دوش در حلقه ما قصه گیسوی تو بود - معنی دوش در حلقه ما قصه گیسوی تو بود

معنی دوش در حلقه ما قصه گیسوی تو بود

معنی دوش در حلقه ما قصه گیسوی تو بود

فال حافظ دوش در حلقه ما قصه گیسوی تو بود 

 

دوش در حلقه ما قصه گیسوی تو بود

دوش در حلقه ما قصه گیسوی تو بود

دوش در حلقه ما قصه گیسوی تو بود

تا دل شب سخن از سلسله موی تو بود

دل که از ناوک مژگان تو در خون می​گشت

باز مشتاق کمانخانه ابروی تو بود

هم عفاالله صبا کز تو پیامی می​داد

ور نه در کس نرسیدیم که از کوی تو بود

عالم از شور و شر عشق خبر هیچ نداشت

فتنه انگیز جهان غمزه جادوی تو بود

من سرگشته هم از اهل سلامت بودم

دام راهم شکن طره هندوی تو بود

بگشا بند قبا تا بگشاید دل من

که گشادی که مرا بود ز پهلوی تو بود

به وفای تو که بر تربت حافظ بگذر

کز جهان می​شد و در آرزوی روی تو بود

 

اشعار  حافظ  با صدای دلنشین موسوی گرمارودی

 

تعبیر فال حافظ :

آفرین بر ایمان راسخ و اراده ی تو که باعث می شود جهانی را بهم بریزی و دنیایی را به خوبی بسازیریال دام ها را مشکنی خداوند به خاطر همین همت و ایمانت، دلت و راهت را همیشه روشن می کند و تو به تمام حاجات خود می رسی حتی اگر آرزویت عجیب باشد.

تفسیر  فال   حافظ  2:

با خلق خوش، دوستان زیادی را به خود جلب می کنی. ریا و دروغ را از خود دور کن. از موفقیت های خود دچار غرور کاذب نشو تا شکست نخوری. دوستان را برای روزهای آینده نگه دار تا تنها نباشی. 

 

دوش در حلقه ما قصه گیسوی تو بود,دوش در حلقه ما قصه گیسوی تو بود تعبیر,دوش در حلقه ما قصه گیسوی تو بود تفسیر

فال حافظ دوش در حلقه ما قصه گیسوی تو بود

اختصاصی برگزیده ها


,