نمونه سوال عملی powerpoint

 

1- چهار اسلاید به دلخواه طراحی نمایید. در اسلاید چهارم دکمه ای برای اجرا ماشین حساب وجود داشته باشد.

اسلاید ها را طوری تنظیم نمایید که در هریک ثانیه از جلو دید کاربر رد شود.

 نام خود را در پاصفحه تمامی اسلایدها فعال نمایید.

2- یک برنامه نمایش از نوع business plan  با روش گام به گام بسازید به طوریکه:

الف) نمایش اسلایدها به صورت وب باشد.

ب) عنوان برنامه نمایش رایانه کار درجه 2 باشد.

ج) شماره اسلاید در زیر هر اسلاید مشاهده شود.

3- یک برنامه نمایش با 3 اسلاید طراحی کنید به طوریکه:

الف) اسلاید اول عنوان فن آوری اطلاعات را نوشته به طوریکه تک تک حروف آن با یک جلوه وارد اسلاید شود.

ب) در اسلاید دوم عبارت مرکز آموزش و فن آوری اطلاعات را بنویسید سپس آن را به سایت

www.mittc.ir  پیوند دهید.

ج) در اسلاید سوم یک ویدئو کلیپ درج کنید.

د) برای هرکدام از اسلایدها یک طرح آماده بارنگ بندی جدیدی تنظیم کنید.

4- برنامه تمرین 1 و2 را طوری نمایش دهید که در5 دقیقه زمان بندی شوند و یک صدا از ابتدا تا انتهای نمایش پخش شود.

5- یک نمایش با 7 اسلاید ساخته و در هر کدام نام درسهای خود را تایپ کنید در دو اسلاید به دلخواه خود از نمودار و عکس استفاده کنید.

برای عبور از اسلایدها جلوه push left   را با سرعت آهسته و برای تمام تیترها جلوه fade  را انتخاب کنید 

در اسلاید دوم چهار کلید عملیاتی  قرار دهید که پس از کلیک روی آنها چهار عمل زیر به ترتیب از چپ به راست انجام شود : اولین اسلاید، اسلاید  قبلی ، اسلاید بعدی ، آخرین اسلاید.

6- سه اسلاید با استفاده از الگوها با مشخصات زیر ایجاد کنید:

الف) اسلاید اول به همراه دکمه عملیاتی رو به جلو و دکمه پخش صوت

ب) اسلاید دوم عنوان ، عکس و متن و دکمه عملیاتی رو به جلو و عقب

ج) اسلاید سوم عنوان ، نمودار ، جدول با دکمه عملیاتی home

 د) اسلایدها را به گونه ای تنظیم کنید که از اسلایدی به اسلاید دیگر انیمیشن  داشته باشد.

 ذ) به محتویات هر اسلاید جلوه ویژه دهید.

 ه) برای اجرای اسلایدها زمان را 3 ثانیه تنظیم کنید.

7- دو اسلاید با مشخصات زیر ایجاد نمایید:

الف) بعد از 3 ثانیه با حرکت دلخواه از اسلاید اول به اسلاید دوم برود.

 ب) در اسلاید دوم کلمه hello را تایپ تا با حرکت دلخواه با کلیک روی زمینه وارد تصویر شوید.

ج) یک کپی از اسلاید دوم بسازید و آنرا مخفی کنید.

د) یک دکمه عملیاتی ایجاد کنید که با کلیک روی آن برنامه دلخواه اجرا شود.

8- چها اسلاید به دلخواه طراحی نمائید در اسلاید چهارم دکمه ای حساب وجود داشته باشد برای اجرا ماشین

اسلایدها را طوری تنظیم نمائید که در هر یک ثانیه از جلو دید کاربر رد شوند.

 نام خود را در پا صفحه تمامی اسلایدها فعال نمایید.

 ۹- دو اسلاید با مشخصات زیر طراحی کنید:

- در اسلاید اول یک تصویر به دلخواه درج کنید.

- یک یاد داشت متنی با عنوان اسلاید شماره یک به اسلاید اول اضافه کنید.

- پس از 5 ثانیه از نمایش اسلاید اول ، اسلاید دوم همراه با یک جلوه ویژه (transition) نمایش داده شود.

- در اسلاید دوم یک دکمه عملیاتی ایجاد کنید که با کلیک بر روی آن نمایش اسلاید خاتمه یابد.

10- فایل جدیدی ایجاد کنید که شامل اسلایدهای زیر باشد:

    اسلاید اول از نوع عنوان باشد و متن زیر را در آن تایپ کنید.

     ((معرفی فصول ، سالها و ماههای شمسی))

در قسمت پایین سمت چپ اسلاید متن زیر را اضافه کنید. (از طریق کادر text box)

   تهیه کننده:  ((درج نام و نام خانوادگی خودتان))

زمینه اسلاید را با عکس دلخواه پر کنید.

اسلاید دوم از نوع بالت دار و دارای متن زیر باشد:

((یک سال از چهار فصل زیر تشکیل شده است.))

         فصل بهار

         فصل تابستان

         فصل پاییز

         فصل زمستان

تنظیمات اسلاید دوم به صورت زیر می باشد:

رنگ بالتها : قرمز

رنگ قلم ها : سفید ، ضخیم

زمینه اسلاید : آبی روشن

به اسلاید ها افکتهای دلخواه اضافه نمایید.

اسلاید سوم نیز از نوع بالت دار و شامل متن زیر باشد:

فصل بهار از ماههای زیر تشکیل شده است.

    *   فروردین

    *   اردیبهشت

    *    خرداد

11- مطلوبست ایجاد اسلاید با مشخصات زیر : صفحه فناوری اطلاعات چند گزینه مانند نمونه زیر می باشد که با انتخاب هر عنوان می توان به صفحه مربوط دسترسی داشت.

آرم سازان

            

                                                                                     Graphic

                                                                                        Word

                                                                                        Excel

                                                                                        Access

                                                                                        Powerpoint

تذکر : درابتدای نمایش نوشته ها به صورت حرکت نمایشی از سمت چپ به محل خود وارد شوند.

صفحه graphic : در اسلاید آرم سازان در نمایش اسلاید با effect بزرگنمایی به سمت خارج نمایش داده شود. در این اسلاید دو کلید طراحی شود که در تمام اسلاید بعدی نیز دیده شود اولی به عنوان back برای بازگشت به اسلاید شماره 3 و عنوان home برای مراجعه به اسلاید اول قرار داده شود.

صفحه word : در اسلاید کارت طراحی شده در word را به این قسمت انتقال دهید و صورتیکه هر لحظه آشکارتر شود.

صفحه excel : نموداری در excel تولید کنید و در این قسمت وارد کنید. این نمودار در اسلاید به صورت چرخشی حلزونی به سمت مرکز با یک صدای دلخواه ظاهر شود.

 - یکی از اسلایدهای ایجاد شده در پلور را باز کنید .

 - به هریک از اسلایدها جلوه حرکتی دلخواه از slide transition بدهید.

 - از قسمت speed سرعت انجام جلوه را medium انتخاب کنید.

 - از قسمت sound صدای جلوه را camera اتخاب نمایید.

 - نحوه اانتقال اسلایدها را طوری تنظیم کنید که :

اسلاید اول با کلیک ماوس اجرا شود.

اسلاید دوم در مدت 5 ثانیه

اسلاید سوم بمدت 8 ثانیه و با کلیک ماوس

اسلاید چهارم بمدت 10 ثانیه نمایش یابد.

اسلاید دوم و چهارم را مخفی کنید.

اسلایدها را در نمای نهایی نمایش دهید.

با فشردن دکمه esc از نمای نهایی خارج شوید.

با استفاده از کادر slide setup برنامه معرفی را طوری تنظیم نمایید که بتوان اطلاعات را بدون نظارت در یک کیوسک مرور کرد.

12- یک نمایش با 3 اسلاید ایجاد کرده و عملیات زیر را روی آن انجام دهید.

الف) در اسلاید اول یک تصویر قرار دهید که با حرکت دلخواه از صفحه خارج شود.

ب) در اسلاید دوم یک جدول 5*4 ایجاد کرده و رنگ پس زمینه سلولهای آن را سبز نمایید.

ج) در اسلاید سوم یک دکمه عملیاتی قرار دهید که با کلیک بر روی آن به اولین اسلاید منتقل شویم.

23- یک نمایش با دو اسلاید ایجاد کرده و عملیات زیر را روی آن انجام دهید.

الف) یکی از فایلهای صوتی روی سیستم خود را روی اسلایدها قرار دهید.

ب) بعد از 5 ثانیه از نمایش اسلاید اول به اسلاید دوم بروید.

ج) در اسلاید دوم یک یادداشت متنی ایجاد نمایید.

13- نمایش ایجاد شده در سؤال قبلی را در پوشه my document بسته بندی نمایید.

14- یک فروشگاه کتاب قصد دارد برای معرفی خود و محصولاتش یک slideshow ایجاد نمایید این وظیفه به شما محول شده است در این slideshow حتما از template های موجود استفاده کنید. محتویات صفحه های این ارائه به این ترتیب می باشد.

- نام ومشخصات فروشگاه

- لیست کتابهای نشر شده

- چارت سازمانی فروشگاه

- تصاویری از فروشگاه (این تصاویر لازم نیست واقعی باشند. می توانید از تصاویر موجود در windows استفاده کنید)

- کتابهای در دست چاپ (این اسلاید به صورت مخفی درآید. البته دسترسی به این اسلاید از طریق کلیک برروی دکمه ای است که در اسلاید اول قرار گرفته)

- تقدیر و تشکر

درضمن تمامی اسلایدها باید دارای انیمیشن مناسب باشند کل زمانی که برای نمایش این اسلایدها در نظر گرفته شده یک دقیقه می باشد. کاری کنید که دقیقا سروقت تمامی اسلایدها نمایش داده شوند.

15- یک برنامه با پنج اسلاید طراحی کنید.

اسلاید اول : یک تصویر به دلخواه درج کنید و آن به صورت محو شده در زمینه اسلاید قرار دهید سپس عبارت مرکز فناوری اطلاعات مشهد را به صورت مایل و به رنگ سبز با فونت 36 بنوسید.

اسلاید دوم : یک نمودار دایره ای با عنوان میزان قبلی کارآموزان درج کنید.

اسلاید ســــــــــــــــــــــــــــــــــوم : یک فلوچارت ترسیم کنید.                

اسلاید چهارم : نام ونام خانوادگی خود به صورت سایه دار و توخالی بنویسید.

اسلاید پنجم : یک ویدئو کلیپ درج کنید.

- متن اسلاید اول را متحرک سازی ورودی متن اسلاید چهارم را متحرک سازی و خروجی اسلاید سوم را متحرک سازی تاکیدی همراه با پخش صدایی از ابتدا تا انتهای نمایش ادامه یابد.

16- یک اسلاید حاوی چارت سازمانی ایجاد نمایید به نحوی که رنگ box های آن آبی باشد:

29- ابتدا یک اسلاید حاوی یک تصویر دلخواه ایجاد کنید. سپس یکی از جلوه های متحرک را برای آن انتخاب نمایید.

17- سه اسلاید در یک فایل ایجاد کرده بطوریکه در اسلاید اول عنوان موضوع قرار گیرد. دراسلاید دوم تصویر در سمت چپ و متن سمت راست قرار گیرد و در اسلاید سوم نمودار درج شود.

الف- برای تمام اسلایدها یک طرح مشابه قرار دهید.

 ب-  به حالت slidsorter رفته و اسلاید دوم و سوم را جا به جا نمایید.

 ج- اسلاید دوم را مخفی کرده و نتیجه را مشاهده سپس آنرا آشکار نمایید.

18- یک نمایش با 5 اسلاید ایجاد کرده و تنظیمات را به گونه ای انجام دهید که مخاطبین اسلایدهای 2 تا 4 را مشاهده کنند.

- اسلاید شماره 3 را مخفی نمایید.

- برای فایل جاری نمای یاداشت متنی را فعال کنید.

19- یک فایل جدید باز کنید. پنج اسلاید برای این فایل باز کنید- desing هر اسلاید با اسلاید دیگر فرق داشته باشد. بر روی اسلاید اول یک متن از فایلهای word که قبلا ایجاد کرده اید قرار دهید. بر روی اسلاید دوم یک نمودار خطی برای نمایش قسمت 3 کالا قرار دهید. برروی اسلاید سوم یک جدول که دارای 3 ستون و 4 سطر باشد قرار دهید. خطوط دو جدول دو خطی با رنگ آبی و خطوط داخل جدول نقطه چین با رنگ سبز باشد. داخل خانه های جدول را رنگ آمیزی کنید. برروی اسلاید چهارم با استفاده auto shape یک اتومبیل طراحی کنید – بر روی اسلاید پنجم یک نمودار سازمانی قرار دهید.

19- سه اسلاید با مشخصات زیر ایجاد نمایید:

- گذر از یک اسلاید به بعدی با زمان بندی 4 ثانیه صورت گیرد و اسلایدها با افکت

box in ظاهر شود.

 - مطالب اسلاید اول به صورت حرف به حرف با افکت ورودی وارد شود و سپس کلمات بچرخند.

- نمودار اسلاید دوم مسیر دایره ای را طی نموده و سپس از اسلاید خارج شود.

- افکتی به نمودار اسلاید سوم دهید که نمرات ریاضی همزمان با هم با افکت دلخواه وارد اسلاید شود و سپس نمره علوم وبعد نمره ریاضی با افکت وارد شود.

نکته : با کلیک بر روی دکمه word برنامه word اجرا شود.

نکته : با قرار گیری ماوس بر روی اسلاید 2 به اسلاید دوم منتقل شویم.

نکته : با کلیک بر روی اسلاید 1 به اسلاید اول منتقل شویم.

نکته : با کلیک روی دکمه پایان ، نمایش اسلادها خاتمه یابد.

20- یک presentation شامل 5 اسلاید ایجاد کنید و با نام ورزش در درایو c ذخیره کنید.

اسلاید اول را عنوان در نظر گرفته نام ورزشهای آبی را برای عنوان و نام و نام خانوادگی را در زیر عنوان قرار دهید.

اسلاید دوم را به ورزش اسکی روی آب و اسلایدهای سوم تا چهارم را به ترتیب به ورزش شنا ، ورزش قایقرانی و شیرجه اختصاص داده و به دلخواه برای هر اسلاید مطلب کوتاهی وارد کنید.

برای طرح زمینه اسلایدها از desing نوع globe استفاده کنید.

برای دو اسلاید به دلخواه یک عکس وارد نمایید.

ازcover left transition با سرعت slow استفاده کرده آن را طوری تنظیم کنید که هر 10 ثانیه اسلایدها بصورت خودکار جایگزین اسلاید قبلی شوند.

برای تمامی صفحات ، شماره صفحه در نظر گرفته و رنگ شماره را به آبی تغییر دهید.

برای تمامی نوشته ها به دلخواه از custom animation استفاده کنید.

دکمه ای در اسلاید اول ایجاد کنید که با کلیک روی آن از حالت نمایش خارج شویم و دکمه ای در اسلاید آخر تعریف کنید که با کلیک روی آن به اسلاید اول بازگردیم.

 

 


مطالب مشابه :


سوالات powerpoint 2007

کامپیوتر - سوالات powerpoint 2007 - 1 -نرم افزار power point 2007 جزء کدام یک از نرم افزارهای زیر می
نمونه سوالات Power Point سطح ICDL

براي دانلود نمونه سوالات Power Point اينجا را كليك كنيد. راهنمايي : فايل سوالات با پسوند PDF ميباشد
نمونه سوالات icdl درجه یک با جواب

نمونه سوالات icdl درجه یک با جواب . Power point. 1
نمونه سوالات POWER POINT 2007

مجتمع فنی مدرسان شریف ملایر - نمونه سوالات power point 2007 - مرکز آموزش فناوری اطلاعات و تعمیرات
سوالات عملی Power Point

نمونه سوالات کامپیوتر ICDL1 - ICDL2 - سوالات عملی Power Point - - نمونه سوالات کامپیوتر ICDL1 - ICDL2
نمونه سوال عملی powerpoint

در این وبلاگ تلاش شده است بروزترین نمونه سوالات سازمان فنی و حرفه ای کشور در اختیار
برچسب :