آلودگی موتور دوزمانه

آلودگي موتورسيكلت دو زمانه 10 برابر خودروي سواريطرح تعويض موتورسيكلت هاي دو زمانه فرسوده به چهار زمانه كه طي سال 83 در دستور كار دولت قرار گرفت در حالي سال سوم خود را آغاز مي كند كه هم اكنون اكثر كشورهاي صنعتي با به كارگيري تكنولوژي جديد در موتورسيكلت هاي دو زمانه احياي اين نوع موتورسيكلت ها را در برنامه كاري خود قرار داد ه اند.
    
    
    
    
موتورسيكلت هاي دو زمانه در ابتدا با هدف رفع برخي معايب موتورهاي چهار زمانه طراحي و توليد آن آغاز شد، اما آلايندگي اين نوع از موتورسيكلت ها منجر به حذف توليد آن شد.
    
موتورهاي چهار زمانه در هر 720 درجه گردش ميل لنگ توانايي انجام يك كار مفيد را دارند؛ اما اين امر در موتورهاي دو زمانه به نصف كاهش يافته و اين موتورها در 360 درجه گردش يك كار مفيد انجام مي دهند.
    
اما موتورهاي چهار زمانه نسبت به موتورهاي دو زمانه داراي معايب بسيار هستند، كاهش قدرت وزني موتور در موتورسيكلت هاي چهار زمانه و نامنظم بودن گشتاور وارد شده به موتور اين نوع از موتورسيكلت ها، ازجمله معايب موتورسيكلت هاي چهار زمانه است.
    
حال به دليل اين كه ميزان آلايندگي و مصرف سوخت اين موتورها نسبت به دوزمانه ها كمتر است، موتورهاي چهار زمانه در اولويت قرار گرفته اند اما در خصوص مشكلات موتورسيكلت هاي دو زمانه مي توان به عدم تخليه مناسب دود به علت زمان بسيار كم تخليه، مصرف بالاي سوخت در اثر شست وشوي سيلندر موتور عدم وجود محل براي ذخيره كردن روغن و اختلاط روغن با بنزين اشاره كرد كه از جمله مشكلات اين نوع موتورسيكلت ها است.
    
به اعتقاد بسياري از كارشناسان اختلاط روغن با بنزين موجب آلايندگي بسيار و مصرف بالاي سوخت به ميزان قابل توجهي مي شود كه اين امر موجب شده طي سال هاي گذشته حذف توليد اين نوع موتورها در دستور كار قرار بگيرد.
    
اما در خصوص مزاياي موتورسيكلت هاي دو زمانه مي توان گفت، اين موتورسيكلت ها از لحاظ تئوري 2 برابر موتور چهار زمانه بازدهي دارند، موتور آنها كم صداتر و منظم تر است. سيستم سوپاپ و روغن كاري در آنها لحاظ نشده و در نتيجه هزينه آن ارزان تر است و به علت وزن كم توان اين موتورها بيشتر از موتورهاي چهار زمانه است.
    
با مقايسه دو موتورسيكلت چهار زمانه و دو زمانه با يكديگر مي توان به اين نتيجه رسيد كه موتورسيكلت هاي دو زمانه از معايب كمتري نسبت به موتورسيكلت هاي چهار زمانه برخوردارند.
    
اين در حالي است كه دولت به جاي برطرف كردن مشكلات محدود اين موتورسيكلت ها دستور توقف توليد آنها را صادر كرد.
    
حال آن كه دولت مي توانست شركت هاي سازنده را مكلف به اين موضوع كند كه استانداردهاي جديد را بر روي موتورسيكلت هاي دو زمانه لحاظ كند نه آن كه توليد موتورهاي چهار زمانه كه معايب بسياري دارند را باز هم در برنامه كاري خود قرار دهند.
    
در حال حاضر كشورهاي صنعتي به منظور كاهش آلايندگي، نه تنها موتورسيكلت هاي دوزمانه بلكه توليد موتورسيلكت هاي برقي را نيز در برنامه كاري خود قرار داده اند.
    
اين نوع موتورسيكلت ها در دنيا به دليل آلايندگي كمتر و مصرف كم انرژي با استقبال بسياري مواجه شده است، اما با وجود گسترش اين نوع موتورسيكلت ها در دنيا توليدكنندگان داخلي هنوز در اين زمينه هيچ اقدامي صورت نداده اند.
    
برنامه چهار ساله نوسازي پنج ساله شد
    
به گفته مدير طرح كاهش آلودگي هواي شهر تهران در حال حاضر 160هزار دستگاه موتورسيكلت دوزمانه در كشور وجود دارد كه از اين تعداد 40هزار دستگاه در شهر تهران در حال تردد هستند.
    
در سال 83 و پس از شناسايي منابع آلاينده شهري، طرح نوسازي وسايل حمل ونقل شهري طي يك دوره چهار ساله در دستور كار دولت قرار گرفت و مقرر شد علاوه بر نوسازي خودروهاي فرسوده طرح نوسازي 40هزار موتورسيكلت دوزمانه نيز در دولت به مرحله اجرا درآيد.
    
دولت به منظور اجرايي كردن اين طرح همزمان با جمع آوري چهار هزار دستگاه ميني بوس فرسوده پيشنهاد بودجه اي 13ميليارد و 300ميليون توماني را به مجلس داد.
    
مجلس با رقم شش ميليارد و 600ميليون تومان براي اجرايي كردن اين طرح موافقت كرد. به گفته مدير طرح كاهش آلودگي هواي شهر تهران تاكنون سه ميليارد تومان از اين بودجه به سازمان حفاظت محيط زيست پرداخت شده است.
    
پس از پرداخت اين بودجه به سازمان محيط زيست در سال 83 و 85 در مجموع 20هزار موتورسيكلت چهارزمانه جايگزين موتورسيكلت هاي دوزمانه شد.
    
اما اين طرح در سال 84 به دليل تغيير و تحولات مديريتي متوقف و در اين سال هيچ موتورسيكلت دو زمانه اي جايگزين نشد، عدم اجرايي شدن اين طرح در سال 84 موجب شد كه اجراي طرح چهار ساله نوسازي موتورسيكلت دو زمانه تا پايان سال 86 اجرايي نشود؛ اما در ماه هاي پاياني امسال اجراي مرحله سوم طرح نوسازي موتورسيكلت هاي دوزمانه در دستور كار قرار گرفته و ثبت نام از دارندگان اينگونه موتورسيكلت ها آغاز و با تمديد يك ماهه دارندگان موتورسيكلت هاي دوزمانه تا پايان بهمن ماه فرصت دارند كه براي ثبت نام موتورسيكلت خود اقدام كنند.
    
اما احسان موحد نژاد، كارشناس دفتر طرح جامع محيط زيست در گفت وگو با خبرنگار ما در خصوص دلايل حذف توليد موتورسيكلت هاي دوزمانه اظهار داشت: موتور سيكلت هاي دو زمانه به دليل نقص در عمليات احتراق حداقل ده برابر بيش از يك خودروي سواري آلودگي توليد مي كند.
    
به گفته اين كارشناس، آلودگي هاي به وجود آمده در سال 83 موجب شد كه دولت طرح نوسازي 40هزار موتور دو زمانه را در برنامه كاري خود قرار دهد و مقرر شد كه سالانه 10هزار موتورسيكلت دو زمانه از دور خارج شود و تاكنون 20هزار موتورسيكلت دو زمانه از رده خارج شده و تا پايان سال جاري نيز 10هزار موتور ديگر نيز جايگزين مي شود و اين اميد وجود دارد كه تا پايان سال آينده 10هزار موتورسيكلت باقي مانده نيز نوسازي شود. از سويي ديگر دولت به منظور اجرايي كردن اين طرح تسهيلات ويژه اي را براي دارندگان اين نوع از موتورسيكلت ها در نظر گرفت كه با مخالفت برخي از دست اندركاران توليد موتورسيكلت مواجه شد. به طوري كه عضو سنديكاي موتورسيكلت سازان در گفت وگو با خبرنگار ما معتقد است كه موتورسيكلت هاي دو زمانه در حدود چهار سال است كه از رده خارج شده اند و قابليت تردد در سطح كشور را ندارند و تعداد معدودي از آنها در سطح شهر تردد مي كنند به همين دليل نيازي نبود كه براي خروج آنها تسهيلات ويژه اي در نظر گرفته شود. اين عضو سنديكاي موتورسيكلت سازان عنوان مي كند كه اجراي طرح نوسازي موتورسيكلت هاي فرسوده فاقد ارزش تجاري است و نبايد براي آنها پولي هزينه كرد.
    
اما موحدنژاد در پاسخ به اين پرسش كه دولت چه ميزان يارانه براي خروج موتورسيكلت هاي دو زمانه در نظر گرفته است، اظهار داشت: دولت 50درصد مبلغ موتور جايگزين يعني معادل 200هزار تومان را به صورت كمك بلاعوض به مالك اينگونه موتورسيكلت ها اعطا مي كند.
    
به گفته اين كارشناس دولت پس از دريافت مابه التفاوت موتور جايگزين يك موتورسيكلت داراي استاندارد يورو يك و توليد داخل به متقاضيان تحويل مي دهد.
    
موحدنژاد در پاسخ به اين پرسش كه موتورسيكلت هاي جديد از لحاظ كيفي در چه سطحي قرار دارند، عنوان كرد: استاندارد اين نوع از موتورسيكلت ها را سازمان محيط زيست تعريف كرده و اين نوع از موتورها داراي استاندارد يورو يك هستند كه امسال براي كشور ما تاييد شده و از نظر كيفي شركت استاندارد و شركت بازرسي كيفيت نيز آنها را تاييد كرده اند.
    
وي در پاسخ به اين پرسش كه دنيا در حال احياي موتورهاي دو زمانه با تكنولوژي جديد است آيا دولت با توجه به مزاياي اين نوع از موتورها برنامه اي براي توليد مجدد آنها دارد يا خير، اظهار داشت: در زماني كه ممنوعيت توليد اين موتورها مطرح شد موتورهاي دو زمانه با استاندارد بالادر دنيا توليد نمي شد، اما در حال حاضر و با توليد موتورهاي دو زمانه استاندارد در جهان، سعي در آن داريم در قوانين جديد توليد اين نوع موتورها را در دستور كار قرار دهيم البته اين موتورها بايد بتوانند از موسسه استاندارد و محيط زيست مجوزهاي لازم را كسب كنند.
    


مطالب مشابه :


خودتان موتور مینی جت بسازید

8 ژانويه 2010 ... با سلام. در قسمت اول نحوه کار انواع موتور های جت را توضیح دادم در قسمت دوم قراره که نحوه ساخت یه مینی جت را توضیح بدم؛. از نوشته های قسمت اول میشه
سفر با موتورسیکلت هوندا125

خصوصا موتور سیکلت طرح هوندا۱۲۵که ازاین به بعد اختصارا با نام موتور سیکلت ..... خودرو های تصادفی ( موتور سیکلت و سواری و کامیون و اتوبوس و مینی بوس)که به
موتورسیکلت های مینی

در ابتدا مینی موتورسیکلت ها به عنوان یک وسیله نقلیه دوچرخ لوکس معرفی شدند و کم کم با توجه به هزینه های فزاینده سوخت، رکود اقتصادی و البته قیمت بسیار
دانلود دو جلد کتاب طراحی موتورهای مینی جت

حجم. توضیحات. 10.5 MB. دو جلد کتاب طراحی موتورهای مینی جت با نامهای Model Jet Engines و Home Built Model Turbines همراه با نرم افزار اجرا کننده مجموعاً 213 صفحه.
موتور مینی جت سیمرغ

5 ژوئن 2010 ... موتور مینی جت سیمرغ. با سلام پست بعدی پاسخ به سوالات شما. تست گرم موتور مینی جت سیمرغ. تست در حالت 60 درصد RPM. تکمیل و اتمام سکوی
اطلاعات فنی مینی بوس هیوندای (کروٍس)

موتور, مدل: D4AL. قدرت موتور: ۱۱۵ hp at 3400 rpm. حداکثر گشتاور موتور: ۲۹۰ Nm at 2000 rpm. تعداد سیلندرها: ۴عدد، خطی. حجم کل سیلندرها: ۳۲۹۸ cc. تعداد و آرایش
طبقه بندی موتور سیکلت ها

موتورسیکلت های فراجاده ای یا آف رود .Scooter 3. - اسکوتر ها .Moped 4. موتور گازی . Mini Bike 5. موتورسیکلت های کوچک یا مینی .6 موتور سیکلت های A.T.V یا هم جارو
آلودگی موتور دوزمانه

وبلاگ فوق تخصصی مکانیک خودرو - آلودگی موتور دوزمانه - اطلاعات ... دولت به منظور اجرايي كردن اين طرح همزمان با جمع آوري چهار هزار دستگاه ميني بوس فرسوده پيشنهاد
راهنمای محل شماره های موتور و شاسی در بازدید اولیه انواع اتومبیل اتوبوس و مینی بوس

راهنمای محل شماره های موتور و شاسی در بازدید اولیه انواع اتومبیل اتوبوس و مینی بوس. نوع وسیستم محل حک شماره موتور محل حک شماره شاسی محل نصب پلاک مشخصات 1
کویر مرنجاب

صدای موتور مینی بوس مانند سازی است که برروی تصاویری که در دو طرف جاده از جلوی چشمهایمان می گذرند لحظه ای از نواختن نمی ایستد. جاده به پیش می رود و ما هم در تعقیب
برچسب :