مقالات پذیرفته شده در دومین همایش اعتیاد و آسیبهای روانی و اجتماعی

ارائه دهندگان مقاله به صورت سخنرانی در دومین همایش اعتیاد و آسیب های روانی اجتماعی

نحوه ارائه

پژوهشگران

عنوان مقاله

ردیف

سخنرانی

سيده بنت‌الهدي حسيني

هدايت صحرايي

تاثير مهار موقت طرف چپ ناحيه قشری هسته آكومبنس بر ترجيح مكان شرطي شده ناشي از نيكوتين در موش آزمايشگاهي نر

1

سخنرانی

علی عابدی

باقر قنبری

مرتضی آریان پناه

احسان کلبعلی

بررسی نقش عوامل شخصیتی در نوع ماده ترجیحی(مدرن وسنتی) در دانشجویان مستعد اعتیاد

2

سخنرانی

سيد علي حسيني المدني

دکتر يوسف کريمي

دکتر هادي بهرامي

آمنه معاضديان

تميز نوجوانان و جوانان معتاد و غير معتاد بر اساس سبک هاي دلبستگي، معنويت، و حمايت اجتماعي ادراک شده

3

سخنرانی

بهزاد سلمانی

رابطه بین باورهای فراشناختی و گرایش به مصرف مواد

4

سخنرانی

حميد رضا عرب

محمد نقوي

مجتبي گشول

سعيد حبيب الهي

اثر بخشی  اجتماع درمان‌مدار بر سبک هاي مقابله بارورافراد مقيم تحت درمان در مرکز ترک اعتياد

5

سخنرانی

عزيزالله آقابابايي

داريوش جلالي

مقایسه اثربخشي چهار روش  پيشگيري از سوء مصرف مواد مخدر  بر نگرش و عزت نفس دانش آموزان مجتمع هاي فرهنگي، تربيتي و خوابگاهي کميته امداد امام خميني(ره)

6

سخنرانی

رضا مؤمنی

آزاده مجیری  

سحرمحرابی پری

بررسي تأثير آموزش بر آگاهي و نگرش دانش آموزان از طريق مدل اعتقاد به سلامتي در مورد پيشگيري از اعتياد

7

سخنرانی

هادی ترکمن

 مریم خاکساری

اثر بخشی درمان ماتریکس در بهبود کیفیت زندگی و مقابله با مشکلات در بیماران سوء مصرف مواد محرک (شیشه)

8

سخنرانی

عدنان عشرتی فرد

ارتباط بین ویژگی های شخصیتی(برونگرایی، سازگاری، روان رنجوری، وظیفه شناسی، گشودگی) و بهزیستی روانشناختی با آمادگی اعتیاد به مواد مخدر در بین دانشجویان

9

سخنرانی

حسن رضايي

محسن درکه

رضا اکبری

مريم اکبری مطلق

طیبه فولادچنگ

اثر بخشي درمان شناختي رفتاري بر کاهش اضطراب معتادان HIV مثبت

 

10

سخنرانی

کریم افشارنیا

حسن آقابیگی

حسن رضايي

محسن درکه

جواد محمدی

اثربخشي آموزش مهارتهاي زندگي بر تغيير نگرش دانش آموزان نسبت به سوء مصرف مواد مخدر

11

ضمن تشکر از کلیه پژوهشگران که در دومین دوره همایش اعتیاد و آسیب های روانی اجتماعی  مقاله ارسال نموده اند، لیست مقالات پذیرفته شده به صورت سخنرانی و پوستر به صورت زیر می باشد.

ارائه دهندگان مقاله به صورت پوستر در دومین همایش اعتیاد و آسیب های روانی اجتماعی

نحوه ارائه

پژوهشگران

نام مقاله

ردیف

پوستر

دکتر کامران یزدانبخش

محسن درکه

طیبه فولادچنگ

حسن رضایی

زهرا مولوی

زهرا بهرامی

مقایسه سلامت روان و هوش معنوی در افراد معتاد و غیرمعتاد

1_آ

پوستر

علیرضا مهدویان

مهرزاد فراهتی

نادیا رضایی

بررسی کمال گرایی در بین افراد عادی، وابسته به مواد و ورزشکار شهر کرمان

 

2_آ

پوستر

مهرزاد فراهتی

رابطه بین والدین و نوجوان در نوجوانان معتاد و غیر معتاد 18- 15 ساله شهر تهران

3_آ

پوستر

ركسانا كارخانه 

دكتر ابراهيمي قوام

 

مقايسه سبك زندگي در افراد معتاد و افراد عادي مرد 25-30 ساله  مراجعه كننده به درمانگاه شهيد فاميلي شرق تهران

4_آ

پوستر

سیدعبدالمجید بحرینیان

داوود امین

 غزاله رنجبری

 زهرا حیدری

بررسی تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر بهداشت روان معتادان مرکز درمان و بازتوانی اعتیاد بهزیستی شهرستان بیرجند

5_آ

پوستر

محمدرضا آمويی

محسن دركه

حسن رضايي

مريم اکبری مطلق

بررسي اختلالات شخصيتي در ميان افراد زنداني داراي سابقه اختلال سوء مصرف مواد مخدر در زندان مرکزی کرمانشاه

6_آ

پوستر

آتوسا صادقپور

کامران یزدانبخش

 محسن حجت خواه

 امیر نیک آذین

کیفیت زندگی و کیفیت خواب در معتادان تحت درمان نگهدارنده با متادون

 

7_آ

پوستر

رضاییان

گروه درمانی و آموزش روانی مبتنی بر مدل مارلات در افزایش تاب آوری و مهارتهای مقابله ای

8_آ

پوستر

دکتر سید محسن حجت خواه

 جواد محمدی

 محسن درکه

 حمید ارژنگ

حسن رضایی

بررسی رابطه بین میزان مصرف مواد مخدر با اضطراب و هوش هیجانی در معتادان مراجعه کننده به مراکز ترک اعتیاد

9_آ

پوستر

سمیه کاظمیان

 معصومه اسمعیلی

بررسی رابطه بین تمایزیافتگی با میزان تمایل به اعتیاد در مردان متاهل

10_آ

پوستر

محمد رضا زربخش

جلاالدین مومنه

حسن رضایی

محسن درکه

جواد محمدی

بررسی شیوع اختلالات شخصیت در معتادان HIVمثبت مراجعه کننده به مراکزترک اعتیاد شهرستان کرمانشاه

11_آ

پوستر

حمید محی الدینی

 فاطمه اسمعیلی

 سمانه حیدری

اثربخشی گروه درمانی شناختی رفتاری بر میزان سلامت روان معتادان تحت درمان

 

12_آ

پوستر

غزل سادات پورنسایی

فاطمه پورآقا رودبرده

رقیه پورتقی یوسفده

عوامل مرتبط با عود اعتیاد ازدیدگاه مبتلایان به سوء مصرف مواد مخدر در مراجعین به مراکز خود معرف ترک اعتیاد وابسته به سازمان بهزیستی استان گیلان

13_آ

پوستر

سمیه کاظمیان

دکترمعصومه اسمعیلی

بررسی اثربخشی مرور زندگی بر افزایش سلامت عمومی معتادین خوددرمانجو

14_آ

پوستر

زهره حلاجیان

اثر بخشی آموزش خود آگاهی  برمیزان تعارض زناشویی و کاهش گرایش به سوی مصرف مواد مخدر در دانشجویان

15_آ

پوستر

سعیده سادات دهقان منشادی  پریوش وکیلی

 شهرام محمدخانی

بررسی سهم هریک از حوزه های طرحواره های ناسازگاراولیه باگرایش به مصرف مواد در نوجوانان

16_آ

پوستر

حمید محی الدینی

اثربخشی گروه درمانی شناختی رفتاری بر میزان حالت و صفت اضطراب و عزت نفس معتادان تحت درمان

17_آ

پوستر

دکترمصطفی اکبری

حسین حسینی

بررسی رابطه بین شخصیت خودشیفته و مرزی با گرایش به مواد مخدر در بین دانشجویان دانشگاه رازی

18_آ

پوستر

حمید محی الدینی

اثربخشی گروه درمانی شناختی رفتاری بر میزان افسردگی و عزت نفس معتادان تحت درمان

19_آ

پوستر

سمیه کاظمیان

بررسی اثربخشی روش درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی بر تغییر نگرش دانش­آموزان پسر نسبت به موادمخدر

20_آ

پوستر

علی اصغر فیروزی

دکتر نیلوفر خواجه الدین

فرزاد کریم نژاد

محمد وطن خواه

لیلی زاده

بررسی مقایسه­ی عوامل محافظت کننده­ی امیدواری و سرزندگی در معتادان تحت درمان نگهدارنده با متادون و معتادان مقیم در مراکز میان مدت بهزیستی در شهر اهواز

21_آ

پوستر

علی قائدنیای جهرمی

شیوا فرمانی شهرضا

مجتبی قائدنیای جهرمی

مرتضی عباسی

مراد حیدری

بررسی میزان گرایش به اعتیاد در دو گروه معتاد به اینترنت و غیر معتاد به اینترنت

22_آ

پوستر

رضاییان

مقایسه دو روش گروه درمانی و آموزش روانی (Psycho-Education) مبتنی بر مدل مارلات در افزایش مهارتهای مقابله ای و تغییر منبع کنترل (Locus of Control) در مقیمان مرکز اجتماع درمان مدار مشهد (TC)

23_آ

پوستر

طیبه کاشفی

حمیدرضاآقامحمدیان شعرباف

علی اکبر ثمری

بررسی ارتباط باورهای فراشناختی و میزان  رفتارهای خودتخریب گرایانه در افراد ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­معتاد به مواد مخدر

24_آ

پوستر

طیبه کاشفی

حمیدرضاآقامحمدیان شعرباف

بررسیارتباط باورهای فراشناختی و میزان هیجان خواهی در افراد ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­معتاد به مواد مخدر

25_آ

پوستر

طیبه کاشفی

سحر محرابی پری

پریسا نجفی گل

بررسی مقایسه­ای باورهای فراشناختی و میزان هیجان خواهی در افراد ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­معتاد و عادی

 

26_آ

پوستر

علی بیگی

دکتر  محمدعلی محمدی­فر

تاثیر ارتباط با خدا و فعالیتهای اجتماعی مذهبی در پیش­بینی سلامت روان اعضای انجمن معتادان گمنام

27_آ

پوستر

دکترسيد محسن حجت خواه

حسن رضايي

 محسن درکه

مریم اکبری مطلق

بررسي رابطه بين هوش هيجاني با پنج عامل شخصيتي پرسشنامه NEO در معتادان شهرستان کرمانشاه

28_آ

پوستر

کلثوم طیبی

دکتر عباس ابوالقاسمی

دکتر مجید محمود علیلو

مقایسه حمایت و محرومیت اجتماعی در معتادین به مواد مخدر و داروهای روان گردان و افراد بهنجار

29_آ

پوستر

حمید حیدری

 محمود جلالی

 

بررسی دیدگاه های افراد سیگاری و والدینشان در رابطه با عوامل بازدارنده مصرف سیگار(آموزش، کنترل، نظارت و ....) بعد از ترک آن در دانشجویان دانشگاه اصفهان

30_آ

پوستر

نسا درویشی

سامره اسدی

صالح قلی پور

 

مقایسه سیستم‌های بازداری/ فعال‌سازی رفتاری درافراد مبتلا به سؤ‌مصرف مواد و افراد عادی

 

31_آ

پوستر

سید علی حسینی المدنی

دکتر یوسف کریمی

دکتر هادی بهرامی

آمنه معاضدیان

سمیرا لطفی

محرک یا مخدر؟ مقایسه صفات شخصیتی (پنج بزرگ) و سبکهای هویتی در مصرف کنندگان مواد محرک، مواد افیونی، و افراد عادی

1-ب

پوستر

سردار فتوحی

زهرا رضایی نسب

بررسی تاثیرات اعتیاد والدین بر کارکردهای اجتماعی خانواده

2-ب

پوستر

میترا قاسمی

ساحره صفوی

بررسی رابطه ی سبک های مقابله ای و گرایش به مصرف مواد مخدر در نوجوانان کار محصل استان البرز

3-ب

پوستر

صدیقه معلمی

سمانه بابایی

خیراله حسین زاده

بررسی میزان تنظیم هیجانی سربازان سوء مصرف کننده موادو وضعیت مصرف مواد در پادگان

4-ب

پوستر

دكتر جواد صالحي فدردي

كلثوم ايثاري

بررسی سوگیری توجه  دانشجویان دانشگاه شهید دادبین کرمان به استروپ هیجانی اعتیاد

5-ب

پوستر

مرضیه نعمتی

 لاله خواجه

 دکترجعفر حسنی   

بررسی رابطه بین انگیزش پیشرفت وتاب­آوری در کسانی که ترک اعتیاد کرده اند

 

6-ب

پوستر

دکترفریبا حنیفی

مریم مقصودی

امیرحسین آقایی

بررسی رابطه سلامت خانواده با میزان گرایش فرزندان به اعتیاد بر مبنای تحقیقات انجام شده

7-ب

پوستر

رضا مؤمنی

 آزاده مجیری

سحرمحرابی پری

بررسی آماری ميزان اعتياد به اينترنت و عوامل مؤثر بر آن(شهرستان ايذه)

8-ب

پوستر

رضا مؤمنی

آزاده مجیری  

سحرمحرابی پری

بررسی آماری تأثیرات تلفن همراه بر سلامت جسم و روان دانشجویان دانشگاه زابل

9-ب

پوستر

محمود منصوری

فاطمه عباسی

رابطه ی ‌بین مهارت ­های مقابله­ای و سبک­های دفاعی با گرایش به سوء مصرف مواد

10-ب

پوستر

محمد درهرج

 فاطمه عباسي

رابطه هوش هيجاني با گرايش به سوء مصرف مواد در دانشجويان

11-ب

پوستر

مهدیه آدرم

راضیه شهیدی

دکتر زهرا نیک منش

بررسی رابطه اختلال شخصیت وابسته با استعداد اعتیاد در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهرستان زاهدان

12-ب

پوستر

راضیه شهیدی

مهدیه آدرم

دکتر زهرا نیک منش

بررسی رابطه مکانیزم­های دفاعی با استعداد اعتیاد در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهرستان زاهدان

 

13-ب

پوستر

حمزه علیمرادی

محمود منصوری

فرشاد همتی

بررسی رابطه ی کیفیت زندگی و شادکامی با گرایش به مصرف مواد در دانشجویان

14-ب

پوستر

فاطمه عباسی

محمود منصوری

نقش هراس اجتماعی در پیش بینی گرایش به مصرف مواد دانشجویان

15-ب

پوستر

رقيه رمضان زاده عاليزميني

رجبعلي محمدزاده ادملائي

يدالله صادقي

اثربخشي درمان نگهدارنده متادون بر بهبود رضايت زناشويي معتادين

16-ب

پوستر

رقيه رمضان زاده عاليزميني

رجبعلي محمدزاده ادملائي

يدالله صادقي

تأثير درمان نگهدارنده متادون بر بهبود وضعيت بهداشت رواني و افسردگي معتادين با تحصيلات دانشگاهي

17-ب

پوستر

احمد عابدي

مجتبي گشول

حميد رضا عرب بافراني

محمد نقوي

بررسی  عوامل موثر  بر بازگشت به اعتیاد در مقیمان مرکز اجتماع درمان مدار اصفهان

 

18-ب

پوستر

شیوا فرمانی شهرضا

علی قائدنیای جهرمی

دکتر حسن هنرور

مقایسه سلامت روان و هوش معنوی در دانشجویان سیگاری و غیر سیگاری

19-ب

پوستر

فاطمه بهروزیان

رحیم کونانی

بررسی مقایسه ای عوامل مرتبط با اقدام به ترک اعتیاد در گروه های مراجعین  به کلینیک های ترک اعتیاد استان لرستان سال 1388

20-ب

پوستر

 رضوان صدرمحمدی

شیما حسینی

فاطمه عبدی

بررسی مکانیزم های دفاعی  افراد دارای اختلال  سوءمصرف مواد

21-ب

پوستر

دکتر حسین کارشکی               

فاطمه مومنی

نقش خودكنترلي در گرايش به مصرف مواد مخدر در دانشجويان دانشگاه فردوسی مشهد

22-ب

پوستر

داریوش جلالی                 عزیزالله آقابابایی

مقایسه اثربخشی سرویس پیام کوتاه با روش‌های متداول پیشگیری از مصرف مواد بر تکانشگری و رفتارهای مقابله‌ای دانش‌آموزان

23-ب

پوستر

حمید محی الدینی

مجتبی ذاکریان

 شقایق قاضی نظام

مقایسه سلامت روان و هوش معنوی در افراد معتاد و غیرمعتاد

24-ب

پوستر

پرفسور مهدی اخبارده

بررسی علمی نقش درمان مشکلات نرونی مغزدر پیشگیری کشش افراد مستعد به سوی اعتیاد براساس جدیترین پیشرفتهای پزشکی

25-ب

پوستر

خسرو نوبخت

دکترمنصور عبدی

دکترسید رضا میر مهدی

بررسی عوامل فردی، اجتماعی، خانوادگی و آموزشگاهی موثر بر اعتیاد به مواد مخدر از دیدگاه دانشجویان 

26_ب

پوستر

رضا اکبری

حسن رضایی

 محسن درکه

حسن آقابیگی

اثربخشی گروه درمانی به شیوه شخص محور برای ترک وابستگی به مواد مخدر

27_ب

پوستر

عباس امان الهي

سودابه بساك نژاد

خالد اصلانی

سمیه نکویی

نقش خانواده در شكل گيري اعتياد

28_ب

پوستر

علی سلیمانی

مهرزاد فراهتی

آمنه احمدی

مقایسه سبک های دلبستگی در افراد وابسته به مواد و افراد بهنجار

 

29_ب

پوستر

دکتر منصور عبدی

انسیه داود آبادی

سعیده رحیمی خو

 سمیه لنجابی

 فهیمه محمودی

مقایسه رضایت از زندگی در بیماران معتاد مرد درحال ترک و ترک کرده

30_ب

پوستر

ماشاالله کاربخش راوری

مطهره کاربخش راوری

فاطمه تویسرکانی راوری

تبیین دیدگاه دانشجویان درخصوص عوامل خطر و محافظ اعتیاد در بین دانشجویان خوابگاهی

 

31-ب

 

 

نکات:

** اندازه پوستر 90*70 باشد، و براساس فرمت ارسال شده(فایل Power point) تهیه شود و فایل PDF پوستر به پست الکترونیکی همایش ارسال گردد.

** با توجه به اینکه از میان پوسترهای ارائه شده، تعداد 5 پوستر به عنوان مقالات برگزیده توسط داوران انتخاب می گردد لطفا در زمان مشخص شده ارائه دهندگان در کنار پوستر خود حضور داشته باشند.

** باتوجه به به چاپ خلاصه مبسوط مقالات در کتابچه همایش، کلیه ارائه دهندگان مقالات، تا تاریخ 10 فرودین ماه 1391 خلاصه مبسوط(گسترش یافته) مقاله خود را به پست الکترونیکی همایش ارسال نمایند، خلاصه مبسوط بر اساس ساختار ارسال شده و بدون غلط املایی باشد.

** زمان نصب پوسترهای سری «آ»  ساعت 7 الی 8.30 روز دوشنبه 28 فروردین ماه 1391می باشد، و ارائه دهندگان ساعت 10 الی 11 برای پریزنت کردن مقاله در کنار پوستر خود حضور داشته باشند، در صورت عدم حضور، در بخش پوسترهای برگزیده شرکت داده نخواهند شد.

** زمان نصب پوسترهای سری «ب»  ساعت 11.30 الی 12.30 روز دوشنبه 28 فروردین ماه 1391می باشد، و ارائه دهندگان ساعت 14 الی 14.30 برای پریزنت کردن مقاله در کنار پوستر خود حضور داشته باشند، در صورت عدم حضور، در بخش پوسترهای برگزیده شرکت داده نخواهند شد.

** به مقالاتی که توسط تعدادی از نویسندگان تهیه گردیده است، یک گواهی ارائه مقاله( پوستر و سخنرانی) ارائه می شود که در آن نام تمام نویسندگان به ترتیبی که در مقاله ارسال شده است آورده می شود.

** به کلیه شرکت کنندگان در همایش گواهی حضور ارائه می شود.

** شرکت در همایش و ارائه مقالات به صورت رایگان می باشد.

** زمان برگزاری همایش در تاریخ 28 فرودین ماه 1391 می باشد. ساعت 8 الی 16 می باشد.

** مکان برگزاری همایش : کرج، حصارک، دانشگاه خوارزمی(تربیت معلم) تهران،  دانشکده ادبیات، سالن شماره 1

 


مطالب مشابه :


انتخاب اساتید گروه روانشناسی بالینی به عنوان پژوهشگران برتر دانشگاه خوارزمی

انسیه آنتیک چی. دکتر محمد نخعی از دکتر محمد حسین مجلس آرا پ‍ژوهشگر برگزیده از نظر
اعلام نتایج داوری سومین جشنواره دانشگاهی حرکت دانشگاه خوارزمی

اقشار آسیب پذیر با دبیر علمی دکتر محمد حاتمی همه چی اینجا 2- دکتر حسین
اسامی پذیرفته شدگان مسابقه عکس دامپزشکی

قدرت پناه، محمد آنتیک چی، مجید امراله، دکتر علی حسین شجاعی، رضا
مقالات پذیرفته شده در دومین همایش اعتیاد و آسیبهای روانی و اجتماعی

انسیه آنتیک چی. محمد نقوي . دکتر حسین کارشکی فاطمه مومنی. نقش
دده قورقود داستانلاری حاققیندا

آذربایجان ایجاد کرده ام و در آن بیشتر به معرفی آثار علمی استاد دکتر حسین (محمد احمدی
!خواستگاری بوالفضول

حکايت بوالفضول و دختر شعر دکتر هوهو لوهو ! فقط يـــــه چـی بگم (محمد حسین
عکس های خاطره انگیز و کمیاب از ایران قدیم (4)

آفریدگار عالم محمد علی فاطمه حسن حسین **همه چی از همه جا** آنتیک و کلاسیک
آخرین بازمانده از نخستین تیم ملی فوتبال ایران

طب بود که مرحوم دکتر اکرامی ،بازیکن تیم دانشکده بنزهای آنتیک. محمد حسین
برچسب :