حکم کارگزینی وزارت کشور

  جهت مشاهده حکم کارگزینی کارمند پیمانی ۸۹ وزارت کشور که   تفاوت تطبیق ۷۶هزار تومانی اعمال شده است، روی لینک زیر کلیک کنید:

 http://uploadtak.com/images/p11g5j2p2bp20ic2vlup.jpg

 با تشکر از دوست عزیز که این حکم را برای استفاده همه دوستان ارسال نمودند


مطالب مشابه :


الزام کارکنان دولت به ثبت‌نام در سایت کارمند ایران

آخرین حکم کارگزینی یا قرارداد و برای کارمندان رسمی، پیمانی یا کارگزینی
حکم کارگزینی وزارت کشور

جهت مشاهده حکم کارگزینی کارمند پیمانی ۸۹ وزارت کشور که
تصحیح حکم استخدامی کارمندان آموزش و پرورش

کارمندان پیمانی 1388 تصحیح حکم استخدامی کارمندان دوستان یک سری به کارگزینی محل کارتون
نحوه محاسبه حقوق كارمندان دولت

مندرج در آخرین حکم کارگزینی در آخرین احکام کارگزینی کارمندان به همان رسمی کشور
نحوه احتساب سوابق خدمتی کارمندان دولت

(اعمال ضریب به حکم کارگزینی اولین حکم رسمی کارمندان رسمی صرفا
نحوه احتساب سوابق خدمتی کارمندان دولت

(اعمال ضریب به حکم کارگزینی اولین حکم رسمی کارمندان رسمی صرفا
نحوه احتساب سوابق خدمتی کارمندان دولت

در آخرین حکم کارگزینی قبل اولین حکم رسمی کارمندان رسمی صرفا
اعتراض به حذف تفاوت تطبیق در احکام کارکنان

و پس از صدور مجوز لازم و حکم کارگزینی مابین کارمندان رسمی و با کارگزینی
موضوع صلاحیت مرجع رسیدگی به درخواست اصلاح حکم کارگزینی درمورد احتساب سابقه خدمت

موضوع صلاحیت مرجع رسیدگی به درخواست اصلاح حکم کارگزینی درمورد احتساب سابقه خدمت
حذف رقم تفاوت تطبیق از حکم استخدامی‌های 88 و اعتراض کارمندان

و پس از صدور مجوز لازم و حکم کارگزینی، طبقه استخدامی و تفاوتی مابین کارمندان رسمی و
برچسب :