تازه هاي استريليزاسيون در CSR

خصوصیات فیزیکیCSSD

ـ بهترین مکان برای قرارگیری بخش CSSD در نزدیکی اتاق عمل است تا در هنگام حمل وسایل برای استریل نمودن مشکلاتی مانند هدر رفتن وقت و انرژی و ایجاد خسارت به دستگاهها و وسایل پیش نیامده و وسیله مورد نظر به موقع به اتاق عمل تحویل داده شود .

ـ انبار اقلام کثیف و استریل نشده کاملا" از هم مجزا و مشخص باشند . برای اینکار استفاده از تابلو و برچسب الزامی است .

ـ قسمت تمیز و کثیف بخش استریل باید کاملا" از هم مجزا باشند و رفت و آمد به آنها کاملا" کنترل شده باشد .

ـ درب ورودی بخش CSSD باید به اندازه ای بزرگ باشد ( حدودا" 20/2 متر ) تا عبور و خروج ترالی و برانکارد به راحتی امکانپذیر باشد .

ـ در ورودی به CSSD ، سیاست خط قرمز به منظور حفظ حریم قسمت استریل کاملا" مشخص و با نصب تابلو رعایت آن الزامی گردد و هشدارهای لازم ارائه شود .

ـ در ورودی بخش CSSD مکانی به عنوان رختکن جهت تعویض کفش و پوشیدن گان در نظر گرفته شود . این مکان نیز باید با توجه به حجم فعالیت CSSD فضای لازم را در برگیرد و مکان قرارگیری کفش و دمپایی ( تمیز / کثیف ) در آن تعبیه گردد .

ـ در مرکز استریل یک درب جهت ورود و خروج کارکنان در نظر گرفته شود و تردد افراد متفرقه محدود و کاملا" کنترل شود تحویل و یا تعویض وسایل نیز از طریق پنجره ای که به اینکار اختصاص یافته است انجام پذیرد .

ـ قسمت نگهداری وسایل استریل باید از محوطه CSSD جدا باشد و این جداسازی باید حتما" از درب تحویل وسایل استریل جلوتر باشد .

ـ سیستم تهویه CSSD بسیار اهمیت داشته و باید بتواند به خوبی کار کند . دما در بخش مذکور بدلیل کارکرد دستگاههای اتوکلاو عموما" بالاست . بنابراین باید با استفاده از تهویه مناسب بتوان آنرا در 27 تا 37 درجه سانتیگراد نگهداشت .

ـ در صورت نصب اتوکلاوهای گازی نظیر اتیلن اکساید باید سیستم تهویه جداگانه برای این اتوکلاوها در نظر گرفته شود تا از سیستم تهویه مرکزی مستقل باشد .

ـ مکانهای شستشو و سینکهای اختصاص یافته بدین امر بایستی یکسره باشند .

دستورالعمل مربوط بهCSSD

1-تست ها ي اتوكلاو طبق دستورالعمل داخل بسته ها گذاشته شودوپشت نوار تست تاريخ –شيفت-شماره اتوكلاو نوشته شود.

2- بسته ها نبايد بيشتر از 6كيلوگرم باشد وهمچنين اندازه (عرض پكها) حداكثر 45 سانتي متربايد باشد

3-پك ها وبسته هاي عمل بايد به صورت عمودي (ايستاده ) در اتوكلاو قرار داده شود . وبه حالت خوابيده نبايستي باشد.

4- پك ها بايد محكم بسته شود و در حالتي گذاشته شود كه بين آنها فضا جهت عبور بخار باشد واتوكلاو خيلي نبايد پر شود.

5- اطراف پارچه ها ي بستن وسائل بايد دوخته شده وسالم باشد.

6- پس از در آوردن پكها از اتوكلاو بايد كاملا خشك باشد وبا دست مرطوب پكها جابه جا نشود.

7-درصورتي كه تست هاي اتوكلاو پس از استريليزاسيون تغيير رنگ نداده باشند بايستي از استفاده

بسته عمل خودداري نموده وفورا با ثبت شماره اتوكلاو وتاريخ ونوع بسته عمل به مسئول اتاق عمل ومسئول كنترل عفونت اطلاع داده شود.

8-هنگام تحويل ست ها وبسته هاي عمل كليه وسائل آن بايستي چك وكنترل گردد .در صورت مشاهده آثار كثيفي بر روي آنها پرسنل C.S.R بايستي آنها را تميز نمايند.

9-كليه وسائل داخل ست ها وبسته هاي عمل كه از بيرون آورده ميشود بايستي توسط پرسنل C.S.R چك وكنترل وبسته بندي گردد.

10- ديش ها وپك هاي عمل توسط افرادغیر مسئول به هيچ وجه نبابستي بسته شود.

11-از ورود افراد متفرقه به محل استريليزاسيون بايستي خودداري گردد.

۱۲-هنگام خروج از واحد كليه پرسنل بايستي كفش ولباس خود را تعويض نمايند.

13- هنگام كار از ماسك ودستكش استفاده گردد ي شوند .

دستورالعمل رعايت نکات ايمنی CSR مرکزی

پرسنل بخش CSR باید واکسیناسیون علیه هپاتیت B را انجام دهند و سه ماه بعد از آخرین تزریق تیتر آنتی بادی را انجام دهند ،

*افراد شاغل در CSR بایستی الزامات مربوط به هر یک از قسمتها را به ترتیب زیر رعایت کرد:

1- واشینگ : در هنگام واشینگ استفاده از عینک محافظ ، گان ، روپوش پلاستکی ، دستکش لاتکس و کلاه ، ماسک و روکفشی الزامی می باشد. در صورتی که هنگام شستشوی وسایل ، ترشحاتی به چشم افراد پاشیده شود استفاده از eye bas و آب معمولی کافی می باشد.

2- پکینگ : در این واحد استفاده از کلاه ، ماسک و روکفشی الزامی می باشد.

3- استریل : در این واحد نیز استفاده از کلاه ، گان ، ماسک و روکفشی الزامی می باشد.

* در صورتیکه پرسنل در دست زخم یا ترشح پوستی داشته باشند بایستی از دستکش استفاده نمایند و در صورت سوراخ شدن و یا خیس شدن آن دستکش را تعویض نمایند.

* لباسهای پرسنل هفته ای دو مرتبه جهت شستشو به لنژری فرستاده شود.

* پرسنل حتماً قبل از کار در هر واحد ، دستها را با مایع صابون شستشو دهند و پس از پایان کار نیز اسکراپ مجدد انجام گیرد.

دستورالعمل شستشوی سطوح ، زمين ، ديوار در CSR

در CSR باید، کف زمین به جهت تردد زیاد ، روزانه در یک نوبت با آب و پودرهای دترجنت معمولی شستشو می شود و در پایان روز با محلول آب ژاول 0/1 درصديا دکونکس 50 آ اف شستشو گردد.

سطوح و سینگها و روی دستگاهها روزانه گردگیری و سطوح با دکونکس 50 آ اف ضد عفونی شوند.

یک روز در هفته دیوارهای قسمت استریل ویک روز در هفته دیوارهای قسمت غیر استریل با آب ژاول

01/0 % يا دکونکس 50 آ اف شستشو گردد.

دستورالعمل کار با دستگاههای اتوکلاو در CSR مرکزی

دستگاه اتو کلاو طبق تعریف استاندارد در زمان 5 دقیقه وحرارت 134 درجه سانتیگراد (یا زمان 15 دقیقه و حرارت 121 درجه سانتیگراد ) شامل سه مرحله ( پرواکیوم ، استریل ، واکیوم ) عمل می کند و در مدت زمان کل 25 دقیقه یک مرحله استریلتی را انجام می دهد.

پرینت دستگاه : زمان ، فشار و دما را در هر سیکل نمایش می دهد.

مرحله چیدمان وسائل در سبدهای اتوکلاو حائز اهمیت می باشد زیرا باید جریان هوا و بخار هنگام استریلیزاسیون ووکیوم به نحو مطلوب صورت گیرد:

1- وسائل به فاصله های 5 سانتیمتر در طبقات مختلف از بزرگ و کوچک گذاشته شود.

2- لوازمی که با کاغذهای vepac بسته بندی شده باشند بایستی قسمتهای کاغذی آنها پشت به هم قرار داده شود.

داخل دستگاه اتوکلاو هر هفته یک مرتبه توسط تستهای بیولوژیکی وشیمیایی تست شده و جواب تست توسط سرپرستار بخش بایگانی می شود.

پرینت هر سیکل نیز به عنوان یک تست و تعریف شاهد از دستگاه بایگانی می شود.

اتمام یک سیکل استریلیتی استاندارد شامل : تغییر رنگ اندیکاتور شیمیایی کلاس D ، کلاس A کاغذهای vepac ، تعریف پرینت دستگاه و خشک بودن وسایل می باشد.

دستورالعمل انتقال وسايل بين بخشها اتاق عمل و CSRمرکزی

نحوه گرفتن وسايل :

1- هنگام تحویل بایستی وسائل تمیز ، خشک ، سالم و بدون جرم باشد.

2- وسائل بدون هر گونه ترک خوردگی ، پوسیدگی و شکستگی باشد.

3- پرسنل از دستکش یکبار مصرف و یا لاتکس استفاده نمایید.

4- پرسنل هنگام تحویل وسائل تیز و برنده مراقب باشند دستشان دچار آسیب و خراش پوستی نشود.

تحويل دادن وسايل

1-پس از حصول اطمینان از اتمام کار با دستگاه اتو کلاو با توجه به تغییر رنگ اندیکاتورها و خشک بودن وسائل در سمت استریل از دستگاه خارج می شود.

2-وسائل به طور مجزا در قفسه های مربوط چیده می شود : لوازم OR به واحد مربوطه فرستاده شده و لوازم مربوط به بخشها نیز پس از مراجعه پرسنل آنان تحویل داده می شود.

3-در نگهداری و تحویل وسائل بایستی مراقب بود بسته بندی های و پگ ها پاره ، باز و سوراخ نباشد و در صورت مشاهده این موارد وسائل مجدداً جهت استریلیزاسیون ارجاع می شود.

دستورالعمل شستشو و واشينگ وسايل در اتاق عمل

1- وسایل جراحی ( درداخل اتاقهای عمل ) : درون ظروف استیل بزرگ که حاوی دکونکس 53 پلاس گذاشته شده و پس از 20 دقیقه جهت شستشو و آبکشی به قسمت واشینگ منتقل می گردد.

2- وسایلی که توسط پرسنل بیهوشی شستشو می شوند مانند گاید ، لوله تراشه ، فیلترهای دستگاه بیهوشی و ... که ترجیحاً باید یکبار مصرف باشند ولی در صورت استفاده مجدد طبق دستورالعمل دکونکس 53 پلاس ضد عفونی می شود.

تمامی وسایل پس از ضد عفونی اولیه با دکونکس ، با آب ساده آبکشی شده و با پارچه های عاری از پرز خشک و جهت پکینگ آماده می شوند.

در مورد وسایل عفونی نیز مراتب بالا با دقت بیشتر انجام می گیرد.

دستورالعمل پکينگ در اتاق عمل

1-وسایل جراحی : پس از شستشو و خشک کردن در پارچه های بزرگ (شان ) گذاشته شده و در داخل آن اندیکاتورهای شیمیایی کلاس D قرار داده و بسته بندی می شود و چسب اتوکلاو که شامل اندیکاتور کلاس A می باشد روی آن چسبانیده می شود.

2-گازها باند طبی و ... به طور معمول داخل کاغذ گراف بسته بندی و از تست اتوکلاو کلاس A به عنوان نشانگر روی آنها چسبانیده می شود.

3-وسایل کوچک از قبیل پنس ، و .... که بطور مداوم مصرف دارند ، پس از بسته بندی با « pack paper » داخل اتوکلاو اتاق عمل گذاشته شده و در هر سیکل کار اتوکلاو یک اندیکاتور شیمیایی کلاس D گذاشته می شود تا صحت عملکرد استریلیتی در هر سیکل کنترل گردد.

تعاریف:

میکرو ارگانیسم: موجودات زنده ای هستند در مقیاسهای بسیار کوچک که با چشم غیر مسلح دیده نمیشوند. باکتری ها و ویروس ها و موجودات تک سلولی از جمله میکرو ارگانیسم ها هستند.

استریل: فرآیندی است که کلیه میکروارگانیسم ها در آن فرآیند از بین بروند.

اندیکاتوراستریل:نشانگرهای تست صحت عمل سیکل استریل که به پارامتر های خاصی حساس هستند. مثلاً بخار، دما و یا زمان.

اندیکاتور شیمیایی: نشانگرهایی که مکانیسم عملکرد آنها بر پایه واکنش های شیمیایی در محیط استریل است.

اندیکاتور بیولوژیکال: این نوع اندیکاتور ها معمولاً مایع بوده و میکرو ارگانیسم های زنده ای درون خود دارند. روش استفاده آنها مثل اندیکاتور های شیمیایی بوده لیکن صحت عمل دستگاه پس ازاخذ نتیجه کشت میکرو ارگانیسم های موجود دراندیکاتور از آزمایشگاه حاصل خواهد شد.

Bowie-Dick:نشانگر هایی هستند که در اتوکلاو های بخار پیش خلاء جهت تست پمپ خلاء و میزان فشار دستگاه و غلظت بخار موجود محفظه بکارمیروند.

استریلیزاسیون گرمای خشک (Dry heat)

مراحل استریلیزاسیون در روش گرمای خشک

1-) تمیز کردن، شستشو و خشک کردن تمام ابزارهایی که قرار است استریل گردند.

2) الف:لفاف بندی ابزار ها توسط فویل، کتان های دولایه، پارچه های سبک بافت نسوز.

ب: قراردادن در قفسه هایی بدون بسته بندی.

ج:قراردادن ابزارها در ظروف فلزی درب دار.

نکته: بدلیل اینکه استریل در این روش بصورت اعمال گرمای زیاد به ابزار است، نیازی به باز کردن ابزار مثل قیچی نیست و ابزارهای بسته بندی شده در ظروف درب دار هم نیاز به باز کردن درب ندارند.

3-) ابزارها را در محفظه دستگاه قرار داده ودستگاه را روشن کنید.دستگاه بایستی دارای دماسنج یا نشانگر دما باشد که اطمینان داشته باشیم دمای مورد نظر حاصل شده است.

از لیست زیر برای تعیین زمان و دمای لازم برای استریلیزاسیون ابزارها استفاده کنید.(ساعت مشخص شده مدت زمانی است که دستگاه پس از رسیدن به دمای مورد نظر بایستی صرف کند.) پس از شروع عملیات به هیچ عنوان درب دستگاه را باز و بسته و یا ابزاری را کم و زیاد نکنید. به یاد داشته باشید زمان کلی استریل بدلیل صرف زمان برای گرم شدن و پس از استریل برای سرد شدن ابزارها ومحفظه از زمان درج شده درجدول بیشتر است .

Temperature

170 degrees C (340 degrees F) - 1 hour
160 degrees C (320 degrees F) - 2 hours
150 degrees C (300 degrees F) - 2.5 hours
140 degrees C (285 degrees F) - 3 hours

نکته: ابزارهای تیز و برنده و نیز سوزن ها بدلیل گرمای زیاد کند میشوند و این ابزار ها بایستی در دمای بالاتر از 160 درجه استریل نشوند.

4-) صبر کنید تمامی ابزارها خنک شوند سپس توسط گیره های استریل آنها را از محفظه خارج کرده و در محل های استریل نگهداری کنید.

5-) ابزارهای استریل را به درستی نگهداری کنید. محل نگهداری ابزار ها از خود استریل کننده مهم تر است!.

اگر شما از دستگاه فور استفاده می کنید نگهداری دستگاه هم قسمتی از فرایند لذا حتماً موارد زیر را رعایت کنید:

همیشه داخل دستگاه را تمیز نگهدارید.

از ابزارهای اندازه گیری دما ( بجز دماسنج دستگاه) استفاده کنید. (هر هفته یکبار)

از نشانگر های شیمیایی (اندیکاتور) جهت اطمینان از صحت عمل دستگاه استفاده کنید.

استریلیزاسیون بخار ( Steam heat)

این روش قدیمی ترین و کم هزینه ترین روش استر یلیزاسیون برای اشیائئ که به رطوبت و گرما حساس نیستند میباشد.در این روش تخریب میکروارگانیسم ها توسط گرما و بخار آب در حضور فشار بالا انجام میگردد. حضور بخار باعث تسریع روند استریل شده و نسبت به گرمای خشک دمای کمتری می طلبد.

فوائد استریلیزاسیون بخار :

-سیکل کوتاه استریل

-غیر سمی بودن روش

-غیر آلایندگی

-ایمن بودن روش برای محیط زیست

-مقرون به صرفه

-مناسب برای ابزارهای مقاوم در برابر بخار و گرما

ویزگیها:

-محفظه (چمبر) آن از جنس استیل از نوع (Aisi 316L) بایستی باشد.

-قسمت خارجی اتو کلاو بایستی از نوع استیل (Aisi 304) باشد.

-تمامی جوشهای داخل چمبر بایستی صاف وصیقل کاری شده و از صحت آن توسط اشعه X اطمینان حاصل شود.

-جوشکاری لوله ها بشکل حلقوی انجام گرفته باشد.

-شکل چمبر بایستی طوری طراحی شده باشد که بخار درداخل آن به طور یکنواخت توزیع شود.

-از شیرهای بهداشتی استفاده شود.

-به نشانگرهای فشار مجهز باشد.

-برای عایق بندی از سرامیک که روی آن از ورقه های استیل (430) استفاده شده است، بکار رود.

بطور کلی 3 روش استریل در حالت بخار وجود دارد که به شرح زیر است:

Pre-Vacuum

Gravity

Flash


اتوکلاوهای پیش خلاء یا کمک خلاء  (Pre-vacuum or Vacuum-assisted )

در این نوع استریلیزاسیون عمل ایجاد خلاء قبل از حضور بخار رخ می دهد که به این روش پیش خلاء و به اتوکلاو های آن اتوکلاو پیش خلاء گویند.این روش دارای شرایط زیر است.

هوا توسط پمپ خلاء تخلیه شده و بخار به سرعت داخل چمبر تزریق می شود.

مدت زمان استریلیزاسیون برای اشیاء بسته بندی شده 4 دقیقه در 132 درجه و یا 3 دقیقه در دمای 135 درجه است.

زمان خشک کردن حدود 3 الی 20 دقیقه (بسته به نوع دستگاه اتوکلاو) می باشد.

جابجایی ثقلی( Gravity Displacemen )

در این روش که به روش Gravity یا ثقلی مشهور است، بخار در محفظه ای که بسته ها قراردارند وارد شده و با هوای داخل جایگزین شده و عمل استریل را انجام میدهد. در این رو ش غلظت بخار است که عمل استریل را انجام میدهد. زمان استریل برای اشیاء بسته بندی شده در دمای 121 درجه و 15 الی 25 دقیقه است.

نکته: در این نو ع اتوکلاوها غالباً دمای بخار به جهت مکانیسم عملکرد دستگاه از 127 درجه بالاترنمی رود.

روش سریع استریلیزاسیون(حالت خاص) Flash

همانطور که میدانید در روش استریلیزاسیون بخار فرآینــد استریــــــل در حالت pre-vacuum 4 دقیقه میباشد. لیکن مدت زمان صرف شده برای ایجاد خلاء ، تخلیه بخار ، کاهش فشار ونیز افزایش دمای چمبر مدت زمان زیادی صرف میکند. در روش Flash که به روش اطاق عمل نیز موسوم است دستگاه اتوکلاو کوچکی است که عمل استریل تجهیزات کوچک و بدون بسته بندی را انجام می دهد.

اتیلن اکساید

ترکیب شیمیایی اتیلن اکساید، یکی از مهمترین مواد شیمیایی مورد مصرف صنایع است که در تولید اتیلن گلایکول و سایر مواد شیمیایی بکار میرود.و نیز به عنوان یک استریلیزر فوق العاده قوی در تولید مواد غذایی و مراکز استریل کننده بکار میرود.این ماده در حالت طبیعی بصورت گاز ، بی رنگ و قابل اشتعال بوده و در دمای پایین به شکل مایع با بوی مطبوع میباشد. در دمای −111.3 °C ذوب شده و در دمای 10.7 °C به گاز تبدیل میگردد.وزن مولکولی آن 44.05256 گرم برمول میباشد.

مزایای اتیلن اکساید

-قابلیت نفوذ بسیار بالایی دارد بطوریکه اجسام متخلخل و لومن ها را به راحتی استریل می کند.

-برای ابزارهایی که نسبت به گرما و رطوبت حساس هستند مناسب است.

-هیچگونه تغییراتی در اجسام مورد استریل اعمال نمی کند( مثل زنگ زدگی)

معایب اتیلن اکساید

-آلرژی زا

-بدون بو در غلظت کمتر از 700 PPM *. یعنی درصورت نشت محیطی، توسط انسان قابل تشخیص نیست

-سیکل هوا دهی طولانی نیاز دارد

-برخی ابزارها قابل هوادهی نیستند

-قبل از استریل بایستی ابزارها کاملاً خشک شده باشند

-مواد سمی باقی میمانند

-قابل اشتعال و انفجار

-سرطان زا

-مخرب لایه ازن

-مخرب ژنتیکی انسان

-مشکل دفع اتیلن اکساید باقی مانده در محفظه اتوکلاو

ویژگیهای اتیلن اکساید:

-زمان کم سیکل استریل مستلزم فشار بالا در محفظه استریل است.

-دمای کارکرد آن در حدود 60 – 44 درجه است.

-نیاز به 450mg/litre گاز اتیلن اکساید دارد.

انواع گاز اتیلن اکساید مورد استفاده در استریلیزرها:

88% فرئون + 12% اتیلن اکساید بصورت کپسول

90% HCFC + 10% اتیلن اکساید بصورت کپسول

90% CO2 + 10% اتیلن اکساید بصورت کپسول

100% اتیلن اکساید بصورت کارتریج

قوانین بین المللی استفاده از EO :

درسال 1977 انستیتو بین المللی سلامت و ایمنی کار NIOSH گاز EO زا یک عامل سرطان زا اعلام و استفاده از آن را ممنوع اعلام کرد.

در سال 1978 آژانس حفاظت از محیط زیست (EPA) بدلیل Mutagen بودن آن استفاده از آن را محدود نمود. (Mutagen یعنی تغییر دهنده ساختار DNA یک موجود زنده).

درسال 1987- 45 کشور قرارداد مونترال را در مورد محدودیت استفاده از آن امضاء نمودند.

در سال 1998 ضرورت کاهش 50% گاز CFC مورد استفاده اجباری شد.(گازCFC به عنوان ماده ضد اشتعال در استریلیزرهای اتیلن اکساید به کار می رود در عین حال برای لایه ازن فوق العاده مخرب است).

در سال 2000 مدیریت سلامت و ایمنی کار ایالات متحده امریکا دستورالعمل محدودیت استفاده از EO را با رعایت شرایط زیر منتشر کرد:

-مانیتورینگ مراحل استریل

-استفاده از لباسهای محافظ

-برنامه های اورژانسی

-آزمایشات دوره ای بالینی کارکنان

-نگهداری اطلاعات استریل

-تدوین طرح و دستورالعمل بحران

-استفاده از نشانگرهای حساس به EO که توسط گیره به یقه کارکنان آویزان گردد.

-استفاده از سنسورهای حساس به EO در اماکن استفاده EO

-تخلیه EO مصرف شده توسط دستگاههای سوزاننده EO به CO2 و بخار آب تبدیل شود.

فرمالدئید Formaldehyd

فرمول شیمیایی آن H2CO و ساده ترین آلدئید با یک کربنیل است. برای نخستین بار توسط شیمیدان روسی الکساندر بالکروف (1828-1886) تهیه شد.

این گاز بی رنگ، سمی، قابل حل در آب، آلرژی زا و منشاء برخی سرطانها در انسان است. در واحد هایی نظیر مراکز کالبد شکافی، پاتولوژی و روماتولوژی استفاده میشود.

خصوصیات فرمالدئید

-فرمالدئید با 70% ایزوپروپیل الکل میکروارگانسیم ها را به روش انعقاد پروتئین سلولی (DNA)نابود می کند.

-قابل استفاده در دمای محیط است .

-غیر قابل اشتعال و انفجار است.

-روش جدیدتری نسبت به EO با مکانیسم ترکیب بخارو FO است.

-نیاز به هوادهی ندارد و صرفه جویی زمانی به دنبال خواهد داشت.

ویژگیهایی دستگاههای استریل کننده FO :

-بسته به نوع استریلیزر قابل ترکیب با بخار آب بوده و سایز چمبرهای آنها از 50 تا 400 لیتر است. بطور متوسط از نوع 180 لیتری استفاده می شود.

-تعداد سیکل آن 1 الی 2 سیکل در روز است.

-زمان استریل بسته به حجم و نوع دستگاه 3 الی 6 ساعت است.

-دمای استریل 50 الی 65 درجه است.

اشیاء قابل استریل : شیشه ها، لوله ها، اشیاء پلاستیکی، ابزارهای تنفسی و کاغذهای سلولزی است.

مزایای فرمالدئید:

ابزارهای حساس به گرما و بخار آب را به راحتی استریل می کند.

فرمالدئید مصرفی آن بصورت بطری و کارتریج عرضه می شود.

معایب:

-حضور 0.75 PPM بیش از 8 ساعت در محیط خطرناک است.

-باعث سوختگی مخاط تنفسی و پوست می گردد.

-عامل سرطانزایی است.

-جهت مانیتورینگ محیط نیاز به ابزارهای گران قیمت است.

-سیستم تهویه مناسب نیاز دارد.

اشعه گاما

موارد استفاده:

بدلیل طول موج بسیار کوتاه اشعه گاما، یک برخورد ساده فوتون صدمه قابل توجهی به موجودات زنده وارد می کند. این خصیصه به معنی آن است که اشعه گاما معمولاً برای از بین بردن میکروارگانیسم های زنده بکار میرود. و پرتو افکنی نامیده میشود.

تاثیرات سلامتی:

اشعه گاما یکی از خطرناکترین اشعه هایی است که توسط انفجار هسته ای تولید میشود. پوست توانایی جلوگیری از ورود اشعه گاما را بدلیل قدرت بسیاربالای آن نداشته و تاثیرات مخربی به DNA وارد میکند. DNA تحریک شده منجر به تاثیرات ژنتیکی در انسان میشود.

پلاسما چیست؟

4th State of Matter - 99% of universe all matter in the exists in the Plasma State

فواید پلاسما

-سیکل کوتاه

-استریل ابزارهای حساس به رطوبت و گرما

-غیر سمی بودن

-مناسب برای محیط زیست

-مقرون به صرفه

روشهای تست صحت عملکرد فرآیند استریلیزاسیون:

-یکی از دغدغه های مدیران بیمارستانهاو مراکز استریل اطمینان از صحت عملکرد دستگاههای استریل کننده است. چراکه کوچکترین خطای احتمالی مستقیماً با جان بیماران و عوامل درمانی در ارتباط خواهد بود. برای کالیبراسیون کیفی دستگاههای اتوکلاو روشها و استانداردهای مختلفی ازجمله ISO 11140 و ISO 11138 وجود دارند. بطور کلی

روشهای کالیبراسیون دستگاههای استریل کننده به شرح زیر است:

-سنسور های نمایش عملکرد نصب شده بروی دستگاهها

-اندیکاتور های شیمیایی

-اندیکاتورهای بیولوژیکال

-اندیکاتورهای شیمیایی

یکی از مهمترین و اقتصادی ترین روشهای کنترل صحت عملکرد دستگاههای استریلیزر، اندیکاتور های شیمیایی میباشند. مکانیسم عملکرد این اندیکاتور ها بر پایه تغییرات شیمیایی مواد در برخورد با عامل استریل کننده در دما، زمان و فشار خاص است.

چون پایه عملکرد اندیکاتورهای شیمیایی براساس تغییرات شیمیایی است. برحسب نوع استریل کننده ها و نوع ابزارهایی که قراراست استریل گردد، متنوع است و ضرورتاً بایستی برای هرنوع استریلیزر اندیکاتور مخصوص آن را استفاده نمود. بطور مثال در اتوکلاو های Gravity مدت زمان استریل از اتوکلاو های Pre-Vacuum بیشتر بوده و دمای آن هم کمتر است، طبیعی است که اندیکاتور این دستگاهها با هم متفاوت باشد

کلاسهای اندیکاتور

کلاس1- نشانگرهاي فرآيندي (Process Indicators)

کلاس1: این نوع اندیکاتور ها صرفاً جهت استفاده در خارج بسته های استریل بکار میرود. تغییر رنگ این اندیکاتورها نشانگر صحت عمل استریلیزاسیون نبوده و فقط برای فهمیدن اینکه پک داخل دستگاه استریل وارد شده است یا نه بکار میرود. معمول ترین نوع این اندیکاتورها چسب های اتوکلاو میباشند.

چسب‌هايي که روي بسته‌ها چسبانده مي‌شوند پس از استريليزاسيون تغيير رنگ مي‌دهند.

کلاس2: نشانگر‌هاي مورد استفاده در آزمايش تخصصي (Indicators for use in Specific test)

اين نشانگر‌ها جهت استفاده در آزمايش‌هاي تخصصي واندازه‌گيري يک ويژگي ‌در رابطه‌ با دستگاه استريليزاسيون مورد نظر طراحي شده است براي مثال تست (Bowie-Dick) BDَکه صرفاً براي تعيين کيفيت و قابليت نفوذ بخار به داخل بسته‌ها در دستگاه‌هاي اتوکلاو مجهز به پمپ وکيوم مي‌باشد، به اين نحو که يک ورق BD را ميان 36 حوله‌ي نخي با مشخصات استاندارد قرارداده به نحوي که ضمانت نهايي پس از فشرده شدن از 25 سانتي‌متر کمتر و از 28 سانتي‌متر بيشتر نباشد و وزن آن بين 3/6 تا 7/7 کيلوگرم باشد پس از اتمام سيکل در صورت نفوذ مؤثر بخار بايد تغيير رنگ مطابق با رنگ مرجع ارائه شده در دستورالعمل تست صورت پذيرد. اين تست بايد به صورت روزانه انجام پذيرد. لازم است پس از بسته‌بندي تحت شرايط بالا انديکاتور کلاس I به اندازه‌ي‌ 5/2سانتي‌متر روي بسته چسبانده شود.

کلاس2: اندیکاتوری برای تست های خاص مثل Bowie-Dick

کلاس 3: نشانگرهاي تک پارامتري (Single Parameter Indicators)

اندیکاتور حساس برای فقط یک پارامتر خاص مثل اندیکاتور پلاسما که صرفاً وجود پلاسما را کنترل کرده و دما و زمان را کنترل نمیکند.

کلاس 4: نشانگر‌هاي چند پارامتري (Multi Parameter Indicators)

کلاس4: یک اندیکاتور چند شاخصه که حداقل به 2 پارامتر حساس باشد. نظیر دما و زمان.تمامی اندیکاتورهای این کلاس و کلاسهای بالاتر تغییرات رنگ غیر ناگهانی دارند. در این کلاس تغییر رنگ 25 درصد پارامتر ها حساس است یعنی اندیکاتوری که 4 دقیقه طول میکشد تا تغییر رنگ دهد . 1 دقیقه نوسان خواهد داشت. 4′-(4′ × 25%) ≈ 3′ بنابراین از دقیقه 3 به بعد بایستی شاهد تغییر رنگ اندیکاتور باشیم.

کلاس5: نشانگرهاي بازجو يا جامع (Indicators Integrating)

کلاس5: این نوع اندیکاتور هم مثل کلاس 4، حداقل به 2 پارامتر حساس است با این تفاوت که درصد نوسان تغییر رنگ 15% است. 4′ – (4′ × 15%) ≈ 3′, 22″ یعنی زمان شروع تغییر رنگ از 3 دقیقه و 22 ثانیه خواهد بود.

کلاس6: نشانگرهاي سازگار با حساسيت بالا(Emulating Indicators)

کلاس6: این نوع اندیکاتور هم حداقل به 2 شاخص حساس است نظیر کلاس 4 و 5 با این تفاوت که دقت تغییر رنگ و نحوه تغییر رنگ متفاوت است.ضریب حساسیت 6% و نوع تغییر رنگ آن بسیار ناگهانی است. 4′ – (4′ × 6%) ≈ 3′, 45″ این فرمول نشان میدهد که زمان شروع تغییر رنگ از 3 دقیقه و 45 ثانیه شروع میشود. بجز عواملی که ذکر کردیم در کلاس 6 تولید کننده های مختلف با استفاده از فناوریهای گوناگون اندیکاتور های حساس به فشار، غلظت بخار و سایر عوامل را که در اندیکاتور ها متنوع است تولید کرده اند

به طور كلي اين نشانگر براي اطمينان از اعمال صحيح کليه پارامترهاي مؤثر در استريليزاسيون و سيکلهاي تنظيمي دستگاه به کار مي‌رود و با حساسيت‌هاي بالاتري طراحي شده‌اند.

نکته:

1- نشانگر مورداستفاده بايد معتبر بوده و داراي تأييد ازمراجع ذيصلاح در مورد انطباق با 11138 ISO و 11140ISO باشد.

2- انجام تست BDدر مورد اتوکلاوهاي پري وکيوم ‌بايد در شروع کار روزانه جهت آزمايش نفوذ پذيري و کيفيت بخار صورت پذيرد.

3- استفاده از نشانگرهاي بيولوژيک (Spore test) ‌بايد به صورت هفتگي و به تعداد متناسب با حجم اتوکلاو انجام پذيرد. چنانچه قرار است مواد کاشتني (Implants) يا مواد و لوازم مورد استفاده در داخل عروق استريل گردند قبل از مصرف هر بار که در داخل دستگاه قرار مي‌گيرند بايد تست اسپور انجام شود.

4- در تمامي‌بسته‌هاي بزرگ اتوکلاو و همچنين بسته‌هاي مخصوص اعمال جراحي حساس، بهتر است از نشانگرهاي شيميايي کلاس 6 استفاده شود تا بتوان تمام پارامترها را با دقت بالا مانيتور کرد.

5- در تمامي بسته‌هاي کوچک اتوکلاو بخار بهتر است از نشانگرهاي شيميايي کلاس 4 حساس به پارامترهاي مربوطه استفاده شود. نشانگرهاي موجود در بسته‌ها بايدپس از باز شدن در پرونده‌ي بيماران بايگاني شوند.

اندیکاتور بیولوژیکال((Biological Indicators

مکانیسم عملکرد آن بر اساس توانایی کشتن میکرو ارگانیسم زنده توسط دستگاه استریل کننده است.

طبق استاندارد 11138 نوع میکروارگانیسم استفاده شده در آن از خانواده اسپور باسیلوس استروترموفیلوس است.

-این اسپور جزو قویترین اسپورهای موجود در حیات کره زمین می باشد.

-این اسپور و خانواده آن پاتوژن ( بیماریزا) نیستند.

به طور كلي در رابطه با نشانگر‌هاي بيولوژيک مطابق با استاندارد 11138 ISO جهت هر نوع استريليزاسيون نشانگر خاص آن وجود دارد. جهت مانيتورينگ اتوکلاوهاي بخار از اسپور باسيلوس استئارتر موفيلوس استفاده مي‌شود و پس از اتمام سيکل استريليزاسيون به مدت حداقل 48 ساعت در دماي 57 درجه در داخل انکوباتور و بعد از آن عدم رشد، تأثير استريليزاسيون صحيح است. اين آزمايش ‌بايد به طور هفتگي براي هر اتوکلاو صورت پذيرد.

موارد استفاده ISO-11138

-در موارد مشکوک به صحت استریل در اندیکاتورهای شیمیایی

-هنگام پیوند عضو

-در سیکل های هفتگی

-کالیبراسیون دستگاه

Packing

چرا بایستی ابزارها را قبل از استریل بسته بندی نمود؟

-هوای محیطCSR غیر استریل است

-محل های نگهداری ابزارها غیر استریل است

-هنگام حمل احتمال آلودگی بسیار است

-زمان استفاده از ابزار دقیقاً مشخص نیست.

شرایط استاندارد لفافه بسته بندی (EAN 868-1)

-قابلیت استریل کردن

-سازگار با فرآیند استریل

-قابلیت نگهداری بعد از استریل

-محکم جهت حمل

-رنگ و رسوب روی ابزار نگذارد

-قابلیت استفاده از اندیکاتور را داشته باشد.

-راحت باز شود و موقع برداشتن ابزار قسمت استریل به غیر استریل برخورد نکند.

انواع بسته بندی

-تک پیچ

بسته بندی اولیه از آلوده شدن ابزار پس از استریل جلوگیری میکند . در محل هایی که امکان حضور گرد و غبار نیست استفاده میشود.(اطاق عمل)

-چند پیچ

بسته بندی ثانویه به لایه های اضافی اطلاق میگردد که حمل داخلی لوازمات استریل شده را توسط کاربر تسهیل مینماید. بسته بندی ثانویه میتواند یک برگ یا بیشتر باشد. مانند یک لفافه پلاستیکی یا یک جعبه مقوایی .

جنس لفافه های بسته بندی

۱-کاغذهایMedical

استفاده از کاغذهای Medical بهترین روش بسته بندی محسوب می شود. کاغذهای Medical از یک لایه کاغذ و یک لایه نایلون تشکیل شده است. بخش کاغذی دارای سلولهای باز می باشد که ورود بخار در مرحله استریلیزاسیون به سهولت امكان پذیر است. در پایان فرآیند در مرحله خشک کن اتوکلاو کاغذ دچار شوک حرارتی می شود و تمامی سلولهای مذکور بسته می گردد. بدین ترتیب تا مادامی که هوای محیط اطراف داخل بسته بندی نفوذ نکرده باشد، ابزارآلات استریل خواهند ماند.

کاغذها مجهز به اندیکاتور است که با طی شدن فرآیند استریلیزاسیون، تغییر رنگ می دهد. ضمناً وسایل داخل بسته بندی از بخش نایلونی قابل مشاهده است. اما در روشهای دیگر بسته بندی مشاهده ابزار امکانپذیر نیست.

کاغذهای Medical به صورت رولهای ۲۰۰ متری و در عرضهای مختلف ( cm۵، cm ۷.۵ ،cm ۱۰

cm ۱۵ ، cm ۲۰ ،cm ۲۵ ، cm ۳۰و cm ۴۰ ) در بازار موجود است. به منظور بسته بندی این کاغذها دستگاه های بسته بندی توصیه می شود. مدل نیمه اتوماتیک (opera) که به طور همزمان عملیات برش و seal را انجام می دهد دارای نگهدارنده رول نیز هست. (شكل ۲) در مورد دستگاه های بسته بندی باید دقت کرد مطابق با استاندارد دستگاههای بسته بندی


مطالب مشابه :


تازه هاي استريليزاسيون در CSR

تازه هاي استريليزاسيون در واحد هایی این نوع اندیکاتور هم حداقل به 2 شاخص حساس است
ايجاد نظام مراقبت عفونت بيمارستاني

لذا گسترة فعاليت‌هاي واحد كنترل و استريليزاسيون و تدوين هاي شاخصهاي
استريليزاسيون

استريليزاسيون مجموعه معيارها و شاخص هاي ارائه 4 تا 30 دقيقه متفاوت و واحد سنجش فشار
بيماران، قربانيان گمنام عفونت هاي بيمارستاني.....

اکثر بخش هاي استريليزاسيون در زير و تعيين شاخص هاي جديد از جمله واحد هاي cssd
انتخاب موضوع انجام پایان نامه پروپوزال مقاله دانلود ، پرسشنامه doc pdf ppt

گياهان همراه و شاخص هاي استريليزاسيون سرم جنين گاو جوجه هاي گوشتي واحد
اتوکلاو

تهران تصفيه خانه های فاضلاب تهران آب بندی و ایزولاسیون تصفیه خانه هاي لوله واحد تصفیه
اسپيرومتري

جهت کشف نارسايي هاي ريوي دستگاه شاخص ها را روي و استريليزاسيون :
جراحي مغز و اعصاب

گراد را تحت شرايط استريليزاسيون براي جلوگيري از شاخص ها شاخص ها شاخص هاي آندوسکوپيک
نظام مراقبت عفونت های بیمارسانی

ضدعفوني و استريليزاسيون واحد مراقبتي و فرم‌هاي آماري واحد استفاده
برچسب :