گر ســـــخن خواهی که گویی چون شکر --- صبر کن از حرص و این حلـــــوا مخور

این زبان چون سنگ و هم آهن وشست       وانچ بجهد از زبـــــــان چون آتشست
سنـــگ و آهن را مزن بر هــم گــــــــــزاف گــــــــــه ز روی نقـل و گه از روی لاف
زانک تاریکـــــــــــــــست و هر سو پنبه‌زار درمیــــــــــــان پنبه چون باشد شـرار
ظالــــم آن قومی که چــــــشمان دوختند زان ســـــــــخنها عالمی را سوختنـد
عالمــــــــــــــــــی را یک سخن ویران کند روبهان مــــــــــــــــــرده را شیران کند
جانها در اصــــــــــــــــل خود عیسی‌دمند یک زمان زخمـــــند و گاهی مرهمند
گر حجــــــــــــــــــــاب از جانها بر خاستی گفــــــــت هر جانی مسیح‌آساستی
گر ســـــخن خواهی که گویی چون شکر صبر کن از حرص و این حلـــــوا مخور
صــــــــــــــــــــــــبر باشد مشتهای زیرکان هـــــــــــــــــــست حلوا آرزوی کودکان
هرکه صــــــــــــــبر آورد گـــــــــردون بر رود هر که حــــــــــلوا خــــورد واپس‌تر رود

از دفتر اول مثنوی


مطالب مشابه :


سخن عارفانه

هرچي بخواي تقريبا داريم - سخن عارفانه - اس ام اس.جوك.عكس.لطيفه و
سخن عارفانه

کلبه گرم عشق - سخن عارفانه - دهکده عشق اینجاست (ایران)
چند سخن

عاشقانه، عارفانه ، درهم - چند سخن - امام خمینی(ره): من به خال،لبت ای دوست،گرفتار شدم
سخنان بزرگان

عاشقانه ها و عارفانه ها - سخنان بزرگان - "سخن عشق" "انسانم آرزوست" "آرزوی پرواز" "ملورین"
سخنان زشت و نازیبای صادق زیبا کلام با رادیو آزادی

عارفانه - سخنان زشت باقی است که نرفته تل آویو در دانشگاههای اسرائیل در مورد وحی و قرآن سخن
زیباترین جملات کوتاه (عارفانه)

وبلاگی برای خدا - زیباترین جملات کوتاه (عارفانه) - با آرزوی خوشبختی و سعادت بیکران برای شما
گر ســـــخن خواهی که گویی چون شکر --- صبر کن از حرص و این حلـــــوا مخور

عارفانه با شاعران - گر ســـــخن خواهی که گویی چون شکر --- صبر کن از حرص و این حلـــــوا مخور
برچسب :