معلمان نمونه شهرضا فرم مشخصات معلمان نمونه منطقه ای


فرم مشخصات معلمان نمونه منطقه ای

نام

نام خانوادگي

شماره ونام گروه درسي

 

ناهيد

دانايي

پايه اول ابتدايي

 

الهه

سبزواریان

پایه دوم ابتدایی

 

رباب

یونسی

پایه سوم ابتدایی

 

سید علی

نصیری

پایه چهارم ابتدایی

 

سيدعبدالعلي

مختاري

پايه پنجم ابتدايي

 

رؤيا

تنهايي

معاون پرورشي ابتدايي

 

زهره

مساوات

مدير ابتدايي

 

ناهيد

عليزاده

مربي تربيتي و بهداشت ابتدايي

 

نسرين

طبيبيان

مربي پرورشي و بهداشت راهنمايي

 

فخرالسادات

بحريني

علوم انساني راهنمايي

 

ميترا

شاه منصوري

علوم پايه راهنمايي

 

الهه

رهايي

معاون(آموزشي)راهنمايي

 

سيدحسين

اميري

مدير راهنمايي

 

فاطمه

ابراهيمي

مربي پرورشي و بهداشت متوسطه

 

محمد رضا

پايان

علوم انساني متوسطه

 

‍‍‍‍ژانت 

اميري

علوم پايه متوسطه

 

شهلا

جعفري

فني و حرفه اي و كاردانش متوسطه

 

حميد رضا

دهقان زاد

معاون متوسطه

 

حسين

عظيمي

مدير متوسطه

 

 افشين

نادريان

ابتدايي استثنايي

 

ليلا

داراب

راهنمايي استثنايي

 

سيد رحمت اله

ميرپوريان

معاون دبير

 

شهلا

عماره

آموزگارچندپايه(اول و سوم)

 

زهرا

محمدرجبي

معاون آموزگار

 

عليرضا

فاضل

مديرمجتمع

 

هما

اختر

دبيردرس تربيت بدني

 

احمدرضا

شايان

معلميار

 

حبيب اله

فاضل

معاون متوسطه

 

معصومه

انصاري

مدير راهنمايي

 

شاپور

بخشي زاده

معاون آموزگار

 
 

 


مطالب مشابه :


اطلاع رسانی

گروه تربيت بدني استان وگرو هاي درسي دوره راهنمایی استان اصفهان
پيش نويس فرم امتياز بندي تخصصي دبيران تربيت بدني استان اصفهان

پيش نويس فرم امتياز بندي تخصصي دبيران تربيت بدني استان اصفهان. گروه درسي تربيت بدني بر
تقویم سالیانه تربیت بدنی مقطع ابتدایی کاشان

گروه تربيت بدني بازدیداز مراکز علمی و ورزشی وگرو هاي درسي دوره ابتدايي استان اصفهان
اسامي سرگروههاي درسي آموزش ابتدايي درسال تحصيلي 91-90

اسامي سرگروههاي درسي آموزش تربيت بدني. 10. گروه هاي درسي ابتدايي استان اصفهان
اسامی گروههای درسی شاهین شهر درسال 91-90

تربيت بدني. گروه هاي درسي ابتدايي استان اصفهان سال 91 -90
برنامه درسي تربيت بدني مدارس ابتدایی آلمان

برنامه درسي تربيت بدني. آموزش تربيت بدني در استان نورد راين هاي آموزشی، گروه
معرفي سايت هاي اينترنتي ویژه راهنمایی و دبیرستان

5- گروه درسي رياضي; 6- خانه رياضيات اصفهان; 7- انجمن
معلمان نمونه شهرضا فرم مشخصات معلمان نمونه منطقه ای

شماره ونام گروه درسي دبيردرس تربيت بدني نشریه گروه پرورشی استان اصفهان.
برچسب :