تاريخچه المپيك

تاريخچه المپيك<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

از جشنهاي معروف يو نانيان جشن المپيك بوده است كه اغلب بخاطر پيروزي در جنگ يا بزرگداشت روزهاي تولد و مرگ پادشاهان و بزرگان در هر 4 سال يكبار برگزار     مي شد. كه با غلبه روميان بر يونان بازيهاي المپيك شكوه خود را از دست داد و صحنه رقابتهاي انساني گذشته به ميدان كارزارهاي خونين و نبرد اسيران با هم و گلادياتورها، ونبرد انسان با حيوان تبديل گشت تا اينكه در سال 394 ميلادي بفرمان "تئو دو سيوس" پادشاه رومي برگزاري مسابقات المپيك براي هميشه ممنوع گشت. به همين دليل بازيهاي المپيك به دو دوره باستان و نوين تقسيم گرديد.

بازيهاي المپيك باستان ار سال 776 پيش از ميلاد مسيح آغاز  وتا سال 394 بعد ميلاد ادامه داشته و المپيك نوين از سال 1896 آغاز و تا كنون ادامه دارد.

المپيك باستان در محلي بنام المپيا برگزار مي شد. المپيا محلي است كه پناهگاه مقدس اساطير يونان بوده است كه بر قله هاي كوه المپيوس قرار داشته است.

مراسم جشن با تشريفات خاص از جمله رژه ورزشكاران و مسابقه هاي ورزشي توام با مسابقه هاي موسيقي و هنري انجام مي شد. همانطور كه قبلا ذكر شد اغلب اين جشنها بخاطر مر دگان و تجليل از آنها برگزار مي شد و هدف اصلي آن نيز حفظ تندرستي و پرورش بدن نبود، بلكهاز تشريفات مذهبي توام با عمليات بدني بخاطر پيروزيهاي جنگي خود انجام مي دادند وليكن با وجود اين هدف، رهبران  و اداره كنندگان آن زمان دريافته بودند كه انجام جشنهاي المپيك نقش بزرگي را در رفع اختلافات داخلي خارجي ايفا نموده است و چه بسا پادشاهان نقاط مختلف در اين مراسم گرد هم جمع مي شدند و كليه اختلافات خود را فراموش و كنا مي گذاردند.

بازيهاي المپيك باستان ابتدا فقط در يونان انجام مي شد و تنها يونانيان اصيل مي توانستند در آن شركت كنند و براي قرنها مسئله اخلاق بدقت مورد نظر و توجه بود و چون جنبه مذهبي آن برجنبه ورزشي ترجيح داشت لذا از حضور افرادي كه داراي سوء پيشينه و انجام جنايات و خلافكاريهاي اخلاقي بودند جلو گيري مي شد و گاهي از شركت بستگان آنها نيز ممانعت مي كردند.

از شروع بازيهاي المپيك تا كنون 315 المپيك برگزار گرديده است.

المپيا ،محلي كه بازيها در آنجا برگزار مي شد بعلت بعلت موقيت خاص جغرافيائي افراد زيادي را بسوي خود جلب مي كرد و بهمين سبب افراد در مجاورت يكديگر به مفهوم واقعي صميميت و دوستي پي مي بردند و با يكريگر همكاري بيشتري مي كردند.

در ابتدا زنها را حتي براي تماشاي بازيها نيز راه نمي دادند،لذا نام زني بنام "هيپو دامياري" بخاطر تلاشي كه براي شركت بانوان در المپيك مبذول داشت بعنوان موسس المپيك بانوان بايد همواره بخاطر داشت.

در بازيهاي المپيك ابتدا داوران سوگند ياد مي كردند كه مقررات را با رعايت عدالت و در نظر گرفتن جنبه انصاف و حقيقت به مرحله اجرا در آورند،سپس ورزشكاران سوگند ياد مي كردند كه تابع قوانين ومقررات بوده و از اصول المپيك تبعيت كنند و بعد از آنكه ورزشكاران رژه مي رفتند بازيها آغاز مي شد. در پايان به هر يك از برندگان علاوه بر تاج گلي كه بر سرشان مي نهادند ،يك شاخه نخل مي دادند و مراسم اختتام بصورت شكرگزازي و نيايش پايان مي يافت.

امروز بار ديگر المپيك ثابت كرده است كه همه ملتها و نژادها مي توانند در پناه ايده المپيك به رقابتهاي سالم و دوستانه دست در دست يكديگر گذارند و بوجود دنياي بهتري اميدوار باشند.

 

المپيك نوين

از سال 394 كه بازيهاي المپيك بدستور تئودوسيوس تعطيل گرديد تا سال 1896 كه بازيهاي المپيك نوين آغاز شد جمعا 1502 سال بازيهاي المپيك فراموش شده بود.در اين مدت تلاشهاي زيادي براي احياي المپيا كه در زير خاك مدفون شده بود انجام گرفت(وقوع دو زلزله منطقه المپيا را كاملا از بين برده بود)تا ايتكه تلاشهاي دولت يونان و فرانسه بالاخره در سال 1892 موثر واقع گرديد .

در اواخر قرن نوزدهم با زحمات و كارداني آقاي بارون پير دو كوبرتن  فرانسوي مسابقات المپيك دوره نوين خود را آغاز كرد. در سال 1892 پس از آنكه از دولت از دولت خواست تا وي را در اجرا و احياي بازيهاي المپيك ياري كند برنامه و آئين نامه عظيمي را در اين مورد به اتحاديه ورزشي پاريس ارسال نمود و بلا فاصله،خود از طرف دولت فرانسه به رياست اتحاديه بر گزيده شد و براي بدست آوردن پشتيبان به كشورهاي اروپائي مسافرت كرد.

در سال 1896 كنگره المپيك تشكيل يافت و كوبرتن مورد حمايت كشورهاي شركت كننده قرار گرفت. در اين كنگره قرار شد كه بازيها هر چهار سال يكبار در يكي از كشورهاي بزرگ برگزار شود و كميته اي بنام كميته بين المللي المپيك كه نظارت كامل و دقيقي بر بازيها داشته باشد تشكيل گردد. بالاخره بازيهاي المپيك در سال 1896 دو باره در آتن شروع شد.اين بازيها با مشكلات فراواني همراه بود.در پايان بازيها به پيشنهاد آنريكائيها قرار شد كه بازيها هر جهار سال يكبار در اتن برگزار گردد . ولي ودر جلسه بعدي كه در پاريس و به رياست رئيس جمهور فرانسه برگزار شد يونانيها بعلت جنگ با تركيه به بين المللي بودن بازيها راي دادند.

نشان المپيك

مظهر المپيكهاي نوين پنج حلقه است كه هر يك نمود يك قاره است.و مفهوم اصلي آن نشان دادن مودت و دوستي ميان مردم سراسر دنيا صرف نظر از عقايد و نژاد آنهاست.

شعار المپيك

سه كلمه( سيتيوس،آليتيوس،فاريتيوس) كه اغلب زير پرچمهاي المپيك نوشته مي شوندبمعني سريعتر،بالاتر و قويتر است.

پرچم المپيك

پرچم المپيك كه اولين بار در بازيهاي المپيك 1920 به اهتزاز درامد،برنگ سفيد است و در ميان آن 5 حلقه المپيك كه 3 حلقه آن در بالا و 2 حلقه آن در پائين است.رتگ حلقه ها بترتيب از چپ به راست عبارتند از آبي،زرد،سياه،سبز،قرمز.رنگها بشكلي است كه حد اقل يكي از آنها در پرچم ها كشور بكا رفته است.

آتش المپيك

در مورد آتش المپيك تاريخ از شخصي ياد مي كند كه در نبرد سهمگين پلانته درسال479 قبل از ميلاد بطور معجزه آسائي جان سالم بدر برد و از آنجا كه در چنين   سرنوشتي خود را مديون لطف و كرامات خدا مي دانست و در قبال اين حيات دوباره مي خواست شكرگزاري كند،بدين سبب از معبد آپولون آتش مقدس را با دو به محل تولد خود آورد.

روساي كميته بين المللي المپيك

1-بارون پير دو كوبرتن:    از سال 1894 الي 1925 از فرانسه

2-هانري دوبايه لاتور:      از سال 1925 الي1942 از بلژيك

3-زيگفريد آرستروم:        از سال 1926 الي 1952 از سوئد

4—اوري براندوچ:          از سال 1952 الي 1973 از آمريكا

5-لرد كيلانين:                 از سال 1972 الي 1979 از ايرلند

6-خوان آنتونيو سامارانچ:  از سال 1980 تا كنون  از اسپانيا

هدف المپيك:

هدف در بازيهاي المپيك شركت است نه پيروزي. اساس آن بر پيروزي استوار نيست بلكه اصل خوب مبارزه كردن است.ورزشكاران جهان براي بدست آوردن اهداف سريعتر ، قويتر و بالاتر بدون توجه به مليت،مذهب ونژاد پيكار مي كنند. وشعار كوبرتن را مبني بر در صفا زيستن ،در صفا مبارزه كردن و به نيروي جسماني خود صدمه نزدن را سرلوحه كار خود قرار مي دهند.آنكس كه در نبرد ورزش دوست ديگران بماند، انكس كه همنوعان خود را در خور احترام بشمارد به هدف اصلي المپيك رسيده است.

 


مطالب مشابه :


شعار ورزشی

ورزش و سلامتی - شعار ورزشی - امر به ورزش امر به معروف است ورزش یعنی زندگی
شعارهای ورزشی

همکاران گرامی می توانند از این جملات برای شعار نویسی بر روی دیوار، تراکت های مناسبتی و
شعار و اهداف باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال کوهیج

باشگاه فرهنگی و ورزشی استقلال دهه 60 کوهیج شعار باشگاه : اتحاد،همدلی،وحدت ، یکپارچگی و صداقت
شعار روز جهانی بهداشت ( فشار خون را جدی بگیریم )

تربیت بدنی وورزش تخصصی - شعار روز جهانی بهداشت ( فشار خون را جدی بگیریم ) - - تربیت بدنی
سالن ورزشي روستاي زيوه بخش انگوت گرمي مغان در اختيار ورزشكاران قرار گرفت

سالن ورزشي شهداي روستاي زيوه با يك هزار و 300 متر بايد رشته هاي متنوع ورزشي با شعار
دبابت و ورزش ( به مناسبت 14 اکتبر روز جهانی دیابت)

آموزش مفاهیم سلامت درشهرستان بهشهر - شعار سال 1393: یک عمر سلامت با خود مراقبتی
از اخلاق ورزشی تا حقوق ورزشی

اخلاق ورزشي نيز تمسك به اخلاقيات ارزش است و به روشهاي مختلف ترويج مي ­ شود. fairplay شعار رايج
چند شعار استقلالی

چند تا شعار استقلالی نوشتم که امید وارم . سايت رسمي باشگاه فرهنگي ورزشي
شرح وظایف پست سازمانی دبیر تربیت بدنی

- شناخت و معرفي استعداد هاي ورزشي. با تحقق شعار ” ورزش برای همه “ بتدریج شعار"آسیب ورزشی
تاريخچه المپيك

وبلاگ ورزشي - تاريخچه المپيك - مقالات علمی- شعار المپيك. سه
برچسب :