پرسش و پاسخ های حقوقی

سوال 1-- : اینجانب به صورت شفاهی با شخصی توافق نمودم که ساختمانی در ملک اینجانب احداث نماید ولی متاسفانه علیرغم تصفیه حساب کامل نامبرده نه تنها از تکمیل کامل بنا خودداری نموده بلکه تخلفاتی نیز در ساخت بنای احداثی نیز مرتکب گردیده است بطوریکه مهندس ناظر مربوطه موارد تخلف را کتبا" به اینجانب به عنوان مالک اعلام نموده است . حال باتوجه به اینکه اینجانب هیچگونه قرارداد کتبی با نامبرده تنظیم ننموده ام و صرفا" تعدادی از همسایگان و شهود دیگر وجود دارند که می توانند در این خصوص و توافقات فی مابین شهادت دهند .حال : 1- آیا اساسا" به صرف دلایلی چون شهادت شهود . معاینه محل . تحقیق محلی . نظر کارشناسی و اظهارنامه می توان اقامه دعوی الزام به اجرای تعهد (شفاهی) و تکمیل و مطالبه خسارت ساختمان را مطرح نمود ؟ 2-آیا در ابتدا الزاما"می بایست از طریق اظهارنامه الزام به تعهد وی را اخطار نمود یا بدون نیاز به آن می توان دادخواست ارائه کرد . 3- آیا می توان ابتدائا" بدون ابلاغ اظهارنامه و یا دادخواست الزام به اجرای تعهد شخصا" بنا را با هزینه شخصی تکمیل و سپس مطالبه خسارت نمایم . متشکرم

پاسخ :  بهتر است ابتدا اظهار نامه بدهید در صورت عدم اقدام از سوی متعهد الزام وی را از دادگاه بخو اهید موفق باشید .

سوال 2-- :  احتراما به استحضار مي رساند اينجانب در مورخ 11/3/1381 يك واحد آپارتمان 75 متري در مهر شهر كرج را از شركت عمران سازه گستران آسايش با شماره ثبت 187061 پيش خريد نمودم كه شركت مذكور موظف بود در قبال دريافت 12900000 دوازده ميليون و نهصد هزار تومان حداكثر ظرف مدت بيست ماه آپارتمان را تحويل دهد ليكن تا كنون واحد را تحويل نداده است . اخيرا شركت مذكور با كلاهبرداري هر چه بيشتر مبلغ حدود بيست ميليون تومان بيشتر از مبلغ قرارداد جهت تحويل آپارتمان درخواست مي نمايد . شايان ذكر است اينجانب براي شكايت و دادخواهي سردرگم هستم و نميدانم به كجا بايد شكايت كنم و خدا شاهد است هزينه گرفتن وكيل را ندارم و هم اكنون پس از خداوند بزرگ از آن سازمان محترم درخواست ياري و راهنمائي را دارم . و من ا... التوفيق

پاسخ : تحویل مورد معامله وثمن و شرایط ان تابع قرارداد تنظیمی است و میبا یستی مطا لعه و اظهار نظر شود می توانید به واحدهای ارشاد در مجتمع های قضایی برای راهنمایی مراجعه نمایید

سوال3 -- :  بنده دارای یک قطه زمین ودارای منزل مسکونی بوده که توسط شهرداری به علت خیابان سازی تخریب شده است قانون در این مورد چه مگوید در برابر حقوق من ؟

پاسخ : شهرداری موظف است که بهاء عرصه و اعیان ملک حضرتعالی که در طرح قرار گرفته است به قیمت روز پرداخت نماید در صورت عدم پرداخت می توانید در این خصوص به مرجع قضایی محل وقوع ملک مراجعه و این امر (دریافت خسارت) را درخواست نمایید

سوال 4-- : فروش مال غیر اینجانب سال 84 ازشخصی بابت صدورچک بلامحل شکایت کردم نهایتاباوساطت حفاظت سازمان مربوط نامبرده چک خود راباچک دیگری برای سال 85 تعویض کرد واینجانب نیزدردادگاه رضایت دادم. نامبرده د برای تضمین چک فوق طی قراردادی این بارعینا"متعهد شدد" پرداخت چک فوق راطی هفته جاری بدون قیدوشرط باثبت سندمنزل مسکونی درشهرستان...دربنگاه یادفاترثبت بطورقطعی تضمین می نمایم ودرصورت عدم پرداخت چک دارنده چک میتواندحتی به صرف استناد به خوداین نوشته ازطریق قانونی نسبت به وصول مبلغ چک درمنزل مسکونی هرگونه دخل وتصرفی نموده وازهرطریقی که صلاح بدانداقدام نماید.خوداین نوشته وقولنامه نیزقطعی وبرای وصول چک فوق معتبرمی باشد.ضمنا اسناد منزل مسکونی را جهت تضمین چک فوق واجرای متن این قرارداد دراختیاردارنده چک قرارخواهم داد.ارزش ملک به مبلغ....وبه نشانی ....می باشد. تعهدات این قراردادبه تنهایی نیزلازم الاجراوقطعی بوده وامتناع دراجرای این قراردادمسئولیت قانونی دارد. اینجانب تاتسویه نهایی بدون موافقت دارنده چک آقای... حق واگذاری منزل مسکونی فوق رابغیرندارم ودرصورت عدم پرداخت چکها نامبرده به نسبت چک پرداخت نشده صاحب ملک مزبوربوده وحق هرگونه دخل وتصرف رادارد.اینجانب درصورت انتقال به غیرقبل ازتسویه نهایی اتهام فروش اموال غیررامی پذیرم و...." نامبرده برخلاف تعهدات فوق نه تنها چک رااین بارهم پرداخت نکردواسناد ملک رانیزدراختیاراینجانب قرارندادبلکه ملک موردتعهدفوق راهم بدون اطلاع من فروخته است. ازکارشناس محترم سوال دارم علاوه برشکایت حقوقی ازچک به چه شکل ازنامبرده بابت فروش ملک مزبور بصورت کیفری یاحقوقی شکایت نمایم؟ آیا باعدم پرداخت چک ملک به اینجانب انتقال یافته ونامبرده مرتکب فروش مال غیرشده است؟ وبطورکلی بافروش ملک فوق نامبرده مرتکب چه جرمی شده است؟ بااحترام رضا

پاسخ : با سلام چک دوم شما حقوقی است و تعهد به انتقال ملک فروش و یا بیع تلقی نمی شود و چون ملکیت به شما منتقل نشده فروش مال غیر مصداق ندارد النهایه به نظر میرسد با ارایه دادخواست حقوقی طلب خود را راحت تر وصول خو ا هید کرد موفق باشید

سوال 5-- :اینجانب دراسفندماه آپارتمانی راقولنامه کرده ام تاباوام مسکن بتوانم خریداری نمائیم اما حال شخص فروشنده میگوید که مبلغ فروخته شده پایین بوده وحاضر به انجام معامله نمیباشد وباتوجه به اینکه بنده درخواست وام کرده ام بلاتکلیف مانده ام لطفا مراراهنمائی نمائید. باتشکر

پاسخ : چنانچه در انجام بیع و تنظیم مبایعنامه مقررات قانونی رعایت گردیده می توانید با تقدیم دادخواست الزام فروشنده را به تحویل مبیع و تنظیم سند رسمی از دادگاه حقوقی محل وقوع ملک درخواست نمایید.

سوال 6--: ايا راي مبني بر بطلان قرارداد عادي نياز به مراجعه به اجراي احكام و يا اخذ نامه اي از دادگاه دارد؟

پاسخ : درخواست ابطال یا فسخ قرارداد الزاما نیاز به تقدیم دادخواست به دادگاه حقوقی داردکه پس از انجام فرآیند رسیدگی و صدور حکم این امر محقق می گردد.

سوال 7-- :  بنده دارای یک واحد آپارتمان دز طبقه همکف یک مجتمع هشت واحدی که در هر طبقه دو واحد وجود دارد هستم که در قسمت وسط و کنار آشپزخانه بنده یک واحد پاسیو و نور گیر به متراژ هشت متر وجود دارد که فقط از قسمت بنده درب عبور دارد و هیچ یک از واحد های دیگر به آن راه عبور ندارد و فقط پنجره نور گیر در طبقات دارند و در همین طبقه حدود چهار متر بالکن که آن هم بصورت مشاع در قسمت شمال ساختمان وجود دارد میباشد که آن نیز از واحد جنبی بنده راه دارد و در اختیار و تصرف ایشان (همسایه بنده )میباشد. و همچنین در راه پله انتهای طبقه جلوی راه ورود به پشت بام حدود شش متر فضا وجود دارد که آن را نیز ساکنین طبقه بالا لوازم مازاد خود را قرار داده و بعنوان انباری از آن استفاده میکنند بنده به جهت اینکه آشپزخانه بنده توسط ساکنین طبقه بالا دیده نشود قسمتی از سقف پاسیو را با طلق که بسیار نازط و فقط محافظ دید میباشد پوشانده ام و از پاسیو هم مانند دیگران به عنوان قرار دادن لوازم استفاده مینمایم . اخیرا مالک آپارتمان شماره دو که خود نیز خدود چهار متر از مشاعات را بصورت بالکن در اختیار دارد از بنده به عنوان تصرف متصرف مشاعات شکایت نموده است و شورای حل اختلاف نیز پس از بررسی و نظر کارشناس که اعلام نموده بود فقط راه ورود از واحد بنده است و حق استفاده از این واحد میباشد ( مطابق عرف ) ولی متاسفانه رای به خاع ید و تخلیه اینجانب داده است و با توجه به اینکه طبق قانون شهرداری طلق به عنوان سقف کاذب میباشد و سقف به حساب نمی آید حکم به برداشتن آن نموده است و با توجه به اینکه بنده در دفاعیه خود صراحتا به این امر که دیگر ساکنین نیز از مشاعات دیگر استفاده احتصاصی مینمایند هیچ ترتیبی نداده است حال آیا کار بنده حلاف میباشد ؟ زیرا مطابق عرف و ماده دوم اجرائی آئین نامه قانون تملک آپارتمانها حق استفاده از واحد فوق با بنده میباشد.

پاسخ : علی الاصول ارایی که از ناحیه مراجع قضایی یا شبه قضایی مثل شورای حل اختلاف صادر می باشد حمل بر صحت است مگر اینکه اشتباه بینی در رای صادره وجود داشته باشد که در اینصورت قابل تجدید نظر هست علیهذا به نظر میرسد با توضیحاتی که شما مرقوم فرموده اید رای درست صادر شده با این حال اکر رای قابل اعتراض است می توانید به دادگاه عمومی اعتراض نملیید موفق باشید

سوال 8-- : مشکلی برای خانواده اینجانب پیش امده که امید است با راهنمایی شما عزیزان و یاری خداوند متعال من بتوانم آنرا حل نمایم حدودا 5 سال پیش ما خانه گلنگی خود را در اختیار شخصی گذاشته ایم که بصورت اپارتمان درآورد بعد از گذشت سه سال از آن تاریخ و تکمیل شدن ساختمان متوجه شدیم که این شخص با هر نیرنگ و ترفندی که بوده روی ملک ما وام گرفته و ملک ما در رهن بانک رفته با تلاش فراوان و پیگیریهای مداوم توانستیم این فرد را مجبور کنیم که این وامها را تصفیه کند ولی از آنجایی که این فرد برشکست شده بود فقط توانست جریمه این وام را بدهد و بقیه را تقسیط بر روی واحدها بصورت فروش اقساطی نماید بعد از کلی دوندگی این فرد تنها چاره ای که داشت این بود که وجه التزامی در اختیار ما بگذار تا بعد از مدتی بیاد و وام را تسویه کند ایشان سه دانگ سندی که با شخص دیگری قرارداد بسته بود یعنی این سندگرو بانک و با شخص دیگری اشتراک ساخت داشت به نام ما زد و یک اقرار نامه مبنی بر اینکه تازمانی که وامها را تسویه نکرده این سند وجه التزام است در اختیار ما است و ما می توانیم در صورت تسویه نکردن بر روی ان اقدام نماییم اما متاسفانه بعد از گذشت دو سال هنوز ایشان وام واحدهای ما را تسویه نکرده و ما پس از اقدام متوجه شدیم که ایشان علاوه بر وکالتی که به ما داده است وکالتی دیگر به صاحب قبلی ملک هم داده حال نمی دانیم با توجه به مشکلات این ساختمان و وامی که ما داریم باید چه کنیم و متاسفانه ما نیز از لحاظ مالی انقدر قوی نیستیم که بتوانیم بخاطر 16 میلیون تومان 1600000 تومان به وکیل بدهیم لطفا مرا راهنمایی بفرمایید در این مورد باید به کدام ماده حقوقی استناد کرد؟ کدام ماده حقوقی شامل این موضوع خواهد شد؟ البته من حقوقدان نیستم ولی این از مصادیق کلاهبرداری هست.. لطفا راهنمایی کنید

پاسخ : اگر فرد ياد شده مالك 3 دانگي است كه بابت التزام به شما داده با تحقق تخلف وي مي توانيد با استفاده از وكالتنامه نسبت به فروش 3 دانگ سهمي وي از ملك و استيفاي طلب خود با حفظ حقوق رهني بانك اقدام نماييد - 

سوال 9-- : آپارتمانی را سال گذشته (با وام بانک مسکن) خریداری کرده ام که فروشنده مبلغی از قیمت خانه را به عنوان رهن کامل در آن سکنی گزیده. گرچه قرارداد اجاره ای با وی منعقد نکرده ام، اما در مبایعه نامه تنظیمی در آژانس مسکن با ایشان (قبل از تنظیم سند رسمی در محضر برای نقل و انتقال) مبلغ رهن از کل قیمت خانه مورد معامله مشخص است. آیا می توان در محاکم در صورت ضرورت (عدم تخلیه یا ...) بدان استناد کرد. با تشکر از راهنمایی شما

پاسخ : سوال ابهام دارد معهذا اگر مبلغي از ثمن معامله كم بوده و فروشنده در قبال آن مورد معامله را در رهن خود قرار داده است بعد از اتمام مدت رهن شما بايد مبلغ را به وي داده و او نيز مكلف به تحويل ملك خواهد بود-

سوال 10-- : يك قطعه زمين خريداري شده است الان شهرداري اعلام نموده درطرخ فضاي سبز قرارداردازپرداخت غرامت امتناع ميورزد آيا متوانم معامله را فسخ كنم با چه عنواني

پاسخ : سوال از حيث عدم تعيين زمان معامله ناقص است معهذا-اگر مورد معامله عيب دارد شما طبق شرايطي حق فسخ خواهيد داشت -اما به نظر مي رسد با توجه به اينكه شما از شهرداري مطالبه غرامت نموده ايد معامله قطعي باشد -چنانچه شهرداري متقاضي خريد ملك باشد يا طرحي داشته باشد بايد طبق توافق يا با جلب نظر كارشناس قيمت ملك را به مالك بدهد يا معوض بدهد-

سوال 11-- : پدر اینجانب در سال 1340 یکقطعه زمین را صاحب آن با تنظیم صلحنامه دستی خریده وکالت بلا عزل نیز گرفته است . بعد از گذشت سالیان زیاد متوجه شده ایم این زمین چندین دست معامله شده است و کسی که بما فروخته است نیز فوت کرده است . حل می خواهم بدانم چگونه می توان ورثه این فرد را پیدا کرد و سند زمین را بنام پدرم نمائیم . آیا باید از همه کسانییکه زمین را خریده اند شکایت نمائیم . خواهشمندم دقیقاً راهنمائی فرمایئ . خیلی خیلی سپاسگزارم .

پاسخ : چنانچه منظور جنابعالی اخذ سند رسمی در خصوص موضوع می باشد در این رابطه می بایست به طرفیت ورثه فروشنده اقامه دعوا به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی ملک مورد معامله نمود (توسط پدر جنابعالی) و در صورتیکه ملک مورد خریداری توسط پدر شما به دیگری نیز به فروش رسیده ایشان می توانند در این رابطه شکایت کیفری علیه عاملین موضوع به اتهام فروش مال غیر در دادسرا مطرح نمایند

سوال 12-- : آیا در مورد ملکی که سابقه ثبتی ندارد میتوان علیه فروشنده یا مصا لح دعوی الزام به تنظیم سند رسمی اقامه کرد؟اگر می شود چگونه؟ اگر نمی شود چرا؟

پاسخ : خير-الزام به انتقال سند با وصف مذكور با توجه به عدم سابقه ثبتي موضوعيت ندارد- 

سوال 13-- :  یک واحد منزل مسکونی و یک باب مغازه تجاری در قطعه زمینی به مساحت 200 متر واقع شده و هر دو ملک قیمت برابری دارند و حیاط نیز جزو مشاعات هر دو ملک محسوب میشود . 1 . آیا مالک مغازه در تمام قطعه زمین مذکور سهیم میباشد ؟؟؟ 2 . در صورت تخریب هر دو ملک بمنظور آپارتمان سازی آیا مالک مغازه میتواند نسبت به واحدهای مسکونی هم ادعا داشته باشد یا اینکه فقط نسبت به مغازه با متراژ سابق میتواند ادعا داشته باشد ؟؟؟ 3 . لطفا در خصوص سهم مغازه های تجاری در زمینی که در آن واقع شده اند توضیح دهید ؟؟؟ با تشکر فراوان

پاسخ : سوال ابهام دارد-معهذا اگر مغازه و ملك مسكوني تفكيك شده و هر كدام سندجداگانه دارند و هر دو مالك قصد بازسازي دارند در صورت بازسازي مالكيت هر كدام تابع اسناد مالكيت مي باشد و در صورت اشاعه بودن ملك 2 حالت دارد يا توافق شده كه طبق توافق عمل مي شود و يا اينكه طبق قانون شراكت عمل خواهد شد - 

سوال 14-- : باسلام و تشکر اگر کسی دو دانگ از آپارتمانی را خریداری کرده باشد اما قولنامه ای نوشته شده نداشته باشد و فقط 3 نفر شاهد باشند که او خریدی انجام داده و بهای سهم خود را به فروشنده داده است آیا شانسی برای اثبات ادعای خریدار فقط با اتکا به شهادت شهود وجود دارد یا خیر در این صورت علیه فروشنده که بعد از این فروش تمام آپارتمان را به فرد دیگری فروخته و تحویل داده شکایت کیفری باید مطرح شود یا دادخواست حقوقی . متشکرم

پاسخ : با سلام ، شما میتوانید با طرح دعوی الزام به تنظیم سند رسمی و استناد به شهادت شهود ، بر فروشنده پیروز شوید و پس از آن و در صورت حصول سایر شرایط میتوانید شکایت کیفری و یا دعوی حقوقی علیه وی طرح کنید .

سوال حقوقي : براساس ماده80قانون نظام صنفی اتحادیه های صنفی میتوانند برای بعضی از مشاغلی که مکان انها دارای کاربری اداری یا تجاری است جواز کسب صادر نمایند حال سوال این است که ایا شهرداری میتواند مانع کار کاسبی شود که در ملکی با کاربری اداری به شغلی مجاز مشغول است و جواز کسب معتبر دارد بشود و در صورت ممانعت شهرداری چه باید کرد؟؟ با تشکر

سوال 15-- : بنام خدا ، بنده مالک یک مغازه نانوایی هستم که در سال 1349 اجاره داده شده است و مستاجر تا کنون(1386) مغازه را در تصرف دارد. با توجه به اینکه در قرارداد اجاره هیچ اشاره ای به فروش سرقفلی نشده ، آیا مستاجر مالک سرقفلی است؟ ومن به چه روشی میتوانم نسبت به باز پس گیری مغازه اقدام کنم؟

پاسخ : با سلام. در صورتی که نیاز شخصی خود به مغازه را اثبات نمائید و یا پروانه تخریب و بازسازی مغازه را بگیرید میتوانید با تقدیم دادخواست تخلیه و پرداخت حق کسب و پیشه ( طبق نظر کارشناس ) حکم تخلیه بگیرید. در هر صورت مستاجر شما ،مالک منافع و حقوق کسب و پیشه میباشد.

سوال 16-- : در سال 71يكباب مغازه را به موجب اجاره نامه عادي اجاره نمودم كه تا اين تاريخ يعني سال 86 همه ساله توسط موجر تمديد ميگرديد .حال با گذشت 15سال در صورت تخليه مغازه ايا به بنده حق كسب وپيشه يا سرقفلي تعلق ميگيرد. 

پاسخ : با سلام . اگر مغازه در شهرهای مشمول قانون باشد ( از جمله تهران و بسیاری از شهرهای بزرگ کشور که نامشان در قانون تصریح گردیده است ) در صورتی که مالک متقاضی تخلیه باشد ، طبق نظر کارشناسی ،حق کسب و پیشه به شما پرداخت خواهد شد . 

سوال 17-- : حدود دو ماه پیش و در اوج گرانی مسکن، آپارتمانی را در بنگاه املاک خریداری کردیم و طبق برنامه هفت میلیون تومان بصورت پرداخت اولیه به فروشنده پرداخت کردیم، و قرار شد پس از تشکیل پرونده و اخذ وام 18 میلیون تومانی مابقی پرداخت را در محضر و پس از انتقال سند قطعی پرداخت نمائیم. لذا به دلیل عدم پیش بینی زمان اداری لازم، به پیشنهاد فروشنده تاریخ محضر مشخص نشد. اما بعد از مدتی فروشنده اعلام کرد که آپارتمان ایشان فاقد پایان کار است و در واقع حدود ده میلیون به شهرداری بدهکار است. از آنجا که وی هیچ گونه اقدامی در جهت تسویه بدهیهای خود انجام نداده و قیمت مسکن هم کلی گرانتر شده است، به ایشان اعتراض کردیم که وی اعلام کرد خواهان فسخ قرارداد است. خواهشمند است در مورد سوالات زیر مرا راهنمایی فرمائید: 1- آیا ایشان می تواند به صرف پرداخت ضرر و زیان پیش بینی شده قرارداد را فسخ نماید؟ 2- با توجه به اینکه بنگاه املاک تمام مدارک را برای تسویه حساب در اختیار وی قرار داده است، آیا می تواند آنرا درجایی دیگر به فروش رساند؟ 3- آیا با مراجعه به دادگاه می توان مدارک را از وی گرفته و او را مجبور به ایفای تعهدات نمود؟ 4- چه مسئولیتهایی متوجه بنگاه امکال خواهد بود؟ با تشکر فراوان

پاسخ : با سلام اگر وجه التزام برای تاخیر در انجام تعهد باشد خیر 2 اگر به 2 نفر بفروشد قابل تعقیب است 3در حدود توافقات انجام شده می توان الزام وی را از دادگاه خواست 4 به نظر نمی رسد بنگاه مسئولیتی داشته باشد 

سوال 18- : اگر در قرار دادی خریدار زیر اثر انگشت فروشنده - جمله ای تحت عنوان « ضمنا" زمین کنار زمین محمدعلی و باید لب خیابان باشد » اضافه نموده آیا جمله زیر اثر انگشت در محاکم قابلیت استناد و اعتبار دارد . لطفا" توضیح دهید . و راهنمایی بفرمائید .

پاسخ : با سلام اگر هر کلمه ای بعد از توافق و امضا ی توافقنامه در سندی قید شود عنوان الحاق و از مصادیق جعل است موفق باشیدک به روز صادر شده تا 6ماه از تاریخ صدور وتا 6ماه از تاریخ برگشت قابلیت تعقیب کیفری را دارد

سوال 19-- : تکلیف دیوار مشاع در یک ساختمان در حالی که یک بخش می خواهد ساختمان بسازد و بخش دیگر دیوار نمی خواهد چیست؟ دیوار مشاع قطر زیادی دارد و امکان خراب کردن آن نیز وجود ندارد، چون ساختمان مجاور روی آن واقع شده است. لازم به ذکر است که شهرداری در حال حاضر برای درخواست تخریب این ملک سهم متراژ دیوار را که 6 متر مربع می شود از زمین کم کرده است. آیا مالک می تواند قیمت کارشناسی این 6 متر را از همسایه بخواهد؟ 

پاسخ : سلام. طبق مواد 114 و 119 قانون مدنی ،در مورد دیوار اشتراکی هیچیک از شرکاء نمیتوانند بدون اجازه شریک دیگر تغییری در وضعیت دیوار ایجاد نماید مگر در صورت نیاز به تعمیراتی که اجتناب ناپذیر باشد. همچنین یکی از شرکاء نمیتواند شریک دیگر را مجبور به خرید سهم خود نماید و یا قیمت سهم خود را از وی مطالبه کند . پس شما نمیتوانید قیمت 6 متر مورد بحث را از شریکتان بخواهید . 

سوال 20-- : با سلام : خواهان در مورخه 4/2/2536 قولنامه اي مبني بر خريد يك هزار متر مربع از زمين نسقي و زراعتي به مبلغ هر متر 50 ريال معادل با 5 تومان منعقد نموده واز تاريخ انعقاد قرار دادتا حال ثمن پرداخت نگرديده و حدود اربعه مندرج در سند حدود كل اراضي زراعتي نسقي مي باشد ، خواهان دادخواستي به الزام به مفاد قولنامه به طرفيت اينجانب مطرح نموده ، با توجه به اينكه خواهان قبلا" طي شكوائيه كيفري به اتهام فروش مال غير شاكي گرديد كه دادگاه حكم به برائت صادر نموده س1- عدم پرداخت ثمن معامله چه تاثيري در روند پرونده دارد س 2- صدور حكم كيفري چه تاثيري در پرونده حقوقي دارد س 3- با توجه به اينكه ملك در خارج از محدوده قانوني شهري قرار دا رد استناد به قانون منع فروش و واگذاري اراضي خارج از محدوده تاثيري در پرونده دارد يا خير ؟  

پاسخ : با سلام 1-عدم پردخت ثمن ، تأثیری در صحّت معامله ندارد 2- با توجه به کیفیت دعوی ،پرونده کیفری شما تأثیری در پرونده حقوقی شما ندارد 3- آن نیز تأثیری ندارد .

سوال 21-- : اینجانب با دو نفر از بستگان نزدیکم در خرید و ساخت خانه ای در زادگاهم از ابتدای سال 1383که درآنجا ساکن نمی باشم، مشارکت کردم .در اواسط کار یکی از شرکا به رحمت خدا رفتند .بواسطه اینکه فرزنان آن مرحومه با توجه به مشکلات انحصار وراثت ومالی از مسئله ساخت خانه صرف نظر کرده و ابتدا قرار شد با همان قیمت ملک یکی از واحدهای ساخته شده را در نهایت بردارند .ولی پس از مدتی تقاضای فروش را داشتند،شریک دیگر قرار شد با آنها در مورد نحوه فروش 1/3 زمین با شرایط خاص مورد توافق دو شریک بازمانده مذاکره کند ولی برخلاف نظر اینجانب قولنامه ای را با انها بستند وپس از آن در فرستادن صورت حساب ها علی ارعم اصرارهای تعلل کرده در حال حاضر مدعی هستند 2/3 ملک متعلق به ایشان است .با توجه به اینکه اینجانب تا چند ماه مانده به اخر کار(آبان ماه ) نصف نصف در ساخت خانه مشارکت داشته و در حال حاضر هم بیش از 1/3 مورد ادعای ایشان هزینه پرداخت کردم سوال من اینست 1-آیا ایشان بدون اطلاع اینجانب میتوانستند چنین اقدامی انجام بدهند 2-باتوجه به اینکه سهم من از این ملک طبق قرعه کشی ابتدایی یک واحد کامل وفسمتی از واحد دیگر بوده و طبق قرار شفاهی بین سه شریک اولیه قرار بوده چنانچه شریکی قصد فروش واحد های مشاع را داشته باید الزاما به شریک همان مشاع بفروشد من چه میتوانم بکنم -

 پاسخ : هر گونه تصمیم و اقدامی در رابطه با املاک مشاع می بایست با نظر و موافقت کلیه شرکا به عمل آید و چنانچه در رابطه با موضوع بدون موافقت احدی از شرکا سایرین اقدامی نموده اند متضرر می تواند در رابطه با احقاق حق خود مبادرت به تقدیم دادخواست دادگاه نماید

سوال 22-- : آيا با حكم دادگاه انحصار ورثه مي توان تقاضاي صدور سند براي سهم خود نمود يا خير. آيا بايد در دادگاه ديگري تقاضاي تقسيم اموال نمود و با تقسيم نامه تقاضاي صدور سند نمود. جهت اطلاع برادر كوچكتر با همدستي يك بنگاه و فريب دادن يكي از خواهران منزل را 12 ميليون رهن داده و در تصرف مستاجر است. اثاثيه منزل را فروخته اند. همسر متوفي(نا مادري) دربدر شده و حقوق وي را نيز پرداخت نمي كنند. مي گويند براي طرح دعوي در دادگستري بايد وكيل گرفت و هزينه آن 5 ميليون تومان است. ما كه توانايي پرداخت چنين پولي را نداريم چگونه مي توانيم به دادگاه شكايت ببريم؟ و به حق خود برسيم (يك خواهر و يك برادر و نامادري). ترسمان اين است كه اين بار ملك را با سندهاي جعلي بفروشند.حد اقل اگر براي سهم خود سند مشاعي هم داشته باشيم بهتر است.

پاسخ : 1- با توجه به اظهارات جنابعالی که یکی از ورثه هستید چنانچه مورث شما دارای ملکی بوده است که از آن ملک سهمی به شما رسیده می توانید نسبت به سهم خود درخواست صدور سند به صورت مشاع نمایید 2- نسبت به کسانی که حقوق سایر ورثه را تضییع نموده اند می توانید علیه آنان مبادرت به طرح دعوی نمایید و پرداخت هزینه وکالت بر اساس آئین نامه تعرفه حق الوکاله وکلای دادگستری و وکلای موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 27/4/85 ریاست محترم قوه قضائیه می باشد. 3- چنانچه قادر به تامین پرداخت هزینه حق الوکاله نمی باشید می توانید از مجتمع قضایی مربوطه یا مرکز امور مشاوران قوه قضاییه درخواست وکیل معاضدتی نمایید. سوال حقوقي : بنده در ازائ پرداخت مبلغ 30 میلیون تومان به یکی از دوستانم قرار است از ایشان  

 سوال23-- : بنده در ازائ پرداخت مبلغ 30 میلیون تومان به یکی از دوستانم قرار است از ایشان یک وکالت بلا غزل بعنوان ضمانت در مورد آپارتمانی به ارزش 50 میلیون تومان که متعلق به اوست بگیرم.جهت جلوگیری از متضرر شدنم(در صورت عدم بازگشت پولم و یا غیر قابل فروش بودن آپارتمان و کلا هر چیزی که باعث وجود خلل در این کار میشود) چه کاری می بایست انجام دهم.

پاسخ : توصیه میشود که در کنار وکالت با حق فروش یک مبایعه نامه هم تنظیم نمائید. 

سوال 24-- : محل تجاري مورد اجاره ايا بعد از اتمام اجاره به راحتي قابل تخليه هست و ضمانت تخليه چه مي تواند باشد

پاسخ : اگر اجاره بدون سرقفلی و این امر در قرارداد اجاره قید شده باشد با انقضای مدت اجاره ملک با شرایط پیش بینی شده قابل تخلیه خواهد بود.  

سوال 24-- : در یک ملک مشاعی (تجاری) , شرکای بنده بدون هیچ قراردادی با بنده متصرف ملک شده اند و مدتی میباشد هیچ گونه مبلغی بابت اجاره ملک به بنده نمی دهند. این در حالی است که بنده سند رسمی 5/1 دانگ مشاع را در اختیار دارم. حال بنده چگونه می توانم شرکای خود را که غیر قانونی متصرف شده اند از ملک بیرون کنم و ملک را به افراد دیگری اجاره دهم و هر کس به اندازه سهم خود اجاره دریافت کند. از زحمات ان مرکز کمال تشکر را دارم

پاسخ : در صورتي كه شما صرفا خواستار اجاره هستيد مي توانيد دادخواست مطالبه اجاره به ميزان سهم خود را از دادگاه بخواهيد.ولي اگر بدون اجازه شما ملك را به ديگري اجاره داده شما ميتوانيد دعواي تخليه را علاوه بر اجور و هزينه دادرسي از دادگاه خواستار باشيد.

سوال 25-- : در تکمیل سوال قبلی که عنوان کردم یکباب منزل مسکونی را با قولنامه خریداری نمودم و مقداری از ثمن معامله را پرداخت نموده و مابقی را مقرر شد موقع تحویل منزل بپرداذم .حال که فروشنده از گرفتن مابقی پول و تحویل منزل امتناع میکند .شما فرمودید دادخواست الزام به انجام تعهد بدهم .و سه نفر از همکاران شما فرمودند دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی وتحویل مبیع بدهم.ایا بین اینها تفاوتی وجود دارد .با کدام میتوان به نتیجه رسید .در حالیکه منازل منطقه قولنامه ای معامله میشود وفاقد سند رسمی است .

پاسخ : سر كار خانم شما در برگه دادخواست ميتوانيدالزام به انجام تعهد و تحويل مبيع را توامان از دادگاه بخواهيد مضافا اينكه ميتوانيد هزينه دادرسي را از دادگاه ذي صلاح خواستار شويد. 

سوال 26-- : زمینی بصورت بایر بایر در روستا از قدیم الایام موجود بوده و محل باز ی کودکان و چرای دامها بوده است ظاهراً در سالیان قدیم(اصلاح اراضی) این زمین بهمراه زمینهای مجاور به اشخاص واگذار شده ولی بدلیل کیفیت پایین خاک و شن زار بودن و عدم امکان کشت هیچگاه احیاء نشده است .اکنون وراث آنها پس از این مدت طولانی ادعای مالکیت آنرا می نمایند . حکم مالکیت این گونه زمینها به چه صورت می باشد؟  

پاسخ : با سلام ، ملاک در مالکیت ، سند رسمی میباشد .پس طبق ماده 22 قانون ثبت اسناد واملاک ، مالک کسی است که نامش دفتر املاک اداره ثبت ، بعنوان مالک ثبت شده باشد.

 


مطالب مشابه :


مـوجریـن و مستـاجـرین مغـازه هـا بدانیـد کـه:

1 - باید لیست تمام متعلّقات و منضماتی که در مغازه نصب شده است در اجاره نامه بطور دقیق نوشته شود. 2 -قبل از اجارۀ مغازه در ارتباط با سوابق کاری مستاجر تحقیق کنید
دانستنیهای سرقفلی

بیشتر مغازه داران ، سرقفلی را امر پسندیده ای نمی دانند و احساس می کنند که همیشه ... ب- شغل: شغل در اسناد سرقفلی یا به عبارت دیگر (اجاره نامه مبنای سرقفلی) از اهمیت
بانک سوالات حقوقی با موضوعات تجاری

۲- آیا با در دست داشتن اجاره نامه تنظیمی در بنگاه املاک می. توان با سپری شدن مدت اجاره ... ثالث واگذار کرده به طور کلی برای بازپس گیری مغازه همسرش. چه باید کرد؟
نمونه دادخواست تخليه اماكن تجاري

قسمتي از ملك مذكور كه به صورت يك (دستگاه آپارتمان / باب مغازه) است به موجب سند ... نظر به اينكه در اجاره‌نامه حق انتقال به غير از مستأجر سلب شده است (يا : مسأله حق
سرقفلی مغازه ها

دادرس پارسی - سرقفلی مغازه ها - ارائه خدمات حقوقی و وکالت -دلنوشته ها. ... البته همان طور که اشاره کردیم در اجاره نامه های عادی که بعد از سال 1376 تنظیم می شود و در آن دو
سرقفلی

اگر در اجاره نامه تصریح شده باشد که محل غیر تجاری، برای کسب و تجارت اجاره داده .... مالك آقای الف میتواند با پرداخت نصف سرقفلی مغازه به س محل مزبور را تخلیه كند.
نحوه نوشتن قرارداد اجاره

دانستنی های قانون - نحوه نوشتن قرارداد اجاره - ... از بنگاه هاي معاملات املاک قرار گرفت در آنجا دست کم جانب انصاف را نگه دارند و همان گونه که در سوگند نامه ايشان نوشته شده
آشنايي با مسائل‌ ‌حقوقي سرقفلي اماكن تجاري‌ مطابق قانون روابط موجر و مستاجر

سرقفلي معمولا به مبلغي كه مالك علاوه بر اجاره بها از مستاجر دريافت ‌مي‌ ‌كند گفته ... در آورند بايد نكاتي را در اجاره نامه رعايت كنند براي ‌مثال:‌ ‌اگر قرارداد اجاره به صورت عادي ... اگر مالك هنگام اجاره سرقفلي نگرفته باشد ولي مستاجر مغازه‌ ‌را با سرقفلي به
انتقال عین مستاجره مطابق قانون سال ۱۳۵۶

پاسخ: در صورتی که مستاجر محل کسب به موجب اجاره نامه حق انتقال به غیر داشته باشد ... برای مثال اگر الف مالک مغازه شیشه فروشی آن را به ک اجاره داده باشد و در اجاره نامه
پرسش و پاسخ های حقوقی

پاسخ : بهتر است ابتدا اظهار نامه بدهید در صورت عدم اقدام از سوی متعهد الزام وی را از دادگاه .... سوال 16-- : در سال 71يكباب مغازه را به موجب اجاره نامه عادي اجاره نمودم كه تا اين
برچسب :