتين به حالت اوليه خود برگشته و كمپرسور فعال مي گردد. اين عمل بصورت اتوماتيك انجام مي گيرد . چنانچه به هر دليل ترموستات از مدار خارج گردد، اواپراتور پس از مدت كوتاهي دچار يخ زدگي ميشود و فن نيز قادر به پرتاب هواي خنك نمی باشند. در اين حالت احساس مي شود دريچه هاي خروجي حالت خفگي پيدا كرده است.انواع لوله هاي ساكشن و كار آن :

لوله هاي ساكشن معمولا از دو نوع 10 اينچ P.S.A انتخاب مي شوند كه در اتومبيل های مختلف داراي اندازه هاي متفاوتي می باشد. شارژینگ ها معمولا در قسمت لوله ساكشن نصب شده و از آنها هم عمل واكيوم و يا تخليه هوا و هم عمل شارژ گاز را می توان انجام داد.

شارژينگ هاي پروشور نيز در قسمت لوله ديس شارژ نصب گرديده كه مي توان عمل تخليه یا فشار را برای تست از آنجا انجام بدهيم ولی از آن قسمت عملیات گاز گیری را نمی توان انجام داد.

كار پروشور چيست ؟

پروشور را به سه دسته تقسيم مي كنند :

1- پروشورهاي low pm

2- پروشورهاي hi pm

3- پروشورهاي تري اكسش


نوع اول كه low pm نام د ارد فقط در هنگام افت شارژ گاز از مدار خارج گرديده يعني به هر دليلی فشار گاز از حد معمول كمتر شود پروشور قطع كرده و كمپرسور را از مدار خارج مي كند.

نوع دوم پروشورهاي hi pm هستند كه علاوه بر افت فشار در صورت بالا رفتن دماي گاز خروجي از كمپرسور نیز عمل پمپاژ را قطع می کند.

نوع سوم تري اكسش معمولا در اتومبيل هاي سواري نصب مي شوند که سيستم خنك كننده موتور اتومبيل بوسيله فن انجام ميشود . اين پروشورها علاوه بر خاصيت افت فشار يا افزايش دما كار راه انداختن فن كوئيل كندانسور ها را نيز انجام مي دهند.(از این پروشور ها در پژو 405 استفاده شده است.)سيستم VENTELITION يا تهويه در اتومبيل به دو نوع انجام مي گيرد:

يك دسته اتومبيل هايي كه بوسيله پروانه خود موتور عمل تهويه را انجام مي دهند و يك دسته هم اتومبيل هايي كه بوسيله فن كوئيل خنك مي شوند. در نوع دوم فن هاي اتومبيل علاوه بر تهويه گرمايي رادياتور بايستي عمل تهويه كولر را نيز انجام دهند. حال چنانچه كولر اتومبيل روشن باشد و فن كوئيل ها به هر دليل از مدار خارج شوند باعث خلل در كار كولر و بالا رفتن آمپر و دماي موتور می گردد.در این موقع می بایستی safty valve یا سوپاپ کمپرسور عمل کرده و گاز را از مدار خارج کند.اگر به هر دلیلی سوپاپ از کار خود باز ماند احتمال آسیب رسیدن به قطعات کولر خیلی زیاد میباشد.این سوپاپ در پشت کمپرسور نصب گردیده و در اکثر ماشینهای فرانسوی مشاهده می شود.كار safty valve سيفتي والو ها دركمپرسورها كه داراي hp بالایي ميباشد، بسيار ضروري است زيرا اين نوع كمپرسورها بر حسب پمپاژ بالايي كه دارند، چنانچه عمل تهويه كندانسور قطع گردد دماي زيادي در سيستم كمپرسور و لوله هاي خروجي برقرار مي كند و باعث تركيدگي در سيستم اوپراتور مي گردد.اين والوها در هنگام بالا رفتن فشار، گاز را به ميزان p.s.a 95 از خود خارج كرده و سپس به حالت اوليه برمي گردند. درست همانند شير اطمينان آبگرمكن هاي خانگي.در بعضي اتومبيلها از سيستم برودتي كولر،جهت سردكردن يخچال نيز استفاده مي شود:در اين نوع اتومبيلها ابتدا بايستي از كمپرسور توان بالا hp 709 استفاده شود.يخچال اين اتومبيلها داراي ابعادی كوچك حدودا بين 20 تا 40 سانتي متر ساخته شده اند كه بوسيله يك شير سولونيد مقدار گاز لازم را به درون جداره يخچال فرستاده و موجب خنك شدن آن مي گردد. عمل ساكشن نيز توسط اوپراتور كولر انجام مي گيرد .

جديدا چينيها يك نوع يخچال براي استفاده در اتومبيل ساخته اند كه از نوع گاز مبرد آمونياك پر شده و كار مي كند. اين يخچال ها از انرژي برق باطري استفاده مي كنند و چونكه عمل تبخير توسط المنت انجام مي گيرد كار سرما سازي را بالا می برد.

سيستم الكتريكي برق كولر اتومبيل معمولا بايد داراي ولتاژ مناسب 12 ولت با A 55 باشد. نوع باطري با توان، ولتاژ و آمپر مناسب در كاركرد كولر بسيار مهم است. معمولا باطريهایي كه داراي آمپر پايين 50 هستند ولتاژ مناسبي براي كمپرسور توليد نمي كنند.

قسمتهاي الكتريكي كولر عبارتند:

1- كليد A/C كه عمل قطع و وصل كولر را انجام مي دهد . این کلید ها در دو نوع هستند: يك نوع كليد ها كه برق مثبت را از باطري مي گيرند و فعال ميشوند و يك دسته كليدهايي كه با منفي فعال ميشوند . هنگاميكه كليد A/C طبق فرمان ما فعال شد برق خروجي را به يك پل ترموستات متصل كرده و پل دوم ترموستات جريان را وارد يك كيت الكترونيكي كرده و رله هاي كيت پس از فرمان گرفتن ولتاژ را به سوي رله هاي استاتر هدايت مي كنند. رله هاي استاتر بار اضافي را كه بر دوش كليد A/C قرار دارد كم كرده و با يك ذخيره سازي و ولتاژ مناسب به دستگاه مربوطه وصل مي كنند. معمولا در اتومبيل برحسب تعداد دستگاه هاي برقي كه در مدار قرار دارند رله نصب مي كنند.

2- دور بالابر ياfastting.i.r دستگاهي است كه برروي اتومبيلهاي کاربراتوری نصب می شود.هنگامي كه كولر روشن شدeleteric valve نیز فعال گردیده و عمل واكيوم كاربراتور را انجام مي دهد. اين دستگاه همزمان با روشن شدن كولر فعال شده و بطور اتوماتيك دور موتور را بالا برده و از لرزش موتور جلوگيري مي كند .

در اتومبيل هاي انژكتوري چونكه عمل بالا بردن دور موتور بصورت حرارت پودري انجام گرديده نيازي به دور بالابر نيست.


كمپرسور:


كمپرسور دستگاه حركت دهنده گاز مبرد در كولر اتومبيل مي‌باشد. كمپرسور با گرداندن گاز در اجزاء سيستم در واقع شبيه به قلب مجموعه عمل مي‌نمايد. همچنين كمپرسور فشار و در نتيجه دماي گاز كم فشار خارج شده از اواپراتور را نيز افزايش مي‌دهد. كمپرسور گاز مبرد را از اواپراتور به داخل كندانسور و سپس به كپسول خشك كننده و مجدداً به داخل اواپراتور سوق ..................


مزاياي كولر اتومبيل:

در عصر حاضر ديگر وجود كولر در اتومبيل به عنوان يك وسيله لوكس تلقي نمي‌شود بلكه كولر اتومبيل به عنوان ضرورتي مطرح مي‌گردد كه ضامن استفاده از اتومبيل توام با امنيت و آرامش خاطر است.
احتياجي به توضيح نيست كه هنگامي كه اتومبيل شما مجهز به كولر باشد، مي‌توانيد با اعصاب آرامتر و راحت‌تر به رانندگي بپردازيد. زيرا هرگز گرماي طاقت فرسا، گازهاي خطرناك، گرد و غبار و سر و صدا به داخل اتومبيل شما راه نخواهد يافت.
سيستم كولر اتومبيل در واقع از مجموعه قطعاتي تشكيل شده است كه پس از نصب برروي اتومبيل، براي فضاي داخل كابين توليد برودت دلخواه را مي‌نمايند.
كولر اتومبيل با كاهش حرارت و رطوبت داخل كابين به ما كمك مي‌نمايد تا رانندگي راحت تري داشته و در طول مسير از آرامش كافي برخوردار باشيم.


كمپرسور:


كمپرسور دستگاه حركت دهنده گاز مبرد در كولر اتومبيل مي‌باشد. كمپرسور با گرداندن گاز در اجزاء سيستم در واقع شبيه به قلب مجموعه عمل مي‌نمايد. همچنين كمپرسور فشار و در نتيجه دماي گاز كم فشار خارج شده از اواپراتور را نيز افزايش مي‌دهد.
كمپرسور گاز مبرد را از اواپراتور به داخل كندانسور و سپس به كپسول خشك كننده و مجدداً به داخل اواپراتور سوق مي‌دهد.
كمپرسورهايي كه در سيستمهاي كولر اتومبيل به كار برده مي‌شوند، مي‌بايست داراي خواصي از قبيل وزن و حجم متناسب با قدرت موتور باشند تا هنگام نصب به راحتي در محل مورد نظر قابل جايگذاري بوده و بار اضافي بر موتور اتومبيل تحميل ننمايند.


كندانسور:


كندانسور يكي از اجزائي است كه وظيفه تبادل حرارت را بر عهده دارد.
كندانسور گرماي جذب شده توسط اواپراتور از گاز مبرد داخل سيستم را به هواي محيط خارج از كابين اتومبيل انتقال مي‌دهد.


كپسول خشك كننده:


كپسول خشك كننده بعنوان منبع ذخيره گاز مبرد و جاذب رطوبت گاز عمل مي‌نمايد. معمولاً اين كپسول داراي يك سوئيچ ايمني مي‌باشد تا در مواقعي كه فشار گاز از حد تعريف شده كمتر يا بيشتر شود، به طور خودكار جريان برق كمپرسور را قطع ‌نمايد.
همچنين بر روي اين كپسول شيشه‌اي جهت رؤيت گاز وجود دارد. شيشه رؤيت به ما اين امكان را مي‌دهد تا بتوانيم گردش و ميزان گاز موجود در سيستم را كنترل نماييم.شير انبساط:


شير انبساط تعيين كننده ميزان صحيح گاز وارد شونده از كندانسور به داخل اواپراتور از طريق يك فيلتر است. همچنين اين قطعه فشار مبرد را بطور ناگهاني كاهش مي‌دهد. هنگامي ‌كه كمپرسور شروع به كار مي‌نمايد، شير انبساط باز شده و مبرد مايع با عبور از صافي مربوط به ورودي مايع پرفشار به گاز پر فشار تبديل مي‌گردد.
زماني كه اواپراتور ميزان بيشتري مبرد را طلب مي‌نمايد، شير انبساط اجازه مي‌دهد تا مبرد كم فشار مورد نياز به داخل كويل اواپراتور وارد گردد. شير انبساط برقرار كننده تعادل ميان بار گرما و خنك كنندگي بهينه اواپراتور مي‌باشد.


اواپراتور:


يكي ديگر از قطعات اصلي سيستم كولر اتومبيل اواپراتور است.
اواپراتور مجموعه‌اي از قطعات است كه وظيفه كاهش گرماي هواي كابين اتومبيل را بر عهده دارد. يكي ديگر از وظايف مهم اين قطعه، جذب رطوبت از هواي داخل كابين مي‌باشد.
جريان سريع هواي ايجاد شده توسط فن الكتريكي با عبور از سطح كويل اواپراتور، برودت ايجاد شده توسط كويل را از طريق كانال‌ها و دريچه‌هاي هدايت هوا به داخل كابين اتومبيل انتقال مي‌دهد. عمل ايجاد برودت توسط كويل اواپراتور باعث تقطير رطوبت هواي داخل كابين گشته و قطرات آب ايجاد شده از طريق لوله مخصوصي به خارج از كابين اتومبيل منتقل مي‌گردد.
سيستم كولر اتومبيل داراي دو سوئيچ كنترلي است كه يكي از آنها زماني كه فشار گاز كم يا زياد باشد، كمپرسور را از مدار خارج نموده و ديگري از ايجاد يخ در داخل محفظه اواپراتور جلوگيري مي‌نمايد. عدم كاركرد مناسب هريك از اين دو سوئيچ مي‌تواند باعث از كار افتادن كل سيستم گردد.


مطالب مشابه :


تقویت سیستم برق و جرقه زنی در خودرو

یکی از راههای افزایش قدرت اتومبیل تقویت سیستم برق و جرقه زنی در اتومبیل می باشد، كلآ يك سيستم Ignation به ... فیلمهای اموزشی مجانی پزو 405 و پراید و غیره
نصب سیستم ساده دزدگیر پراید

نصب سیستم ساده دزدگیر پراید بهتر است قبل از نصب براساس نوع نصب ومسیر سیم خودرو سیم ها را دسته بندی و چسب کاری کنید. سیم قرمز +وصل به مثبت سوییچ
علت گرم شدن موتور پرايد و بالا آمدن آمپر آب: توسط يكي ازدوستان وبلاگmohammad reza marzban

وبلاگ تخصصی برق خودرو خوش امدید - علت گرم شدن موتور پرايد و بالا آمدن آمپر ... همچنين بررسي مدار سيستم جرقه‌زني و سيستم خنك‌كاري و رفع عيب آن ضروري است.
مطالبي در مورد فيوزها و تعويض آنها

گاهي يکي از سيستم هاي الکتريکي خودرو کار نمي کند مانند:(بوق ,برف پاکن,چراغهاي ... در پرايد يک فيوز اصلي داريم که با باز کردن کاپوت جلوي ماشين در قسمت راست ... هر کدام از این سیمها فيوز قسمتی بوده و برق کلي ماشين از اينجا قطع و وصل مي
مشکلات کولر خودرو

وبلاگ تخصصی برق خودرو خوش امدید - مشکلات کولر خودرو - اموزش باطری الترناتور دینام استارت ... امروزه مي بينيم كه شرايط زندگي و حتي سيستم فيزيكي و جسمي ما انسانها نیز با دوران قبل تفاوت ..... فیلمهای اموزشی مجانی پزو 405 و پراید و غیره
سيستم انژكتوري بنزيني

S2000 وسيستم بوش وsimens است مانند پژو پرايد و206 ... اگر اين قطعه خراب گردد برق اين سيستم ها قطع ميگردد و يكي ازنشانه هاي سريع براي پيي بردن به.
عيب يابي پرايد انژكتوري

کلیه خطاهای سیستم در حافظه موقت ثبت می‌شود. این خطاها به صورت دائم ( P ) و یا به صورت موقت و لحظه ای ( I ) ثبت می‌شوند. با قطع برق خودرو بیش از 15 دقیقه اطلاعات
آموزش سیستم انژکتور

آموزش سیستمهای مختلف خودرو. مکانیک - برق و الکترونیک خودرو. important. چون جواب به میلها زیاد طول میکشید و بعضی اوقات دوستان متنهائی که به فارسی در
مجموعه فیلم های آموزشی مکانیک و تعمیرات خودرو در 18 دی وی دی

سيستم ايمني سيستم صوتي كولر 206 موتور ۲۰۶ برق ۲۰۶ گيربكس 206 ... آموزش تعميرات سيستم ترمز اتومبيل پرايد 2- آموزش تعميرات سيستم تعليق اتومبيل
عيب يابي خودرو پرايد

خرابی سیستم جرقه. گردش موتور عادی است ولی روشن نمی شود. خروجی کوئل را کنترل کنید. جرقه سر شمع مشاهده نمی شود. شکستگی در دلکو و چکش برق را بررسی کنید
برچسب :