سفر به قشم

قبلا در خصوص سفر کردن وخوبیهای آن پستهای مختلفی گذاشته ام واز خوبیهای سفر هر چندسفر چند ساعته هم باشد حرف زیاد زده ام ولی این بار سفر کردنم را بهانه ای می کنم برای بیان  نقد هایی که به جامعه ی که در آن زندگی می کنم  وارد است .

 از همون اول که می خواهی قصد سفر بکنی باید یک زره بپوشی تا از بد فرهنگی ها از دروغها از کلک زدنها از سود انگاری ها واز فرصت طلبی های آدمها در امان بمانی .از همون بدو شروع سفر از همون موقع که می خواهی طرح برنامه رو تو ذهنت بریزی باید خودتو سانسور کنی وهی مراعات کنی تا همون موقع که دوباره به خونه ات بر می گردی .

خب شروع می کنیم با واکاوی ومرورکردن :از همان اول وقتی که  احساس می کنی که خسته ای ونیازداری از این تکرارها و روزمرگی   ها خلاص بشی ویه جایی بری تا انرژی بگیری, بزرگترهات وولی نعمتهات ودوستانت  شروع می کنن به نظر دادن ودیکته کردن  های سلایق وعلایق شخصیشون ومن دوباره باید یا خودمو مدیریت کنم یا ترمز اطرافیان را بکشم تا اجازه بدهند خودم مستقلانه تصمیم بگیرم .البته بنده با نفس مشورت مشکلی ندارم ولی گاهی وقتها این مشورتها بیشتر جنبه ی اعمال وتحمیل نظر دارد .

خب تصمیم می گیری که سفرت رو با تور بروی .بعد می بینی که اطلاعاتی که آژانس مسافرتی در خصوص قیمتها ونحوه ی سرویس رسانی به تو دارد کاملا با با اطلاعاتی که از طریق اینترنت کسب کردی متفاوته وهمخوانی ندارد .با وجود اینکه اصلا از چانه زدن خوشم نمی آید برای اینکه متصدی آزانس بیشتر از حد معمول از من سود نگیرد مجبور می شوم کلی باهاش گفتگو کنم وبهش بگم که اطلاعاتم در این خصوص کامل است وبهتر است که سعی نکنی زرنگ بازی در بیاری وهمین گفتگوها اذیتم می کند .از اینکه چرا مخاطبم نمی خواهد راستگو باشد وبرای سود بیشتر به دروغ گفتن روی می آورد .یا اگر دروغ هم نمی گوید حقایق را درست توضیح نمی دهد وبه نوعی شفاف سازی نمی کند .

این بار هم تصمیم گرفتم برای سفر به قشم با تور سفر کنم .سفر با تور انتظاراتی برای آدم ایجاد می کند که متاسفانه در ایران ابدا هیچکدام از آنها فعلیت نمی یابد .

سفر با قطار شروع می شود .آنقدر تاخیرها ی قطار برایمان عادی شده است که به راحتی برایمان قابل هضم است واگر به موقع برسد چشمهایمان از حدقه در می آید .حالا که سوار می شوی مشکلات خاص خودش را هم دارد . باید کلی جابجایی داشته باشی یا مسافرها می آیند به تو التماس می کنند که بیا اینجا یا تو اگر بخواهی با دوستت که در کوپه ی جداگانه باشد یک جا باشی التماس کنی وهی رو بندازی .خلاصه اش این می شود که من ودوستانم که کم رو بودیم در کوپه ی چهار نفره شش نفر وگاهی هم هفت نفر بنشیینیم ونفسمان در نیاید وکوتاه بیایم چون 18 ساعت که دیگر اعتراض کردن ندارد.....

بوی سیگار هم که در راهروهای قطار غوغا می کند .زمستان است وهمه پنجره ها ومنافذ خروجی هوا بسته است .وبه طور متوسط هر نیم ساعتی یک بار بنده مجبور می شدم عق بزنم وسرفه های قطاری بکنم ونثار هر کسی که اونجا سیگار می کشه ......کنم .در حالی که دردر تمام راهروهای قطار نوشته بود سیگار کشیدن  ممنوع !به همه ی این بی نظمی ها وبی قانونیها عادت کرده ایم !!!

وقتی به ایستگاه بندر عباس می رسیم قاعدتا انتظار می رود که راننده ای منتظرمان باشد تا مارا به اسکله برساند .ولی خبر ی نیست .زنگ می زنیم به مدیر تور می گوید به ما هماهنگ نکرده اند 20 دقیقه تشریف داشته باشید تا ماشین برایتان بفرستم !!!.کنار پله های ایستگاه می نشینم وبه رفت وآمد مسافران وبارهای سنگینشان خیره می شوم .وبه این فکر می کنم که عجب ملتی هستیم که همیشه در سفرهایمان جریمه ی اضافه بار داریم ازبس اهل خرید کردن وسوغاتی خریدن هستیم و.

از اطلاعات راه آهن اسمم راپیج می کنند وبعد هم با هم به اسکله می رویم تا سوار لنج بشویم .راننده بلیط را به ما می دهد ومی رود وما می مانیم وانبوه مسافران که دارند به سمت سکوی سوار شدن هجوم می برند .توصیف سوار شدنم به لنج  را نمی نویسم که خیلی فاجعه است .هنوز یاد نگرفته ایم که رعایت کنیم .هنوز یاد نگرفته ایم که می شود بدون ازدحام هم به مقصد رسید.هنوزیاد نگرفته ایم که می شود منظمتر وآرامتر وبدون همهمه هم رفتار کرد . وقتی سوار شدیم اکثر صندلیها را ساک گذاشته بودند ومی گفتند برای دوستانمان گرفته ایم .همه در راهروها ایستاده بودند ولی نمی گذاشتند ما برروی صندلیها بنشینیم .نا خدا آمد وبا فریاد بر سرما گفت به تو می گم بنشین روی صندلی !!!ازدحامی بود !!!گرچه از نحوه برخورد ناخدا ناراحت شده بودم که بر سرمان داد کشیده بود ولی خوشحال بودم که مجبور نیستم 40 دقیقه روی پا بایستم .

وقتی مسوول دریافت بلیط آمد گفت باید نفری 500 تومان بیشتر بپردازید !!!این بلیطها برای اتوبوس دریایی است این که سوار شدین اتوبوس دریایی تندرو است .!!!بی آنکه بخواهم دلیل این اختلاف قیمت را بدانم مابه التفاوت آن را می پردازیم

اینجا قشم است !!!ولی قرار نیست این جزیزه را توصیف کنم .فقط هدف این پست این است که بگویم که سفر کردن من نوعی نمایش بدفرهنگی های  هموطنانم است که گاهی خودم هم ناخواسته در جریان همین بد فرهنگی ها قرار می گیرم 

.راننده ای که به دستور مدیر تور دنبالمان آمده تا مارابه هتل ببرد نمی داند که باید مارا به کدام هتل ببرد .در برگه ی معرفی نامه ای که از شهر خودمان به هتل قشم دست ما داده اند مشخص نیست کدام هتل محل اقامت ماست ؟بی مدیریتی را ملاحظه می فرمایید ؟ راننده می گوید موبایلم شارژندارد خودتان زنگ بزنید وبپرسید شماراکدام هتل برسانم !!!از این همه بی نظمی وبی مدیریتی حالم دارد به هم می خورد.

برای بعد ازظهر راهنما ی تور گشت جزیره را تنظیم می کند ومی گوید ساعت 2 در لابی هتل با شید ولی 2وبیست دقیقه اونجا هستند ومن سعی می کنم این تاخیر 20 دقیقه ای را چشم پوشی کنم .

روز برگشت که ساعت 12بلیط برگشت قطار داریم .هنوز راهنمای تور با ما تماس نگرفته که چه ساعتی باید در لابی هتل باشیم .ساعت 8 صبح روز حرکت خودمان به راهنمای تور تماس می گیریم .ومی گوید الان باید در لابی هتل باشید تا به اسکله بروید !!!سرم سوت می کشد .حداقل تحویل اتاق یک ربع می کشد ......ساکها رادر ماشین می گذاریم به اسکله که می رسیم قاعدتا باید بلیطها را به دستمان بدهند تا وارد لنج شویم .راننده مارا رها می کند ومی رود .هوا طوفانی ست وفقط اتوبوسهای تندرو می توانند تردد کنند .هر چه به راهنما زنگ می زنیم وکسب تکلیف می کنیم می گوید الان کسی را فرستادیم ومی آید وبلیطهارا به شما می رساند ولی دریغ .خلاصه اینکه لنج پر می شود وما می مانیم ومن لبریز از عصبانیت واسترس واظطراب و....هزار چرایی از بی مسوولیتی ها ی هموطنانم .اینکه چرا برای کوتاهی هایی که می شود پاسخگو نیستند و چه کسی پاسخگوی این استرسهایی که است که بر ما وارد می شود هست وهزار چرایی که قطعا در این کشور هیچ محلی از اعراب ندارد .

نماینده ی تور تازه از راه می رسد ومن هم متاسفانه هر چه فریاد دارم برسرش می  زنم .ولی راه حلی به ذهنشان نمی رسد مگر اینکه معجزه ای رخ بدهد ولنجی از راه برسد . که همین طور می شود .لنجی از راه می رسد ولی نیاز به سوخت گیری دارد .واینطور می ود که دقیقا ده دقیقه به حرکت قطار به ایستگاه می رسیم .مثل فیلمها همین طور می دویم .تا از قطار جانمانیم .

ریس قطار برای کنترل بلیطها می آید وبی آنکه توضیح بخواهد وبگوید کدام ساک از کدامتان است جریمه می کند ومارا با زنهایی که ماهانه دوبار در این مسیر تردد می کنندوجنس برای فروش می آورند اشتباهی می گیرد.ومن هر چه برایش توضیح می دهم که این ساکها برای ما نیست وبرای هم کوپه ایهای ماست توجهی نمی کند .خیلی خصمانه حرف می زند .من دیگر منقلب شده ام .به او می گویم تو موظفی هم به توضیحات من گوش بدهی وهم موظفی مودبانه با مسافر برخورد کنی .واو با جسارت تمام می گویدا گر جریمه را الان نپردازی پلیس را برایت می فرستم تا تو را بازداشت کند !!!.

متحیر ومبهوت مانده بودم وحالم از اینکه ایرانی هستم دارد  به هم می خورد .

واین طور می شود که سفرکردنم در ایران می شود یه جور شوو که بد فرهنگی های حاکم بر جامعه ام را به رخم می کشد .ودر تمام این مدت هی به خودم یادآوری می کردم مرضیه یادت نره اینجا ایرانه ! سعی کن انتظاراتت را تعدیل کنی .


مطالب مشابه :


قیمت بلیط حمل خودرو با قطار

قیمت بلیط حمل خودرو با سیستم فروش اینترنتی بلیط قطار ردیابی
قيمت بليت قطاردر بيش از ۱۵ مسير منتهي به مشهد افزايش يافت

با ایجاد این وبلاگ هم اخبار خراسان را منتشر کنم و هم این وبلاگ پلی برای قطار درجه
تور بندر عباس بهمن و اسفند 90

تور بندر عباس بهمن و اسفند 90 بلیط رفت و برگشت. تور زمینی بندر عباس با قطار هم قابل
بازار بزرگ نخل درگهان قشم به بهره برداري رسيد

بلیط قطار بندر رزرو هتل بندر عباس قیمت بلیط تهران قشم,
جاذبه های گردشگری قشم

بلیط قطار بندر قیمت بلیط تهران بندر عباس ,فرودگاه قشم ,فرودگاه بندر عباس ,فرودگاه
وضعیت حمل و نقل باربعد از هدفمند شدن یارانه ها

در شرایط هدفمند شدن یارانه های سوخت، کرایه حمل 10 تن بار از بندر عباس برای حمل 1800تن قیمت
سفر به قشم

وقتی به ایستگاه بندر عباس می رسیم این اختلاف قیمت را قطار برای کنترل
اطلاعات مفید درباره سفر به آنتالیا

تور،بلیط،هواپیما،قطار،مسافرت درجه يک برای گذراندن اهواز، بندر عباس
برچسب :