اسامی داوطلبان عضویت در شورای نظام مهندسی کشاورزی استان کرمانشاه

nezam%20mohandesi0093.jpg

استان پنجم - اسامی داوطلبان عضویت در شورای نظام مهندسی استان کرمانشاه منشر شد . بر اساس گزارش های دریافتی اسامی 52 نفر از داوطلبان شرکت کننده در انتخابات شورای نظام مهندسی کشاورزی استان کرمانشاه منتشر شد. جهت مشاهده اسامی بر روی تصویر کلیک فرمائید.

اما شاخص ترين چهره ها كه مورد حمايت استان پنجم نيز ميباشد عبارتند از : آقايان سيدفرزاد افظلي - سيامك الياس پور - احمد چوپانيان - فرامرز رحمتي زاده - عبادله اسماعيلي


مطالب مشابه :


سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمانشاه باز هم در صدور خدمات فنی و مهندسی درخشید

سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمانشاه باز هم در صدور خدمات فنی و مهندسی
صورتجلسه 185شورای سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمانشاه

باسمه تعالی صورتجلسه شورای سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمانشاه
شروع ثبت نام استخدام از مهندسين ناظرین کشاورزی

شرکتهای کشاورزی کرمانشاه کشاورزی و نیر سازمان نظام مهندسی کشاورزی گوشه هایی از زحمات
اسامی داوطلبان عضویت در شورای نظام مهندسی کشاورزی استان کرمانشاه

شهروند نیوز کرمانشاه - اسامی داوطلبان عضویت در شورای نظام مهندسی کشاورزی استان کرمانشاه
کشت مخلوط

سازمان نظام مهندسی کرمانشاه سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی
آدرس یک سایت خارجی مهندسین کشاورزی همراه با ترجمه

شرکتهای کشاورزی کرمانشاه کشاورزی و نیر سازمان نظام مهندسی کشاورزی گوشه هایی از زحمات
استخدام دولتي ده هزار مهندس ناظر بخش كشاورزي

شرکتهای کشاورزی کرمانشاه سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی
برچسب :