مروري بر عملكرد دانشگاه آزاد اسلامي واحد گناباد


 • تعداد رشته هاي تحصيلي آن 44 رشته مي باشد كه از اين تعداد در مقطع كارشناسي ارشد يك رشته و در مقطع كارشناسي پيوسته و نا پيوسته 16 رشته و در مقطع كارداني پيوسته و ناپيوسته 20 رشته و در آموزشكده فني و حرفه اي سما 7 رشته داير مي باشد .
 • همچنين تعداد 18 رشته در گروه هاي فني و مهندسي ، 6 رشته در گروه هاي مهندسي كشاورزي و دامپزشكي ، 9 رشته در گروه علوم انساني و 2 رشته در گروه علوم پزشكي و يك رشته در گروه علوم پايه قرار دارد .
عناوين رشته هاي تحصيلي دانشگاه آزاد اسلامي واحد گناباد
مقطع كاشناسي ارشد
* مهندسي برق – كنترل
مقطع كارشناسي
1)   مهندسي برق- الكترونيك
2)   مهندسي برق – مخابرات
3)   مهندسي برق – قدرت
4)   مهندسي برق – كنترل
5)   کارشناسی ناپیوسته برق – الکترونیک
6)   کارشناسی نا پیوسته برق – قدرت
7)   کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی الکترونیک
8)   مهندسي علمي كاربردي برق – توزيع و انتقال
9)   مهندسي كشاورزي – زراعت و اصلاح نباتات
10)                       علوم اجتماعي – مدد كاري اجتماعي
11)                       علوم اجتماعي – مطالعات خانواده
12)                       الهيات – فقه و حقوق اسلامي
13)                       پرستاري
14)                       مامایی
مقطع كارداني
1)   كاردان فني برق – مخابرات
2)   كاردان فني برق – الكترونيك
3)   كاردان فني برق – قدرت
4)   كاردان فني عمران – عمران
5)   كاردان فني مواد – سراميك
6)   كاردان پيوسته برق  صنعتي
7)   كارداني پيوسته عمران – كارهاي عمومي ساختمان
8)   كارداني پيوسته مواد – سراميك
9)   كارداني پيوسته تاسيسات
10)                       كارداني پيوسته الكترونيك
11)                       كارداني تكنولوژي توليدات گياهي
12)                       كارداني تكنولوژي توليدات گياهان دارويي معطر
13)                       كارداني پيوسته امور دامي
14)                       كارداني دامپزشكي
15)                       كارداني آمار
16)                       كارداني آموزش زبان انگليسي
17)                       كارداني تربيت بدني – مربيگري
18)                       كارداني تربيت بدني – مديريت
19)                       كارداني پيوسته مديريت بازرگاني
20)                       كارداني پيوسته كامپيوتر

 • تعداد دانشجويان فعال دانشگاه حدود 3500 نفر و تعداد فارغ التحصيلان آن حدود 5368 نفر هستند كه از اين تعداد حدود 42% زن و 58% مرد و حدود 85% آنان غير بومي مي باشند.
 • اين دانشگاه با بهره مندي از 66 نفر هيات علمي نيمه وقت و تمام وقت و يكصد نفر حق التدريس ، كليه امور آموزشي و پژوهشي و تدريس 3100 واحد درسي را انجام مي دهند كه تعداد 14 نفر بورسيه و يا دانشجوي دوره دكتري و 43 نفر كارشناسي ارشد مي باشند.
 • تعداد كاركنان دانشگاه 92 نفر بوده كه 77 نفر رسمي و قراردادي و مابقي نيروهاي شركتي بوده و در مجموع 8% كارشناسي ارشد، 20% كارشناس ،20% فوق ديپلم ،30% ديپلم و22% زير ديپلم مي باشند.
 • مجموع وام هاي اعطايي به كاركنان دانشگاه 401 فقره به مبلغ كل 5439205968 ريال كه تعداد 152 فقره وام ضروري به مبلغ 1008980638 ريال،229 فقره وام صندوق پس انداز به مبلغ 1904835330 ريال،17 فقره وام مسكن به مبلغ 2329650000 ،3 فقره وام خريد خودرو به مبلغ 195750000 ريال مي باشد.
 • مجموع وام هاي اعطايي به دانشجويان 1570 فقره به مبلغ كل   3424167350 ريال كه تعداد 1115 فقره وام شهريه ، 210 فقره وام مسكن،76 فقره كمك هزينه تحصيلي ،29 فقره وام ضروري، و137 فقره وام ازدواج مي باشد.
 • مجموع فضاي عمراني ساخته شده در چهار سال گذشته با كاربري هاي آموزشي، پژوهشي ،رفاهي و ورزشي 13070 متر مربع با هزينه اي بالغ بر هفده ميليارد ريال مي باشد كه تقريباًً چهل درصد كل فضاي ساخته شده دانشگاه را تشكيل مي دهد.
 • مركز آموزش و مطالعات نيروي انساني دانشگاه توانسته است با برگزاري كلاس ها و كارگاههاي آموزشي در زمينه هاي مورد نياز كاركنان و اعضاي هيات علمي سهم مهمي در ارتقاء سطح علمي و آموزشي آنان داشته و بيست دوره از جمله دوره هاي ICDL ، آشنايي با كتابخانه ديجيتال  دانشگاه آزاد اسلامي ،مكاتبات اداري،مقاله نويسي به زبان انگليسي و غيره را برگزار نموده كه ششصد نفر از كاركنان و اساتيد از آن استفاده كرده اند.
 • شركت تعاوني مسكن كاركنان دانشگاه توانسته است براي كاركنان  و اعضاي هيات علمي 24 واحد مسكوني احداث نمايد و اكنون نيز در تلاش براي ساخت حداقل  بيست واحد مسكوني ديگر بوده كه فعلاً به دليل نبود زمين مناسب اين مهم ميسر نشده است.
 • مجموعه خوابگاههاي اين دانشگاه شامل دو مجتمع خوابگاهي خواهران و برادران مي باشد كه مجتمع خوابگاههاي خواهران در دو بلوك با زير بناي حدود چهار هزار متر مربع و در زميني به مساحت چهار هكتار و ظرفيت 550 دانشجو و مجتمع خوابگاهي برادران در زميني به مساحت سه ونيم  هكتار و با زيربناي سه هزار و پانصد  متر مربع و ظرفيت 450 دانشجو با امكاناتي از قبيل نماز خانه ، تلفن خانه،بوفه ، سالن مطالعه، ميادين ورزشي و اينترنت احداث گرديده است.
 • مجموعه سلف سرويس و بوفه دانشجويان با زيربناي هشتصد متر مربع  و ظرفيت پذيرايي 500 نفر بطور همزمان و مجموعاً دو هزار نفر در روز، در دو سالن جداگانه ويژه خواهران و برادران احداث گرديده است و مجهز به سيستم اتوماسيون تغذيه نيز مي باشد.
 • مركز مشاوره اين دانشگاه با استفاده از اساتيد و كاركنان مجرب و با سابقه در رشته هاي  مشاوره تحصيلي ،خانواده و ازدواج توانسته است صدها نفر از دانشجويان را تحت پوشش خود قرار دهد.
 • تربيت بدني دانشگاه با داشتن يك مجموعه ورزشي در حال ساخت به مساحت 2500 متر مربع و يك سوله ورزشي استيجاري ، تاكنون توانسته است در برخي رشته هاي ورزشي از قبيل فوتسال ، شطرنج ، كشتي آزاد و فرنگي ،دو ميداني ،تكواندو و غيره ، مقام هاي اول تا سوم منطقه اي و كشوري را بدست آورد.
 • نماز خانه دانشگاه با زير بناي دويست و پنجاه مترمربع با امكانات مناسب،كانون اصلي فعاليتهاي فرهنگي و مذهبي بوده و در اين راستا امور فرهنگي و فوق برنامه و كانون قرآن و عترت دانشگاه با فعاليتهايي از قبيل انتشار نشريه قرآني "مبشر" و وي‍ژه نامه هاي مذهبي و قرآني، تشكيل گروه هاي تواشيح ، تشكيل جلسات آموزش و روخواني قرآن ، برگزاري مسابقات فرهنگي هنري با موضوعات ديني ،برگزاري نشست هاي فرهنگي با حضور اساتيد مجرب حوزه و دانشگاه ، برگزاري اردوهاي فرهنگي، بانك نوار و CD  موضوعات قرآني ، برگزاري جشن هاي ازدواج دانشجويي، برگزاري مسابقات سراسري قرآن و عترت ، صحيفه سجاديه، حكمت مطهر ،نهج البلاغه و غيره سعي دارند بينش ديني و فرهنگي دانشجويان را در جهت اسلامي كردن دانشگاه ارتقاء بخشند.
 • تعداد آزمايشگاهها و كارگاههاي  دانشگاه 204 واحد بوده كه در 50 فضاي مستقل در قالب چهار مجموعه آزمايشگاهي و كارگاهي ( مهندسي برق – مهندسي كشاورزي ، علوم پزشكي و دامپزشكي – عمران و تاسيسات ) با زير بناي حدود چهار هزار متر مربع به ارائه حدود هشت هزار نفر واحد درس در هر نيم سال مي پردازد . مهمترين آزمايشگاههاي اين دانشگاه عبارتند از : آزمايشگاههاي ماشين هاي الكتريكي ، الكترونيك ، مدار و اندازه گيري ، مدار هاي منطقي ، تكنيك پالس ، آنتن، مايكروويو ، عايق ها و فشار قوي ، ميكرو پروسسور ،FPGA ، مدار هاي مخابراتي ، هرباريوم گياه شناسي ، ژنتيك ، شيمي ، انگل شناسي ، تشريح ، خاك شناسي و ... و نيز كارگاههاي عمران ، بتن ، تاسيسات ، برق ، مدار فرمان ، PLC ، تجهيزات پست ، سيم پيچي ، تلويزيون و ...
 • مركز فناوري اطلاعات و ارتباطات (ICT) دانشگاه با زير بناي هزار و صد متر مربع و يكصد و سي دستگاه Pentium4 مجهز به كافي نت هاي خواهران و برادران ، آزمايشگاههاي رايانه ، واحد هاي سمعي و بصري و ISP با پهناي باند 1MB ، آزمايشگاه زبان و مالتي مديا با قابليت آموزش مجازي 800 نفر مي باشد . اين مركز با يازده سايت به ارائه سيزده هزار نفر واحد درس در هر نيم سال مي پردازد و ميزان استفاده دانشجويان از اينترنت سالانه هفتاد هزار ساعت مي باشد . اين مركز از مجهز ترين و مدرن ترين مراكز ICT  شرق كشور است .
 • كتابخانه مركزي دانشگاه با زير بناي ششصد متر مربع داراي 3500 عضو فعال و تعداد بيست و هفت هزار جلد كتاب در قالب سيزده هزار عنوان مجهز به نرم افزار پارس آذرخش و سيستم جستجوي رايانه اي كتاب بوده و شامل بخش هاي مرجع و فني و سالن هاي مطالعه با ظرفيت دويست دانشجو و بخش هاي نشريات ، آرشيو و E-book مي باشد .
 • مزرعه شماره 1(شريعت) دانشگاه با مساحت يكصد هكتار و يك رشته قنات با آبدهي پانزده ليتر در ثانيه و مزرعه شماره 2 با مساحت دو هكتار و گاوداري 50 راسي و يك حلقه چاه و يك ساختمان اداري و دو شاسي گلخانه به مساحت هزار متر مربع براي دروس عملي رشته كشاورزي و دامپزشكي مورد استفاده دانشجويان قرار مي گيرد .
 • باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه داراي هفتاد و پنج عضو بوده و همچنين تعداد چهار انجمن علمي مصوب با سيزده عضو و تعداد 12 تشكل سياسي دانشجويي و 13 نشريه دانشجويي با ارائه فعاليت هاي ، علمي ، پژوهشي ، آموزشي ، فرهنگي و سياسي نقش مهمي در پيشبرد اهداف علمي و آموزشي دانشگاه ايفا مي كند . نشريه تبلور دانش از سوي باشگاه پژوهشگران جوان و نشريه فيدبك از سوي انجمن علمي برق به صورت دو فصلنامه منتشر مي شود .
 •  در زمينه توليذ علم از مجموع 93 مقاله اعضاء هيات علمي تعداد 19 مقاله در مجلات علمي پژوهشي ، علمي ترويجي و ISI ، تعداد 64 مقاله در كنفرانس هاي داخلي و تعداد 10 مقاله در كنفرانس هاي خارجي چاپ شده است و از مجموع 48 طرح پژوهشي تعداد 33 طرح خاتمه يافته و تعداد 15 طرح در حال اجرا مي باشد . همچنين تاكنون شش همايش و كنفرانس علمي برگزار شده كه بزرگترين آن اولين كنفرانس منطقه اي مهندسي برق (RCEE2006) مي باشد .
 • آموزشكده فني و حرفه اي سما در زميني به مساحت 2500 متر مربع و زير بناي 1000 متر مربع داراي هفت رشته و 338 دانشجو مي باشد، تعداد چهار مدرسه  نيز با زيربناي مجموع 2200 متر مربع و تعداد چهارصد دانش آموز در مقاطع مختلف تحصيلي فعاليت مي نمايند .
 • مجموع ساختمان هاي دانشگاه ، بيست باب با زير بناي 33000 متر مربع بوده و مجموع زمين هاي دانشگاه حدود چهارده هكتار كه با احتساب مزارع دانشگاه 116 هكتار مي باشد . مجموع فضاي رو باز آماده شده بالغ بر سه هكتار كه با هزينه اي معادل يك ميليارد و سيصد ميليون ريال انجام شده است .
چشم انداز آينده
* اصلاح هرم هيات علمي
* توسعه رشته ها بويژه دوره هاي كارشناسي ارشد و ايجاد دوره هاي دكتري مهندسي برق ، مهندسي كشاورزي و الهيات
* راه اندازي دوره هاي مجازي
* ساخت كتابخانه مركزي ، مجتمع رفاهي فرهنگي ، مهمانسرا و سلف سرويس
* ايجاد آزمايشگاههاي تحقيقاتي
* سوق دادن فعاليت هاي پژوهشي اعضاء هيات علمي به سمت پژوهش هاي كاربردي و تقويت دفتر ارتباط با صنعت و جامعه .


مطالب مشابه :


مراکز آموزشی فرهنگی سما واحد مشهد

تاریخچه . معاونت سما دانشگاه آزاد اسلامی مشهد در سال 1371 بر اساس قانون ایجاد مدارس غیر
معرفی دانشگاه آزاد مشهد

شورای جوانان اهل سنّت مشهد - معرفی دانشگاه آزاد مشهد - مسجد جامع نور مشهد آموزشکده فنی سما
مجتمع سما

در دوازدهمين گردهمايي سالانه مديران مدارس سما که ماه گذشته در مشهد دانشگاه آزاد
درخشش مركز سما دانشگاه آزاد اسلامي ساري در مسابقات قرآن كشور

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری - درخشش مركز سما دانشگاه آزاد اسلامي ساري در مسابقات قرآن
قابل توجه اولیا’گرامی

دبستان پسرانه سما ( وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی ) از دانش آموزان مستعد پایه های اول تا ششم
کتاب و مدرسه

دبستان پسرانه سما شماره 3(مشهد) - کتاب و مدرسه تا سوار چرخ دانشگاه گشتم روزو شب
حضور تيم رباتيك دانشكده فني و حرفه اي سما تبريز در سومين دوره المپياد رباتيك دانشگاه پيام نور

دانشگاه آزاد اســــلامي واحــد تبــــريز - مـــــــركز آمـــوزشي و فــــرهنگي ســـــــــما
مديرحراست مركز سما دانشگاه آزاد اسلامي ساري مقام دوم مسابقات قرآن كشور را كسب كرد

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری - مديرحراست مركز سما دانشگاه آزاد اسلامي ساري مقام دوم
مروري بر عملكرد دانشگاه آزاد اسلامي واحد گناباد

دانشکده سما گناباد عناوين رشته هاي تحصيلي دانشگاه آزاد اسلامي دانشگاه آزاد واحد مشهد
برچسب :