جدول حقوق و مزاياي قانون كار1393

جدول حداقل حقوق سالهای 90 الی93و پاره ای از قوانین کار

جلسه شورای عالی کار به ریاست علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با حضور وزرای صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی  و شرکای اجتماعی برگزار شد و طی آن حداقل دستمزد سال ۹۳ کارگران ۲۵ درصد افزایش یافت.

*حداقل مزد در سال ۱۳۹۳ روزانه ۲۰۲٫۹۷۰ ریال  تعیین شد و سایر سطوح مزدی ۱۲ درصد آخرین مزد (ثابت یا مبنا موضوع ماده ۳۶ قانون کار)  سال ۱۳۹۲ به اضافه روزانه ۲۱۱۱۰ ریال افزایش می یابد.

*نرخ پایه سنوات در سال ۱۳۹۳ در مورد کارگران دارای قرارداد دائم و موقت مشمول قانون کار که دارای یک سال سابقه کار شده و یا یک سال از دریافت آخرین پایه (سنوات) آنان در همان کارگاه گذشته باشد، اعم از اینکه حق سنوات یا مزایای پایان کار خود را تسویه حساب کرده باشند یا خیر، روزانه ۵۰۰۰ ریال ( پنج هزار ریال ) تعیین شد.

*مبلغ کمک هزینه حق اولاد پرداختی ۶۰۸ هزار و ۹۱۰ ریال و کمک هزینه مسکن نیز ۲۰۰ هزار ریال برای سال ۱۳۹۳ تعیین شده است  که اقلام مصرفی خانوار ماهیانه به میزان  ۸۰۰ هزار ریال از سوی کارفرمایان پرداخت می شود.

*میزان حق اولاد پرداختی به ازای یک فرزند ۶۰۸ هزار و ۹۱۰ ریال و کمک هزینه مسکن ۲۰۰ هزار ریال در ماه  تعیین شده است

جدول مقایسهای تغییرات حقوق و مزایای کارگران

ردیف

حداقل حقوق و مزایا براساس قانون کار در سال ( بریال )

1390

1391

1392

1393

1

حداقل حقوق ماهیانه =طبق مصوبه

3303000

3897000

4871250

6089100

2

حقوق روزانه=حقوق ماهیانه تقسیم بر 30

110100

129900

162375

202970

3

دستمزد ساعتی=حقوق روزانه تقسیم بر 7.20 یا 7.33 (توضیح 1)

15020

17722

22152

27690

4

اضافه کار ساعتی=دسـتـمزد ساعتی ضربدر 1.4

21029

24810

31013

38766

5

جمعه کار = دسـتـمزد ساعتی ضربدر 1.4

21029

24810

31013

38766

6

شبکاری ساعتی= دسـتـمزد ساعتی ضربدر 1.35

20277

23924

29905

37382

7

حداقل عیدی سالیانه=(2ماه حداقل حقوق )

6606000

7794000

9742500

12178200

8

حداکثر عیدی سالیانه=(3ماه حداقل حقوق)

9909000

11691000

14613750

18267300

9

حق اولاد تا یک فرزند = 10% ضربدر حداقل حقوق(توضیح 2)

330300

389700

480000

608910

10

حق اولاد تا دو فرزند و بیشتر = 2برابر ردیف بالا ( بشرط 720 روز سابقه بيمه)

660600

779400

960000

1217820

11

سنوات یکسال کارکرد = یکماه حقوق

3303000

3897000

4871250

6089100

12

سنوات یکماه کارکرد = سنوات یکسال تقسیم بر 12

275250

324750

405938

507425

13

حق بن و خواروبار = طبق مصوبه

280000

350000

500000

800000

14

حق مسکن = طبق مصوبه

100000

100000

200000

200000

15

بیمه سهم کارفرما = حقوق ماهانه ضربدر 20%

660600

779400

974250

1217820

16

بیمه بیکاری(سهم کارفرما) = حقوق ماهانه ضربدر 3%

99090

116910

146138

182673

17

بیمه سهم کارگر = حقوق ماهانه ضربدر 7%

231210

272790

340987

426237

18

حق سنوات روزانه( کارگران روزمزد)

200

250

300

5000

19

درصد افزایش دستمزدها نسبت بسال قبل

6 درصد رشد+ روزانه 304

7 درصد رشد + روزانه 1209

10 درصد رشد + روزانه 19485

12درصد رشد + روزانه 21110 ریال

افزایش سایر سطوح دستمزدی بر اساس آخرین دستمزد دریافتی روزانه در سال 92 ، معادل 12%بعلاوه رقم ثابت 21,110 ریال افزایش می یابد .

یعنی محاسبه و افزایش مزد روزانه در سال 1393 برای افرادی که حقوقشان در سال 92 بالاتر از حداقل بوده بطریق زیر محاسبه میشود :

21110 + (1.12  x آخرین مزد روزانه در سال 92)

تمام فرمو لهای محاسبه حقوق و دستمزد ( یکجا ) :

نحوه محاسبه ساعات کار روزانه :

ماده ۳۷- هنگامیکه حداقل مزد کارگران اعلام ميگردد ،اين مبلغ بر مبناي ماه شمسي ( 30 روزه ) اعلام شده ، ولي هنگام پرداخت آن بايستي به تناسب تعداد روزهاي ماه مورد نظر محاسبه گردد. (ماههای 29 روزه یا 31 روزه )

با توجه به اينكه ساعات كاري در هفته 44 ساعت میباشد اگر آنرا تقسیم بر 6 روز کاری در هفته بنماییم ساعت کاری روزانه 7 ساعت و 33 دقیقه میشود

توضیح 1 در جدول بالا) :بسیاری از همکاران ساعت کار روزانه را 7.20در نظر گرفته که مجموع آن در 6 روز هفته معادل 44 ساعت بوده و صحیح است اما توجهی به (ساعات صرف غذا و غیره حداقل بمدت ربع ساعت را ) نداشته که جمع آن در 6 روز هفته  1.5 ساعت شده و عرفا بعدد 7.33  ، قوت می بخشد ( طبق صراحت قانونی ماده 51 )

صراحت ماده 51 قانون کار=ساعات کار مدت زمانی است که کارگر نیرو یا وقت خود را به منظور انجام کار در اختیار کارفرما قرار می دهد . لذا قانوناًاوقات صرف غذا و استراحت جزء ساعت کار محسوب نخواهد شد.بدیهی است چنانچه بر اساس عرف و روال کارگاه از قبل اوقات مذکور جزء ساعت کار محسوب می گردیده، عرف و رویه مذکور کماکان معتبر خواهد بود .

توضیح 2 در جدول بالا) : درسال 92 حق اولاد طبق مصوبه حدود 13% یعنی620000 ریال  اعلام شد اما تاکید و قابل قبول برای تامین اجتماعی همان 10% یعنی 480.000 بود

حال برای محاسبه ساعات کار ماهیانه :

الف ) : بسیاری از حسابداران عدد 220ساعت را در نظر گرفته که از حاصل 30 روز ضربدر 7.33 یعنی 220 =7.33 * 30 بدست میاید (توجهی به 4 جمعه ندارند)

ب ) :تعدادی دیگر عدد۱۹۱ساعت را در نظر گرفته که از حاصل ۳۰ روز منهای ۴ جمعه یعنی

۱۹۱ =7.33 * ۲۶ و یا اینکه ۴هفته ضربدر 44 ساعت کار هفتگی (۴هفته = 28 روز) باضافه 2 روز ضربدر 7.33 ساعت یعنی 191= ( 7.33 * 2 ) + ( 44 * 4 ) بدست میاید که بسیار منطقی است

ج ) : اما دسته سوم عدد ۱۷۶ ساعت را در نظر گرفته که فقط از حاصل ۴ هفته ضربدر 44 ساعت کار هفتگی ( 176 = 44 * 4 ) بدست میاید

اما روش قسمت دوم ،صحیح تر و منطقی تر بنظر میرسد(یعنی محاسبه 191 ساعت)

فرمول اضافه کاری :

(ساعات اضافه کاری * 1.4) * ( 7.33 : حقوق روزانه ) = ساعات اضافه کاری طبق ماده 59

تمامی فرمولهای  حق ماموریت -فوق العاده تعطیل کاری -شبکاری -نوبت کاری - سنوات خدمت - مرخصی استفاده نشده -محاسبه عيدي و پاداش و غیره را در مطلب حسابداری حقوق و دستمزد خواهید یافت

 هم چنین خلاصه قوانین کار ( مورد استفاده برای شرکتها و کارخانجات ) را در مطلب حسابداری حقوق و دستمزد خواهید یافت

 

حال حداقل و حداکثر حقوق مشمول کسر بیمه برای بیمه شدگان (در لیست بیمه) عبارتست از :

تاریخ

حداقل دستمزدماهیانه

       حداکثر دستمزد ماهیانه

     

سال 89

              3030000

            21210000

سال 90

              3303000

            23121000

سال 91

              3897000

            27279000

سال 92

              4871250

            34098750

ضمنا در سال 93 حداقل دستمزد روزانه در لیست بیمه برای بیمه شدگان  مبلغ  202,970 ریال معادل ماهیانه  6,089,000 ریال و حداکثر دستمزد روزانه مبلغ  1,420,970 ریال معادل ماهیانه  42,623,000 ریال( یعنی هفت برابر حداقل دستمزد ) تعیین میگردد. توجه شود که ذکر کمتر و یا بیشتر از مبالغ مذکور در لیست بیمه ، مورد قبول سازمان تامین اجتماعی واقع نمیگردد


مطالب مشابه :


بخش دانلود (نرم افزار رافع 7 حسابداري)

برای دانلود آموزش تصویری رافع 7 با حجم کم
دانلود جزوه آموزشي رافع6

آموزش تصویری نرم افزار رافع - دانلود جزوه آموزشي رافع6 - گروه حسابداری کاشان
آموزش نرم افزار رافع 7 به صورت کتاب الکترونیکی

آموزش تصویری نرم افزار رافع - آموزش نرم افزار رافع 7 به صورت کتاب دانلود كتب درسي
دانلود برنامه حسابداری رافع7

اين فايل image برنامه رافع 7 مي آموزش تصویری تنظیمات درصورت عدم دانلود یا
مجموعه حسابداري

آموزش تصویری نرم افزار رافع آموزش تصویری نرم افزار رافع . آموزش حسابداري; دانلود نرم
روشهای ارزیابی موجودی کالا

آموزش تصویری نرم افزار رافع آموزش تصویری نرم افزار رافع . دانلود كتب درسي وجزوه
تصحيح اشتباهات حسابداري

آموزش تصویری نرم افزار رافع آموزش تصویری نرم افزار رافع . دانلود نرم افزار foxit;
تاريخ بازديد گروههاي فني وحرفه اي از هنرستان هاي منطقه كاشان

آموزش تصویری نرم افزار رافع آموزش تصویری نرم افزار رافع . آموزش حسابداري; دانلود نرم
جدول حقوق و مزاياي قانون كار1393

آموزش تصویری نرم افزار رافع آموزش تصویری نرم افزار رافع . آموزش حسابداري; دانلود نرم
برچسب :