فرم امتیاز بندی

پرسشنامه محاسبه امتیازات نيروهاي تربيت بدني ادارات آموزش و پرورش فارس

 

اینجانب ..................................... فرزند ................................. شاغل در پست ................................. دبستان/ راهنمایی/ دبیرستان/ هنرستان/.................................... اداره ........................................... با مطالعه کامل شیوه نامه و ضوابط امتیازبندی شرعاً و قانوناً متعهد می گردم که سئوالات زیر را به طور صحیح پاسخ داده و مدارک لازم را در مهلت مقرر به مسئولین ذیربط تحویل دهم.

 

رديف

ضوابط امتيازبندي

امتياز مكتسبه متقاضي

تعيين و تأييد عوامل توسط اداره

1

سنوات خدمت آموزشی و اداری در آموزش و پرورش به استثناء دوران تحصیل، نظام وظیفه، ایام خدمت در ادارات دیگر و ..) هر سال 12 و هر ماه 1 و هر هفته 25/0 امتیاز. خدمت نیمه وقت بانوان تا سه سال و ایام مأموریت به تحصیل پاره وقت تا سقف 36 ماه کامل و بعد از آن به نسبت قابل محاسبه است.

 

 

2

به ازای هر سال خدمت آموزشی در مدارس روستایی و عشایری تا پایان شهریور ماه سال 66 هر سال (3) امتیاز و از آن تاریخ به بعد بر اساس سه درجه روستا به ترتیب درجه یک (5/1) درجه دو (3) درجه سه (5/4) امتیاز ، مدارس عشایری سیار درجه سه محسوب می شوند.

 

 

3

افرادی که در سه سال آخر خدمت منتهی به سازماندهی در روستاها و بخش های محروم سکونت داشته اند به ازای هر سال (3 ) امتیاز بیتوته با تأیید مدیر آموزشگاه و ادارات آموزش و پرورش مربوطه تعلق می گیرد.

 

 

4

به ازاء هر سال خدمت داوطلبانه در مناطق جنگی تا پایان شهریور ماه 67 به ازاي هر سال (2) امتياز حداكثر (10) امتياز

 

 

5

الف) به ازاء هر سال خدمت افراد غیر بومی در مناطق محروم و مورد تأييد وزارت كشور پس از استخدام (به استثناء افرادی که بر اساس آراء هیأت تغییر محل داده اند) (3) امتیاز

ب) به ازاء هر سال خدمت افراد بومی در مناطق محروم به غير از بوم خود پس از استخدام (2) امتیاز

 

 

6

به ازاء هر ماه خدمت داوطلبانه قبل و بعد از استخدام در جبهه های جنگ (2) امتیاز حداکثر 24 امتیاز. به خواهران فرهنگی به ازای هر ماه خدمت داوطلبانه همسرشان در جبهه های جنگ بعد از ازدواج (5/0) امتیاز

 

 

7

الف) صرف جانباز بودن (5) امتیاز و به ازاء هر درصد جانبازی (1) امتیاز اضافه می شود.

ب) جانبازان 70% و همسران آنها و بستگان جانبازان کمتر از 70% به بخشنامه شماره 32/1564 مورخ 15/1/89   اداره کل مراجعه فرمایند

 

 

8

به ازاء هر ماه اسارت برای آزادگان (1) امتیاز حداکثر (60) امتیاز

همسران آزاده که قبل از اسارت ازدواج نموده اند به ازاء هر ماه اسارت همسرشان (5/0) امتیاز، همسرانی که بعد ازاسارت ازدواج نموده اند به ازاء هر ماه اسارت همسرشان (25/0) امتیاز منظور گردد.

 

 

9

الف) بستگان درجه یک شهدا و آزادگان (پدر ، مادر، فرزند) و همسر محترم شهیدی که ازدواج مجدد نموده اند حداکثر (12) امتیاز

ب) همسران محترم شهدا که از فرزند شهید نگهداری نماید و ازدواج مجدد ننموده با نظر شورای سازماندهی پست بندی می شوند

 

 

 

رديف

ضوابط امتيازبندي

امتياز مكتسبه متقاضي

تعيين و تأييد عوامل توسط اداره

10

الف) افرادی که دارای پست ثابت سازمانی در مشاغل اداری و یا افرادی که به تشخیص شورای سازماندهی به صورت موظف و تمام وقت در پست های اداری به کار اشتغال داشته اند به ازاء هر سال (6) امتیاز

ب) متصدیان امور دفتری مدارس ابتدایی (2) امتیاز، راهنمایی (3) امتیاز ، متوسطه (4) امتیاز

 

 

11

به ازاء هر سال اشتغال تمام وقت موظف در مدارس دو وقته (صبح و عصر) با دانش آموزان ثابت از سال تحصیلی 67 -66 (2 ) امتیاز برای تمامی کارکنان

 

 

12

 به ازاء هر مورد تشویق از سوی مسئولان آموزش و پرورش پس از استخدام:

الف)وزیر یا معاون وزیر (4) امتیاز ب) رئیس (مدیرکل) سازمان یا مدیر کل دفاتر ستادی (3) امتیاز ج)رئیس اداره یا معاون اداره آموزش و پرورش و رئیس تربیت معلم یا آموزشکده (1) امتیاز (حداکثر 20 امتیاز) معلمان نمونه کشوری- استانی و منطقه ای به ترتیب از(3-2-1)

برخوردارمی شوندامتیاز باارائه گواهی ازستادبزرگداشت مقام معلم.

ارائه و اجراي طرح درس منتخبين الگوهاي برتر تدريس آموزشی وپرورشی  ومدیریت ؛خوارزمی؛نظارت وراهنمایی؛مسابقات علمی ؛علمی تخصصی معلمان ورزش ؛فرهنگی ؛هنری وپرورشی وورزشی ؛کشوری به ترتیب (5-4-3)امتیازاستانی(4-3-2)ومنطقه ای             (3-2-1) امتیازتعلق می گیرد .حفظ هر جزء قرآن با تأیید کارشناسی قرآن (1) امتیاز. ثبت اختراعات با ارائه مستندات هر مورد 4 امتياز

 

 

13

به افراد متأهل (اعم از زن یا مرد) و خواهران مجردی که دارای سابقه خدمت بیش از هشت سال هستند و خواهرانی که متارکه نموده یا همسر آنها فوت نموده با ارائه مدارک مستند (6) امتیاز تعلق می گیرد.

 

 

14

به ازاء هر فرزند تحت تکفل طبق شناسنامه (3) امتیاز حداکثر (9) امتیاز، زوجین فرهنگی هر کدام مستقلاً از امتیاز فرزند استفاده می کنند.

 

 

15

تکفل یا سرپرستی پدر، مادر، خواهر و برادر صغار با ارائه مدارک قانونی (رأی دادگاه) به ازاء هر نفر (1) امتیاز حداکثر (4 ) امتیاز

 

 

16

مدرک تحصیلی دیپلم (5) امتیاز ، فوق دیپلم (10) امتیاز، لیسانس (15) امتیاز، فوق لیسانس و بالاتر (20) امتیاز

در صورت مطابقت مدرک تحصیلی با رشته شغلي اولیه (10) امتیاز اضافه می شود

 

 

17

گواهي آموزش ضمن خدمت در5سال منتهی به سازماندهی به ازاي هر 30 ساعت 1 امتياز حداكثر (30) امتياز

توجه:دوره های آموزشی که منجربه اخذمدرک تحصیلی می شودودوره های بدواستخدام شامل این بند نمی شود.

 

 

18

به تألیفات ، ارائه خلاقیت در زمینه آموزش و پرورش به شرط تأیید کمیسیون پژوهش و تحقيقات مطابق با امتیازات اعطایی حداکثر (12) امتیازپیشناداتی که درقالب نظام پیشنهادات پذیرفته می شودبه استنادارائه مدارک کشوری (3)  واستانی(2)امتیازداده        می شود

 

 

رديف

ضوابط امتيازبندي

امتياز مكتسبه متقاضي

تعيين و تأييد عوامل توسط اداره

19

تشكيل انجمن ورزشي آموزشگاه با تأييد مسئول تربيت بدني و سرگروه آموزشي (1) امتياز- فقط برای سال منتهی به سازاندهی امتياز حداكثر (2) امتياز

 

 

20

کسب مقام اول تا سوم تیمهای ورزشی به عنوان مربی یا سرپرست در مرحله منطقه (2 5/1 1 ) در مرحله استان ( 5/2 2 5/1 ) و كشوري (3- 5/2 2 ) امتياز اضافه           مي گردد. حداكثر(10)

 

 

21

ارائه بالاترين كارت مربيگري و داوري در رشته هاي ورزشي* آموزشگاهي و پايه به ازاي هر رشته در سطح بين المللي (7)، ملي (6)، درجه يك (5) ، درجه دو (4 ) و درجه سه (3) امتياز ساير رشته ها به ترتيب ( 5 – 4 – 3 – 2- 1 ) امتياز حداكثر (20 ) امتياز

 

 

22

رضایت ازكاروتوانایی ها درانجام وظیفه در برگزاری مسابقات ومهارتهای ورزشی وتست های آمادگی جسمانی درس تربیت بدنی ,با نظر مسئول تربيت بدني و سرگروه آموزشي، عالي 4 امتياز، خيلي خوب 3 امتياز، خوب 2 امتياز، متوسط 1 امتياز باصدورگواهی وبرای سال منتهی به ساماندهی

 

 

23

الف) به ازاء هر روز غیبت غیر موجه (1) امتیاز (سال آخر منتهی به سازماندهی )

ب) به ازاء هر توبیخ کتبی مندرج در پرونده (10 ) امتیاز (3 سال آخر منتهی به سازماندهی)

ج) تذکر کتبی به ازاء هر مورد (3) امتیاز (3 سال آخر منتهی به سازماندهی)

از مجموع امتیازات کسر شود.

د) آراء هیأت 3 سال آخر منتهی به سازماندهی با نظر شورای مربوطه بین 1 تا 10 امتیاز کسر شود.

 

 

 

 

 

*رشته هاي ورزشي آموزشگاهی شامل: واليبال، بسكتبال، هندبال، فوتسال، تنيس روي ميز، بدمينتون، رشته هاي ورزشي پايه: شنا، ژيمناستيك، دو و ميداني

 

 

 

موارد فوق مورد تأیید اینجانب ........................................ با شماره پرسنلی .................................... می باشد. چنانچه خلاف موارد ذیل ثابت شود و یا مدارک لازم پیوست نباشد، اداره متبوع حق دارد محل خدمت اینجانب را به طریق مقتضی تعیین نموده و ابلاغ صادر نماید و حق هیچ گونه اعتراضی نخواهم داشت.

 

نام و نام خانوادگی:                                                                                امضاء

 

 

1-نام و نام خانوادگی مسئول امور اداری:                         امضاء و تاریخ

2-نام و نام خانوادگی مسئول آموزش دوره ذیربط                    امضاء  وتاریخ

 

 

 

شيوه سازماندهي معلمان تربيت بدني ادارات آموزش و پرورش استان فارس

 

الويت اول: ليسانس تربيت بدني و بالاتر با احتساب امتياز در دوره متوسطه ، راهنمايي يا ابتدايي

(با رعايتتبصره 2)

الويت دوم: فوق ديپلم تربيت بدني با احتساب امتياز در هر كدام از دوره هاي تحصيلي بكار گرفته شوند.

الويت سوم: فوق ديپلم و بالاتر غير تربيت بدني در صورت كمبود در هر كدام از دوره هاي تحصيلي بكار گرفته شوند.

الويت چهارم: ديپلم در دوره ابتدايي

تبصره 1:كمبود نيروهاي تربيت بدني با توجه به بخشنامه شماره 51/145700مورخ 28/1/87 قابل جبران ميباشد.

تبصره 2 :بر اساس بخشنامه شماره 38/710 مورخ 24/6/89 وزارت متبوع با توجه به اينكه سهميه استخدامي نيروهاي آزاد سال 89 در رشته تربيت بدني صرفاً به منظور بكارگيري در دوره تحصيلي ابتدايي در نظر گرفته شده است لذا ساماندهي اين نيروها در ساير دوره هاي تحصيلي فقط به شرط وجود نيروي مازاد در دوره ابتدايي مجاز مي باشد.

 

تبصره 3:ملاك احتساب امتياز مي باشد.

 

 


مطالب مشابه :


آگهی استخدام کارشناس تربیت بدنی در استان البرز-مهلت:15خرداد93

آگهی استخدام - آگهی استخدام کارشناس تربیت بدنی در استان البرز-مهلت:15خرداد93 -
استخدام مربی تربیت بدنی

استخدام مربی تربیت بدنی. قائم مقام وزير آموزش و پرورش از استخدام 20هزار معلم تربيت بدني در
آگهی استخدام مرکز پژوهشی تربیت بدنی و علوم ورزشی

مرکز پژوهشی تربیت بدنی و علوم ورزشی ( دولتی ) استخدام تربیت بدنی, آگهی استخدام علوم
استخدام 20 هزار معلم ورزش

تربیت بدنی دختران اراک - استخدام 20 هزار معلم ورزش - گزارش ها-برنامه ها .مسابقات کارشناسی
بازار کار و موقعیت شغلی فارغ التحصیلان رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی در کشور

هنرستان تربیت بدنی پوریای ولی اهواز 18-استخدام در اداره تربیت بدنی وزارتخانه آموزش و پروش
فرم امتیاز بندی

تربیت بدنی آموزش و پرورش به ازاء هر ماه خدمت داوطلبانه قبل و بعد از استخدام در جبهه های
برچسب :