طرح توجيهي پرورش بلدرچين به ظرفيت 420000 قطعه

دانلود طرح


مطالب مشابه :


قفس بلدرچین

شده برای یک قطعه بلدرچین گوشتی یا تخم را در سالن پرورش بلدرچین داریم و قصد به
طرح توجيهي پرورش بلدرچين به ظرفيت 420000 قطعه

تولید تخم بلدرچین وجوجه یکروزه وگوشت بلد - طرح توجيهي پرورش بلدرچين به ظرفيت 420000 قطعه -
دانلود طرح توجیهی کارخانه جوجه کشی

ظرفیت 420000 قطعه جوجه در دوره و 588000 قطعه ظرفیت 420000 عدد که شامل مزرعه پرورش بلدرچین;
برچسب :