خودرو : سمند

نام کلاس خودرو مشخصات کلاس
1.8 - I اين خودرو داراي موتور انژكتوري XU7JPK بوده و تجهيزاتي مانند :كولر فرمان هيدروليك سيستم هشدار دهنده شيشه بالابر برقي درهاي جانبي به صورت استاندارد در روي آن نصب مي شود .
كلاس 13 در اين كلاس از 4 عدد رينگ آلومينيومي 15 با لوگوي سمند و يك رينگ معمولي استفاده خواهد شد و هيچ تجهيزات اضافه ديگري نسبت به خودروي پايه نخواهد داشت.
كلاس 12 در اين كلاس كه به سمند 85 معروف است ، از سپرهاي تمام رنگي ، داشبورد طرح SLUSH MOULDING ، جلو پنجره جديد ، كمربند هاي ايمني رنگي ،موكتهاي كف طرح تافتينگ، كفپوشهاي فرشي ، آنتن و برف پاكن طرح جديد استفاده شده است و ساير مولفه هاي آن شبيه سمند كلاس 3 ميباشد. با توجه به روند افزايشي توليد خودروي سمند با تجهيزات معروف به سمند 85 ، اين كلاس جايگزين كلاس 3 مبنا خواهد شد.
كلاس 11 اين كلاس ، علاوه بركليه تجهيزات خودروي مبنا ، داراي موتور انژكتوريXU7JPL3 و دستگاه پخش CD مي باشد .
كلاس 10 اين كلاس علاوه بر تجهيزات كلاس 6 ، داراي موبايل هندز فري،غربيلك فرمان چرمي ، ، قطعات تزئيناتي(DECORATIVE) جديد و كفپوشهاي موكتي ، رينگ آلومينيمي جديد ، آئينه تاشوي برقي، كمربندهاي ايمني همرنگ تزئينات داخلي ، گردگير دسته دنده همرنگ تزئينات داخلي و گردگير ترمزدستي همرنگ تزئينات داخلي ميباشد
كلاس 6 اين كلاس ، علاوه بركليه تجهيزات خودروي مبنا ، داراي موتور انژكتوريXU7JPL3 ، دستگاه پخش CD و رينگ آلومينيمي مي باشد .
كلاس 5 اين كلاس ، علاوه بركليه تجهيزات خودروي مبنا ، داراي موتور انژكتوريXU7JPL3 ، سيستم ABS ، دستگاه پخش CD و رينگ آلومينيمي مي باشد .
كلاس 4 اين كلاس ، علاوه بركليه تجهيزات خودروي مبنا ، داراي موتور انژكتوريXU7JPL3 و سيستم ABS مي باشد .
كلاس 3 اين كلاس ، علاوه بركليه تجهيزات خودروي مبنا ، داراي موتور انژكتوريXU7JPL3 نيز مي باشد
كلاس 2 اين كلاس ، علاوه بركليه تجهيزات خودروي مبنا ، داراي سيستم ترمز ضد قفل ABS مي باشد--

نوع خودرو : سمند - ال ايكس

نام کلاس خودرو مشخصات کلاس
كلاس 8 در اين كلاس از تجهيزات معروف به سمند 85 با سپرهاي تمام رنگي ، داشبورد طرح SLUSH MOULDING ، جلو پنجره جديد ، كمربند هاي ايمني همرنگ تزئينات ، گردگير دسته دنده همرنگ تزئينات داخلي ، گردگير ترمزدستي همرنگ تزئينات داخلي، موكتهاي كف طرح تافتينگ، كفپوشهاي فرشي ، آنتن و برف پاكن طرح جديد ، موبايل هندز فري، تودوزيهاي (صندليها و رودريها) چرمي، قطعات تزئيناتي(DECORATIVE) جديد ، آئينه تاشوي برقي ، رينگ آلومينيمي جديد و غربيلك فرمان چرمي استفاده شده است و ساير مولفه هاي آن شبيه سمند LX ميباشد
كلاس 7 در اين كلاس نسبت به خودروي كلاس 4 فقط كيسه هوا (AIR BAG) اضافه شده است بدين معني كه كليه تجهيزات سمند 85 همراه با كيسه هوا روي آن نصب ميگردد
كلاس 6 اين كلاس كه به نام سمند پليس معرفي شده است نسبت به خودروي مبنا داراي تفاوتهاي ذيل است :
1) استفاده از صندلي معمولي بجاي صندلي برقي
2) استفاده از رينگ معمولي سايز 15 بجاي رينگ اسپرت
3) حذف سيستم هشداردهنده گويا و متعلقات مربوطه از قبيل : آژير

كلاس 5 در اين كلاس نسبت به خودروي مبنا فقط كيسه هوا (AIR BAG) اضافه شده است
كلاس 4 در اين كلاس كه به سمند 85 معروف است ، از سپرهاي تمام رنگي ، داشبورد طرح SLUSH MOULDING ، جلو پنجره جديد ، كمربند هاي ايمني رنگي ،موكتهاي كف طرح تافتينگ، كفپوشهاي فرشي ، آنتن و برف پاكن طرح جديد استفاده شده است و ساير مولفه هاي آن شبيه سمند LX ميباشد. با توجه به روند افزايشي توليد خودروي سمند LX با تجهيزات معروف به سمند 85 ، اين كلاس جايگزين كلاس مبنا خواهد شد.
كلاس 3 اين كلاس علاوه بر تجهيزات خودروي مبنا ، داراي موبايل هندز فري،يخچال، تود.زيهاي(صندليها و رودريها) جرمي، قطعات تزئيناتي(DECORATIVE) جديد ، كفپوشهاي موكتي ، آئينه تاشوي برقي ، رينگ آلومينيمي جديد و غربيلك فرمان چرمي ميباشد
1.8 - I-MY7-16V 2 كلاس اين خودرو مجهز به موتور 16 سوپاپ XU7JP4/L4 مي باشد كه اكسل عقب آن نيز از نوع ديسكي مي باشد و كليه تجهيزات خودروي سمند سال را نيز دارا ميباشد.
1.8 - I-MY7 اين خودرو داراي موتور انژكتوري XU7JPL3 ، سيستم ABS ، سنسور هشداردهنده موانع عقب و رينگ آلومينيمي مي باشد كه چراغهاي عقب آن تغيير يافته و به سمند سال شناخته ميشود.

-----

نوع خودرو : سمند سرير

نام کلاس خودرو مشخصات کلاس
كلاس 2 تفاوت اين كلاس نسبت به خودروي مبنا در شيشه اي بودن سقف آن ميباشد كه در آن سقف شيشه اي جايگزين سقف فلزي شده است .
SAMAND-1.8-I-LMS اين خودرو به منظور كاربري تشريفاتي پيش بيني شده است كه داراي موتور انژكتوريXU7JP4 / L4 ، سيستم ABS ، دستگاه پخش CD و رينگ آلومينيمي و تزئينات جديد متناسب با افزايش طول حدود 30 سانتيمتري اين خودرو ميباشد

---

نوع خودرو : سمند TU5


نام کلاس خودرو مشخصات کلاس
SAMAND-1.6-TU5 اين خودرو از موتور كلاس 1600 سي سي نوع TU5 كه در خودروهاي پژوي 206 مصرف ميگردد ، استفاده خواهد كرد و برهمين اساس ، علاوه بر موتور و گيربكس ،‌تغييرات لازم در ملحقات موتور داده خواهد شد. ضمنا از نظر تجهيزات ، همانند سمند معمولي بدون ABS ميباشد.

----

نوع خودرو : سمند دوگانه سوز

نام کلاس خودرو مشخصات کلاس
كلاس 5 بدون مخزن ، بدون كيت ، بدون لوله فشار قوي
كلاس 4 در اين كلاس فقط تغييرات بدنه اي جهت نصب كيت گازسوز انجام شده است و ملحقات كيت گازسوز متعاقبا در شبكه خدمات بعد از فروش نصب خواهد شد بعبارت ديگر ، اين كلاس سمند گازسوز بدون كيت گاز ميباشد
كلاس 3 اين خودرو همانند خودروي مبنا بوده و تفاوت آن خودرو با خودروي مبنا در بخشهاي ذيل است :
1-- بدنه با تغيير در ناحيه كفي عقب، گلگيرهاي عقب داخلي و خارجي چپ و راست
2- سيستم اگزوز در ناحيه وسط و مخزن انتهايي
3- لوله گلويي باك بنزين و شيلنگ اتصال گلويي به باك بنزين
4- سيستم ترمز دستي در ناحيه كابلهاي عقب و اتصالات آن
5- مخزن گاز با جايگزيني سه مخزن در صندوق عقب و زير خودرو
6- اتصالات سوختگيري گاز و لوله هاي فشار قوي
7- موكتهاي صندوق عقب
8- دسته سيم هاي عقب

كلاس 2 اين كلاس فاقد مخزن گاز و متعلقات مربوطه ميباشد

1.8 - I - CNG اين كلاس ، علاوه بركليه تجهيزات خودروي مبنا ، داراي موتور انژكتوريXU7JPL3 و بصورت دوگانه سوز با گاز طبيعي مي باشد . بعبارت ديگر ، خودروي سمند گازسوز همان سمند معمولي است كه كيت گاز روي آن نصب شده است.


-----

نوع خودرو : سمند EL


نام کلاس خودرو مشخصات کلاس
كلاس 2 اين خودرو ، همان سمند استاندارد ميباشد كه سيستم ترمز ضد قفل (ABS) در آن نصب ميگردد
1.8 - I - EL اين كلاس داراي موتور انژكتوري XU7JPL3 مياشد كه در آن :سپر جلو بدون مه شكن ، آنتن دستي بجاي آنتن برقي،شيشه بالابرهاي دستي عقب، بدون سيستم هشداردهنده ، بدون مكانيزم بالابرصندلي راننده ميباشد.

----

نوع خودرو : سمند LX گازسوز

نام کلاس خودرو مشخصات کلاس
كلاس 3 اين خودرو همانند خودروي مبنا بوده و تفاوت آن خودرو با خودروي مبنا در بخشهاي ذيل است :
1-- بدنه با تغيير در ناحيه كفي عقب، گلگيرهاي عقب داخلي و خارجي چپ و راست
2- سيستم اگزوز در ناحيه وسط و مخزن انتهايي
3- لوله گلويي باك بنزين و شيلنگ اتصال گلويي به باك بنزين
4- سيستم ترمز دستي در ناحيه كابلهاي عقب و اتصالات آن
5- مخزن گاز با جايگزيني سه مخزن در صندوق عقب و زير خودرو
6- اتصالات سوختگيري گاز و لوله هاي فشار قوي
7- موكتهاي صندوق عقب
8- دسته سيم هاي عقب

كلاس 2 اين كلاس فاقد مخزن گاز و متعلقات مربوطه ميباشد

1.8 - I - CNG اين خودرو از نظر تجهيزات همانند خودروي سمند LX ميباشد كه در آن سيستم ترمز ABS حذف و موتور دوگانه سوز با گاز طبيعي (CNG) نصب شده است.


-----
نوع خودرو : سمند. -1600

نام کلاس خودرو مشخصات کلاس
SAMAND-1.6-I اين خودرو مجهز به موتور انژكتوري كلاس 1600 سي سي XU7JP/ L3 معرفي شده است. تجهيزاتي مانند : كولر ، فرمان هيدروليك ، قفل مركزي ، آئينه هاي جانبي برقي و ... در اين خودرو نصب ميگردد. در واقع اين خودرو ، همان سمند معمولي ميباشد كه در آن بجاي موتور 1800 سي سي نوع XU7 از موتور 1600 سي سي نوع XU7 استفاده شده است و اين خودرو فقط در دو مورد ذيل با سمند معمولي تفاوت دارد :
1) موتور (جهت كاهش حجم )
2) جعبه الكترونيكي موتور (جهت انطباق با مولفه هاي جديد موتور)


------

نوع خودرو : سمند - ال ايكس TU5

نام کلاس خودرو مشخصات کلاس

كلاس 3 ين خودرو با نام سمند بلغارستان معرفي شده است که با تجهيزات پايه سمند ترکیه كه مجهز به كيسه هواي راننده بوده و كمربند آن متناسب با كيسه هوا است. اما طبق قرارداد همکاری بین ایران خودرو و طرف بلغاری جهت صادرات، و بمنظور کاهش قیمت تمام شده و افزایش توان رقابت آن در بازار، حسب تقاضای مشتری سمند بلغارستان بدون تجهیزات زیر در بازار آن کشور ارائه میگردد.
1- حذف رنگ متالیک و اضافه کردن رنگ سالید Solid Color 2- حذف سیستم ترمز ABS و اضافه کردن سیستم ترمز معمولی یا Non ABS 3- حذف 5 حلقه چرخ کامل بالانس شده رینگ آلومینیمی اسپیدلاین(SPEEDLINE) با قالپاق مربوطه و 16 عدد پیچهای رینگ آلومینیمی آن(Bolts) و اضافه کردن 5 حلقه چرخ کامل بالانس شده رینگ فولادی با قالپاق مربوطه و 16 عدد پیچهای رینگ فولادی آن(Bolts). 4- حذف سپر تمام رنگ جلو و عقب بهمراه سیستم هشداردهنده موانع عقب(Rear Sensors) و اضافه کردن سپر جلو و عقب از سمند معمولی بدون سنسور دنده عقب. 5- حذف سیستم دزدگیرAnti Thief System و سیستم هشداردهندهAlarm Control Unit اضافه کردن Storage Box Centre Consol FRT از سمندEL. 6- حذف CD/MP3 Player و اضافه کردن رادیو کاست آلپاین.
كلاس 2 اين خودرو با نام سمند ونزوئلا معرفي شده است که با تجهيزات پايه سمند ترکیه(سمندLX) اما مجهز به كيسه هواي راننده یا AIRBAG نمیباشد و تغییرات آن در تجهیزات و مجموعه های خودرو به شرح ذیل است:

1- حذف مجموعه فرمان و متعلقات مربوط به ایربگ و اضافه کردن مجموعه فرمان و متعلقات آن بهمراه مجموعه کامل موکت کف با عایق نمدی و عایق اسفنجی روی سینه داشبورد از نوع سمندLX معمولی.
2- حذف مجموعه كمربند و پریز مجموعه صندلیهای جلو از نوع ایربگ دار و اضافه کردن كمربند و پریز مجموعه صندلیهای جلواز نوع سمندLX معمولی
3- حذف مجموعه كامل صندلی جلو چپ و راست از سمند ترکيه و اضافه کردن مجموعه کامل صندلی جلو چپ و راست از نوع سمندLX معمولی.
4- حذف سیستم هشداردهنده منطبق با سیستم ایربگ و اضافه کردن سیستم هشداردهندهAlarm Control Unit از سمندLX معمولی
5- حذف مجموعه دستگیره دربازکن بیرونی درهای جلو و عقب(چپ و راست) با پرایمر(همرنگ با بدنه) و اضافه کردن مجموعه دستگیره دربازکن بیرونی درهای جلو و عقب(چپ و راست) معمولی(مشکی).
6- حذف سپر تمام رنگ جلو و عقب و اضافه کردن سپر جلو و عقب از سمندLX معمولی.
7- حذف 5 حلقه چرخ کامل بالانس شده رینگ آلومینیمی اسپیدلاین(SPEEDLINE)و قالپاقهای مربوطه و اضافه کردن 4 حلقه چرخ کامل بالانس شده رینگ آلومینیمی رونال(RONAL) با قالپاقهای مربوطه و اضافه کردن 1 حلقه چرخ کامل بالانس شده رینگ فولادی بعنوان زاپاس.

SAMAND-1.6-LX-TU5 اين خودرو از سوي واحد NPD به نام سمند تركيه معرفي شده است. با تجهيزات پايه سمند LX كه مجهز به كيسه هواي راننده بوده و كمربند آن متناسب با كيسه هوا است. لذا لازم است تا پايه نصب ECU در بدنه نصب گردد. به اين دليل بايد از بدنه سازي تحت كنترل قرار گيرد. در عقب خودرو نيز آرم IKCO اضافه شده است. در ضمن سپرها تمام رنگي بوده كه در سپر جلو از جلو پنجره آبكاري شده سمند سرير استفاده شده است. دستگيره هاي بيروني همرنگ بدنه و ستون فرمان تاشونده از اقلام خاص اين كلاس مي باشد. ساير تجهيزات آن مشابه سمند LX مي باشد.

-----
نوع خودرو : سمند EL دوگانه سوز

نام کلاس خودرو مشخصات کلاس
كلاس 5 بدون مخزن ، بدون كيت ، بدون لوله فشار قوي
كلاس 4 اين كلاس فقط تغييرات بدنه اي جهت نصب كيت گازسوز انجام شده است و ملحقات كيت گازسوز متعاقبا در شبكه خدمات بعد از فروش نصب خواهد شد بعبارت ديگر ، اين كلاس سمند استاندارد گازسوز بدون كيت گاز ميباشد
كلاس 3 اين خودرو همانند خودروي مبنا بوده و تفاوت آن خودرو با خودروي مبنا در بخشهاي ذيل است :

1-- بدنه با تغيير در ناحيه كفي عقب، گلگيرهاي عقب داخلي و خارجي چپ و راست
2- سيستم اگزوز در ناحيه وسط و مخزن انتهايي
3- لوله گلويي باك بنزين و شيلنگ اتصال گلويي به باك بنزين
4- سيستم ترمز دستي در ناحيه كابلهاي عقب و اتصالات آن
5- مخزن گاز با جايگزيني سه مخزن در صندوق عقب و زير خودرو
6- اتصالات سوختگيري گاز و لوله هاي فشار قوي
7- موكتهاي صندوق عقب
8- دسته سيم هاي عقب

كلاس 2 اين كلاس فاقد مخزن گاز و متعلقات مربوطه ميباشد

1.8 - I- EL - CNG اين خودرو داراي موتور انژكتوري XU7JPL3 و بصورت دوگانه سوز با گاز طبيعي ،‌گيربكس 5 دنده دستي ، فرمان هيدروليك مي باشد تجهيزات سمند استاندارد (EL) روي آن نصب شده است يعني : سپر جلو بدون مه شكن ، آنتن دستي بجاي آنتن برقي،شيشه بالابرهاي دستي عقب، بدون سيستم هشداردهنده ، بدون مكانيزم بالابرصندلي راننده ميباشد.

------

نوع خودرو : سمند LPG

نام کلاس خودرو مشخصات کلاس
1.8 - I - LPG اين خودرو داراي موتور انژكتوري XU7JPL3 و بصورت دوگانه سوز با گاز مايع (LPG) ،‌گيربكس 5 دنده دستي ، فرمان هيدروليك مي باشد كه تجهيزات اوليه مانند : سيستم هشداردهنده، شيشه بالابرهاي برقي جلو و عقب ، چراغ مه شكن روي سپر جلو، قفل مركزي ، آنتن برقي ، مكانيزم تنظيم قوس پشت كمر در صندلي راننده ، مكانيزم تنظيم ارتفاع صندلي راننده بصورت استاندارد روي آن نصب ميگردد.

---

نوع خودرو : سمند EL 1600

نام کلاس خودرو مشخصات کلاس

SAMAND-EL-1.6 اين خودرو مجهز به موتور انژكتوري كلاس 1600 سي سي XU7JP/ L3 معرفي شده است. در واقع اين خودرو ، همان سمند استاندارد(EL) ميباشد كه در آن بجاي موتور 1800 سي سي نوع XU7 از موتور 1600 سي سي نوع XU7 استفاده شده است و اين خودرو علاوه بر دو مورد ذيل :
1) موتور (جهت كاهش حجم )
2) جعبه الكترونيكي موتور (جهت انطباق با مولفه هاي جديد موتور) داراي تجهيزات سمند استاندارد مانند:

1) آئينه هاي جانبي دستي
2) آنتن دستي روي سقف بجاي آنتن برقي
3)سپر جلو بدون مه شكن
4) شيشه بالابرهاي دستي عقب
5) بدون سيستم هشداردهنده
6) بدون مكانيزم بالابرصندلي راننده ميباشد .


----

نوع خودرو : سمند P2


نام کلاس خودرو مشخصات کلاس
1.8-I اين خودرو داراي موتور انژكتوري XU7JPL3 و ‌گيربكس 5 دنده دستي ، فرمان هيدروليك مي باشد كه تجهيزات ذيل نيز دراين خودرو نصب ميگردد :
1-كيسه هواي راننده
2- سپر جلوجديد تمام رنگي با چراغ مه شكن جديد
3- سپر عقب تمام رنگ طرح جديد با شبرنگ
4-جلوپنجره با آرم و فريم جديد آبكاري شده
5- چراغهاي دوكاسه اي جلو ، طرح جديد
6-چراغهاي عقب طرح جديد با تكنولوژي
LED 7- آينه هاي جديد (با چراغ راهنما) و قاب رنگي
8- زه هاي جانبي طرح جديد و همرنگ با بدنه
9-دستگيره هاي جانبي طرح جديد و همرنگ با بدنه
10- رينگ آلو مينيمي طرح جديد رونال LZ و R42 10-قالپاق جدي جهت رينگ آلومينيمي
11- کمربندهاي پيش کشنده
12- ستون فرمان تلسکو پي
‌13-غربيلك فرمان جديد دكمه تنظيم نور چراغهاي جلو از داخل اتاق
14-تغييرات در بدنه ، شامل : قلاب بكسل بند جلو ، پايه هاي نصب تجهيزات كمربند ايمني جديد پايه نصب ecu كيسه هوا،اضافه شدن پيچ جوش جهت پايه هاي سپر عقب و بكسل بند
15 - سيستم ترمز ضد قفل (ABS)


-----

نوع خودرو : سمند P2 -

نام کلاس خودرو مشخصات کلاس
1.6 -I اين خودرو داراي موتور انژكتوري TU5JP4 و ‌گيربكس 5 دنده دستي ، فرمان هيدروليك مي باشد كه تجهيزات ذيل نيز دراين خودرو نصب ميگردد :
1-كيسه هواي راننده
2- سپر جلوجديد تمام رنگي با چراغ مه شكن جديد
3- سپر عقب تمام رنگ طرح جديد با شبرنگ
4-جلوپنجره با آرم و فريم جديد آبكاري شده
4- چراغهاي دوكاسه اي جلو ، طرح جديد
5-چراغهاي عقب طرح جديد با تكنولوژي
LED 6- آينه هاي جديد (با چراغ راهنما) و قاب رنگي
7- زه هاي جانبي طرح جديد و همرنگ با بدنه
8-دستگيره هاي جانبي طرح جديد و همرنگ با بدنه
9- رينگ آلو مينيمي طرح جديد رونال LZ و R42 10-قالپاق جدي جهت رينگ آلومينيمي
11- کمربندهاي پيش کشنده
12- ستون فرمان تلسکو پي
‌13-غربيلك فرمان جديد دكمه تنظيم نور چراغهاي جلو از داخل اتاق
14-تغييرات در بدنه ، شامل : قلاب بكسل بند جلو ، پايه هاي نصب تجهيزات كمربند ايمني جديد پايه نصب ecu كيسه هوا،اضافه شدن پيچ جوش جهت پايه هاي سپر عقب و بكسل بند
15 - سيستم ترمز ضد قفل (ABS)

------

نوع خودرو : سمند STD

نام کلاس خودرو مشخصات کلاس
- ا ين خودرو از موتور كلاس 1600 سي سي نوع TU5 كه در خودروهاي پژوي 206 مصرف ميگردد ، استفاده خواهد كرد و برهمين اساس ، علاوه بر موتور و گيربكس ،‌تغييرات لازم در ملحقات موتور نيز داده شده است كه در آن سپر جلو بدون مه شكن ، آنتن دستي بجاي آنتن برقي، شيشه بالابرهاي دستي عقب، بدون سيستم هشداردهنده ، بدون مكانيزم بالابرصندلي راننده ميباشد.

-----

مشخصات فني


مدل موتور : XU7JP/L3
حد اکثر سرعت : 185 KM/HR
نسبت تراکم : 9.3:1
تعداد سيلندر : خطي 4
حجم موتور : 1761cc
سيستم سوخت رساني : انژکتوري پاششي (MPFI)
حداکثر توان موتور : 100 HP در6000 دور بر دقيقه
حداکثر گشتاور: 153 Nm در 3000 دور در دقيقه
قطر سيلندر : 83mm
کورس پيستون : 81.4mm

گيربکس

گيربکس : اتوماتيک 5 سرعته + دنده عقب
نسبت دنده 1 : 0.2894
نسبت دند ه 2 : 0.5384
نسبت دنده 3 : 0.7812
نسبت دنده 4 : 1.0512
نسبت دنده 5 : 1.3428
دنده عقب :0.3كلاچ

نوع كلاچ : تك صفحه اي خشك
قطر خارجي کلاچ : 200mm
قطر داخلي كلاچ : 132mm
ديفرانسيل : ديفرانسيل جلو و دنده خورشيدي

سوخت

ظرفيت مخزن سوخت: 70 ليتر
عدد اکتان : 95 RON
درجه آلودگي : Euro II
مصرف خارج از شهر : براساس استاندارد : 9.2 ECE R84
ترکيبي بر اساس استاندارد : 8.5 ECE R101
با سرعت ثابت 90 : 6.8Lit
با سرعت ثابت 120 : 9.2Lit
آلودگي منواکسيد کربن با کاتاليست کانورتور : %0.5


سيستم فرمان

شعاع چرخش با هيدروليک 5.5 متر
جعبه فرمان هيدروليک - شانه اي
زاويه چرخش چرخها به سمت داخل/ به سمت خارج : 6.0-5.0 mm
زاويه چرخش چرخها به سمت داخل : 5.43mm


سيستم الکتريکي


باطري : 12 V 35 Ah
دينام : 80A
استارت : 0.9 KW
نوع باطري : اسيد سرب
وزن (kg)

وزن خودرو : 1200 (KG)
وزن روي اکسل جلو : 716 (KG)
وزن روي اکسل عقب : 468 :(KG)

تعليق

مستقل از نوع مک فرسون : جلو
مستقل از نوع فنر پيچشي : عقب

ترمز

دو مداره تحت کنترل با بوستر : سيستم ترمز
ديسکي با پره هاي خنک کننده : ترمز جلو
توپي : ترمز عقب
سيستم ترمز ضد قفل ABS : انتخابي
توع سيستم ضد قفل :4 کانال با سيستم قدرتي EBD توزيع ترمز الکترونيکي
مدل : MK 20E (Continental Teves) ABS

چرخها

تاير : 65/185 88H R15
چرخهاي استاندارد : فولادي 6J15
چرخهاي انتخابي : آلومينيومي 6.5J15
ECU (واحد کنترل الکترونيکي): S2000


ECU (واحد کنترل الکترونيکي): S2000
سيستم خنک کننده : 7.4
روغن گيربکس : 2
روغن سيستم فرمان : 1

----

سمند سورن

sorenmain.jpg


-----

خبري هم راجع به تست سمند در اروپا

نتایج آزمایشات انجام شده درانگلستان در ارتباط با خودرو سمند نشان داد که این خودرو یکی از قوی ترین خودروهای روز جهان است .


این آزمایش ها توسط شرکت میر انجام شده و نتایج آن نشان می دهد که سمند یکی از بهترین خودروهای روز از نظر پایداری Handeling است و از پایداری بالایی بویژه در پیچ های تند جاده ای برخوردار است وبا توجه به استانداردهای روز اروپا از نظر پایداری در سطح بسیاری خوبی قرار دارد.
رییس اداره کل رضایت مشتری ایران خودرو در این باره اعلام کرد: تمامی تست های لازم بر اساس استاندارد اروپا ، با حضور استادان مجرب و با تجربه اروپایی انجام شد که خودرو ملی ایران دراین تست های استاندارد اروپا ، نمرات بالایی را کسب کرد.
حسین خسرو شاهی که مسوولیت تیم اعزامی تست سمند در انگلیس را بر عهده داشته است، گفت: خودرو سمند از نظر موتور و بدنه ، قابلیت های لازم را برای تقویت به منظور حضور در مسابقات بزرگ رالی دارد.
به گفته وی، یکی از مهمترین نتایج بدست آمده در مورد این خودرو ، تست CRASH یا برخورد با مانع بود که نتایج آن روشن کرد . سمند یکی از مطمئن ترین و ایمن ترین خودروهای روز جهان است و این نتایج مورد تحسین استادان تست اروپایی واقع شد.
وی تصریح کرد: سمند در بررسی ها و نظر سنجی های انجام شده ، بویژه در طول نمایشگاه بین المللی خودرو تهران ، نمره خوبی گرفت و نشان داد که میزان رضایتمندی مشتریان از این خودرو بسیار بالاست.
گروه خودروهای مسابقه ای سمند، اوایل تابستان امسال در یک مسابقه رالی در استان خراسان و در حاشیه نمایشگاه خودرو مشهد ، مقام اول را در بین گروههای مختلف شرکت های خودرو ساز کشور کسب کرد.
مهندس خسروشاهی در ادامه با تاکید بر وجود برخی مشکلات برای تمامی خودروها را طبیعی دانست و تصریح کرد: در تمام دنیا برای تست خودرو و تعیین ضرایب اطمینان و کیفیت آن چند پارامتر جانبی از جمله کیفیت جاده کیفیت آب مصرفی خودرو ، کیفیت بنزین ، روغن مصرفی و در نهایت کیفیت رانندگی را نیز در نظر گرفته و بررسی می کنند که متاسفانه این مساله در کشور ما چندان جدی گرفته نمی شود.
مهندس خسرو شاهی با بیان این که " هنوز خیلی ها مزایای سمند را در ایران نمی دانند" ، گفت: سمند یکی از افتخارات فرزندان ایران است که با تلاش شبانه روزی و تعصب ملی آنان در مجموعه ایران خودرو طراحی و تولید شده و به نظر می رسد که دیگران بیش از ما به ارزشهای آن پی برده باشند.
سمند اولین خودرو ملی ایران است که تمامی حقوق ، امتیازها و مالکیت معنوی آن به ایران تعلق دارد. کار طراحی این خودرو از سال 76 در ایران خودرو آغاز و از سال 80 تولید و به بازار داخلی عرضه شد.


مطالب مشابه :


سمند قرمز اسپرت

Ta____k Car - سمند قرمز اسپرت - ماشین های رنگی در ایران - Ta____k Car
رینگ اسپرت

♣باشگاه سوپر اسپرت ها♣ - رینگ اسپرت اخذ كامل استاندارد يورو 4 براي خودرو سمند
خودرو : سمند

كلاس 13 در اين كلاس از 4 عدد رينگ آلومينيومي 15 با لوگوي سمند و يك رينگ شده رینگ
بازی سمند خودتو اسپرت کن

در این بازی ، شما یک سمند را در اختیار دارید که و یا بلند کنید ، رینگ و لاستیک را تنظیم
قیمت محصولات ایران خودرو

خودرو: قیمت: سمند se: 25,200,000: سمند lx دوگانه سوز: 27,000,000: سمند lx: 25,500,000: سمند lx یورو 4: 27,000,000: سمند
مقایسه ی سمند و 405

سمند مورد ازمایش حتی یک فیلتر اسپرتی نداشت و فقط رینگ هم سایز رینگ سمند انداخته بود با
برچسب :