یاد ایّام،خاطرات دیرپای من2

«...«چوهیزم شاخ عمرم بی ثمر بود

 چه هیزم،هیزمی کان نیز تر بــــــــود

 نشداز گرمـــــی اش کس بهره بردار

 ولــــــی از دود آن خـــــلقی در آزار».

«هفت خوان»تعطیلی مدارس استان در فصول سرد وپربارش:

یکی ازخاطرات آن روزگاراینجانب،بارش های سنگین برف وبرودت فوق العاده ی هوا از1385/8/20ه ش/1427/10/19ه ق/2006/11/11م به بعد در سطح«اچهارمحال و بختیاری»می باشندکه شیوه ی برخورد با آن خود حکایتی مفصّل و «مثنوی هفتاد من کاغذ»است.

خاطراتی بسیار دهشتناک که انتظار کشنده ی دریافت اخبار ناگوار از بروز حوادث دردناک جادّه ایی برای دانش آموزان وعزیزوهمکاران پرتلاش فرهنگی در آماده نبودن زیرساخت های طی طریق و سفرهای روزانه و پرتعدد کاری روزانه ی این عزیزان گاه تا دویست کیلومتر نسبت به منازلشان،جانکاه بودندوطاقت فرسا.

yzcgg3crzt6mvs6hix.jpg

در آن ایّام روال معمول در هنگام انجام بارش ها و برودت هواجهت اتخاذ تصمیم در تعطیلی ویاداشتن تاخیر در آغاز و تعجیل در پایان بخشیدن به ساعات کارمدارس در«آموزش و پرورش چهار محال و بختیاری»دارای این ترتیبات بود:

1-دریافت اطلاعات مربوط به بارش ها و  وضعیّت هوا در بیست وچهار ساعت آینده درسطح استان براساس نمابر دریافتی روزانه از«اداره ی کلّ هواشناسی استان»،که به طور معمول در ساعات چهارده تا پانزده هرروزبه «دفتر مدیرکلّ(ریاست)محترم»ویا«روابط عمومی سازمان(اداره ی کلّ)»ارسال می گردید.

2-دریافت گزارش از وضعیّت موجود وپیش بینی وضعیّت فعلی،شبانگاهی و صبح گاهی روز بعداز«مدیران محترم مناطق،نواحی،شهرستان هاونمایندگی های نوزده گانه ی  آموزش و پرورش استان».

3-دریافت اطلاعات وضعیّت معابر از«شهردارگرامی شهرکرد» ویا «مدیر محترم روابط عمومی شهرداری شهرکرد».

4-دریافت اطلاعات وضعیّت جادّه های مواصلاتی شهری و روستایی از«مدیرکلّ محترم راه وترابری استان»،«مدیرکلّ گرامی سازمان مدیریّت بحران استان» ویا کارشناسان سخت کوش ایشان.

تمامی اطلاعات گرد آوری شده در دو نوبت عصر و ساعات آغازین شب و ارزیابی عملیاتی پیشنهادی از سوی «کارشناس مسوول محترم روابط عمومی اداره ی کلّ(سازمان) آموزش و پرورش چهار محال و بختیاری»»جهت اخذ تصمیم واعلام وضعیّت موجود و پیش بینی شرایط آتی به «مدیرکلّ(ریاست)محترم سازمان(اداره ی کلّ آموزش وپرورش استان»انتقال داده می شدتا ایشان ضمن لحاظ کردن  گستردگی ومیزان بارش ها در طول روز وشب،یخ زدگی معابروجادّه ها و برودت هوا با نگاه تام به تفاوت های اقلیمی برخی از شهرستان ها ومناطق مانند«لردگان»و«میان کوه»که دارای آب وهوای گرم تری نسبت به بقیّه ی نقاط استان هستند،پس ازهماهنگی لازم با«استاندار محترم»ونیزدر صورت لزوم«ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی استان»تصمیم نهایی در خصوص تعطیلی تمامی پایه ها،مقاطع ودوره های تحصیلی در سطح استان در کلّ روز،نوبت صبح یا عصر،تاخیر یک ساعته در آغاز به کارمدارس نوبت صبح و یا تعجیل یک ساعته در پایان بخشیدن به مدارس دارای نوبت بعداز ظهر،را اتّخاذ ونتیجه راجهت اعلام عمومی مجددا در اختیار«کارشناس محترم روابط عمومی اداره ی کلّ(سازمان)آموزش وپرورش چهار محال و بختیاری»قراردهند.

واین تازه آغاز راهی بود،که از بعداز ظهر هر روز آغاز و ضمن پوشش تمامی صبح روزبعد،گاه تاعصرفردا را دربرمی گرفت.

راهی سخت،راهی دشوار،راهی سپیدولغزنده...».


مطالب مشابه :


فرهنگ معلّمان مولف چهار محال و بختیاری ک - م

گنجینه آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری اداره ی آموزش و پرورش شهرستان لردگان. مشخصات آثار:
مراکز اختلالات یادگیری استان

اداره آموزش و پرورش استثنایی استان جهت رفع مشکل اختلالات یادگیری دانش آموزان امید لردگان.
نتایج قطعی نقل و انتقالات داخل استان معلمان منطقه ی فلارد

بهرام بیژنی کارشناس مسئول اموراداری اداره آموزش و پرورش منطقه ی فلارد گفت: نتایج قطعی نقل و
اطلاعيه شماره 2 کنکور سراسري

مدیریت آموزش و پرورش لردگان سنجش و ارزشیابی تحصیلی شهرستان فارسان آموزش و پرورش استان
فرهنگ معلّمان مولف چهار محال و بختیاری الف - ب

گنجینه آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری محل تولّد:لردگان. تاریخ تولّد:12/ 12/ 1315ه ش.
فرهنگ معلّمان مولف چهار محال و بختیاری ن - ی

اداره ی آموزش و پرورش ناحیه ی یک شهرستان آموزش وپرورش لردگان(لردجان) آموزش و پرورش
یاد ایّام،خاطرات دیرپای من2

آموزش و پرورش چهار محال و بختیاری ها ومناطق مانند«لردگان»و«میان کوه»که دارای
موزه های آموزش وپرورش ایران1،گنجینه ی آموزش وپرورش چهارمحال و بختیاری

«گنجينه ي آموزش و پرورش» براي اوّلين بار در آموزش وپرورش لردگان(لردجان) آموزش و پرورش
برچسب :